05-06-2004 "Ja"

Ja

Doopdiensten blijven bijzondere gebeurtenissen, niet alleen is het (letterlijk) feest in de Hemel en zijn de Hemelse Engelen dolblij dat er weer iemand is toegevoegd aan het lichaam van Christus. Ook voor de aanwezige vrienden, familie en gemeenteleden is zo'n gebeurtenis om stil bij te staan. Dus ook vandaag... Men zei "Ja"

5 juni 2004

Er is een gezonde spanning in de kerk, terwijl ik de kerk binnenloop, tafels worden op hun plaats geschoven, koren oefenen (luidkeels) hun nummers voor tijdens de dienst. Er zouden deze dag 7 mensen gedoopt worden. Stralende gezichten bij de doopkanditaten en de rest van de gemeente is druk bezig met regelen; is het water warm, zijn de kleedhoekjes schoon, waar zijn de handdoeken, de washandjes, is de thee al klaar, waar zijn de cakjes,.... (Als je eens zou tellen hoeveel mensen in de weer zijn voor slechts één doopdienst).

Ik mocht de geloofbelijdenis afnemen tezamen de de doopkandiaten, dat vind plaats voordat men kan dopen. Dus ik moest afstemmen met predikant en anderen die een rol in de dienst hebben of ik niets was vergeten.. "Riley heb je alles bij je?" - ik wil weleens wat kwijt zijn - "zeker weten, zelfs 2 keer uitgeprint," antwoordde ik. De dienst ging van start. Een echte doopdienst zoals ik die jaar en dag in Rotterdam geoganiseerd wordt, veel zang en andere specials. Nog steeds gespannen gezichten van de doopkandidaten.

Het moment was daar, men kon nu ten overstaan van de gemeente laten horen of men werkelijk voor Jezus zou kiezen...

Eerst klonk een zachtjes JA, na de eerste vraag...
Het was zo zachtjes dat ik vroeg of men het luid en duidelijk wilde meegeven. "Laat je JA horen." schreeuwde ik het uit
Nog 6 maal daarna klonk het JA... de doopkandidaten waren er klaar voor.

Langzamerhand veranderde de gespannen gezichten in stralende.. Je zag dat ze er klaar voor waren. Al die bijbelstudies, al die gespreken.. en nu was het moment daar.. Dopen in water. Wat een fantastische Glorierijke dag. (Van mij mag elke sabbat wel zo zijn). Ja en Amen kon zeker deze dag gezegd worden.

Zijn er mensen die ook Ja willen zeggen in deze tijd voor Jezus Christus. Het is misschien een aarzeling in het begin.., misschien kllnkt er zachtjes een "Ja", maar net zoals Jezus heeft gezegd, 'Schaam je niet voor Mij'. Laat aan de wereld zien dat je volmondig "Ja" zegt tegen Jezus. Ja en Amen mag gezegd en gehoord worden.

Het is wellicht de belangrijkste Ja die je ooit in je leven zult zeggen!

 

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen