04-11: Wat hebben het NBV en Bush gemeen?

Om maar gelijk met de 'deur' in huis te vallen, 'De nieuwe bijbelvertaling' en Bush hebben op het eerste gezicht niets met elkaar gemeen. Maar wat is dan toch die overeenkomst., namelijk in de wijze waarop de nieuwe bijbelvertaling wordt gepromoot op dit ogenblik en de wijze waarop Bush zijn herverkiezing aan te danken heeft.

Het NBV,
Het is u wellicht opgevallen, als u net als mij een fervente reiziger bent van het openbaar vervoer. Dat bekende Nederlanders (als Hans Dorrestijn) prijzen de literaire editie van het NBV (2400 pagina's). Op levensgrote muurkranten wordt de bijbel geprezen om haar proza, de gedichten, de veldslagen, de taal, de vertaling, noem maar op. En het is waar dat de bijbel, het meest vertaald is, in meer dan 2000 talen. Het is waar dat het een bestseller is sinds de uitvinding van de boekdruk kunst. Het is waar dat vele gezegden, e.d. te danken hebben aan het boek der boeken.

Alleen één ding mis ik in al de recenties en die verscheidene reclame-uittingen over de bijbel. Het is verworden tot een 'gewoon' woord. Mensen lezen de bijbel als een pracht stukje geschiedkundig werk, men leest het als een gedichtenbundel of een verzameling spannende en intrigerende verhalen van jaren geleden. Men ziet het als een basisdocument waar de Europese weten aan verklonen zijn en waar zijn hun basis vinden.

Maar het essentiele ontbreekt.. de bijbel is het Woord van God. Niet voor niets staat er in 2 Tim (NBV) 16 Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, 17 zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust

Johannes zegt daarom niets voor niets, als inleiding van zijn Evangelie-verteling: In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2 Het was in het begin bij God.

Hoe literair mooi het beschreven staat.. de bijbel is meer. Misschien ben ik bevooroordeeld, De geest heeft mijn hart ontvankelijk gemaakt voor de hoopvolle, liefdevolle woorden van een Schepper die werkelijk om mij geeft. Die een plan heeft voor mijn leven. Misschien lees ik over de 'literaire' pracht van de schrift heen, en ben ik net als David bezig om dichtbij mijn Schepper te leven en de handelen naar Zijn wil.

Helaas is de bijbel verworden tot een 'tijdsdocument', velen zien niet meer als 'het Woord van God', maar als een boek van mensen die niet leven in de traditie van de 21ste eeuw.

en Bush?
President Bush is herkozen, met 3 miljoen stemmen winst, en zijn winst komt voornamelijk door Evangelische Christenen. De afgelopen weken volgde ik voor AGP News, de verkiezingen in de VS, ook keek ik naar vele preken van diverse evangelische kerkgenootschappen. En wat viel mij op...

Van de kansel hoorde ik meer van Bush... dan over Jezus. Ik hoorde meer over Bush zijn beleid.., dan over Jezus zijn genade en Gods vergeving.. ik was verbaasd meer te leren over de geschiedenis van Amerika, dan de geschiedenis van het Volk van God, ruim 2000 jaar geleden. Ik hoorde het evangelie dat stemmen op de verkeerde een zonde is... in plaats van luisteren naar het bevrijdende woord van Christus.

Het is waar dat ikmoeite heb met politiek beleid die regelrecht indruist in alles wat God wil voor ons als mens zijnde. Vooral sommige morele punten waar Bush het over heeft mijn begrip. Maar niet alles wat men nu denkt en vindt (traditie, politiek, e.d.) is volkomen, goed en rechtvaardig (wat Gods wil dus wel is).

Maar dat de kansel wordt gebruikt voor 'politieke' doeleinden vind ik behoorlijk eng. Dat men in huisgroepen en de kansel motiveert om een rechtschapen goed en een door de Geest gezegend leven te leven, ten dienste van al Gods schepselen is één ding. Maar om nu 30 minuten lang te luisteren waarom God, de broeders en zusters zal straffen en pijnigingen als men op Kerry zou stemmen is ronduit griezelig. Dat als je niet stemt, op de partij van de predikant dat je naar 'de hel gaat?!"

Ik hoorde onlangs op tv een Christen zeggen.. "Ik stem voor Jezus.. en ik bid voor de kandidaten", dat lijkt mij een veel betere insteekt om te vertellen vanaf de kansel.

Wat is dan de overeenkomst tussen de (reclame) actie van het NBV en Bush?
Er wordt helaas niet gefocussed op de kracht, de liefde, van Gods Woord. Men gebruikt het als een encyclopedie, zonder de Geest. Men leert zonder te leven.

Ook al ben ik niet een fan van de nieuwe bijbelvertaling en evenmin een fan van Bush... Ik geloof met hart en ziel en gedreven door de Geest in 'de bijbel" die door het NBG vertaald is en door Bush gebruikt wordt. Ik wil met behulp van de Geest leven naar de Wil van God zoals het door het Woord geopenbaard wordt en door Jezus in de pratijk werd gezien.

Jezus gebruikte het woord niet als een literaire stukje proza.. Hij zei "er staat geschreven..." Het woord had autoriteit toen.. en het HEEFT autoriteit nu... althans als je door de Geest wil leven.

Want anders heb je gemeen wat de recesenten voor ogen hadden. "Een boekwerk van 2400 pagina's verkrijgbaar bij de Bruna of Ako op het station... veel leesplezier."
 

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen