Werken in de Wijngaard

Vaak hebben wij het met zending over het bereiken van anderen met het goede boodschap, want dat is wat evangeliseren betekend. Een kerkgenootschap, als die van ons, die het belang ziet van de drie-engelenboodschap en het besef dat wij in de laatste dagen leven, zou constant op alle hoeken van de straten moeten staan en die boodschap van geloof, hoop en liefde willen verkondigen.

Deze sabbatochtend wil ik niet stilstaan bij de methodes, maar beginnen bij de arbeiders, want de Here wil ons inzetten in Zijn werk, volkomen toegerust om de wijde wereld in te gaan en te laten zien en te vertellen over de grote daden van onze Heer en Heiland in, in het verleden, in het heden en vooral ook in de toekomst. Als wij het belang weten om ons in te zetten voor het werk, zullen wij inzien dat wij.

Er op uit moeten gaan, Bewogen moeten zijn met onze medemens, Beseffen dat er vele zijn die zijn woord moeten horen, zelf een relatie met onze Heer en heiland moeten hebben en onze geestelijke gaven dienen te ontdekken. Weten dat Gods zelf zijn arbeiders eropuit stuurt en daardoor succes verzekerd is.

Vanwege de aard van mijn werk heb ik het vaak over aandelen, het bezitten van een stukje van een onderneming. Een aantal weken geleden ging er een internetbedrijf naar de beurs, wellicht heeft u ervan gehoord in het nieuws: World Online. Mensen waren zo enthousiast over de mogelijke winsten van dit bedrijf, zodat men verwachte dat als dit bedrijf naar de beurs ging men binnen enkele uren 2 tot 3 keer van inleg kon terugverdienen. Experts waarschuwden beleggers voor het feit dat dit bedrijf zijn verwachtingen nooit – op korte termijn - kon waarmaken. En nu zitten zelfs de personeelsleden van dit bedrijf met aandelen die ver onder de verwachte koers lagen.

Wij hebben als Christenen ook een aandeel. Een aandeel in Gods Koninkrijk… maar hoe gaan wij daarmee om! In het bedrijfsleven is het maar de vraag of je winst kunt halen uit het hebben van een aantal aandelen, je kunt in een klap heel rijk zijn of straatarm. Men zegt ook vaak dat je niet moet blindvaren op brochures en nieuwsberichten in de media.

Wij als Christenen weten dat ons aandeel gegarandeerd wat oplevert, eeuwig leven. Je hoeft hem alleen al te herkennen als jouw persoonlijke reden en verlosser en je gereserveerde aandeel kan je al ophalen. En wat mooier is… nog wij hebben 66 boeken met waardevolle informatie over die bijzondere manager.

Als wij als Advent Christenen beseffen – en doen wij dat wel – dat geloof in Christus, succes verzekerd is, waarom lopen wij niet te koop met feit dat andere mensen ook kunnen genieten van het gegarandeerd succes?

Onze mond loopt over als wij een nieuwe baan hebben of veel geld hebben verdiend op de effectenbeurs, maar dat zijn zaken met onzekerheid. Wij hebben tal van zekerheden.

Wat is er dan mis met ons… wij hebben niet alleen een aandeel, Jezus nodigt ons persoonlijk uit om onder de leiding van de Heilige Geest mee te werken aan zijn werk, het thuis brengen van degenen die Hem niet kennen.

Wat is er aan de hand met zijn arbeiders, als wij het hebben over evangelisatie dan wordt deze woorden van Jezus vaak verteld, We spreken zelfs over het zendingsbevel. Mat 28.18-19. Het is tijdens de schriftlezing voorgelezen.

Het komt voor sommige over als iets wat u opgelegd is, maar toch wij hebben tocht een ervaring met Christus. U allen bent hier voor een reden. Jezus heeft ons in ons persoonlijk leven aangeraakt en ons mede naar dit bedehuis geleid. Waarom hebben wij moeite als arbeiders om andere te vertellen dat:

Jezus de sleutel is tot kennis, Jezus is de bron van wijsheid, Hij de toegang geeft tot de verlossing Hij de weg is tot vergeving, Hij de snelweg is tot heiligheid, Hij is de toegang tot glorie, Wilt u hem niet kennen,
Zijn liefde is oneindig, Zijn woord in wonderbaarlijk, Zijn koningschap is rechtvaardig, Zijn juk is gemakkelijk en Zijn last is licht Ik wens dat ik hem ben u kan introduceren…
maar eigenlijk is hij onbeschrijfelijk aantrekkelijk, Hij is onoverwinnelijk, meer dan dat wij kunnen vatten Ja, je kunt met Hem leven, maar niet zonder hem. ..
Dat is Mijn Jezus, mijn Heer, Want van Hem is koninkrijk en de kracht en heerlijkheid tot in eeuwigheid

In dit kerkgebouw is het makkelijk om deze woorden uit te spreken, maar wat is toch het probleem als wij naar buiten gaan…

In Matteus [pak de bijbel] 9 vers 35 wordt verteld over Jezus dienstwerk in de eerste jaren dat hij met de opdracht bezig was. Uit deze tekst wordt het belang van evangelisatie duidelijk.

En Jezus ging alle steden en dorpen langs en leerde in hun synagogen en verkondigde het evangelie van het Koninkrijk en genas alle ziekte en alle kwaal. Toen Hij de scharen zag werd Hij met ontferming over hen bewogen, daar zij voortgejaagd en afgemat waren, als schapen die geen herder hebben. Toen zeide Hij tot zijn discipelen. De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Bidt daarom de Heer van de oogst, dat Hij arbeiders uitzende in zijn oogst.

Wat valt op aan deze tekst.Jezus ging rond, hij bleef niet stil staan en verkondigde het Goede Woord, en goede werken doen.Je kunt niet verwachten dat mensen naar jouw toekomen, je zult naar die mensen toe moeten gaan. Als ik niet onder de mensen kom, hoe wil ik mensen laten zien en over vertellen over die wonderbaarlijke Jezus.
Je kunt wel rondgaan en vertellen over het woord, maar je motivatie komt deels doordat je betrokken bent met je omgeving,

Hij werd met ontferming – bezorgdheid tonen – bewogen. Omdat zij afgemat waren.Kijk naar de maatschappij van vandaag de dag, drugs, stress, vermoeidheid, problemen in het gezin, op het werk. We zien het zelf om ons heen, wij hebben een uitweg gevonden in Christus. Een rustpunt. Maar vele mensen hebben geen doel in het leven en als men een doel heeft is het een uitzichtloze, vormloze, hooploze en uitzichtloze toekomst. Zijn wij bewogen met de wereld om ons heen. Mensen die bezorgd zijn tonen actie. Je bent bezorgd over het regenwoud en je koopt geen hardhout meer. Je bent bezorgd over hart- en vaatziekten en raad mensen aan te stoppen met roken. Nu hebben wij het eeuwige leven. Ik weet niet u er naar kijkt maar ik wil al mijn familieleden, kennissen, vrienden, collega;s en voorbijgangers vertellen over het feit dat men deze super ervaring niet moet wissen.
Ik ben betrokken zult u zeggen, maar er is toch niemand geïnteresseerd.. Jezus vervolgt door te zeggen dat …De oogst is grootWeet u hoeveel mensen vandaag dag geïnteresseerd zijn in het geestelijke… honderden, duizenden, miljoenen. Mensen beginnen te erkennen en te kennen dat al het materiele in het leven, slechts van tijdelijke aard is. Mensen willen de waarheid weten. Mensen die horen over Jezus, zijn liefde, zijn gerechtigheid, zijn lijdensweg voor onze Zonde, zijn glorieuze opstanding en zijn spoedige wederkomst, lopen naar mij toe en zeggen “ Waar gaan jullie er niet massaal op uit en vertellen het de wereld. Tijdens een evangelisatie actie in de binnenstad een aantal jaren geleden ontmoete ik een zwerver en die zei tegen mij “Waarom komen jullie niet uit de banken en vertel iedereen over Jezus. Ik doe het onder mijn vrienden, maar er zijn er zoveel die nog niet van hem gehoord hebben.” Of twijfelen wij aan het inzicht van onze Heer, net als Jona, Jona kreeg als opdracht mee “vertel de mensen van Nineve van hun ongerechtigheid” Maar Jona twijfelde aan het gedegen onderzoek van Zijn Schepper. “het lukt toch niet.. die mensen zullen toch niet veranderen.” Denken wij hetzelfde als Jona, het heeft geen zin om met mensen te praten over Jezus want ze zullen toch niet veranderen. Jona dacht dat hij de oplossing had gevonden en ging de andere kant op, gewoon het ‘bevel’ van de Heer negeren. De oogst is groot, hoelang blijven wij de andere kant op rennen.
Jezus maakt dus duidelijk dat er een groot aantal mensen zijn die bereid zijn om Hem aan te nemen, als iemand het maar zegt.

Maar er zijn weinig ArbeidersSchamen wij ervoor om te erkennen dat wij niet alles zelf kunnen, Paulus zegt het zo mooi aan zijn brief aan de Romeinen 1:16-17. Want ik schaam mij het evangelie niet, want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek, Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat. De rechtvaardige zal uit geloof leven. Schamen wij voor ons woord, als dat zou is moeten wij naar onszelf kijken. Hoe kan je ooit evangelie richten tot anderen zoal je het niet begrijpt.
Maar ook is de oogst groter dan het aantal medewerkers, Jezus heeft de meest praktische oplossing in gedachten.

Bidt zodat hij arbeiders uitzende in zijn oogst.Ik zal niet lang stilstaan bij de kracht van het gebed, het is overduidelijk, bidden werkt. Ook bij evangelisatie.is het belangrijk dat wij weten dat Christus de leiding heeft over zijn arbeiders. Wij worden geleid door Christus. Hij geeft ons kracht. Als wij in gebed tot Hem komen, zal Hij ons de weg wijzen, ook in Zending, vooral in Zending. Jezus plan biedt zekerheid in succes. Als mensen de Heer niet willen aannemen, voor welke reden dan ook dan is het niet omdat de evangelisatie methode slecht of verkeerd was.. NEE, als u oprecht het werk van de Heer uitvoert is er maar twee keuzes, Je laat de heer in je leven of je verwerpt hem. Ze verwerpen de arbeider niet, hij of zij is slecht de boodschapper, de postbode, Ze verwerpen juist de liefdevolle afzender, onze Heer en Heiland. Laat de Heilige Geest in uw leven en Hij stuur U erop uit.
Wat zijn nu de kenmerken van een arbeider… Wat doe je nu zoal om aan een baan te komen?

Maakt niet uit wie je bent iedereen heeft tot zijn 16de in Nederland de plicht en het recht om naar school te gaan, maak niet uit wie je bent, waar je vandaan komt of welke achtergrond je hebt, je MOET naar school, er mag namelijk geen achterstand optreden als je later een baan wilt. Desnoods komt de Leerplichtambtenaar achter je aan.
Na je schooltijd, schrijf je een sollicitatiebrief en je gaat op. Vervolgens begin je aan een job en wordt je te werk gesteld in de organisatie, je bereikt het uiteindelijke niveau waar jouw werkgever jouw wilt. En na jaren van hard werken en verschillende functies, mag je met pensioen en je gaat genieten van de gegunde vrije tijd.

Zo ook in ons geloofsleven.

Keuze – Het maakt niet uit wie je bent, waar je vandaan komt een ieder kan tot Christus komen, geef je hart aan Hem…Beroepskeuze - Als je gekozen hebt voor Christus wil je zo snel mogelijk aan de bak komen, Geestelijke gaven…leren ontdekken.Stage - God stuurt de jonge evangelist niet voor de leeuwen, kijk maar naar de adviezen die hij aan zijn apostelen geeft in Lucas.10, ga niet in je eentje maar twee bij twee…Je baan – als je eenmaal een baan hebt.. ben je dan klaar me leren. Absoluut niet, het is learning on the job met het woord van God en de ervaringen met mensen. En je blijft leren zoal je in je leven laat lijden door Christus.
Pensioen, wanneer de strijd tussen goed en kwaad voor eeuwig beslecht is mogen wij genieten op de langste cruise die u en ik mogen ondernemen. Gods nieuwe hemel en aarde.

En twijfelt u over uw nut als arbeider?

Lees dan de volgende tekst uit 1 petrus 2:9-10, bij vele welbekend. maar eens: Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap een heilige natie een volk (Gode) ten eigendom om de grote daden te verkondigen van Hem, die uit de duisternis heeft geroepen tot het wondergaar licht u , eens niet zijn volk, nu echter zijn volk, eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen.

Het is overduidelijk, U bent geschikt om te werken in Gods Wijngaard. Onze werkgever, Jezus Christus heeft ons uitverkoren tot zijn volk, wij zijn vrijgekocht door zijn bloed en nu mogen wij zelfs werken op Zijn akker. Wauw, dat is nogal wat. En de heilige geest laat ons niet onvoorbereid te werk gaan.

Waar heeft onze werkgever zoal voor gezorgd.

Geestelijke gaven - God heeft allang uw taak voor uw uitgekozen, Lees thuis 1 korin 12 maar eens wij zijn alle leden van een lichaam. Met Christus aan het hoofd, een iedere heeft een taak in Gods Koninkrijk, vaak zijn wij bezig te doen, waar WIJ denken waar God ons wilt inzetten, laten wij de tijd nemen om onze dienstopdracht, zoals de Bijbel die verwoord uit te voeren.

Kracht – je hoeft geen krachtpaster in het geloof te zijn, Je hoeft niet zwaarder te tillen dan nodig, want het is God die ons Kracht geeft . Want door genade zijt gij behouden, door het geloof en dan niet uit uzelf: het is een gave van God: Niet uit werken, opdat niemand roeme, Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

Gezondheidsplan – God wil dat wij gezond en volkomen toegerust zijn, zowel geestelijk als lichamelijk, kijk maar eens naar Daniel hfd. 1, Daniel en zijn vrienden kozen een gezonde levenswandel en dat stelde hun in staat om hun hoofd helder en op de Heer gefocused te houden. De Heer wil dat wij gefocused zijn op hem.

Vakantiedagen – ik weet niet hoe met uw 52 vrije dagen per jaar omgaat. Maar wij hebben er zo-wie-zo 52 vakantiedagen gekregen om bij te komen van u dagelijkse werkzaamheden. Gebruik uw Sabbat als een batterij - oplader voor de week, niet alleen voor uw zelf maar ook in het zendingswerk naar anderen toe. Deel ervaringen met anderen in geloof, versterkt elkander in de kerk, zodat wij ons licht kunnen blijven schijnen in deze donkere wereld.

Bedrijfskleding om ons te beschermen van onze concurrent – De wereld waarin wij wonen is niet onze thuis, als je Christen ben is de buitenwereld, levensgevaarlijk. De Heilige Geest biedt ons de perfect bedrijfskleding, want zo lezen wij in Efez. 6 Doe de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels, want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereld heersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

Wetende dat Jezus Christus zijn medewerkers in het werk volkomen toerust, hoe reageren wij op de liefdevolle hulp en leiding. Er zijn een aantal gedragsregels voor werknemers die willen werken op de akker van de Heer.

Hoe gaan wij te werk, Paulus schrijft aan de gemeente in Tessolinica hoofdstuk. 5:16-17

Verblijdt u ten allen tijde, Als er weer een folderactie of iets anders wordt aangekondigd, ga niet meteen morren dat het geen zin heeft (Vergeet niet het aandeel met gegarandeerd succes. bidt zonder ophouden (gebed is een essentieel onderdeel van elke arbeider op Gods akker,dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzicht van u”, wees dankbaar dat u mee mag doen met Gods werk, het is een voorrecht, ook al is het resultaat NIET direct zichtbaar

Verlangen om mee te werken in zijn werk.
Als je een baan vind die aanspreekt, wat doe, je wilt de werkgever ervan overtuigen dat jij het leuk vindt, dat jij wilt meewerken aan de doelstellingen van het bedrijf en dat jij de uitdaging wilt aangaan. Luister maar eens naar de tekst van een lied, dat geschreven is als een gebed. Hier ben ik, stuur mij. Geschreven door het Amerikaanse Jongerenkoor New Direction
Heer de oogst is groot, maar er zijn zo weinig werkers,
Heer er is geen tijd om te verliezen, er is zoveel te doen.
U wilt iemand die u meteen kunt gebruiken.
Ik wil die functie Heer, Heer is mijn sollicitatiebrief

Zo veel mensen Heer om U heen
Ze gebruiken Uw gaven, maar willen de prijs niet betalen
U wilt iemand die u meteen kunt gebruiken.
Heer U bent op zoek naar iemand die u kunt vertrouwen.
En als u voor iemand op zoek bent laat het mij dan zijn.

Heer hier ben ik, hier ben ik, stuur mij, stuur mij, ik zal gaan.

Broeders en Zuster ik kan nog doorgaan met honderd en een reden om aan te geven dat evangeliseren van belang is. Juist in de tijd waarin wij leven. Jezus kwam naar deze wereld en wees ons de weg, wees ons de uitweg, de weg terug naar de Vader.

Nu heeft Christus ons aangeraakt, hij heeft ons weer op het rechte spoor gebracht, Nu kunnen wij ons aandeel in Zijn koninkrijk, waarvan de prijs al betaald is met anderen delen. Zoal wij beseffen, dat
Wij erop uit moeten gaan het goede woord en daden te laten zien, zolang wij bewogen zijn met onze omgeving en beseffen dat er vele zijn die het Evangelie moeten horen, zal onze motivatie die de Heilige Geest ons geeft in onze Harte branden,

Laten wij dus niet overmand raken doordat er slechts enkele zijn die willen werken in Gods wijngaard, God nodigt ons uit tot een relatie met Hem, Want het is door zijn kracht en zijn Geest dan wij erop uit worden gestuurd.

Jezus is naar de Hemel gegaan om vele woningen te bouwen voor degenen die voor hem gekozen hebben, er is ook plek voor onze familieleden, onze broeders en zusters die de kerk niet bezoeken, maar ook voor al die mensen op het Centraal Station, de Koopgoot, het Zuidplein, het Alexandrium, ja overal in deze stad en in dit land die Hem niet kennen.

Laten wij onze harten openen voor de Heilige Geest en laten wij in ons gebed vragen naar die ervaring met mensen die God niet kennen. Jezus kwam om aan armen het evangelie te geven. Aan gevangen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren.

Jezus nodigt ons uit ja U en mij om te werken in zijn “ Heaven Online” het gratis aandeel kan door iedereen opgehaald worden, nu kan het nog, want binnenkort broeders en zusters, binnenkort kunt u en ik, en iedereen die wij door de liefde van de Heilige Geest bereiken met het Evangelie en deze aanvaard hebben. Hun aandeel verzilveren en het belofte claimen. Voor eeuwig en altijd.

Laten wij niet stil zitten, maar erop uitgaan. Verkondigende het aangename jaar des Heren,

Dat is mijn wens en bede, in Christus Jezus, amen

Overdenkingen

Seminars

Zoeken naar

Algemeen