Verstand van verzekeren.

Verstand van verzekeren.

”. We slaan de krant open, doen de tv aan en het enige wat je hoort is… ? Wat gaat er morgen gebeuren. Met het weer… Met de politiek… met ons geld… met onze banen. Ons leven wordt er blijkbaar dagelijks door beïnvloedt. … Zorgen en onzekerheid.

Ik hoorde laatste iemand zeggen… de enige zekerheid die je in het leven hebt is de onzekerheid ervan. Dat was het levensmotto wat die man had. Het leven in onzekerheid. In de serie van bijeenkomsten die wij hebben staan we stil bij het zoeken naar en het hebben van ware zekerheid. Wie wil er nu niet zeker van zijn zaak zijn. Wel nu.. vanavond staan we stil bij iemand die u en mij echte zekerheid kan bieden. Niet zoals die commercials ons op tv beloven.. Nee.. iemand die werkelijk verstand heeft van verzekeren. Als je bij deze persoon je laat ‘verzekeren’ weet dat je werkelijk in goed handent.

Valse Zekerheid…. Het doet me denken aan het volgende verhaal:. In 19:56 was er de fotograaf Jacques Lowe die foto’s maakte van de beroemde Amerikaanse familie Kennedy. Deze man was gedreven en maakt meer dan 40.000 foto’s van John F. Kennedy en zijn vrouw. Meneer Lowe wilde zeker zijn van zaak. Hij hield de negatieven bij zich. Als een krant de foto’s wilde hebben.. ontwikkelde hij de foto’s zelf.. bracht ze naar de krant en haalde ze zelf weer op. Hij wilde niet dat er ook maar iets mis ging met zijn levenswerk. Hij wilde zeker zijn dat er niets mis ging. Dus deed hij voor hem ‘het zekere’ voor het onzekere en bewaarde de foto’s in een kluis in het world trade center gebouw in New York. Het was daar zo veilig, dacht hij.. het is zo veilig daar als iets bewaren onder je bed. Het negen verdiepingen tellende gebouw werd ernstige beschadigd tijdens de aanvallen op 11 september 2001. Toen men bij de kluis aankwam.. zagen ze de kluis in tact… echter alles binnen in de kluis was door de hitte verbrand. Inclusief alle 40.000 foto’s .

Je doet er alles aan om alles zo veilig mogelijk te bewaren en uiteindelijk raak je toch alles kwijt. Dan geeft ons achteraf het gevoel van valse zekerheid Is er wel een plaats waar je iets veiligs kan bewaren..

Hoe zeker bent u van uw zaak? Wellicht is het uw baan..? Hoe zeker ervan bent u dat u morgen nog een baan hebt…. Of overmorgen of volgend jaar… Of dat u op tijd komt op het werk en dat er weer geen filé is. Het lijkt wel of we dagelijks omringd zijn met zorgen en onzekerheden. Wij als mensen doen er alles aan om het gevoel te hebben alles voor elkaar te hebben. We zoeken naar zekerheden in het leven..

Zoals een vaste baan… “Zodra je een vaste baan hebt denk je.. nu ben ik veilig ik kan niet zomaar ontslagen worden.” Of wanneer je naar het werk ga.. als ik maar om 6 uur van huis uit ga dan ben ik op tijd op het werk.

We proberen ons te verzekeren voor onverwachte dingen, zodat we niet overmant worden door zorgen . Er zijn bedrijven die zich specialiseren in onze zorgen en ons een vorm van zekerheid trachten te bieden. Verzekeringsmaatschappijen en banken. U betaalt.. net als ik honderden euro’s per jaar voor onze ziektekosten.. onze inboedel, onze rechtsbijstand. Je kunt het zo gek nog niet bedenken maar je kunt je ervoor verzekeren.

Maar nemen al deze zorgwegnemers.. echt onze zorgen weg? We kunnen nog steeds ziek worden. We kunnen nog steeds onze baan kwijt raken.. We kunnen onze onzekerheid wel verzekeren.. onze zorgen kunnen deels worden weggenomen, door geld in het vooruitzicht te stellen. maar echte zekerheid bieden dat kunnen ze niet.

Ik zeg nie dat u vandaag al uw polissen maar moet verbranden? Maar ik wil u deze avond stimuleren tot nadenken..Heeft u echte zekerheid in uw leven?

Ik wil u deze avond introduceren bij iemand die u en mij echte zekerheid kan bieden & je zorgen wegneemt Iemand die u totaal andere blik kan geven op het leven. En van Hem kunnen we leren uit dit boek…. Het boek der boeken… de bijbel.

Zoals de titel van de lezingen ons verteld.. is Jezus Christus onze Zekerheid. Maar hoe kan Jezus ons nu meer zekerheid geven dan laten we zeggen je inboedel verzekering. Waarom wil God ons laten weten dat we geen zorgen hoeven te hebben?

Toen Jezus zo’n 2000 jaar geleden hier op aarde rondliep zei hij tegen de mensen… Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen, Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.

Eigenlijk zegt Jezus dat je zekerheden die wij op aarde bouwen, niet veel voorstellen. Ze kunnen aangetast worden, wegteren, gestolen worden. Jezus spoort ons aan om je zekerheden te zoeken in hemelse zaken.

Je zekerheid zoeken in hemelse zaken… hoe kan mij dat zekerheid bieden voor vandaag? Hoe kan ik vandaag rust ervaren en minder zorgen te hebben. Hoe kan u en ik de zekerheid hebben dat God in de hemel.. het echt met ons meent?

Toen God, zoals we in het bijbel Genesis kunnen lezen, de hemel en de aarde schiep en zag dat het goed was.. zette hij de mens in het paradijs.. Adam en Eva. God schiep het paradijs op aarde. Perfect.. mooi.. een plek zonder zorgen… een plek op aarde waar zekerheid was. God liet de mens haar gang gaan in het paradijs.. liet de mens vrij om keuzes te maken. De mens koos ervoor… om God niet te gehoorzamen, te kiezen voor valse zekerheid.

Ze kozen ervoor om te eten van de vrucht, want niet God mocht.. en zo doende kwam de mens in aanraking met het enige zekere wat kiezen voor onzekerheid met zich mee brengt eeuwige afstand tussen God en de mens.

Jezus moest juist naar deze wereld komen om de mens een uitweg te bieden uit een uitzichtloze situatie. Jezus kwam om de mens te laten zien dat je niet een leven hoeft te leiden vol zorgen, een leven van pin en verdriet een leven zonder hoop zonder richting zonder enige vorm van zekerheid.

Want echte zekerheid si de wetenschap dat je naam staat geschreven in het boek des levens… simpeler gezegd.. echte zekerheid is de zekerheid dat je leeft met Christus in alle facetten en momenten van het leven. Dat het leven nie een hopeloze situatie is of lijkt maar dat je kan en mag wandelen in de nieuwheid van leven van nu aan tot in alle eeuwigheid.
Is dat niet een uitdaging… durft u vandaag, samen met mij op ontdekkingsreis te gaan. Een Ontdekking dat je een echt zorgeloos leven mag achterhalen….

Want Jezus heeft daad werkelijk verstand van verzeken? In het bijbelboek Hebreeën staat……Jezus heeft dezelfde ellende meegemaakt.. als wat wij nu dagelijks meemaken. Er is echter een belangrijk verschil Hij heeft niet.. zoals dat heet gezondigd tegen de wil van God. En wat God van ons wil in ons dagelijks leven..Is dat we ons niet enkel en alleen richten naar aardse zaken, maar naar hemelse . Want onthoud één ding.. echte zekerheid is het behoren bij Gods koninkrijk van liefde.

Gods wil is niets liever dan dat we veilig en zorgeloos kunnen en mogen leven. Welke zekerheden wil Hij ons bieden: Het eerste punt is dat God ons uitverkoren heeft.. God heeft de mens geschapen… en hij weet dat we besmet zijn met de gevolgen van de zonde (het niet doen van Gods wil).. en de zorgen en onzekerheid die we daardoor hebben gekregen. Maar God heef ons waarlijk lief

Die liefde van God aan ons.. wordt zichtbaar door Jezus Christus. God heeft zijn eniggeboren Zoon naar deze aarde gestuurd.. zodat u en ik gered zijn uit de klauwen van het kwade, satan, de duivel…de gene die ons laat overmannen door zorgen voor tijdelijke zaken.. door ons te laten richten over het onzekere en niet het zekere woord… en het zekere woord .. het woord van god dus.. kan gevonden worden in de bijbel. Gedurende deze weken gaan we dieper in dit woord in. God heeft ons uitgekozen U en mij vanavond nog om die wonderbaarlijke reis te maken van onzekerheid naar zekerheid en onthoud zekerheid is zeker weten dat er iemands is die werkelijk van je houdt maakt niet uit wat je in je leven gedaan had. Het enige wat je vanavond hoeft te zeggen. Is te zeggen dat je kind van Hem wilt zijn.

We zijn als het waren wezen en dat brengt ons op het tweede punt.. De zekerheid dat wij als uitgekozenen door God worden geadopteerd. Adoptie vindt plaats als je oorspronkelijke ouders niet willen of voor je kunnen zorgen. Wij op deze planeet zijn als het ware gegijzeld door de zorgen en onzekerheden van deze wereld. God wil niets liever dan voor ons zorgen. Hij wil de zorgen die wij hebben van ons afnemen. Jezus zei toen hij hier op aarde liep, Als je vermoeid of belast bent.. geef je last je zorgen aan mij.
Net als een goede ouder zorgt voor zijn kinderen..zo wil God zorgen voor ons. Zo staat er in het bijbelboek efeziers. In Christus heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, - geschapen – ons volliefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn.

Heilig en zuiver betekent… een andere weg bewandelen dat deze wereld.. een andere keuze maken. Want zo gaat de tekst verder hij heeft ons naar zijn wil (goed volkomen welgevallen) voor bestemd in Jezus Christus zijn kinderen te worden.

De derde zekerheid die God ons wil bieden.. is dat wij via Jezus Christus. De zorg van God mogen ontvangen in alle facetten van het leven. Of het nu gezondheid is, je werk, je toekomst.. God is bereid voor ons te zorgen.. als dat geen zekerheid is.

Als je weet dat God ons heeft uitgekozen, ons wil adopteren als zijn kinderen.. Dan mogen wij .. zoals dat zo mooi heet wandelen in nieuw leven met Hem. God beloofde in de geschriften dat Hij Zijn Zoon zou sturen, zou sterven en weer zou opstaan. Maar die belofte is niet alleen gedaan aan Jezus.. maar aan alle die Jezus willen volgen .Als je zeker weet dat je uitgekozen bent en dat je een kind van God bent.. dan mag je een nieuwe stap maken. Kies ervoor om je leven . vol zorgen, vol onzekerheid weg leggen en kiezen voor nieuw leven.

Kiezen om met Jezus op stapt te gaan is het beginnen aan werkelijke zekerheid. In 1 korinten 6:15 staat dat God, Jezus Christus op de derde dag heeft opgewekt.. En juist het feit dat God Jezus uit de dood heeft opgewerkt… geeft ons de zekerheid dat als wij een nieuwe stap in het leven maken dat wij ook een nieuwe zekerheid, een nieuwe weg mogen ingaan.

Jezus had de zekerheid… dat God hem zou opwekken uit de dood en God deed het.. Diezelfde opstandingkracht.. kan ook in ons leven zichtbaar worden. Er is een uitweg van pijn, verdriet.. ja zelfs de dood.. en dat krijg je als je zekerheid in het leven verlegd.. van het zichtbare tijdelijke.. naar het op dit moment niet zichtbare eeuwig “want door de macht van God zal hij ons ook opwekken… Weet je dan niet dat je lichaam een deel is an het lichaam van Christus… zoals Jezus opgewekt is.. zullen wij ook opgewekt worden.

T deze lezing wordt duidelijk.. dat als je de juiste definitie van zekerheid voor ogen houdt.. dan kijk je anders naar de zorgen van het leven.. ze verbleken als je polis afsluit bij Jezus Christus.. Hij heeft Verstand van verzekeren. En daarom zegt Jezus: “Waarachtig, ik verzeker u: wie luistert naar wat ik zeg en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven; over hem wordt geen oordeel uitgesproken, hij is van de dood overgegaan naar het leven:

Als je werkelijk voor Jezus kiest.. vanavond nog.. als je gelooft dat Hij is gestuurd voor ons.. dan hoeven wij niet te vrezen voor de gevolgen van een onzeker leven.. met een zeker eind… namelijk de gevolgen van de zonde..
Nee. Je kunt nu met zekerheid leven… tot in alle eeuwigheden.
Daarom kunnen wij zoals het staat in het bijbelboek 1 johannes 5 “
Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat hij naar ons luistert als we hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil.

God geeft ons wat we nodig hebben.. Hij gaf ons Jezus zodat we vergeven worden. Hij gaf ons Zijn woord zodat we van hem kunnen leren. Het enige wat u en ik vanavond moeten we doen . is Kiezen

Want dan ervaar je als je zekerheid hebt.. dat alles wat er in het leven toe doet.., uiteindelijk draait het eeuwig samen zijn die ons heeft geschapen, die ons heeft gered van de zonde, pijn en verdriet. Als je kiest voor zekerheid in alle eeuwigheid. Dan maakt die file niet meer uit.. dan maak je je minder druk over de wereldeconomie.. als je echter zekerheid zoekt. Ben je tevreden met alles wat je krijgt en ervaar je echte rust en vrede.. en dat niet in de verre toekomst maar Nu.

Vandaag kunt u uw ‘verzekering polis’ afsluiten met Jezus. Hij belooft een behouden thuiskomt in een nieuwe wereld en een nieuwe hemel. En voor nu geeft hij ons Zijn vrede.
Laten we de komende tijd ontdekken hoe wij meer zekerheid kunnen krijgen en houden. Zekerheid … dat onze namen geschreven zijn in het boek van het leven. amen

Overdenkingen

Seminars

Zoeken naar

Algemeen