Je hebt toch ondervonden hoe goed de Heer is

U hebt toch ondervonden hoe goed de Heer is?

Wij mensen hebben een unieke vaardigheid.. we kunnen terugkijken op ons eigen leven. Vaak krijgen we zekerheid om een bepaalde beslissing wel of niet te nemen.. juist door onze handelingen van ons of anderen in het verleden.

We kijken terug op minder fijne momenten en het helpt ons niet dezelfde fout te maken. En we kijken terug naar goede dingen en we hebben het gevoel dat we het wel leuk zullen vinden.

Ik kan nog goed herinneren dat ik ijs voor de eerste keer at… heerlijk vond ik het. Als ik nu langs de vriezer loop in de supermarkt en al dat lekkers zie… denk ik terug aan dat eerste ijssje en het water loopt mij in de mond En als ik kijk naar een gebeurtenis op TV… bijvoorbeeld een stukje uit nieuws van jaren terug.. dan weet ik precies waar ik was en wat ik deed toen ik het nieuws voor het eerst hoorde. Ik weet bijvoorbeeld nog heel goed wat ik deed en waar ik was toen de Twin Towers instortte..

Wij mensen bouwen deels zekerheden op door onze ervaringen uit het verleden. Ons verleden.. schept vaak ons heden. Vaak werken keuzes uit het verleden door in het heden.
Een Christen mag ook terugkijken op zijn nieuwe leven.. en vooral vanaf het moment dat hij gekozen heeft voor een leven met Christus. Er staat een prachtige tekst in het nieuwe testament.. “Je hebt toch ondervonden hoe goed de Here was”

Als je Jezus centraal stelt in je leven, dan biedt hij de mogelijk op ervaring met hem te doen… De Here wil ons zegenen.. met andere worden De Heer wil ons zekerheden geven dat we goed op weg zijn en daarbij hulpmiddelen bieden.

Je kunt dat ook wel beloften noemen.. Jn de bijbel staan tal van beloften waar we uit mogen putten in het leven van alle dag.. maar dan geldt wel een ding.. dat wij ons verlangen hebben in de eerst plaats op de juiste plek zitten

En dat is vaak lastig.. wat is het verlangen van een Christen.. van iemand die Jezus wil volgen…als het goed is .. is het dicht bij Jezus zijn… en daarvan zeker zijn.. zeker zijn dat je al in dit leven het koninkrijk van God mag binnen wandelen. Zeker zijn dat je zonden zijn vergeven.. dat je niet kijkt naar de zorgen van dit leven.. maar dat je leeft dat je verlost bent door Christus.

Als we gelovigen die zekerheden willen hebben… dan gaat dan ons verlangen daar na uit. Het verlangen naar geestelijke zaken is iets heel anders dan naar een nieuw huis, een nieuwe auto, een betere baan of de loterij winnen.

Allereerst is het verlangen naar geestelijke dingen niet iets tastbaars.. het is niet wat je kan grijpen… maar wel dat het wezenlijk een verandering in je leven teweeg brengt. Je kunt niet een jas aantrekken en zeggen dat je wandelt net als Christus… Je kunt niet de bijbel uit je hoofd leren en zeggen dat je nu heilig leeft. De bijbel biedt de beste voorwaarden… maar dan moet je er wel wat mee doen!!

In het bijbelboek 1 petrus in het nieuwe testament lezen wij wat we er minimaal moeten doen om die zekerheid van groei te ervaren, en ons verlangen op de juiste plaats te houden. Ontdoe u dus van alles wat slecht is, van alle bedrog en huichelarij, alle afgunst en kwaadsprekerij Willen we gedrag veranderen dan moeten we kijken wat ons oude gedrag voor gevolgen heeft.

Bedrog, zorgt ervoor dat mensen je uiteindelijk niet meer serieus nemen en dat je leeft slechts voor eigen gewin. Huichelarij is je voordoen zoals je niet bent.. God houdt van eerlijke noprechte mensen en niet van toneelspelen. Afgunst is laten merken dat je onzekerheid zo groot is dat je het niemand kunt en kwaadsprekerij en roddelen is de overtreffende stap dat je iemand zo benijd dat je zelfs een normaal leven niet meer gunt

CS Lewis schrijver van de boeken over Narnia zijn het volgende ove slechte verlangens” Onze Heer vind onze verlangens.. niet te sterk, maar te zwak. We zijn “half hearted schepselen, door om te gaan met slechte handelingen zoals drank en ambitie.. terwijl God ons oneindige vreugde schenkt. Net als een koppig kind die zandkastelen wil maken van modder.. omdat hij zich niet kan voorstellen wat het betekent om die kastelen te maken bij het strand.. Wij als mensen zijn veels te snel blij met wat we hebben
Slechte verlangens zijn stille moordenaars.. ze worden zichtbaar, omdat we onzeker zijn over ons eigen leven.. en onzeker over wat God van ons wil..

Kijk vanavond terug op uw eigen leven.. Leeft u nog steeds in onzekerheid?
We moeten met onze verlangens verder kijken dan ons neus lang is.. die mooie boot.. dat mooie huis.. je carriere… Er is iets veel beters, dan slechte of misplaatste verlangens, hoe nobel ze ook mogen lijken. Ze worden zichtbaar in het leven als je Christus liefde niet echt kent.
We raken ze alleen kwijt als we bereid zijn te Groeien met God, ontvangen van wat in de bijbelboek Galaten staat wat goede eigenschappen zijn “, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, 23 zachtmoedigheid en zelfbeheersing” en daarom schrijft De apostel.. de volgeling van Jezus.. Petrus en verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt

Goede geestelijke voeding… leid tot juiste verlangens en die dragen bij tot geloofsgroei en redding… de redding waar wij op zoek zijn met Christus die ons die zekerheid wilt bieden.
Heeft u kinderen gehad… vooral de dames weten dit zeer goed.. hoe graag pasgeboren babies willen drinken, het voedt ze, geeft ze de juiste bouwstoffen.

Welke verlangens dient een Christen te koesteren Het zijn twee zaken
Zoeken naar geestelijke wijsheid… en geestelijke gaven. Met wijsheid die je van God krijgt ontvang je het vermogen het juiste voedsel toe te nemen en met de gaven.. pas je het genomen woord op het juist manier toe in het dagelijks leven.

Jezus vertelde een verhaal aan zijn toe hoorders over een wijs en een dwaas man… en dat een dwaas man Zijn huis bouwt op het zand.. en de regen kwam en het huis spoelde weg.. terwijl een wijs man zijn huis bout op een rots.

Hemels wijsheid is luisteren naar God.. Zijn geboden. Zijn woord. Het niet luisteren, levert zonde op. Zonde komt wanneer wij een natuurlijk verlangen of wens of ambitie hebben en die trachten te vervullen zonder God.

Iets doen zonder God is werkelijk dwaasheid.. Kunt u momenten in uw leven herinneren dat u iets probeerde uit eigen kracht en het leek op het eerste gezicht te lukken, maar storte jammerlijk genoeg in elkaar.

We hebben allemaal van zulke momenten gehad. Het erge is dat dingen doen zonder God niet alleen zonde is.. het laat aan onszelf en aan andere zien dat we meer zekerheid hebben in ons eigen handelen dan in degene die ons geschapen heeft. Goede dingen en ware wijsheid vinden we alleen bij hem.

Wij mensen proberen alles op eigen houtje te stellen. Terwijl God ons wil laten zien.. dat wij dingen kunnen doen.. waarvan wij het niet eerst voor mogelijk hebben gehouden. ER is een tekst in de bijbel.. welke ons zegt.. dat als je kiest voor Christus.. je meer kunt doen dan wat je bidt (praat met God) en je beseft (met eigen ogen).

Hij wil ons gaven, geestelijk geschenken geven.. om Hem te prijzen voor alles wat hij voor ons doet.. en de gave geven zodat we ons met zekerheid mogen handelen in een onzekere wereld. Daarom staat erin het bijbelboek 1 korinthiers “Jaag de liefde na en streef naar de gaven van de Geest,”

Als we kiezen voor de mogelijkheid om de ander te vergeven, om te geloven, om rust te vinden en in Christus te blijven voor eeuwig en altijd.. dan zijn er wonderbare dingen mogelijk. God wil ons dit allemaal schenken.. Hij wil ons laten groeien..

Kijk naar het verleden.. kijk naar de momenten dat het niet goed ging. Ken in mijn eigen leven momenten dat ik de verkeerde keuze maakt en ik zag hoe God er alles aan deed om mij weer op het juiste spoor te krijgen. Toen ik de fouten maakte.. vroeg ik om vergeving en moest ik terug op zoek naar dat voedsel wat Jezus ons wil geven..uit Zijn woord…

Op de momenten dat het een dagje wat minder gaat.. dat het tegenzit op het werk.. dat ik onzeker ben of ik mijn baan houdt of net… dan denk ik aan hoe de Heer mij hielp in het verleden.. ik heb ondervonden hoe goed de Heer was in het verleden en daardoor weet ik ook dat hij mij zal bijstaan in de toekomst.

Die ervaring mag u ook hebben vandaag.. Dat God u wilt geven wat u verlangt.. zover het in overeenstemming is met Zijn heilige woord. U hoeft niet bij de pakken te zitten.. ga op zoek naar hemelse wijsheid.. ga op zoek naar hemelse liefde.. naar Gaven die hij ons wil geven zodat we staande kunnen blijven in een onzekere wereld.. met een zekere afloop.

Onze verlangens baseren wij dus op het Woord van God.. wil het baat hebben… daar kunnen wij beloften vinden.. een belofte kan je vergelijken met een contract. God sluit een contract met ons af.. we noemen dat contract in bijbelse zin een verbond. Als wij kiezen voor Jezus.. die ons redt van de zonde.. en wij ons in liefde houden aan Gods Wil en zijn liefde.. de tien geboden… dan belooft hij ons zekerheden…

Een belofte van God is niet hetzelfde als bijvoorbeeld de buurman die beloofde het uitgeleende terug te geven maar naar 10 dagen nog steeds niet heeft gedaan. Wees van een ding zing.. wat God belooft dat zal hij ook doen… maar wel op een tijd die Hij gepas acht.

In de bijbel kunnen we lezen wat de gevolgen zijn wat verkeer de omgaan met beloften en verlangens. Abraham.. werd op vrij hoge leeftijd door God geroepen om Hem te dienen.. net zoals wij door God worden geroepen om ons oude leven af te leggen en nieuw leven met Hem te beginnen. De Heer zei tegen Abraham “De HEER zei tegen Abram: ‘Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat ik je zal wijzen. 2 Ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn. “ God droeg hem op om te trekken naar kanaan het gebied wat we nu Israël en Palestina noemen op 75 jarige leeftijd

Wat een opmerkelijke uitspraak.. tegen Abraham.. een kinderloze getrouwde man.. hoe kon hij toch kinderen.. toch geloofde Abraham de woorden van de Heer en gehoorzaamde hem. Later vertelde de Heer weer tegen Abraham je zult een groot volk krijgen. En nu sloeg de twijfel toe
2 ‘HEER, mijn God,’ antwoordde Abram, ‘wat voor zin heeft het mij te belonen? Ik zal kinderloos sterven, en alles wat ik bezit zal het eigendom worden van Eliëzer uit Damascus. 3 U hebt mij immers geen nakomelingen gegeven; daarom zal een van mijn dienaren mijn erfgenaam worden.’ 4 Maar de HEER sprak opnieuw tot hem: ‘Nee, niet je dienaar zal jouw bezittingen erven, maar een kind dat jijzelf zult verwekken.’

De heer wil ons duidelijk maken..koste wat het kost dat hij ons zal geven wat hij heeft belooft Daarom zegt hij
. ‘Kijk eens naar de hemel,’ zei hij, ‘en tel de sterren, als je dat kunt.’ En hij verzekerde hem: ‘Zo zal het ook zijn met jouw nakomelingen.’ 6 Abram vertrouwde op de HEER en deze rekende hem dit toe als een rechtvaardige daad

Maar het duurde zo lang.. zoveel twijfel…dat zijn vrouw Sara zei.. “weet je wat.. we doen het zelf” Het verlangen. Een kind krijgen was zo sterk.. dat ze dacht we zoeken zelf een oplossing voor de problemen die we hebben.. ga maar met de dienstmaagd naar bed.. en zo maak je Gods belofte waar.

Het gedrag van Sara en ook abraham was ongehoorzaamheid.. zonde, ongeloof … Abraham had in zijn leven gezien hoe goed de Heer voor hun wil zorgen.. en toch.. toch twijfelde hij en het bracht uiteindelijk ellende.. Want op hoogbejaarde leeftijd kreeg Sara toch een kind.. Isaak genaamd en moest abrahams kind wat verwerkt bij de dienstknecht Hagar. Door oneindigheid uiteindelijk wegtrekken.

Dit verdriet had voorkomen kunnen worden als Sara en Abraham gewoon vertrouwd hadden in de belofte van God.. en niet hun verlangens een verkeerde inslag laten nemen. Wij moeten in ons leven trachten te voorkomen dat we sneller wandelen dan Jezus. We moeten voorkomen dat we langzamer lopen dan Hem. Echte zekerheid vinden wij in gehoorzaamheid. En we dingen geduld op te kunnen brengen. Want wat de heer belooft.. doet hij alleen op de tijd die hij rijpt acht


God deed aan Abraham beloften, maar belooft God ook aan ons zaken.. Wat een belofte van God is een uitspraak waar we absolute zekerheid kunnen halen.
Belofte van Gods aanwezigheid, Gods zorgt, Gods kracht, Gods hulp, Gods leiding, Gods doel, Gods rust, God die ons reingt, Gods goedheid, Gods getrouwheid, Gods leiding, Gods wijs plan

Dus als u witl groeien in geloof.. groeien in zekerheid.. denk dan terug hoe goed de heer voor u was.. en verlang naar die zaken die God ons wil bieden.. geestelijke wijsheid, ware liefde en zijn gaven.. en dat wij kunnen vertrouwen op Goddelijke beloften.. Misschien niet op het moment dat wij denken dat we ze nodig hebben.. maar ze komen nooit te laat.
Ik heb ruim 14 jaar gekozen om met Jezus op stap te gaan. Ik heb vele mooie, aparte en fantastische belevingen meegemaakt.

God belooft ons niet in de steek te laten.. Ik heb ondervonden.. dat de Heer ons niet in de steekwil laten.. Dat zal hij nooit doen. Wilt u ondervinden hoe goed de Heer voor u is.. Wilt u dieze beloften claimen.. die zekerheid ervaren. Kies dan vanavond opnieuw voor een leven met Christus. Amen

Overdenkingen

Seminars

Zoeken naar

Algemeen