Alles opgeven en Hem volgen!

Alles opgeven en Hem volgen!
Schriftlezing Ps 25, Hebr 5: 9-11

Mijn overdenking gaat over volgen.. wat is echt volgen.. en hou je dat vol?

Wij leven in een wereld die van de mensen vraagt dat je ‘op je eigen benen moet staan’ en dat het volgen van anderen een zwaktebod is. En als wij toch iemand anders moeten volgen dan, moet het wel iemand zijn die populair is, iemand met aanzien of status. In de wereld om ons heen lijkt het net of het volgen van Jezus eerder als een last dan een lust wordt gezien. Daarom is het moeilijk voor vele om te kiezen voor Zijn liefde. Waarom iemand als Jezus volgen.., als het volgen van Jim of Jamai van Idols een stuk makkelijker is, die nieuwste coup, de laatste mode..

Vele van ons weten dat Jezus ons leven verandert, voor het beste. Wij hebben ook ervaren in ons leven dat het volgen van Jezus soms moeilijk op elke weg die hij voor ons uitgaat. Ik wil met jullie stilstaan bij 7 stappen die jij en ik als volgelingen van Christus doorlopen als wij de eindstreep willen behalen. Sommige liggen voor de hand. Bij anderen sta je niet elke moment van de dag stil bij.

Stap 1 Geloof.. klinkt erg voor de hand zouden de meeste mensen zeggen en denken, maar hoe kan je iemand volgen als je de persoon niet kent. Wij kunnen Jezus niet op dit moment zien, maar als wij Zijn woord lezen, de bijbel dan mogen wij leren en ontdekken wie hij is Dat God, Jezus heeft gestuurd om ons te redden. Stap 1 in het volgen is beseffen dat Jezus voor jou en mij de ultieme prijs betaalt om ons te redden... het kruis op Golgotha. Waar Jezus zijn leven gaf.. voor ons is het symbool.. het teken wat zijn volgelingen hun leven lang met zich meenemen. Als wij Jezus echt willen volgen.. dan dien je te erkennen, te accepteren.. dat hij al onze fouten en tekortkomingen van ons weg wil nemen, als wij daarom vragen. Je kunt die vergeving.. De liefde van Christus in je leven ervaren als jevoor hem kiest en aanvaard uit genade.

Veel mensen struikelen al bij stap 1. Ze gaan naar de kerk en “denken” dat ze Jezus volgen.. maar Jezus volgen is een relatie met hem aangaan... Jezus volgen is een contact door het gebed. Want de bijbel leert ons in 1 Johannes 2 vanaf vers 6 “Wie Zijn woorden (de geboden van liefde van Jezus) ter harte neemt, heeft God oprecht en volmaakt lief. Hieraan kun je zeker weten of je met hem verbonden bent. Als je zegt dat je voor God kiest, dan die je te leven zoals Jezus geleefd heeft. En Jezus had tijdens zijn werk op aarde ruim 2000 jaar geleden, constant contact met Zijn vader.. kende de bijbel.. en leefde het uit in de praktijk, ‘t zijn niet zozeer de woorden die tellen.. maar de daden.

De volgende stap, stap 2 is vertrouwen. Wij worden zo gekwetst op deze aardbol door mensen die ons vertrouwen eerst winnen en ons dan hopeloos in de steek laten. Kan mij goed herinneren dat ik een afspraak had met een kennis van mij, we maakte een afspraak en vervolgens na een uur wachten besloot ik toch maar op eigen weg verder te gaan. Mensen kunnen je teleurstellen. Jezus niet.

Als Jezus zegt dat Hij terugkomt, op dezelfde manier als hij naar de Hemel is gegaan.. dan is dat een zekerheid. Als Jezus zegt dat Hij de weg, de waarheid en het leven is... en dat alleen via Jezus het eeuwig leven kan krijgen dan is dat een zekerheid. Laten wij eens de discipelen kijken hoe zij reageerden. In het evangelie van Johannes lezen wij in hoofstuk 1 vanaf vers 45 Filliupus ontmoette Natanael en verteld Hem:” Wij hebben een man gevonden over wie wordt gesproken in de wet van Mozes en in de boeken van de profeten. Het is Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth.” Uit Nazareth? Vroeg Natanel. Kan daar iets goeds vandaan komen.? Kom maar kijken antwoordde Filliupus. Toen Jezus Natanel zag komen, zei hij, dat is een echte Israëliet, iemand zonder list en bedrog. Waar ken u mij van vroeg Natanel. Jezus zei: Ik zag jouw bij de vijgenboom zitten voor Filliupus je riep, “Rabbi, leraar”, ei Natanel” U bent de Zoon van God! U bent de koning van Israël, Jezus antwoordde. “Geloof je omdat ik zei: Ik zag je onder de vijgenboom zitten? Jezus nog veel groter dingen zingen. Ja ik verzeker jullie: je zult de hemel open zien gaan en de engelen van God zie opklimmen en afdalen naar de Mensenzoon!”

Natanael twijfelde.... Komt er wel iets goeds uit Nazareth.. kunnen wij wel vertrouwen in Jezus.... Het mooie is dat Jezus ons kent... al onze twijfels onze verdriet.. de zorgen die wij hebben op school of het bijbaantje... Als je al je vertrouwen stelt in God en Hem volgt.. Dat Zal hij ons verzekeren.. je zult Jezus zien als Hij voor ons terugkomt

Als je Hem vertrouwt kun je aan de slag met stap 3 het Loslaten Misschien kennen je het liedje wel “This World is not my home”.. Deze wereld is niet onze thuis.. als je Jezus volgt ben je op weg naar een nieuwe bestemming.. een beter plaats... Als een volgeling van Jezus. Is deze wereld met haar tekortkomingen minder aantrekkelijk dan want het leek voordat wij Jezus leerde kennen.

Dan zeg je wel.. Riley.. Dat zij allemaal mooie worden.. klinkt heel prachtig allemaal maar niet alles hier is slecht. Ik vind het best fijn om met mijn vrienden om te gaan. Loslaten. Houd in dat je al deie zaken achterlaat di de Heer bedroeft en Jezus uiteindelijk schaadt. loslaten betekent niet anderen in de steek laten.Jezus volgen is je ogen richten op nieuwe bestemming.. waar Jezus ons voorgaat, door alles heen. Als je gelooft wat Hij heeft gedaan voor jou en mij aan het kruis.. als je vertrouwt dat hij al zijn belofte nakomt.. Waarom zouden je dan willen blijven in die oude situatie. Jezus zegt het volgende in. In Lucas 14 vers 26 staat “Wie bij mij komt kan alleen mijn leerling zijn als hij zijn meer liefheeft dan zijn vader en moeder, zijn vrouw en kinderen, zijn broers en zijn zusters en zelfs zichzelf. Wie zijn kruis niet draagt, wie mijn weg niet gaat kan mijn leerling niet zijn.

Ik hoor al mensen zeggen “Riley.., moet ik de mensen die ik liefheb in de steek laten om Jezus te volgen. Je hoort deze woorden en denkt... Moet ik afgezonderd leven ergens op de heide, als een soort van sekte en geen contact hebben met anderen... Nee.. dat zegt Jezus niet. Wat Jezus wel van ons vraagt is dat wij Hem liefhebben met geheel ons hart, geheel ons ziel, met geheel onze kracht en verstand en onze naaste als onszelf. Jezus is ons voorbeeld, niet zozeer de mensen om ons heen.. hoe dierbaar ze ook voor ons mogen zijn.

In een van de gemeentes waar ik weleens, kom hoorde ik een vrouw zeggen.., als mijn man niet in de hemel komt.. dan hoeft het eeuwige leven voor mij ook niet! Als je Jezus niet aanneemt als nummer een dan kan je zulke uitspraken doen. Loslaten... betekent niet liefhebbenden in de steek laten.. het betekent vasthouden aan Christus en echt voorbeeld zijn voor je naaste.

Stap 4 is wachten, volgen van Jezus is actief Jezus volgen.. maar zeker ook het hebben van geduld.. Ik moet jullie eerlijk bekennen.. Ik ben niet altijd even rustig. Maar in het volgen van Jezus is wachten, geduld heel belangrijk.

Wachten op God is geen luiheid.. wachten op God is niet in slaap vallen. Wachten op God is niet expres niets doen.

Wachten op God betekent eerst: Actief worden wanneer God tot ons spreekt.
Ten Tweedeis wachten op God. Is klaarstaan voor elk nieuwe gebod dat mag komen.
Ten Derde is het een kunst en kunde om NIETS te doen totdat Hij spreekt.

De weg naar het koninkrijk van God.. is zoals Jezus zegt een smalle weg.. Maar vele van ons denken dat we een stuk kunnen afsnijden via de snelweg van het leven Onthou blijf kijken naar Jezus.. als je Jezus wilt volgen.. Wacht.. totdat Hij je op weg stuurt.. doe niets uit eigen kracht. Hij weet wat goed voor ons is.

Stap 6 is Tegenstand. Als je Jezus volgt.. wordt je niet populair in de ogen van de wereld. Jezus en zijn discipelen waren populair toen Jezus wonderen deed, zieken genas, water in wijn veranderde.. Maar zodra Jezus gevangen werd genomen door de schriftgeleerden. Sloeg de mening meteen om.
Mensen die twijfelen, niet vertrouwen, niet loslaten en ongeduldig zijn, en uit eigen kracht trachten het goede te doen.. hebben moeite dat de wereld je uitmaakt voor “gelovige”, “heilige”. En dan niet zozeer uit respect, maar als spot. Als je kiest voor Jezus.. dan heb je te maken tegenstand van satan. die zegt,”Die geboden, die kerk.. het heeft geen zin.” Een predikant en een schrijver van vele liederen John Wesley, die leefde in begin 19de eeuw schreef het volgende in zijn dagboek.

5 mei ‘s ochtends, preekte in St. Annekerk, Werd gevraagd om daar maar nooit meer terug te komen
5 mei, ‘s middags, preekte in St. John’s, Ouderlingen zeiden tegen mij;”Ga weg en blijf weg!”
12 mei, predikte in St. Jude,” Ik kan daar ook nooit meer terug komen”
19 mei ‘s ochtends, deed een overdenking “weet niet meer waar”. De ouderlingen organiseerde een speciale comité en ik kon niet terugkomen.
19 mei ‘s avonds, Ik preekte op straat en werd daar ook weggeschop
26 mei, preekte ik in een stal op een boederij. Ik werd weggejaagd uit de stal, omdat een stier werd losgelaten tijdens de dienst
2 juni, preekte in de ochtend aan de rand van de stad. Ik werd van de hoofdweg weggeduwd
2 juni, ‘s avonds. Ik hield een overdenking in een weiland... tien duizend mensen kwamen luisteren.

Lucas 9 vers 23 vertelt ons wat het betekent om Jezus te volgen. “Wie mij wil volgen, nederig zijn, elke dag zijn kruis opnemen en mijn weg wil gaan. Want wat heeft de mens eraan als hij de hele wereld wint, maar zichzelf verliest of zichzelf schade toebrengt? Als iemand zich schaamt voor mij en mijn boodschap, zal ook de mensenzoon zich schamen voor hem wanneer hij komt in zijn glorie en in de glorie van de Vader en van de heilige engelen. Wat mensen om je heen ook vinden van Jouw vriendschap met Jezus. Wat mensen ook zeggen dat jij naar de kerk gaat. Jezus helpt je door de problemen heen. Hij laat je niet in de steek.. en dat brengt ons op stap 6... volharden doorzetten.”

De bijbel is het boek dat ons verteld dat wij de moed niet op moeten geven “Soms lijkt het alsof mensen die niet voor Jezus kiezen de tijd van hun leven hebben. Maar schijn bedriegt. Mensen stellen al hun vertrouwen op tijdelijke zaken. Z4 Drank, Drugs noem maar op.. brengen een tijdelijke kick.. maar geen levensvreugde. Jezus wil ons waarlijk vrij maken. Hij kan ons waarlijk vrijmaken, soms gebeuren er dingen in je leven die Jezus bedroeft en jezelf en anderen verdriet doen. Iedereen struikelt weleens.. maar een ware volgeling van Christus. Staat weer op. Wij mogen keer op keer terug naar Jezus.

Misschien zijn er afgelopen week dingen gebeurd, waardoor wij ons oog niet op Christus hebben gehouden. Misschien hebben wij getwijfeld of Jezus zijn belofte na zal komen. Misschien hebben wij moeite met het loslaten van wereldse verlangens. Misschien heb je geen geduld om te wachten op wat jezus NU voor ons wil doen en en belanden wij in allerlei problemen. Misschien heb je het gevoel dat je bezwijkt onder aanvallen, pesterijen van vrienden, kennissen, misschien wel de in de kerk. En dreig je alles op te geven. Hef je hoofd omhoog... en bidt “Heer.. ik kan niet zonder U door het leven Ik wil u volgen, ik wil groeien in geloof en u beter leren kennen, die aardse zaken zijn tijdelijk.. ik neem uw kruis op en volg U en U alleen.

Jakobus schrijft het volgende over volharden in Jakobus 5 vanaf vers 7 “Blijf geduldig wachten, broeders en zusters, tot de Heer komt, Een boer die uitziet naar de waardevolle opbrengst van zijn land, wacht geduldig de regens van najaar en voorjaar af. Ook U moet geduld afwachten. Houd moed, want de komst is niet ver meer. Maak elkaar geen verwijten, al je niet zelf veroordeeld wil worden. De rechter staat voor de deur! Neem toch een voorbeeld aan de profeten die gesporken hebben op gezag van de Heer. Hoeveel hadden die niet te lijden en wat hebben ze een geduld getoond! Wij prijzen hen gelukkig omdat ze hebben volgehouden. U hebt gehoord hoe Job volhield en U weet hoe de Heer hem tenslotte behandeld heeft. De Here is immers rijk aan barmhartigheid en ontferming.

Als wij vastgeklampt aan Jezus leven, de tijdelijke zaken achter ons laten geduldig wachten en niet opgeven wanneer er tegenstand komt van wie dan ook, zij het vriend of vijand en onze ogen richten op Christus. Dan komen wij bij stap 7. De zegeningen. Jezus volgen betekent niet een eindeloze lijdensweg op deze aardbol en pas een oplossing wanneer hij terugkomt.. Jezus volgen mag, ondanks alle pijn en verdriet om ons heen, leiden tot zegeningen in het leven van alle dag.. soms groot.. soms klein

Toen Jezus wederkeerde naar de hemel, kwamen alle volgelingen bij elkaar om te studeren en te bidden. En meer te weten te komen van Jezus die de discipelen zoveel geleerd had. Ze volgden Jezus.. overal waar hij ging. Zagen wat hij deed.. maar beseften niet helemaal wat Jezus missie was. Maar toen op die bewuste pinksterdag werd het duidelijk. Men kreeg de Heilige Geest. In Handelingen 2 kunnen wij de resultaat lezen van wat er op die bijzondere dag gebeurde... Petrus hield een toespraak die ons vandaag zeker zou moeten aanspreken. Een toespraak die antwoord geeft... op de vraag wat volgen van Jezus bekent, Handelingen 2 vanaf vers 37 “Toen (de menigte) dit alles gehoord hadden, waren ze verslagen en ze vroegen aan Petrus en de andere apostelen : “Broeders, wat moeten we doen?” “Begin een nieuw leven antwoordde Petrus, en laat u dopen, iedereen van u, in de naam van Jezus Christus, om vergeving te krijgen van uw zonden en u zult de heilige Geest als geschenk ontvangen. Want God heeft zijn belofte gedaan aan u en uw kinderen en aan alle mensen, hoe ver ze ook wonden, aan zo velen ad de Heer onze God, roepen zal. Petrus legde nog een getuigenis af, en hij deed de dringen oproep. “Laat je redden uit deze verdorven werelden. Zij die zijn woorden aanvaardden lieten zich dopen die dag sloten zich ongeveer drieduizend mensen bij hen aan.”

Beste aanwezigen... het volgen van Jezus lijkt een hele opgaaf. Maar je staat er niet alleen voor. Kies voor Jezus. Laat Hem toe in je leven...Want als je Jezus echt toelaat in je leven.. dan heb je recht op een behouden thuiskomst.

AMEN

Overdenkingen

Seminars

Zoeken naar

Algemeen