Eenzaam in de menigte

Eenzaam in de menigte
God vinden in een onrustige wereld

Op deze wereld wonen 6 miljard mensen, zelf wonen wij in een van de dichtbevolkte landen op deze planeet. Wij hebben familie, vrienden, kennissen.. Toch is er een sterk gevoel van eenzaamheid. Het gevoel dat je er alleen voor staat. Wij mensen zijn niet geschapen om alleen te zijn.. Om de hele dag in ons eentje in een kamer te zitten en te kijken hoe de vier wanden op ons af komen We willen contact, we willen geborgenheid, warmte en liefde, iemand die waardeert voor het geen je bent, met al tekortkomingen, maar ook je pluspunten.

Deze moderne wereld creëert allerlei manieren om het gevoel van contact, geborgenheid en liefde te ervaren. Vroeger moest je nog dagen wachten voordat je geliefde of een kennis jou een brief terugsturen Maar wij hier in het rijke westen hebben de mobiele telefoon waarmee we 24 uur per dag in contact met anderen kunnen zijn, we kunnen duizenden mensen bereiken via het internet, e-mail, chatten, noem maar op. Ondanks al die moderne communicatie methoden voelt de mens zich meer dan ooit alleen. Alleen in een wereld waar oorlog en honger heerst. Alleen terwijl er miljoenen mensen rondom je zijn.. Waar kunnen wij waren liefde vinden. Waar kunnen wij ware vriendschap vinden, waar kunnen wij onze gevoel van eenzaamheid kwijtraken. De wet van het zoeken leert ons: De eerste plek waar je iets zult vinden is de laatste plek waar je het zult verwachten.

Ware geborgenheid en warmte echt te vinden is. Op het internet vond ik de volgende definitie van wat een vriend is..
Wat is een vriend? Vrienden zijn mensen die je uitdagen om jezelf te zijn. Je kunt alles aan hun kwijt. Ze vragen alleen om te doen, waar jij voor staat. Ze willen niet dat het slecht met je gaat. Wanner jij bij hun bent voel ja als een gevangene die onschuldig word verklaard voor een rechtbank. Je hoeft niet op je hoede te zijn. Je kunt zeggen wat je denkt, zolang het geheel en al je eigen woorden zijn. Vrienden begrijpen de tegenstellingen in jou karakter, waarvan andere mensen het niet goed begrijpen. Bij je vrienden kun je vrijelijk ademen. Je mag alles kwijt wat je dwars zit, waar je fout bent geweest, waar je twijfel over heb. En wanneer je die woorden spreekt dan verdwijnt jouw twijfel bij je vrienden in de oceaan van hun loyaliteit. Zij begrijpen je. Je hoeft niet voorzicht zijn. Je kunt schreeuwen tegen ze, ze negeren, je kunt ze verdragen, en het beste van alles, je kunt stil met ze zijn., het maakt niet uit. Ze houden van je. Ze zijn als een verterend vuur die je reinigt van top to teen. Ze begrijpen je echt. Je kunt met ze huilen. Met ze zingen, met ze huilen, met ze bidden. Wat er ook gebeurt, ze kennen je en houden van je
Wat is een vriend. Een vriend? Een vriend is degene tegen wie je jezelf durft te zijn.

Kent u iemand die aan deze omschrijving voldoet. Kunt u al uw zorgen, verdriet, alle leuke momenten bij die ene persoon kwijt. Is het iemand die u nooit op cruciale momenten in de steek heeft gelaten? Als dat zo is wees dan uitermate dankbaar. Maar ik heb het over een vriend die voldoet aan de bovenstaande omschrijving en nog veel meer kan Wij kunnen in de bijbel lezen wie ons uit dat gevoel van eenzaamheid kan brengen.

In de bijbel... het woord van God... dat geschreven is door geïnspireerde mensen die zelf een hechte band met God hebben. Een schrijver, Paulus genaamd.. Beschouwde het woord van God als een leidraad in zijn leven om een ware vriend te ontdekken. Om vriendschap te leren kennen wilde hij bouwen en vertrouwen op de woorden uit de bijbel.. hij ...Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust (2 tim 3.16,17)

Je zou het kunnen zeggen.. Elk van Gods woorden van liefden is nuttig om er naar de leven, om erover na te denken, je te laten groeien en te onderwijzen in de liefde, zodat elk kind van God, mag groeien in de wetenschap dat hij of zij in alle omstandigheden kan standhouden. De woorden van God zijn woorden van liefde. Heeft u ooit weleens een liefdesbrief gekregen? Waarin uw geliefde zichzelf aan u presenteert. Woorden van ik mis je.. Woorden zoals, denk aan mij... Woorden in de zin jij bent alles voor mij. De bijbel is een liefdesbrief aan u en mij. God zoekt ons, God zegt door alles in zijn woord denk aan mij. God heeft alles voor ons over.

In een wereld die zegt en denkt.. Dat je alles zelf kunt bereiken, dat je niemand anders nodigt hebt, niemand je zal missen. De bijbel is het boek die je laat zien.. Dat er meer is tussen hemel en aarde. Letterlijk. God wil niet dat wij als eenzame nomaden rondwandelen in een moderne woestenij.

Veel mensen zoeken naar liefde op alle verkeerde plekken. Veel denken dat ze liefde kunnen kopen. Maar vergeet niet wat de regel van zoeken ons leert, je zoektocht begint op de plek waar je niet zou verwachten. Bij God, en in het bijzonder het woord dat over God vertelt.Er was een moment in de geschiedenis van deze aarde dat de mens niet eenzaam was. Toen God deze aarde schiep, wandelde eerste mens, Adam en Eva met God in het door God geschapen paradijs. Tot op een moment de mens besloot zijn eigen weg op te gaan. De mens dacht met de eigen kennis en wetenschap er zelfs te komen. De mens luisterde naar de vijand van God, de Satan.

Satan, de duivel, het kwade is het voorbeeld van iemand die de betekenis van vriendschap en trouw niet heeft begrijpen. In de bijbel, in het boek Ezechiel, kunnen wij lezen dat zijn brutaliteit, jaloezie en hoogmoed hem fataal was. Een van de belangrijkste engelen, werd als het ware uit de hemel gezet. Satan wil niets liever dan dat wij een verkeerd beeld van God krijgen. Satan wil niet dat wij uit onze eenzaamheid komen, hij wil liever niet dat wij te weten komen over de gevolgen van de zonde, hij wil niet dat wij te weten komen over de liefdesbrief van God en welke bijzondere geheimenissen er in staan, die de komende weken besproken zal worden.

En de gevolgen van wat er gebeurde in het Paradijs, daar hebben wij altijd mee te maken. De mens besloot te rebelleren tegenover God. De woorden van liefde en wijsheid werden in de wind geslagen. En de bijbel noemt alles wat tegen de wil van God ingaat Zonde. De wil van God, zo zegt de bijbel is volkomen, goed en welgevallig, met andere woorden, De vriendschap, de liefde die God u en mij wil bieden is perfect, goed en altijd ten gunste van u en mij. God wil niet dat wij verdrietig zijn., want de effecten van de zonde kunnen desastreus zijn. God is liefde en leven.. Zonde brengt alleen dood, ellende en verdriet.

In een wereld waar de mensheid niet altijd leeft naar de wil van God, dus waar zonde heerst zie je al die schadelijke effecten. God wil daar een verandering in brengen, maar hij laat de keus aan ons. Wij hebben alle een hotline naar God. Wij mogen zelf besluiten of wij met hem in contact willen staan. God is een vriend die zich niet aan u of mij op dringt. God is er een die redt. Hij wil ons redden, redden van de gevolgen van zonde. Redden van het gevoel van eenzaamheid en verdriet. En ons weer brengen naar die perfecte plek..Een nieuw paradijs. De bijbel schrijft hierover in het laatste boek openbaring, dat het een plaats is waar geen eenzaamheid zal zijn. Geen verdriet,... een plek waar je ware vriendschap alom tegenwoordig zal zijn. God wil ons daar naar toe brengen.

Net zoals onze ouders ons hebben opgevoed om volwassen mannen en vrouwen te worden, zo wil God ons ook laten groeien. En de eerste stap hierover is te erkennen, dat je eenzaam bent in de menigte en dat je weet dat je niet uit je zelf alles kunt bereiken wat er te bereiken valt. Toen wij klein waren lieten onze ouders ons weleens onze gang gaan als wij niet luisterden, soms moesten wij zelf ontdekken dat wij bepaalde dingen niet ons zelf konden, maar we waren eigenwijs. Net als die eerste mensen daar in het Hof van Eden, uit het bijbelboek van Genesis. Eigenwijs, we zeggen tegen God, “Wij kunnen het zelf wel, wij hebben U niet nodig. De mens denkt zelf de kennis in pacht te hebben. Totdat wij tegen de lamp lopen... Toen wij jong waren, waren wij sterk afhankelijk van onze ouders.

Ook in geestelijk opzicht dienen wij afhankelijk te worden van degene die een ware verandering in ons leven teweeg kan brengen. In een bijbelboek, genaamd de brief van Paulus aan de Kolossenzen,, schrijft Paulus dat wij niet afhankelijk moeten maken van mensen, hij schreef het als volgt: Let op, dat niemand u meesleept door holle en misleidende ideeën die steunen op menselijke tradities, op de machten van de wereld, en niet op Christus ( Kol 2:2) Paulus zegt juist dat wij aan God moeten vastkleven, zo zegt Paulus over dat kleven. “U hebt Christus Jezus aanvaard als de Heer; leef dan in verbondenheid met hem. Wees in hem geworteld, bouw op hem, houd onwankelbaar vast aan het geloof zoals het u onderwezen is, en laat uw hart overvloeien van dankbaarheid. “ Als je God aanvaard hebt, Jezus Christus, Degene die ons de weg wijst naar God. Die het leven is en de waarheid geeft (de Bijbel) dan moet je verbonden blijven.

Als je een vriend zoekt.. Dan blijft het niet alleen bij de eerste begroeting. De wet van het zoeken leert ons dat als je aan je zoektocht begint je het meestal vind op de plaats waar je het niet verwacht. Dit is zo’n moment. Je groei begint met dit boek, je groei begint met praten tot God. Door simpelweg tegen God te zegen, “Heer, ik weet niet wie u precies bent, maar ik weet dat u het beste met mij voor heeft, help mij groeien. Een van de volgelingen van Jezus. Petrus, wist de gevolgen voor degenen die aan de slag gaan met de zoektocht naar God en schreef in de Bijbel de volgende woorden, “Hoed u ervoor dat (...) bandeloze lieden u meeslepen op hun dwaalwegen en laat u niet afbrengen van uw vaste standpunt -Petrus wil ons duidelijk maken dat mensen die niet het beste met je voor hebben - of niet handelen met de juiste intensties - je van de groei met God zouden kunnen afhouden. Daarom moet je bouwen op het woord van God en van God alleen. Petrus maakt dus duidelijk dat alleen God u en mij echt kan helpen. Daarom herinnert Petrus u en mij er aan om juist te “Groeien in de gunst en de kennis van onze Heer en redder, Jezus Christus. Hem komt de eer toe, nu en altijd!

Groei in de gunst en de kennis van onze Heer en redder Jezus Christus. Hoe groei je nu in de gunst van God? En hoe kom je nu weer van hem te weten. In het bijbelboek spreuken staan veel wijsheden over hoe je op je standvastig blijf op uit die eenzaamheid te klimmen uit deze moderen wereld en binnen te stappen op de weg van ware liefde en groei in de kennis van God. Vertrouw op de HERE met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. 6 Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken. 7 Wees niet wijs in eigen ogen, vrees de HERE en wijk van het kwaad; (spreuken 3 : 5-7)

Durf vanavond Je hand uit te strekken naar God. Durf vanavond die stap te maken en te zeggen, “Heer ik durf het aan, ik heb mijn eigen weg geprobeerd, maar het lukt niet.” De komende weken gaan Bert en mijzelf vertellen over de weg naar mogen... Zoals deze spreuk ons zegt, “Ken Hem in al uw wegen.

Het geloof is niet iets abstract, iets zweverig, een ver van mijn bed show. Ruim 2000 jaar geleden veranderde deze wereld drastisch. En was geen wereldoorlog of een grote natuur ramp die deze wereld teisterde, maar Iemand, die radicaal anders handelde. Iemand die gekomen is om te laten zien dat God ons willen redden uit de eenzaamheid van deze wereld. Iemand die laat zien dat je ‘paden recht gemaakt kan worden.” God doet ons een oproep om niet wijs te zijn voor eigen inzichten, maar de Heer te vrezen, en de bijbel bedoeld daarmee ontzag te hebben voor God en weg te blijven van de valseriken van de duivel, het kwade, weg te blijven van al die zaken die ons afhouden van de Wil van God (de zonde).

Het bijbel boek spreuken bevat wijze woorden, woorden die je niet zou moeten vergeten tijdens die eerste stap in het groeien en het beginnen van een relatie, daar staat, “ Wees op wijsheid gespitst, probeer alles te doorzien. Roep om inzicht, vraag om scherpzinnigheid! Zoek ernaar als was het zilver, als ging het om een verborgen schat. Dan zul je begrijpen wat het betekent: ontzag te hebben voor de Heer; dan zul je ontdekken wat het betekent: God te leren kennen. Want de Heer schenkt wijsheid, van hem ontvangen we kennis en inzicht. Hij is een steun voor wie rechtvaardig zijn, een schild voor wie op rechte wegen gaan. Wie het recht dienen, neemt hij in bescherming, wie hem trouw zijn, staat hij bij.

Beste aanwezigen. Deze weken gaan u en ik onderweg naar morgen. Wij gaan samen zoeken in het Woord van God, alsof het een verborgen schat is. We zullen zien wat het betekent om God te leren kennen. De wet van de zoektocht leert ons: dat je zoektocht begint op een plek waar je niet zou verwachten.
Had u gedacht dat de zoektocht naar liefde, vriendschap en een oplossing voor je eenzaamheid begint bij dit boek en degene over wie dit boek gaat? Bij Jezus Christus. HIJ is degene die in alle aspecten voldoet aan de definitie van een ware vriend. Deze die het gevoel van eenzaamheid in deze wereld kan wegnemen.

Als je vragen hebt kun je bij hem terecht, als je twijfelt kun je bij Hem terecht als je huilt, eenzaam voelt. Als je blij bent of als je verdrietig bent. Bij Jezus kun je terecht met alles waarin je tekort bent geschoten, maar waar je ook succes hebt behaald. Met Jezus kun je groeien, met Jezus heb je een vriend. Psalmen schrijft zo mooi over de rol van Jezus. Want de Heer is het die recht verschaft aan wie onderdrukt worden, die te eten geeft aan wie honger lijden, die de gevangenen bevrijdt, de blinden ziende maakt, opricht wie gebogen gaan. Wie zijn wil doen, heeft hij lief. (Ps. 146:7)


Als je geestelijk honger hebt.. Geeft Hij het Woord van God. Aan degene die gevangen zijn in schuld en zonde maakt Hij vrij Aan degene die het in de leven niet meer zien zitten, laat hij de uitweg zien. Aan de depressieven kan de hoop weer gloren.. Als je de wijze woorden van God aanneemt.. Wat die leiden je de weg naar een gelukkig leven.

Wilt u niet groeien met Hem, wilt u geen fantastisch leven, willen leven met Hem?
Deze weken zullen wij de weg van liefde ontdekken, Onderweg naar morgen. Wat ik ken iemand aan wie u, uw ganse hart kan en mag uistorten. Ik ken een prachtig gedicht die hier over gaat:

Heeft u ooit gedacht dat u Jezus ooit zo nodig zou hebben.
Als je echt moe bent van vrienden die je bewonderde die je liefde verspreiden die je met een leeg gevoel achterlieten. Wat gaat u vanavond oden, want de keuze is aan u. Maak een keuze vandaag.
Ik weet waar je naar toe kunt gaat. Hij laat je niet met een eenzaam gevoel achter.
En zijn liefde daar kun je op bouwen. Voor eeuwig en altijd.

Heeft u ooit gedacht dat u Jezus ooit zo nodig zou hebben.
Heb je ooit iemand ontmoet die een echte vriend kan zijn. Heb je ooit gedacht dat Het Jezus zou kunnen zijn? Deze liefde is voor jouw.. Deze eenzaamheid kan vandaag voorbij zijn. Hij is degene op wie je wacht.

Heeft u ooit gedacht dat u Jezus ooit zo nodig zou hebben.
Wellicht was je op zoek naar zekerheid in Geld, en wat dat in jou leven zou kunnen doen.
Misschien dacht je dat je geluk kon kopen, maar je ontdekte dat het geen verandering bracht.
Een ding wil ik zeggen. Alles behoort Hem toch toe.

Beste aanwezigen. Er is iemand die je eenzaamheid wegneemt, op Zijn liefde kun je vertrouwen, voor altijd en eeuwig De komende 5 weken gaan wij groeien met God. Groeien in vriendschap, groeien in liefde, groeien in zekerheid. Groeien met God.. Onderweg naar Morgen. Neem Jezus aan als een vriend. Een vriend die je uit de ellende wil brengen. Een vriend die u niet eenzaam achter laat. Er zijn 6 miljard mensen op deze planeet. Maar niemand is er zoals Jezus. Hij wacht op jouw antwoord. Hij wil jou vriend zijn.. Het enige wat wij hoeven te zeggen, is “Ja Heer, ik wil uw vriend zijn, ik wil met u groeien.”

Mag de Heer uw harten hebben aangeraakt. Want echt groeien, doe je alleen met Jezus. Amen.

Overdenkingen

Seminars

Zoeken naar

Algemeen