Op zoek naar de schat...

Op zoek naar de schat...

Op zoek naar iets waardevols.., ik ken een verhaal van een man in de Verenigde Staten van Amerika, die een kleine winkel bezat in een plaatsje genaamd Andrews. Deze man Rob Cutshaw had als hobby het zoeken naar waarde volle stenen Dat zijn mensen die op zoek gaan naar waardevolle edelstenen of zelfs goud. Hij verkocht deze waardevolle stenen aan verzamelaars overal ter wereld. Deze man weet genoeg over stenen om te weten of ze verkocht kunnen worden, maar van de werkelijke waarde had deze man niet veel verstand van.

Hij bewaarde de stenen nooit, hij liet dat over aan taxateurs en ander specialisten. Nu ruim 20 jaar geleden vond Rob een steen die hij beschreef als “vies en lelijk” niemand wilde het hebben, dus hield rob het voor zichzelf , hij dacht dat de steen wel 300 euro’s waard zou zijn, maar eigenlijk bleek dit de mooiste en grootste saffier te zijn die ooit gevonden was en bleek meer dan 3 miljoen euro’s waard te zijn.

Beste mensen, vandaag gaan wij het hebben over een echte schat.. net als deze waardevolle steen bewaren bij deze schat tussen andere boeken, vaak heeft deze schat een hoop stof over zich heen... maar als je eenmaal de waarde van deze schat weet dan ben je waarlijk de rijkste persoon op aarde.Veel mensen vandaag de dag zijn op zoek naar een schat. Sommige zijn op zoek naar rijkdom, het worden van een multi-miljonair Veel mensen vandaag de dag zijn zo druk bezig met het bereiken van iets materieels, iets tastbaar in de hoop dat het de leegte in hun leven kan wegnemen.

Tijdens deze lezingen gaan wij een reis maken door het Woord van God, oftewel de Bijbel. In de Bijbel kunnen wij verhalen lezen van mensen en hun ontmoeting met God en met andere mensen. In het boek Lucas vertelt Jezus, waar het zoeken van de schat je naar toe kan leiden. De teksten kunt u vinden in het boek Lucas en wel Lucas 15 vanaf vers 11 en wellicht staat in uw bijbel als kopje “De verloren zoon”

Eigenlijk zou je het kopje moeten veranderen in “De zoeker”. Daarin lezen wij dat een jongeman op een bewuste dag tegen zijn vader zegt; “Vader, geef mij het deel van uw bezit waar ik recht op heb.” Hebben wij dat niet eindelijk zijn wij niet afhankelijk of onze vaders en moeders ons zakgeld geven om iets te kopen, we zijn oud, volwassen en wijs genoeg om zelf iets aan te schaffen, wij krijgen ons loon en we mogen bepalen wat wij ermee mogen doen. Deze beste kerel wilde de wereld verkennen, hij wilde erbij horen. Hebben wij vaak dat gevoel niet... ik hoor niet in deze wereld thuis ik moet er alles aan doen om erbij te horen... ik moet er alles aan doen om geaccepteerd te worden. Ik moet er alles aan doen zodat mensen mij aardig vinden. Ik mis iets in mijn leven en ik denk dat deze mensen het mij kunnen geven.

En zo ook met de beste jongen. Zo lezen wij verder in vers 13, Een paar dagen later verzilverde de jongste zoon zijn aandeel en ging op reis naar een ver land. Daar leid hij een losbandig leven en verkwistte al zijn geld. Deze jongen had het helemaal gemaakt, hij was rijk had geld in overvloed, en hij kon erbij horen, bij horen bij deze wereld, hij telde mee... hij was iemand.

Dat heb je nog steeds vandaag de dag “Beste jongen, meisje als je wat van de XTC pillen slikt dan ben je een vriend van ons. Beste vrouw... als je doet wat ik zeg.. Ook al is het tegen je principes, als je doet wat ik zeg dan beloof ik je een hogere positie of je werk, maakt niet uit wat mijn getrouwde vrouw er over zegt.

Wij leven in een maatschappij dat van je eist dat je zoekt naar een schat en dat kan voor ieder wat anders zijn.. Maar zoals de meeste schatten hier op aard verbleken ze als ze in aanraking komen met de problemen die we werkelijk hebben in deze wereld. Jezus zei in Mat. 6: 19-24 “Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en rost ze ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken en stelen, maar verzamel u schatten in de hemel, waar noch mot noch roest ze ontoonbaar maakt en waar geen dieven inbreken of stelen. Want waar uw hart is, daar zal ook uw schat zijn.”

Waar uw hart ligt... daar zal uw schat zijn? Laten we terug gaan naar deze man die op zoek is naar de schat van zijn leven... waar lag zijn hart? Zijn hart lag bij het aanzien in een ver land.. Hij wilde zich belangrijk voelen, gewaardeerd voelen. En dat is iets wat wij vandaag de dag allemaal willen, we willen gewaardeerd voelen, geliefd weten, belangrijk zijn en misschien willen sommigen onder ons een bepaalde status hebben in het leven. Hou u uw leven leidt hier heeft te maken met het antwoord wat u geeft op deze vraag? Waar gaat UW hart in het leven naar uit...”

Die bijbel zegt op diverse plekken waar we rijkdom kunnen vinden. “In het boek spreuken, of zeg maar woorden van wijsheid” kunnen wij lezen wat de gevaren zijn van het zoeken naar de “schatten van deze aarde” Sp. 11: 28 “Wie op zijn rijkdom vertrouwt is als een dor vallend blad, wie op God vertrouwt is als fris uitschietend lot.”, en ander spreuk zegt Sp. 27.24 Want overvloed duurt niet eeuwig, zelfs een kroon gaat niet altijd over op het volgende geslacht.

De bijbel zegt keer op keer dat aarde schatten, aardse zaken niet eeuwig zullen standhouden, waarom wil God onze aandacht vestigen op iets wat wij nu niet zien, niet kunnen voelen. Waarom zou je op zoek gaan naar een schat in de Hemel als dat je misschien nu geen voordeel geeft.

De schatten die wij hier op deze planeet najagen hebben allemaal een probleem... ze zijn vergankelijk. Een goede positie op je werk verdwijnt als sneeuw voor de zon als jij ook slachtoffer wordt van de zoveelste reorganisatie op je werk. Kijk maar naar Argentinië op dit moment. Mensen hadden geld, maar hun geld wordt met de dag minder waard. Je kunt bouwen op aardse schatten, maar deze kunnen je niet afhouden als het een keer niet goed gaat in je leven. Op de momenten dat je je ‘schatten’ te gelde wilt maken... keren de mensen je de rug toe. Lees maar verder in Lucas 15:14 “Toen hij alles had opgemaakt, brak er in dat land een grote hongersnood uit. Ook hij begon daar onder te lijden. Toen trok hij eropuit en kreeg na lang aandringen werk bij een van de bewoners van dat gebied . Die stuurde hem zijn land op om varkens te houden.”

Al je geld opgemaakt, oké - het was wel zijn schuld, maar je zou zeggen “Die kerel komt uit een goed gezin, als hij zoveel geld had dan kan hij best meer krijgen van waar hij vandaan komt.” Maar in plaats dat zijn vrienden hem aanmoedigen om meer te halen van waar hij het had gekregen.. Moedigen ze hem aan om te gaan werken bij een varkenshoeder.

Dat is wat vele mensen vandaag de dag meemaken. Ze hebben alles wat hun harte begeert, alles loopt op rolletjes, het lijkt wel of nooit iets mis kan .. Maar dan gaat het mis. En in plaats dat er mensen zijn die je willen helpen, laat iedereen in je steek of ze geven je advies waar je niets aan hebt. Geld kan opraken... Drugs sloopt je leven... het zoeken naar liefde kan je misschien op totaal de verkeerde plaatsen brengen... Waar gaat zoek jij jouw schat...?

De bijbel is heel erg duidelijk wat de ware schat is.. “Alleen de zegen van de Heer maakt rijk, zwoegen voegt er niets aan toe.” Wij mensen zijn prachtige, liefdevolle, maar voor eigenwijzen types. We willen onafhankelijk zijn... wij denken zelf die schat te kunnen vinden, en het lijkt in het begin allemaal mooi.

Kijk maar naar die vele carrière jagers in de showbizz of bij grote bedrijven. Zo najagen naar wereldse, aardse schatten, velen manen missen de eerste woorden van hun kinderen, omdat ze willen presteren voor een nog betere baan. Vele mensen willen iets bereiken... en dat is zeker niet slecht.., maar waar gaat het allemaal ten koste van... hebben wij aan het begin van een nieuwe eeuw wel aandacht voor de dingen die echt tellen van het leven. God is duidelijk... alleen de zegen van de Heer maakt je rijk... zwoegen voegt er niets aan toe.” Wat heb rijkdom als instort vanwege een mid-life crisis. Wat heb je aan ‘valse’ liefde als je steeds in contact komt met mensen die meer aan zichzelf denken dan aan anderen... Bent u op zoek naar de echte schat?

Er zijn twee mensen in de bijbel die leefden in een ware schat... te weten het paradijs. Zo’n 6000 jaar geleden schiep God deze aarde in 6 dagen, op de zesde dag, zo lezen wij in het boek Genesis (het eerste boek van deze bijbel, dat God de mens schiep. Eerst Adam en daarna Eva.. Het paradijs is het ware schat op aarde... alles wat de mens nodig had was tastbaat, voelbaar, ware liefde was alom aanwezig. Het was de ware schat op aarde... je hoefde niet op zoek naar een schat... wat die lag hier voor het oprapen. WE lezen in Genesis dat de eerste mensen niet naar God luisterde... Adam en Eva hoorde van God in Genesis 2,15-17, dat ze vooral niet moesten eten van een bepaalde boom... de zogenaamde boom van kennis van goed en kwaad. En God had ervoor gezorgd dat je van alle andere bomen in paradijs eeuwig kon leven.

Is dat niet fantastisch.. God heeft ervoor gezorgd dat van elke boom in de prachtige paradijs, zulke lekkere vruchten waren, waarbij je eeuwig kan leven (Gen 2.13-15).Toch koos de mens uiteindelijk om te eten van die bewuste boom. Je vraagt je natuurlijk af waarom God zo’n bewuste boom in het paradijs zette... er zijn vele antwoorden voor te geven. Maar het belangrijkste is, is dat de God die deze hemel en aarde geschapen heeft, de mens ook een eigen mening en een eigen wil gegeven heeft.

Als wij op zoek zijn naar de schat dan mogen wij zelf bepalen of wij kiezen voor de aardse schatten of de hemelse schatten die Heer ons belooft heeft. De keuze is aan u en mij.. Waar kies je voor. God dwingt je niet om zijn schatten te aanvaarden. De consequenties van de keuzes die wij maken is voor ons en ons alleen.

Adam en Eva aten niet zomaar van die appel... iemand “een slang” zo schrijft Genesis 3:1 vertelde Adam, en Eva dat ze konden eten van die appel., Hij zegt: het maakt niet uit als je van die appel eet dan komt alles, beste Eva, als je van die appel eet dan zul je als een god zijn.. Dan komt alles goed.
Die slang.. Zo zegt de bijbel is Satan, De duivel, Lucifer, het kwade het slechte...Als wij op zoek zijn naar de ware schat in het leven dan is er een ware strijd gaande.. Een strijd om de beslissingen die jij gaat nemen, vandaag in dit leven... in de toekomsten.
Satan, was een engel... een boodschapper van God, die niet echt happy was met de positie die hij had gekregen in de hemel... Hij was zo trots, zo jaloers dat hij een derde deel van de engelen aanzette om te strijden tegen Jezus.. Zo lezen wij in het boek Ezechiel. Uiteindelijk werd Satan en al die rebellerende engel uit de hemel gezet. Satan was op zoek naar de schat.. op de verkeerde manier.. En nu wil Satan ons hier op deze planeet tegenhouden om die bijzonder schat in de hemel te mogen beërven. Wat die schat precies is en hoe wij die kunnen vinden vertel ik wat later... Terug naar Adam en Eva en de Satan, daar in dat prachtige hof van Eden, zoals het Paradijs werd genoemd.

De Slang, Satan wist Eva ervan te overtuigen om van de appel te eten... en zodra ze van de appel gegeten hadden beseften zij zich hun schaamte... Dat is precies wat er gebeurd wanneer wij de verkeerde schatten gaan zoeken... ik bedoel de schatten die wij denken dat we ze hier op aarde kunnen vinden. Zogenaamde vrienden die je overhalen om maar een pilletje XTC te slikken zodat je de hele avond fijn kan feesten... wist je maar wat die drugs doen met je gestel... die slopen je. Kijk maar naar al die mensen die zwoegen en zwoegen om de top te bereiken... voor je het weet ben je ziek en kun je rijkdom niet een uitgeven.. Sommige mensen denken liefde te vinden door hun lichaam te verkopen voor prostituee.. Of juist dat ze door het kopen van liefde.., ware liefde kunnen vinden.. Satan doet er alles aan om ons te overtuigen om te zoeken naar de schatten in de hemel. Hij wil ons beleteten tegen hetgeen wat God hem van weerhouden heeft.
De keus deze avond is aan u... Naar welke schat zoekt u?

Zodra wij een verkeerde keus hebben gemaakt, dat zitten wij met de brokken. Het is geen lolletje om de hele dag over te geven of een hart aanval te krijgen als je drugs hebt gebruikt. Het is geen lolletje als je het gevochten en gestreden om multi-miljonair te worden en je bent je gezin en kinderen kwijt geraakt... wat heb je dan aan al dat geld... Wat heb je je eraan als je van de ene relatie in de andere springt en denkt dat je er zonder seksueel overdraagbare ziekte ervan af komt....

Er is een schat net zoals in dat verhaal van degene die zocht naar de steen en dacht dat het geen waarde had.. Als hij maar geweten... Er is een schatkaart ergens in uw woonkamer... misschien in uw boekenkast, misschien nog steeds in de verhuisdoos. Het enige wat u hoeft te doen is die kaart te hand te nemen.. Er is een schatkaart die u de weg wijst naar de ware schat...

Adam en Eva waren in het paradijs... ze leefden op de ware schat hier op aarde, maar hun gedrag zorgde er uiteindelijk voor dat zei uit die schat werden gezet. Maar God is een Liefdevolle God en Hij wil en zal uiteindelijk ons de schat terug schenken... het enige wat wij hoeven te doen is de schatkaart te hand nemen.
Laten wij terug gaan naar het verhaal over die “verloren zoon” of de jongen die zocht. In Lucas 15, we waren gebleven bij het moment toen zijn vrienden hem aanraden om te gaan werken bij de varkens.. Daar zit je dan vernederend, verlaagt, van je troon gevallen, van een rijke man tot het voeren van varkens.. Dieren die door de bijbel als onrein beschouwd werden..,Onreine dieren die je niet mag eten... dus een uitermate geschikte benaming om te zeggen dat die eens zo rijke jongeman, nu behoort tot het laagste van het laagste. Daar zit je dan.. Je hebt de verkeerde keuze gemaakt in je leven.. vernederend van de top.. beland je in het dal van je leven. De schatten van deze aarde zijn onbevredigend... het zoeken naar aardse schatten brengt je alleen maar Pijn, Bedrog en onzekerheid mee..Waarom zou je voor dat kiezen?

Die verloren zoon... daar zit hij dan... hij kijkt naar de Varkens.. En hij wenst dat hij kon eten wat zij eten.. Wanneer je van de troon bent gevallen, dan keren mensen je de rug toe. Ze zien je status niet meer.. Je roem is verdwenen, het enige wat is overgebleven van je zoektocht naar aardse schatten is: Pijn, Bedrog, onzekerheid, weg is de roem, weg is de status, weg zijn je vrienden.. Waar is uw ware Schat Hier op aarde of ergens anders..

Diep in de put, waar het leven uitzichtloos lijkt dan kijk je naar de dingen die echt belangrijk zijn in dit leven. En niet alleen dit leven, maar ook wat ons te wachten staat. Er komt een moment van bezinning.. En dat deed deze jongeman zo lezen wij in Lucas 15 vers 17 “Toen kwam hij tot bezinning en dacht: Mijn vader heeft zoveel knechten en die hebben eten invoervloed! En ik kom om van de honger. Ik ga terug en zal tegen hem zeggen: Vader , wat ik heb gedaan was tegen de wil van de hemel en tegen de uwe. Ik verdien het niet nog langer uw zoon genoemd tw worden behandeld mij als een van uw knechten. En hij ging op weg , terug naar zijn vader.

Bezinning.. Deze jongeman koos de schat op aarde.., maar hij belande in zijn mid-life crisis. De roem die hij had van het geld was verdwenen. Hij kwam tot besef dat hij fouten had gemaakt... Hij had niet gedaan wat de wil van God was en is... hij dacht bij zichzelf “Weet je als ik de schat kies die mij beloofd is dan zal het met mij beter gaan.” Ons allen is een schat beloofd, een schat die echte Zekerheid geeft in dit leven... maar ook in het volgende. Zo lezen wij in een van de brieven van een volgeling van Christus, genaamd Paulus in zijn brieven de mensen in Kolossen. 2.2. “..Ik doe dat (het verkondigen van het evangelie... de schat)... bemoedigen en in liefde bijeen te houden , en hen rijk te maken met een volledig inzicht. Dan zullen ze Gods Geheim leren kennen, namelijk Christus in hem liggen alle schatten en wijsheid en kennis verborgen” De ware schat is Jezus... Net zoals de verloren zoon, die een groot deel van zijn leven heeft gezocht zijn vader weer heeft gevonden... zo mogen wij ook onze Ware schat zoeken... wat in Hem ligt alle schatten, wijsheid en kennis verborgen. Maar het geheim moet ontrafeld worden... en daarvoor heeft u een schatkaart nodig...
Net als de man in het plaatsje Andrew die jarenlang een vieze blauwe steen op zijn tafel had en dacht dat het geen waarde was... zodra hij een brochure las over stenen en wist wat de waarde was,... toen kwam hij tot bezinning.. Eindelijk toen Andrew besefte van had hij in huis had, wist hij dat hij de rijkste man geworden was.

Kijk maar naar deze Verloren zoon... deze zoeker van het leven, dacht dat zijn schat hier op aarde was.. En door omstandigheden bleek dat zijn schat waardeloos te zijn wanneer er problemen in je leven dreigen.. Op het moment dat het er op aan kwam wist hij waar zijn ‘ware’ schat is... hij kwam tot bezinning. Vanaf vandaag gaan we 6 weken lang kijken naar het belang om een ontmoeting en uiteindelijk een relatie te hebben met degene die de ware schat is... Jezus Christus.

En om die ontmoeting met Jezus te laten veranderen in een blijvende relatie is een slechts een ding nodig... toenadering. In Lucas 15 lezen wij dat de jongeman tot inkeer kwam van zijn fouten (we spreken ook wel van zonden, het niet houden van Gods Geboden. En besloot terug naar huis te gaan. Als wij ons vandaag beseffen dat al die materiele zaken, je niet de voldoening kunnen geven waarnaar je verlangt. als je op deze avond zit met het gevoel... ik mis iets. Misschien heb je alles bereikt in het leven... of juist niet. Vandaag wil u een plattegrond, een handleiding een geven op weg naar de ware schat in de Hemel.

Dat is de Bijbel.. We hebben er al een paar malen uit gelezen.. Gods Woord. De Bijbel waarin verhalen staan van diverse ontmoetingen met God en hun reis naar de ware Schat... de schat in de Hemel, een schat die met geen pen te beschrijven is. Jezus zegt ook tegen ons in openbaring hoofdstuk 3 vers 18 “Ik raad u aan: koop van mij goud dat in het vuur gezuiverd, dan pas zult u rijk zijn Toen de jongeman tot inkeer kwam en terug ging naar zijn Vader kwam hij met lege handen.. Berooid van het geld, stinkend naar Varkens. Hij kwam tot besef dat zijn Schat niet hier was.

Onze Schat, Jezus Christus, wil je jouw ontmoeten. Want Hij is de weg, de waarheid en het leven. Een ieder die in Hem geloof gaat niet verloren (in het ellende van dit leven), maar heeft Eeuwig Leven. Het enige wat jij hoeft te doen is die eerste stap maken.., durf te wandelen naar Jezus. Durf de ontmoeting met Hem aan. Durf jij de ontmoeting aan.., ook al kom je met lege handen... Hij staat daar te wachten met armen wijd open. Het maakt niet uit wat je in je verleden gedaan, gedacht of gehandeld hebt. Een ieder hier vanavond. Een ieder in deze stad, maak niet uit waar op deze planeet. Jezus nodigt U en mij voor een ontmoeting. Een ontmoeting die je leven daadwerkelijk veranderd.

Want de jongeman dacht dat zijn vader hem zo straffen voor het slechte gedrag, voor het verkwisten van het geld. Voor het niet omzien naar zijn vader, zijn familie, voor het eten bij de varkens in de stallen. Deze jongeman dacht dat hij een sober leven zou gaan leiden, dat het allemaal geen zin meer had. Maar Zijn Vader kijkt en rent naar hem toe “Omdat hij met hem gaan was, liep hij hem snel tegemoet, sloeg zijn armen om hen heen en kuste hem”. Als wij de ontmoeting met Jezus aangaan is dat geen regen van verwijten en voorwendselen. Jezus begroet ons Hij verwelkomt ons met armen wijd open. Zo zegt Jezus openbaring hoofdstuk 3 vers 20 “Zie ik sta aan de deur en klop. Als iemand mij hoort en opendoet, zal ik bij hem binnenkomen en we zullen eten, ik met hem en hij met mij” Dat deed de vader uit Lucas 15 ook met zijn zoon. En wat de vader tegen zijn zoon zei, geldt ook voor ons. Zo zegt Hij in vers 24 “Want mijn zoon is hier, hij was dood maar leeft weer, ik was hem kwijt, maar hij is terug...”

Als wij Jezus ontmoeten is het feest, als wij hem de schat van ons leven laten maken, dan zullen er mooie dingen gebeuren in uw leven. Neem de uitnodiging van Jezus ter hand, Hij zal u niet teleurstellen.
Misschien miste u iets in uw leven.. Misschien dacht u dat u alles had in uw leven. Dat dacht de beste Rob uit Amerika ook.

Totdat hij op een dag besloot een encyclopedie te kopen en wist dat de steen die hij bezat miljoenen waard was. Misschien heeft u een bijbel in de kast. Misschien wel bij uw bed. En als u du niet heeft dan kunt u er een van ons krijgen. De ontmoeting begint met deze schatkaart... Het woord van God.. De Bijbel.. Want die schat.. de bijbel is voor een ieder die Jezus wilt ontmoeten: Het is de gids voor ons leven, het is de bron van geluk, het is een zeker, waar, perfect geheiligd en geïnspireerd.

Deze avond hebben wij kunnen zien dat er een schat is... een schat niet gemeten in hoeveelheden euro’s, of edelmetaal. Wij hebben kunnen zien dat er meer is tussen hemel en aarde. We hebben kunnen zien, dat God die schat aan ons wilt geven. We hebben ingezien dat Jezus.. die Schat is en dat de weg is en dat een ontmoeting met Jezus een voorwaarde daarvoor is. Als wij ons beseffen en bezinning op het feit wat wij gedaan hebben in ons leven, mogen wij ons naar Hem toekeren... Als wij dat doen zal Jezus niet boos worden, of ons wegsturen, maar liefdevol ons aannemen, ons fouten doen vergeten en vergeven... en de reis vervolgen met de schatkaart, die alles over deze Jezus vertelt... De bijbel.

Bent u bereid om de schat te zoeken in uw leven... laat Christus bezit nemen van uw hart.. uw leven... laat hem vandaag binnen. En ik verzeker u, uw leven zal nooit meer dezelfde zijn. Jezus is liefde, hij is de weg, waarheid en het leven... vandaag hebt u Christus kunnen ontmoeten. Bent u bereid om uw leven met hem te delen? Weet dat wat Jezus belooft... Hij zal doen. AMEN.

Donderdag staan we stil bij “De Ontmoeting Verweg of Dichtbij”.., als wij Jezus willen toenaderen is Hij dan verweg of dichtbij.., mogen wij hem wel toenaderen...

Overdenkingen

Seminars

Zoeken naar

Algemeen