De Ontmoeting: Met Geen Pen te beschrijven

De Ontmoeting: Met Geen Pen te beschrijven
(samenvatting & De wederkomst)

De Heilige Geest zet u in vuur en vlam als u een leven met Jezus wilt hebben.., Maar Jezus wil meer dan een ontmoeting.. Jezus wilt een relatie met u.. Jezus wilt u brengen naar een plaats wat met geen pen te beschrijven is...

Wij allen zijn in dit leven op weg. op weg naar eigen dromen en idealen... We willen het liefst een pen beet pakken en onze eigen toekomst beschrijven. Sommige van ons denken een schat gevonden te hebben.. Een schat die je rijkdom, macht en aanzien brengt.. Maar waar leiden die aardse schatten je naar toe.. Wat heb je eraan als je eigen toekomst beschrijft.. Een toekomst die je alleen leidt naar pijn, verdriet en ellende.. Jezus zegt immers.. “Vergaar geen schatten hier op aarde waar mot en roest ze aantasten en waar dieven inbreken en ze stelen, vergaar liever schatten in de hemel waar mot en roest ze niet aantasten en waar dieven niet inbreken en ze stelen. Want waar uw hart is daar is ook uw schat.”

Waar is uw hart op dit moment.., Voelt u zich bezwaard door de problemen van dit leven. Vaak doen wij dingen die ons op de verkeerde plaatsen brengen. Vaak zeggen we dingen die ons in de problemen brengen.. Maar er is een uitweg... want Jezus zegt waar uw hart is.. daar zal uw schat zijn... Waar is uw hart deze avond. .is uw hart bij materiele zaken, bij dingen die kunnen roesten of verdwijnen. Wat heb je aan rijkdom als niemand naar je omkijkt, Wat heb je aan macht als je kinderen je in de steek laten. Jezus is de weg de waarheid en het leven.. Jezus is de schat die uw en mijn leven kleur geeft. En de bijbel, Gods Woord. wijst je de weg naar een plek die met geen pen te beschrijven is.

Doordat Adam en Eva in het prachtige paradijs, dachten dat materiele zaken ze ware geluk en wijsheid bracht.. Gingen ze juist regelrecht tegen de geboden van God in.. en alles wat indruist tegen Gods geboden is Zonde.. Doordat de mens haar eigen toekomst ging bepalen kwam er zonde in de wereld.. Maar er is een uitweg... En die uitweg is Jezus..

In elke relatie is communicatie belangrijk.. Wil een relatie groeien, bloeien... Dat wil je met elkaar praten.. Je wilt kwijt wat op je hart is... Dat zelfde geld voor een relatie met Jezus. .Wij mogen bidden tot God de Vader in de hemel, wij mogen hem toe naderen, via Jezus wel te verstaan..


Als je een brief aan een geliefde schrijft.. Schrijf je dan alleen wat de ander wilt horen.. Of ben je open en eerlijk. De beste liefdesbrieven.. Zijn brieven waarin de schrijver zijn hart en ziel aan de ander blootlegt. Zo is het ook met Jezus.... Je mag vertellen waar je mee zit.. Je mag aan hem vertellen dat je het alleen niet af kan.. Je mag je bidden en vertellen dat je niet zonder Jezus door het leven kan.. Je mag en kan alles vertellen aan God. Want als jij eerlijk bent.. Tegenover God.. Als je aan hem vertelt waar je mee zit.. Weet dat hij luistert en zo nodig handelt.. Want Vanavond wil Jezus je brengen naar een plek dat met geen pen te beschrijven is.

Wie mogen tot Jezus komen.., mensen met een gevulde bankrekening..? Of uit een goed milieu..? Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt.. Iedereen mag Jezus toe naderen, Jezus ontmoete zelfs mensen die anderen verachten.. Jezus ontmoette een Samaritaanse Vrouw bij de put, terwijl het niet gepast was, dat Joden in die tijd met Samaritaanse vrouwen ging praten.. Jezus ging om met belastinginspecteurs... Tollenaars, die geld inzamelde voor de Romeinse overheersers, het was niet gepast gewoon not-done. Maar Jezus zei tegen een van deze Tollenaar Zacheus genaamd.. “Klim uit de boom... vandaag wil ik bij u zijn.” Jezus zegt tegen U en mij “ kom tot mij.. Vandaag wil ik bij u zijn.”

Terwijl de mensen denken dat je een bepaalde status moet hebben om Jezus te benaderen.. Is Jezus juist gekomen om de gevangen te bevrijden van hun zonden, om de zieken te genezen... Jezus is bewogen.. Jezus weet dat wij leven in een wereld, vol haat, pijn, verdriet, ellende, dood , vreugde, oneerlijkheid, haat, boosheid en liefde.. Want wij zijn als het ware schapen die afgemat en voortgejaagd worden door het snelheid van het leven..en voordat je weet is je leven voorbij.. Maar Jezus heeft een plaats voor jou in mij in gedachten die verder gaat dan wat je met een pen kan beschrijven.. Maar daarvoor moet je wel herboren worden.

Als je de ontmoeting met Jezus wilt veranderen in een eeuwigdurende relatie, als je een relatie met Jezus wilt.. Dan wil je dat aan anderen kenbaar maken.. Als je de ontmoeting wilt veranderen in een relatie.. Dan moet je wedergeboren worden.. Zoals Jezus dat zei tegen de schriftgeleerde Nicodemus. Dat betekent niet dat je in de buik van je moeder moet kruipen. Wedergeboren worden gebeurd door Water en Geest.

Met andere woorden laat je dopen door middel van onderdompeling in het water.. Als je een relatie met Christus wilt.. Dan heb je geloof nodig.. Je moet geloven dat de bijbel Gods Woord is en dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren ga, maar eeuwig leven hebben.

Als je eerlijk bent tegenover Jezus. Als je vraagt om vergeving van zonden, als je berouw toont van je fouten.. Dat zal Jezus je niet afwijzen... Jezus rent naar je toe en omarmt je met armen wijd open.. Jezus klopt bij jou en mij aan de deur.. De vraag deze avond laat je hem binnen.. Ben jij bereid de pen waarmee jij je toekomst bepaalde aan Hem over te dragen, laat de Heer jouw toekomst schrijven.. Een toekomst met Hem.. Een eeuwig leven met Hem. Accepteer Jezus vanavond.. Want als je Hem accepteert in je Leven dan blijf je niet hetzelfde. Als je Jezus accepteert... dan worden de eigenschappen van iemand die een relatie heeft met Christus, zichtbaar in je leven, blijdschap, vreugde, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Als je God accepteert in je leven kun je niet hetzelfde blijven.

Ik mag en kan ervan getuigen.. Het moment dat ik Jezus toeliet in mijn leven gebeuren er dingen waarvan ik vroeger alleen maar van kon dromen of wensen.. Omdat ik besloot de pen van mijn leven aan Jezus over te dragen.. heb ik nu zicht op een plek die met geen pen te beschrijven is.. Als je Jezus in je hart laat kun je niets anders dan wandelen op een nieuwe weg.. Een weg naar een plek die met geen pen te beschrijven is. Wilt u wandelen op die weg.. Geef dan die pen aan Jezus.. Geef uw hart aan Jezus.. Want dat is de ontmoeting die Jezus met U en mij wilt.. Bent u er klaar voor?

Het leven van iemand die relatie heeft met Christus gaat niet altijd over rozen... David, Koning van Israël deed niet altijd wat recht was in de ogen van God.. Toch hield God van hem. David, de meeste van ons kennen hem als de jongen met de slinger die Goliath versloeg. maar dezelfde David, ging vaak de mist in. Ten eerste ging hij naar bed met een getrouwde vrouw Betheseba.. En om zaken veel erg te maken kreeg hij zelfs een kind van haar, David koos er in zijn leven voor om de pen van God terug te pakken.. En in plaats dat hij God zijn toekomst liet beschreven..Raakte hij van de ene probleem in het andere.. Alles ging mis... kinderen die tegen hem keerde, alles wat David wilde in zijn leven ging verkeers Waarom? Omdat David ervoor koos om zelf de pen te pakken, maar David kreeg berouw, hij kreeg spijt.. Dat is het mooie van God.. Je mag altijd terug naar Hem, Je mag vragen om vergeving van Je zonden en tekortkomingen en hij zal het doen.

Een relatie met Jezus is weleens vallen en opstaan. Er is een lied wat duidelijk aangeeft wat het leven van een gelovige inhoudt.. Wij vallen.. Maar wij staan weer op.. Want het leven van een heilige is net die van een zondaar.. Die valt maar wel weer opstaat.. Misschien gaat u al jaren naar de kerk.. Misschien heeft u de pen van God afgepakt.. Maar niets lukt meer. Geeft de pen terug aan God.. Laat de Heer uw weg verlichten en u wijzen naar een plek die wij met geen pen kunnen beschrijven.


Gods Koninkrijk is een koninkrijk van liefde.. En er zijn principes waarop Zijn Koninkrijk op rust... dat zijn de tien geboden.. De geboden van God zoals ze beschreven zijn in Exodus 20 zijn bedoeld om ons te wijzen waar we van God kunnen afdwalen in het leven. Veel mensen zien de geboden van God als en last.. Als een verplichting maar de Geboden van God is de wil van God en Gods Wil is volkomen, welgevallig en goed... De geboden zijn er dus om je te wijzen op je fouten.. Want het gevolg van het niet leven volgens Gods wil is de eeuwige dood. Als je niet de pen.. van jouw leven aan God wilt overdragen..als je je eigen toekomst wilt bepalen, los van God.. dan mis de ervaring van verlossing en val je bloot aan de gevolgen van het niet houden van de wet.

Want als je de geboden van God niet houdt.. Dan ken je God niet, zo zegt Johannes, “Waardoor weten we dat we hem kennen? Doordat we ons aan zijn geboden houden. Wie zegt Ik ken Hem , en niet aan Zijn geboden houdt is een leugenaar en de waarheid woont niet” in hem. Maar wie zijn woorden ter harte neemt, heeft God oprecht en volmaak lief. Hieraan kunnen we zeker weten of we met Hem verbonden zijn. Wie zegt dat hij in God blijft, moet leven zoals Jezus heeft geleefd. De wet is dus heel belangrijk.. Maar de WET kan je niet redden. De Wet wijst je op je fouten.. Zodat je om vergeving kan vragen.. De wet zorgt ervoor dat je niet onnodig in de problemen komt.

Maar de wet uit je zelf houden kan je niet... als je de ontmoeting wilt laten veranderen in een eeuwige relatie. dan heb je liefde, nodig.. Dat is de basis van de wet, de basis van de relatie. Want al sprak je de talen van mensen en engelen. als je geen liefde had.. was je niet meer dan een schetterende trompet, een galmend beken, als had je de gave om te profeteren en doorgronde je alle geheimen, en mocht je weten, alles wat er te weten is. Al had je het geloof om bergen te verplaatsen, als je geen liefde had, ben je niets. Al gaf je al je bezit weg voor eten voor de armen, al gaf je je lichaam om je daarop te beroemen als je geen liefde had, het zou je niets baten.. Je kunt de toekomst met je eigen pen beschrijven.. Maar dan mis je wel de plek die wij niet kunnen beschrijven. Geef je pen in liefde over aan hem die een nieuwe plek voor ons bouwt. Jezus.

Wij allen zijn vastgebonden aan de zonde.. Wij kijken de dood recht in de ogen... Omdat wij ervoor hebben gekozen om vastgeketend, gebonden te zijn aan onze eigen toekomst.. Die wij met onze eigen pen proberen te beschrijven.. Niemand op deze wereld kan die ketenenen verbreken... Alleen Jezus kan dat.. Alleen Jezus kan de schakels van de zonde verbreken.. Als wij daarom vragen.. Wij kunnen de wet alleen houden... Uit liefde.. Omdat Jezus voor u en mij naar deze wereld kwam om ons te redden.

De wet is niet verdwenen.. De wet is er nog steeds, want Jezus is niet gekomen om de wet de ontbinden, maar om te vervullen... Jezus neemt van ons de pen en brengt ons naar een plek dat met geen pen te beschrijven. We mogen naar een plek waar liefde altoos plaats vindt.. Liefde niet zoals de wereld dat kent. .maar liefde zoals de bijbel dat beschrijft, Geduldig, vriendelijk, niet jaloers, niet grof, niet op eigen belang of winst, ze vindt vreugde in de waarheid, ze kan alles verdragen, ze blijft geloven en hopen.. Nooit geeft liefde op.. Dat is de liefde, welke Christus ons wilt bieden. Het is die liefde van Christus die ons staande houdt..

Misschien heb je een ontmoeting met Jezus gehad.. Misschien heb je al een relatie met Christus.. Maar nog steeds zie je problemen om je heen. Je vraagt je af..waarom moet ik zoveel lijden.. We leven in een wereld van intens verdriet en pijn.., zolang wij op deze wereld leven zal er verdriet zijn. Kijk maar eens naar Job, Deed alles .. Hield de geboden van God.. Was liefdevol voor zijn naaste.. Alles ging hem voorspoedig.. Toch stortte zijn leven in. Hij raakte alles kwijt.. De vraag is geef je op... laat je de moed zaken als er problemen in je leven komen.. Job liet bijna de moed vallen.. totdat hij zich besefte dat alleen het Goede van God komt.. Als jij problemen hebt in het leven, laat God niet in de steek.. Zo zegt het bijbelboek Hebreeën in hoofstuk 4 Laten we vasthouden aan het geloof wat wij belijden. We hebben een verheven hoge priester die de hemel is binnengaan. Jezus zoon van God, Onze hoge priester kan volledig meevoelen met onze zwakheden, Hij heeft alle beproevingen die wij hier op aarde meemaken net zo ondergaan al wij. Alleen gezondigd heeft hij niet we kunnen vol vertrouwen naderen tot de troon van de genadige God. Daar zullen we barmhartig en genadig behandeld worden en op de juiste tijd hulp ontvangen. Vergeet nooit., God luistert naar ons gebed.. En Hij helpt ons altijd.. Misschien niet altijd op UW en MIJN tijd.. Maar hij is nooit te laat.

Alles draait om volharden... Want de mensen die naar de plek mogen gaan die Christus voor ons aan het voorbereiden is zo zegt het Bijbelboek Openbaringen, “Zijn de mensen die de geboden Gods en de Getuigenis van Christus bewaren” en wij kunnen blijven volharden in Christus als wij blijven volharden in ons geloof.. Als wij de wekelijkse kerkdiensten niet verzuimen.. Als wij zelf uit de bijbel lezen.. Jezus Wil ons brengen naar een plek van eeuwige vreugde.. Een plek waar wij thuis zijn.. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.. Kunt u dat vanavond zeggen.. Breng mij naar de plek wat geen pen kan beschrijven?
Accepteer Jezus niet alleen maar met uw mond..,. maar laat hem ook toe in uw hart. Veel mensen geloven alleen maar met hun mond.. Jezus zijn volgelingen.. De 12 discipelen zagen zijn wonderen.. Ze zagen dat mensen werden genezen en werden vergeven.. Ze hoorden Jezus praten van een nieuwe Koninkrijk.. Maar wanneer het moeilijk werd lieten de discipelen Jezus in de steek. Judas verraadde Jezus zelfs voor 30 zilverstukken.. Petrus...ontkende zijn relatie met Jezus zelfs 3 keer.
Geloven doe je met ziel, je hart en je verstand.. Niet met je mond alleen.

Als u vanavond de keuze maakt voor Jezus geef uzelf geheel en al aan Hem over. Geef uw hart aan Hem over.. Want anders koerst u af op een verbroken relatie. Jezus kwam juist naar deze aarde toe om onze verbroken relatie met hem te herstellen.. Jezus werd bespuwd.., werd geslagen., die aan het kruis werd opgehangen.. Opgehangen zodat Hij de straf kreeg die wij verdienen.. Opgehangen zodat Hij de weg kon zijn naar die plek die wij niet kunnen beschrijven.. Jezus werd aan het kruis geslagen.. Hij heeft ons zo lief.. Dat hij zijn leven gaf om ons te herstellen. Zijn daad aan het kruis was een daad van liefde... Een onbeschrijfbare daad, zodat onze ogen geopend werden, want zijn striemen, werden onze redding Maar was dat het einde.. Nee.. Dit is slechts het begin.Jezus stond op..

Hij stond op de derde dag.. Dankzij de kracht van genade.. Jezus stond op om te laten zien dat de zonde geen vat meer heeft. Zodat iedereen kan zien dat Jezus bereid is om tot het uiterste te gaan voor ons. Door de daad van Christus aan het kruis mag een ieder die gelooft in Hem... op weg naar een betere eindbestemming. Aanvaard u dit geschenk van Christus.. Hij betaalde de hoogste prijs en Hij geeft het aan ons voor niets.. Het maakt niet uit wie u bent, wat u bent of waar u vandaan komt.. Wij zijn alle gelijk voor Christus en wij mogen alle delen in zijn Genade.. Neemt u dit geschenk van Genade.. Van pure liefde aan...

In de tussentijd bevinden we ons wel op deze planeet, vol van oorlogen, van zonde van verdriet, van pijn., van onnodige lijden en dood. Jezus zegt dat er heel wat de gebeuren staat voordat hij terugkomt.. Want Jezus Komt terug! Jakobus Schrijft Blijft geduldig wachten, broeders en zusters, tot de Heer komt. Een boer die uitziet naar de waardevolle opbrengst van zijn land, wacht geduldig de regens van najaar en voorjaar af. Ook u houd moed. Wat de komst van de Heer is niet ver meer.
De bijbel zegt dat er allerlei dingen gaan gebeuren voordat Jezus terug zal komen.. Zo schrijft Paulus aan de jonge Timoteus dat er een tijd komt dat de mensen niet langer willen luisteren naar de gezonde leer.. Maar hun eigen begeerten volgen en een aantal leraren verzamelen die zeggen wat ze graag horen. Ze zullen voor de waarheid hun oren sluiten en alleen aandacht hebben voor mythen. Er komt een tijd dat mensen zullen zeggen dat Bijbel lezen geen zin heeft. Er zullen mensen zijn die zeggen dat een relatie met Jezus niet voorstelt. Er zullen mensen zijn die zegen dat Jezus geen antwoord heeft voor de problemen in het leven. Maar laat je niet afleiden hou je ogen open.

Door alle stormen en problemen heen, hou in het leven je ogen gericht op Jezus. Jezus vertelt aan ons, als gelovigen dat er zware tijden kunnen en zullen aanbreken.. Maar zolang je ogen gericht houdt op Jezus, Hij zal je door alle problemen heen leiden. Jezus wil onze ogen openen, openen voor zijn woord, openen voor zijn liefde.. Raak niet afgeleid door de problemen van het leven.. En volg de raad die Paulus aan Timoteus doet. Blijf jij in alle omstandigheden nuchter, draag het lijden, doe je werk als evangelist en volbreng je dienende taak. Veel mensen laten zich in het leven afleiden.. Afleiden door gebeurtenissen in het nieuws. afleiden door problemen in het gezin, op het werk of op school. Maar wees onder alles omstandigheden nuchter. Hoe je ogen gericht op Jezus. Hij die nu voor ons een plaats aan het voorbereiden is in de hemel. Hij die jouw nieuwe toekomst aan het vorm geven is in een plek die met geen pen te beschrijven is... een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.. Hou je ogen gericht op de schat.. Jezus Christus.. Lees over hem in de schatkaart.. De bijbel die jou de weg wijst. Hou je ogen open. laat de duivel je niet van de wijs brengen.. Laat mensen je niet van de wijs brengen.. Maar jaag na wat van boven komt de roeping Gods die je geheel en al heiligt.

Jezus moest naar de hemel teruggaan om een plek voor ons te bereiden, maar hij laat ons niet in de steek. Jezus moest naar de Vader teruggaan, zodat hij de Trooster, de heilige Geest kon sturen. De Heilige Geest die ons overtuigt van onze fouten,. Die ons motiveert stimuleert om de relatie met Jezus vast te houden.. Want als je een relatie met Jezus bent aangegaan uit liefde, als je hem accepteert met geheel je hart, geheel je verstand.. Dan raak je in vuur en vlam voor hem.. Dan wil je de relatie die je hebt met Christus ook aan andere vertellen.. Want de goede boodschap, dat is niet is waarvoor je hoeft te schamen.. Het is een machtig middel waarmee God iedereen redt die gelooft, allereerst voor de Joden, maar ook de niet-Joden want het evangelie brengt aan het licht dat de mens in de ogen van God rechtvaardig is op grond van een steeds groeiend geloof.

De Heilige Geest open onze ogen voor de waarheid die in de bijbel staat. De Geest leidt ons door alle facetten van het leven heen.. Dat is zolang wij onze ogen op hem gericht houden. Zo kunnen wij door alle stormen van het leven gaan en op Gods Woord blijven bouwen.. Op deze manier kunnen wij staande blijven vandaag de dag... totdat. , beste aanwezigen.. Totdat uit de hoogte.. de bazuinen klinken.. Uit de hoogte... Links en rechts.. Duizend stemmen ons zullen omringen en ja en amen worden gezegd. Beste aanwezigen.. Jezus die u vanavond heeft kunnen ontmoeten. Jezus die voor hen stierf aan het kruis.. Leeft.. Ging terug naar de hemel op een plek te bouwen die met geen pen te beschrijven is.. maar hij komt terug.

Spoedig komt er een dag dat de ellende op deze aarde voor eens en altijd voorbij zal zijn. Binnenkort, er komt een moment dat er geen meer angst en geen dood meer zal zijn.. Er komt een moment dat met geen pen is te beschrijven.. Jezus komt terug zodat een ieder die in Hem gelooft hem mag aanschouwen met eigen ogen.Want op het bazuingeschal van de engelen zal iedereen die een relatie gehad heeft met Jezus.. Iedereen die een ontmoeting heeft gehad met Christus.. Ontwaken en weer leven. Beste aanwezigen.. De dood is verslonden. De zege is behaald. Dood waar is je overwinning, Dood waar is je wapentuig. Wanneer je Jezus hebt geaccepteerd in je leven.. dan is de dood, slechts een tussenstap.. Slechts een slaap, want wanneer Jezus terugkomt, mag je Jezus tegemoet treden.. Want allen die ontslapen zijn in de Here, zullen opstaan. We zullen onze familieleden terug zien.. We zullen onze buren, vrienden, kennissen, collega’s, klasgenoten weer terug zien. Wat een supermooie dag zal dat wel niet zijn. Wilt u dat moment meemaken.. Dat met geen pen te beschrijven is.

Jezus zal ons op een ondeelbaar ogenblik veranderen van een sterfelijk lichaam naar een onsterfelijk lichaam.. Jezus geeft ons een nieuw leven, een nieuwe toekomst. Hij heeft sinds zijn hemelvaart gewerkt aan een plaats voor waar wij ons thuis mogen voelen.. Jezus pleite voor ons bij God.. Zodat onze zonden vergeven werden.. Want Iedereen die voor Jezus kiest mag op reis.. Naar een plek dat met geen pen te beschrijven is.

Op weg naar een nieuwe hemel.., zullen wij met Jezus en duizenden en duizenden engelen weggevoerd worden. Wij mogen naar een plek waar geen pijn, jaloezie., verdriet, haat, oorlogen, moord, en het slechte niet zal zijn.. Want in de nieuwe hemel is geen plaats voor Zonde.. Jezus heeft laten zien dat Hij de schat is.. Jezus heeft aan het kruis laten zien dat de Satan verslagen is. Jezus zal definitief met Satan en zonde afrekenen.. Want in de plaats die wij met geen pen kunnen beschrijven is er geen plaats voor het slechte...

Want in de hemel zullen er boeken zijn waarin de namen geschreven staan van iedereen die een kind van Jezus is.. De boeken des levens... Als u bereid bent de pen waarmee u, uw eigen toekomst schreef aan Jezus over te geven. Zal u geschreven worden in de boeken des levens. Als u Jezus accepteert in uw leven, dan bent u ingeschreven in het bevolkingsregister van het nieuwe Jeruzalem. Wilt u bij Jezus horen.. Wilt u Jezus ontmoeten met uw eigen ogen.. Wilt u naar een plek dat je met geen pen kan beschrijven.. Accepteer hem vandaag..

1000 jaren zullen wij bij Jezus in de hemel zijn... Maar dat is nog niet onze eindbestemming.. Jezus beloofde ons een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.. En onthou alles, maar dan ook alles wat Jezus belooft zal hij doen. Na de duizend jaar in de hemel, gaan wij terug.. Terug naar de aarde.. De aarde verwoest door de zonde, de aarde verwilderd door de slechtheid van de mens.. Na 1000 jaar komt er een stad naar deze aarde.. Het nieuwe Jeruzalem, perfect en geheiligd.. Na 1000 jaar zullen alle mensen die geen relatie willen met Jezus.. alle mensen die geen ontmoeting willen met Jezus ook opstaan.. Maar niet ten leven.. maar de eeuwige dood. Deze mensen wilden vastgeketend blijven aan de zonde. Deze mensen wilde Jezus niet accepteren met hun hart.. Zij wilden niet naar de plek die geen pen kon beschrijven.. Ze wilden hun eigen toekomst bepalen, want een toekomst zonder God leid je nergens...

Satan probeert voor een laatste maal de aanval in te zetten.. Maar dan opent Jezus de boeken, Jezus leest voor de verhalen van de mensen die zelf hun toekomst schreven.. Jezus leest voor waar zij fout zijn gegaan. Jezus leest voor dat ze pen niet aan Jezus wilde geven, Deze mensen wilden hun leven niet aan Jezus geven. Deze mensen wilden hun hart niet aan Jezus geven. Ze bleven volharden in hun eigen weg... ze geloofden niet.. Ze wilden niet erkennen dat Jezus de weg, de waarheid en het leven was.. Ze zagen niet dat Jezus ook voor hun aan het kruis stierf.. Ze zagen het niet.. Ze waren blind.. Blind met open ogen.. Ze raakten niet in vuur en vlam.. Ze wilden het geschenk van de genade niet aanvaren..
Als je Jezus niet aanvaard.. Als je niet voor hem kiest.. Dan ga ten onder aan de gevolgen van zonde.. De eeuwige dood.
Jezus geeft iedereen de kans om de pen van uw en mijn leven aan hem te geven en Hem uw toekomst te laten beschrijven.. Jezus zal afrekenen met de zonde.. Op de nieuwe aarde is geen plaats meer voor verdriet, voor jaloezie, voor scheidingen, voor pesten,, voor lijden, voor oorlogen.. Jezus rekent af met zonde.. Rekent af met de dood, rekent af met de duivel.. Wanneer de aarde door vuur wordt gereinigd.. Wanneer de aarde gezuiverd wordt van alle ongerechtigheid.. Dan wordt de aarde vernieuwd..

En ontstaat er een plek dat met geen pen te beschrijven is.. Het nieuwe Jeruzalem, Ze had de glorie van God, ze schitterende als een edelsteen, als een kristalheldere jaspis. De stad was gemaakt zuiver, glashelder goud. De stenen waarop de muur rusten, zijn bekleed met allerlei edelstenen. Daar zal geen tempel zijn, omdat De Here God, de almachtige en Jezus haar tempel zijn. Het licht van de zon en de maan heeft ze niet meer nodig, want de glorie van God verlicht. Er zullen bomen zijn de vrucht zullen dragen die genezing zullen brengen.. Johannes de schrijver van het boek openbaring kon nauwelijks beschreven hoe mooi de nieuwe hemel en aarde zullen zijn..

Beste aanwezigen.. Wat is uw verlangen in het leven? Wat is uw doel in het leven.. Wilt u een ontmoeting met Jezus.. Neem vandaag de beslissing.. Neem vandaag de keus. David.. Schreef zijn verlangen uit in een Psalm. Een ding heb ik van de Heer gevraagd en dit zoek ik... te verblijven in het huis van de Heren al de dagen van mijn leven. om de liefelijkheid des Heren te aanschouwen en om te onderzoeken in zijn tempel. Wat is uw verlangen deze avond.... Wilt u de liefelijkheid van de Here aanschouwen met eigen ogen.., Wilt u een ontmoeting met Jezus die uw en mijn leven vernieuwd. Want Hij komt spoedig.. Als u een nieuw leven wilt.. Ga voor een ontmoeting met Jezus.. Ga voor een relatie met Jezus.. Want Hij en Hij alleen kan u brengen naar een plaats wat met geen pen te beschrijven is. maak de keuze voor Hem, Geef uw leven vanavond aan hem.. Weet alles wat hij belooft is waar en hij zal het doen.

Een ding heb ik van de Heer gevraagd en dit zoek ik.. Wilt u bij Jezus zijn al de dagen van uw leven. u liefde ervaren die met geen pen te beschrijven is. Maak vanavond de Keuze voor Jezus.. Geen die pen aan hem.. Laat Hem in Uw Leven.

Een ding heb ik van de Heer gevraagd en dit zoek ik.. Wilt u onderzoeken wie Jezus is.. Laat Jezus in uw leven.. en gaat op weg naar plek die met geen pen te beschrijven is.

Een ding vraagt Jezus van U.. Slechts een ding vraagt Jezus aan jou en mij.. Geef je hart aan Jezus.. Het maakt niet uit wie je bent, wat je bent, wat je hebt gedaan. Misschien ben je jaren in de kerk.. Misschien kwam je eens per jaar. Misschien is dit de eerste keer dat u in de kerk bent.. Een ding vraagt Jezus van U.. Geef Jezus Uw hart.. Geeft Jezus uw leven.. Geef Jezus de pen waarmee u uw toekomst mee beschreef.. Laat Hem U een nieuwe toekomst geven.. Een toekomst van geloof, hoop en liefde.. Een toekomst die eeuwig duurt.. Een toekomst waarbij u, uw geliefde die gestorven zijn mag terug zien.. Een toekomst die door ons met geen enkele pen te beschrijven. is..

Deze lezingen gaan over een ontmoeting..een ontmoeting met Jezus.. Een ontmoeting die hij wil veranderen in een relatie... Hij brengt ons op weg naar een betere eindbestemming. Jezus komt binnenkort terug.. Als de bazuinenen klinken dan moet al je keuze gemaakt hebben.. Stel niet uit voor morgen wat vandaag kan.. Weest klaar voor de grote ontmoeting met Jezus.. Als u klaar wilt zijn voor de dag de Jezus alle gelovigen komt halen.. Neem Jezus aan.. Kies voor Jezus.. Vertrouw op Jezus, Bouw op Jezus.. Want dat is de realiteit die Jezus ons biedt.. Een ontmoeting met Hem voor Eeuwig! AMEN

Overdenkingen

Seminars

Zoeken naar

Algemeen