Op weg naar huis

Op weg naar huis.

Wel eens een reünie meegemaakt van uw school waar u op zat? Allemaal oud-studenten en mede-leerlingen die vertellen wat zij van hun leven hebben bereikt. De een is directeur, de ander heeft een groot gezin, weer een ander heeft al zijn of haar dromen zien uitkomen. Als je al de verhalen hoort ben je achteraf vaak aan het denken. “Had ik maar die ene opleiding genoten”, “ was ik toch maar met die ander getrouwd.” Iedereen verteld hoe hij of zij er in is geslaagd om zijn of haar doel in het leven te bereiken. Een reünie is, over het algemeen, dan ook eerder een reflectie van je eigen leven. Laten wij deze reünie nu eens gebruiken om te kijken hoe het is met onze reis naar het paradijs.

Welke doelen stelt u in het leven? Wanneer voel jij je nu thuis? Waarom voel je op een bepaald moment niet meer thuis? Maar de belangrijkste vraag op deze morgen is... hoe blij ben je nog om dat einddoel nog te bereiken, hoe vaak denkt u nog aan het hemelse thuis. Er is een gospellied welke zegt, “This world is not my Home... I am just passing trough” Deze wereld is niet mijn thuis... ik ben slechts op doorreis.

Waar gaat uw verlangen naar uit in het leven? Ik ken een collega van werk, wiens verlangen het is om te verhuizen naar het buitenland. Zij is op dit moment hard aan het werken om te sparen om zo reis te kunnen betalen. Ze wilt graag gaan wonen in Latijns Amerika.. In de tropen.., tussen de mensen, in het ware paradijs op aarde. Ze heeft zulke goede herinneringen aan het land gehad dat ze aan iedereen verteld hoe fijn haar paradijs wel niet is. Ze straalt het letterlijk uit! Hoe vaak praat u met anderen over uw hemelse thuis! Bent u nog bewust bezig om op weg naar huis te gaan, is het nog een brandend verlangen om dat einddoel te bereiken?

David heeft zijn thuis ontdekt en lees eens mee, wat hij vond van dat huis... Laten wij gaan naar de Psalmen en wel psalm 27 vers 4: “Een ding heb ik van de Here gevraagd, dit zoek ik: te verblijven in het huis des Heren al de dagen van mijn leven, om de liefelijkheid des Heren te aanschouwen en om te onderzoeken in zijn tempel.”. David ontdekte zijn thuis.. David laat zien waar hij zich thuis voelt. David vertelt hier wat zijn doel in het leven zal zijn.... te verblijven in het huis des Heren al de dagen van zijn leven. En David is daarna op zoek... het verlangen om te komen is er...

Die zoektocht naar huis kan ik deze ochtend het best illusteren met een hike, een speurtocht met een routekaart, een kompas en wat andere hulpmiddelen. Bij scouting en padvinderij leer je onder andere om met behulp van al deze navigatie hulpmiddelen je doel te bereiken. Je wordt getraind, gedrild. Keer op keer verteld de leiding tegen je wat je moet doen om je bestemming te bereiken... totdat die tijd komt dat je zelf moet doen.

Hoe vaak bent u met de hulpmiddelen bezig die God ons gegeven heeft?. We hebben een mooie bijbel, een voorbeeld in Christus en we kunnen ons laten leiden door de Heilige Geest. Vaak ontbreekt het in ons leven aan de nodige training... Jezus zegt het zo mooi, “Immers Hij is de weg, de waarheid en het leven en niemand komt tot de Vader dan door Hem.” Jezus maakt het makkelijk voor ons. Hij geeft ons de bouwstenen die wij nodig hebben voor de reis... de doorreis naar ons echte thuis.
Als u een doel wilt bereiken... zij het in sport of in een bepaald beroep, dan gaat u toch ook leren, oefenen, trainen, workshops volgen, zwoegen en zweten. Wie heeft niet voor zijn of haar baan... alles op alles gezet om het doel te bereiken. Nu hebben wij het deze ochtend over DE eindbestemming en de training en de oefening enzovoorts zijn minimaal. Wat schort er toch aan die voorbereiding? Waarom zetten wij al onze zinnen op het vergankelijke en niet al onze beschikbare tijd op het onvergankelijke.

David in Psalm 27 vers 4 is duidelijk. “Een ding heb ik van de Heer gevraagd en dat zoek ik” hoe vaak vragen wij meer naar dingen die toch tijdelijk zijn. We jagen dingen na die toch vergankelijk zijn, lees de jammerklacht van Salomo maar eens in Prediker... De beste koning had alles... vrouwen bij de vleet, wijsheid zoals niemand die ooit gekend had... rijkdommen die niemand anders had... je zou zo’n persoon vandaag de dag, een Yup, noemen een echte zakenman die het gemaakt heeft. Nou Salomo was niet echt blij met de doelen die hij had nagejaagd in het leven. Lees eens mee in Prediker,1 vers 12 “Ik Prediker, was koning over Israël te Jeruzalem, en ik zette mijn hart erop om na te vorsen en onderzoek naar de wijsheid in alles wat onder de hemel geschiedt” ziet U, het doel was vergaren van kennis, hij had zijn bestemming in het leven bepaald, het vergankelijke.

Salomo ziet nu in dat het niet echt de juiste keus is geweest, hij vervolgt in vers 16 :” Ik zeide bij mijzelf: Zie, ik ben groter en rijker in wijsheid geworden dan allen die voor mij over Jeruzalem geregeerd hebben, en mijn hart heeft in overvloed wijsheid en kennis opgedaan: Zo heb ik er mijn hart op gezet om wijsheid en kennis, verdwaasheid en onverstand te leren kennen. Ik heb ingezien ook dit is najagen van wind.”


Salomo had alles naar wens... Salomo had een doel in het leven... maar zijn bestemming richtte hem wel de verkeerde kant op. Salomo kreeg wijsheid van God... Hij kreeg training, maar gebruikte de kennis voor andere zaken en nu is hij teleurgesteld, zoals wij kunnen lezen in het boek Prediker. Hoe staat het met het toepassing van de bijbelkennis die u van jongs af aan leerde? Behoedt je jezelf voor teleurstelling de Salomo meemaakte. Salomo maakte een behoorlijke mid-life crisis mee.. Heel zijn leven een doel najagen dat eigenlijk geen doel is. Broeders en zuster, jongens en meisjes, vergeet niet dat er maar een echt thuis is... een plek die Jezus nu aan het voorbereiden is in de nieuwe Hemel en aarde. Richt je in je leven naar de juiste eindbestemming.

Ik kan mijn nog goed herinneringen dat een van de hoogtepunten van scouting/padvinderij de hike was... soms overdag, maar nog leuker s’ avonds. We werden met een groepje van 4 of 5 personen in een busje gezet, geblinddoekt en ergens midden in de bossen uit het busje gezet... kregen wat hulpmiddelen en we moesten de weg terug naar het basiskamp vinden... waar daar zouden al onze vrienden bij elkaar komen om met elkaar gezellig na te kletsen en bij te komen van de hike. Je stapt uit de bus en je denkt... hoe kom ik nu naar huis? Je kijkt op naar de groepsleider die men de Gids noemt en je stelt je vertrouwen op hem dat hij je weer veilig bij het kamp doet laten aankomen.

We zitten precies in de zelfde situatie... Allemaal bevinden wij in een donker bos... we leven immers in een wereld van zonde. Daar staan we dan we ontwaken in deze wereld van pijn verdriet, zonde en de dood. Je stapt in het leven en je denkt.. Hoe kom ik nu naar huis...? Je kijkt naar Jezus die de Gids is en je stelt je vertrouwen op een veilige aankomst geheel afhankelijk van die Gids... Hij weet wat wij moeten doen om het paradijs te kunnen binnentreden.

Jezus maakt het voor ons makkelijk... hij wil onze gids zijn, wij kunnen kiezen om met hem verder door het leven te gaan hij wil onze gids zijn. Hij wil ons aan zijn hand mee geleiden. Door de liefde die hij uitstraalt, stellen wij ons zicht op Hem en niet op dat donkere bos om ons heen... niet in de wereld van, waardoor wij bang zouden kunnen worden. Kunt u het uitroepen net als de profeet Hosea in Hosea 6 vers 3; “Ja, wij willen de Here kennen. Zo zeker als de dageraad is zijn opgang. Dan komt Hij tot ons als de regen, als de late regen, die het land besproeit”. Als wij Jezus volgen.. Dan zullen zijn zegeningen ons zeker ten dele vallen.

David zegt in Psalm, “ om de liefelijkheid des Heren te aanschouwen”. Het aanschouwen van de lieflijkheid van onze Here Jezus Christus, woorden schieten mij tekort als ik naga hoe liefdevol Jezus is voor ons, wat hij dag in, dag uit voor ons doet en heeft gedaan... God stuurde zijn eniggeboren Zoon Jezus Christus naar deze wereld die als mens dezelfde verleidingen meemaakte als wij nu doen... die voor ons aan het kruis stierf zodat wij allemaal behouden kunnen worden. Jezus daad doeltreffend, daadkrachtig en moedig... hij stierf en is herrezen om ons terug naar huis te kunnen laten gaan. We mogen dankzij hem naar huis.

Is het niet prettig om te weten dat onze Gids het donkere bos kent... is het niet fijn dat onze Gids de valkuilen kent... is het niet fijn dat wij een Gids hebben die wij met ons leven kunnen vertrouwen... Jezus heeft de weg naar huis vrijgemaakt... vertrouwt u de Gids met geheel uw hart? Er is een lied van een van mijn favoriete artiesten, Donnie McClurkin die simpel verwoord hoe ver jouw vertrouwen in de Gids gaat.
“Vertrouw je nog in Hem als je hem aanroept en je hem niet meer van dichtbij voelt..?”
“Vertrouw je nog in Hem, als hij je vraagt alles los te laten, waarin jij al je hoop had gelegd..?”
”Vertrouw je nog in Hem, als je kwijtraakt waar je zoveel van hield..?”
“Ik weet dat geloof makkelijk is wanneer alles goed gaat...?”
“Maar kan je geloven als alles in je leven verkeerd dreigt te gaan..?”
“En als alles om je heen gaat verdwijnt... kan je nog wel geloven..?”
Als zulke dingen in je leven gebeuren laat je dan los...?
“Vertrouw je dan niet meer in mijn woord..?”
“Ik weet hoe slecht je je voelt als iemand waarvan je houdt, het leven eindigt...”
“En wanneer je geliefde vertrekt, denk je bij jezelf ik zal nooit meer van iemand houden...”
“Maar vertrouw dat ik je zal helpen en ik je nooit in de steek laat...”
“Zal je mij vertrouwen, wat er ook gebeurd?


Wat is uw antwoord hierop... hoe groot is uw vertrouwen...mensen kunnen je vertrouwen schaden... maar God maakt al zijn beloften waar. Kijk naar Job, zijn vertrouwen liep een gigantische deuk op... maar hij gaf God nimmer de schuld. Net als dat lied wat zegt. “Blijft volharden, blijft vertrouwen, Jezus geeft uw kracht”Hoeveel vertrouwen stelt u in de Gids die u door het bos leidt... Hoeveel vertrouwen legt u vandaag de dag de Jezus u veilig thuis brengt. Vaak hebben wij het gevoel dat Jezus ons in de steek laat. Vaak leidt het bos... de wereld van zonde.. Zo angstig, zo benauwend dat je denkt, “ik wil niet meer....”, je denkt bij jezelf, “....die Gids weet niet wat hij mij aandoet.”. Twijfel overmand je... je vergeet te kijken naar je kompas, het volgen van Jezus... je kijkt steeds minder op de kaart (je bijbel). In het ernstige geval ben je zo bang voor je omgeving dat je niet meer denkt aan je eindbestemming. Maar slechts aan het hier en nu.

Veel mensen zeggen tegen zichzelf... “weet je wat ik blijf lekker zitten waar ik zit en maak er maar het beste van...” Veel mensen in onze maatschappij en zelfs in de kerk zijn tevreden of op z’n minst lijken tevreden met de benarde positie waar ze zich in bevinden. Ze hebben het gevoel dat God, de kerk, de mensen ze in de steek hebben gelaten. Wat ik vaak heb gehoord is zoiets als “Ik heb zoveel tegenslagen meegemaakt, dat heb ik niet verdiend.” en men blijft zitten waar ze zitten. Men probeert er zelf maar het beste van te maken... wie heeft hier niet zo soort episode in zijn leven meegemaakt. Dat je je bij jezelf dacht...” waar doe ik het toch allemaal voor!

En op het eerste gezicht lijkt het allemaal zo mooi. Je bouwt je eigen paradijs om je heen... al je verlangens en wensen en doelen die je zelf bedacht hebt lijken uit te komen.” Waarom zou ik een Gids volgen,” denk je bij jezelf...; “Ik heb toch alles al!”, Anderen denken een betere Gids dan Christus te hebben gevonden... velen denken zelfs dat de Bijbel niet de juiste kaart is, op weg naar huis. Paulus waarschuwt ons in Kolossenzen 2:8 hiervoor; “Zie toe, dat niemand u medeslepen door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering der mensen, met de wereldgeest en nietmeer met Christus, want in Hem woont al de volheid de godheid lichamelijk en gij heb volheid verkregen in Hem, die het hoofd is van alle overheid en macht.”

Wij denken dat de Bijbel niet meer voor deze tijd is... als wij niet het gevoel hebben om op onze eindbestemming te komen... maar broeders en zusters... wees niet misleidt!! Er is slechts een weg... een waarheid... een hoop ... een doop... NIEMAND komt tot de vader, (niemand komt thuis) dan door Jezus Christus. Anderen mensen kunnen je het gevoel geven dat je niet meer in het donkere bos bent, dat je niet meer in een wereld van zonde bent. Maar als je je eigen leven nakijkt... elke keer als u eerder luistert naar allerlei theorieën op TV, boeken & internet van mensen die het beter denken te weten, dan komt u uit eindelijk tot dezelfde conclusie als Salomo in Prediker. Het is slechts najagen van de wind” . Als u blijft hangen in het bos, u kunt het zo maken als u wilt... u kunt slingers hangen, u kunt feestvieren, u kunt allerlei activiteiten bedrijven, een feit blijft... u bent nog steeds in het donkere bos.

Zo ook met deze wereld van zonde, u kunt allerlei dingen proberen te creëren in het leven, het creëren van allerlei doelen in het leven.. U blijft nog steeds in de wereld van zonde... denk eens aan dat lied.. This world is not my HOME. Deze wereld is niet uw thuis. Het is nooit Gods bedoeling geweest dat deze planeet voor eeuwig ondergedompeld zou zijn door rampen, pijn, verdriet, dood en ellende... God bood ons een uitweg in Christus, maak daar gebruik van. Neem Christus hand aan. Vandaag nog hij staat NU voor u klaar!

Degene die op padvinderij hebben gezetten weten het waarschijnlijk nog goed. Als je op een hike ga krijg je allerlei benodigdheden, naast je kaart en kompas, een lijstje met opdrachten ook vaak wat geld om wat te kopen of wat fruit en drinken voor onderweg. Maar je krijgt ook een zogenaamde brandbrief. Die je op een veilige plaats moest bewaren... stel je voor dat je de weg kwijt bent of er gebeurt een ongeluk. Dan moest je de brandbrief open maken en daarin staat precies wat je moet doen om toch het einddoel te bereiken. Op het basiskamp zit altijd iemand klaar om je te helpen mocht je in de problemen zijn geraakt. Want ook al is een hike een leuke speurtocht met avontuur... de leiding wilde wel heel graag dat IEDEREEN veilig thuiskomt.

Zo is het ook in het leven... ondanks al je training, ondanks al je voorbereiding kunnen er van allerlei dingen gebeuren in je leven waardoor je het even niet zit zitten, waardoor je moeite hebt om de kerk te bezoeken, waardoor je moeite hebt om weer de draad in het leven op te pakken. Jezus biedt ons de brandbrief... Denk eens maar aan wat Jezus zei in Mattheus 7 vers7, “Bidt en u zal gegeven worden: zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. Want een ieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt , vindt, en wie klopt het zal opengedaan worden.” We hoeven alleen maar te bidden... het antwoord is het gebed... wanneer het lijkt alsof niets meer helpt... roep dan de naam van Christus aan.

Het maakt niet uit wat je hebt gedaan toen je de Gids niet volgde in het bos.. In de wereld van zonde... Je kan bij hem vragen om vergeving van je zonden.. Je kan bij hem starten met een schone lei. Jezus wil jouw een nieuwe kleding geven... Jezus wil je van binnen schoonmaken, zodat je met frisse moed, het avontuur kan vervolgen en niet alleen maar samen met de grote heelmeester, je eeuwige vriend, Jezus Christus aan je zijde.


Wanneer je de Gids niet meer in het vizier hebt, roept Hem aan. Jezus laat niet het donkere bos achter, Jezus laat je niet alleen in het donker lopen. Jezus wie je licht op je pad zijn... Jezus wil je behoeder zijn voor het gevaar van de zonde... Jezus helpt je over de bergen van problemen en door de dalen van depressies. Jezus wil je niet alleen laten op het de zoektocht die David in Psalm 27 is ingegaan, David” wil de lieflijkheid des Heren aanschouwen”. Wilt U veilig zijn in de handen van DE enige Gids de weg weet naar huis..

Maak de keuze vandaag nog... stel het niet uit, blijf niet onnodig lang in het donkere bos stilstaan terwijl u de zekerheid kunt hebben van iemand die u veilig thuis kan brengen. Zoals Paulus in 1 Tessalonicenzen schrijft in hoofdstuk 5 vers 23 En Hij, de God des vredes, heilig u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam moge bij de komst van onze Here Jezus Christus blijken in allen del onberispelijk bewaard te zijn. Die u roept, is getrouw,: Hij zal het ook doen.” Jezus woorden zijn getrouw. Toen Jezus de discipelen verliet tijdens Hemelvaart, zei de Engel, in Handelingen 1 tegen de discipelen “Galileense mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel ziet varen” Jezus komt zijn belofte’s na... ga elke belofte in de bijbel na ze komen keer op keer uit. Op Christus kunt u bouwen.

Maar ons doel in ons leven is en blijft belangrijk... wat is uw einddoel? Een groot huis, een mooie auto, een goede baan. De psalmist zingt’ Zoekt eerst het Koninkrijk van God en al het andere ontvangt u bovendien.” De tekst is duidelijk.. Richt je eerst op God... en God zorgt voor de rest. Het klinkt best abstract, het najagen van Gods Koninkrijk. Je krijgt er niet veel aanzien bij de mensen in de directe omgeving, maar wel bij God. Volgens Petrus is een volgeling van Christus, behorende tot een koninklijk priesterschap, een heilige natie een volk Gode ten eigendom. Paulus schrijft aan de Filipenzen het volgende over het kiezen van de juiste eindbestemming in Filippenzen 3 vanaf vers 13" Broeders ik voor mij acht niet, dat ik het reeds gegrepen heb, (het geloof) maar een ding doe ik: vergetenende hetgeen acht mij ligt, jaag ik naar het doel om de prijs der roeping Gods die van boven is, in Christus Jezus


Thuiskomen... wie komt niet graag thuis na een dag van hard werken... na een verre vakantie. Wie komt niet graag thuis en ontmoet al zijn vrienden en familie. Momenteel maken wij ons klaar voor de grootste reünie die ooit in de geschiedenis van de mensheid zal plaatsvinden. Het wachten is op de bazuinen... het wachten is op de wolk met daarop onze Gids. Ziet u het al voor zich... niet alleen wij in deze volle kerk, maar een ieder die Jezus als Gids heeft aanvaard in zijn of haar leven.. .Familie, vrienden en vriendinnen die wij door de dood hier op aarde missen zien, wij weer terug. Wat een dag van blijdschap zal dat wel niet zijn.

Een gospelartiest verwoord het thuis komen als volgt:

Kom en betreed als een kind... Hier heb je altijd een lach.. Liefde en geluk zijn hier altoos
Hier wappert de vlag van de redding... Vrijheid is hier overvloedig... Vreugde is alom
Ik weet dat mijn thuis hier is in het paradijs... Het is allemaal gegeven door U heer
En nu zien mijn ogen, eindelijk het paradijs... Elke dag is een zonnige dag
Laat toch je schande en schaamte achterwegen... Hier hebben ze geen plaats
Je draagt het gewaad van Zijn genade... De opgaande zon zal nimmer dalen
Verdriet zal aan haar eind zijn...En elk woord wat gesproken zal worden roept uit Amen
Breng mij daar...

Het staat voor de deur, de tekenen zijn duidelijk, we tellen de laatste momenten van deze aardse geschiedenis. Spoedig keert onze Gids weder om ons thuis te brengen... naar het bruiloftsmaal. Tot die tijd daar is zullen wij ons moeten richten op onze Gids. Wij leven nog steeds in een wereld van Zonde... maar blijft niet zitten waar je zit. Bereid je voor op een betere eindbestemming... voor eeuwig bij degene te zijn die je redde uit alle situaties. Degene die bij is als je verdrietig was. Degene die bij je was toen mensen je lastig vielen. Degene die was bij al je momenten van vreugde.

Net zoals de collega van mij die zo blij is dat ze binnenkort een nieuwe start maakt op een aardse paradijs en het aan iedereen vertelt hoe mooi het daar wel niet is. Maakt vandaag de Heer van het paradijs je verlangen. Net zoals David dat deed, Een ding heb ik van de Here gevraagd, dit zoek ik: te verblijven in het huis des Heren al de dagen van mijn leven, om de liefelijkheid des Heren te aanschouwen en om te onderzoeken in zijn tempel.” Het is mooi dat God ons de kerk heeft gegeven, zodat wij gezamenlijk mogen opbouwen, trainen om onze ogen op Hem te mogen houden.

Vertel aan zoveel mogelijk mensen dat U een betere eindbestemming voor uw leven heeft gevonden. . Net als een reisgids ons laat zien hoe mooi.. De mooiste plekje op aarde zijn. Vertelt Gods woord ons hoe mooi en overweldigend niet de ware eindbestemming, het eeuwige paradijs wel niet is. Lees openbaring 21 maar eens erop na.

Broeders en Zuster, jongens en meisjes... Schrijft de uitnodigingen maar alvast uit. Publiceer het op het internet, roep het uit op de straten... Iedereen is uitgenodigd voor de grootste bijeenkomst van gelovigen ooit.

Het enige wat men hoeft te doen is Jezus te aanvaarden als persoonlijke gids, persoonlijke verlosser, heelmeester, vriend. Vertel om U heen dan er iemand is die ze weer op het rechte spoor kan zetten. Er is iemand die ons kan thuisbrengen. Jezus wil dat wij ons daar echt thuis voelen. Een plek waar je je geborgen voelt, een plek waar je graag komt, een plek waar mensen echt van je houden, een plek waar je niet bang hoeft te zijn. Jezus biedt een ieder ons een thuis aan. Zijn Koninkrijk... het enige wat wij hoeven te doen is die brandbrief te gebruiken, het gebed... het aanroepen van de verlosser.

Straks wanneer deze dag voorbij is gaan wij weer uit elkaar een ieder op zijn op haar weg... maar wij ontmoeten elkander spoedig weer.. Spoedig bij de rivier.. Bij het geboomte des levens welke twaalfmaal vrucht daar en zullen met elkander zingen, zoals beschreven in openbaring 15 vers 3 “Groots en indrukwekkend zijn uw daden, Heer, God, Almachtige! Rechtvaardig en waaracht is alles wat u doet, u koning der volken”

Wij zijn bijna thuis, vergeet die eindbestemming niet, houdt vol, houdt vol met Christus, sta standvastig in het woord en laat u leiden door de Heilige Geest. Wat er in het leven mag gebeuren, wat de duivel ook op ons pad mag werpen... hou uw ogen gericht op Jezus... Hij is getrouw en waarachtig en vergeet niet wat Hij belooft zal Hij doen. Ja zeker blijft volharden en blijft getuigen... Jezus geeft U kracht. Hef uw hoofd en Hand naar boven, zeg Heer kom... ik wacht.

Amen

Overdenkingen

Seminars

Zoeken naar

Algemeen