De ontmoeting... die leidt tot de overwinning.

De ontmoeting... die leidt tot de overwinning.

. Veel mensen vinden het moeilijk om hun hart voor de volle 100% of misschien nog wel veel meer aan de Heer en Heiland over te geven. Het is kiezen... het is het maken van een keuze... bent u bereid om een keuze te maken voor Jezus. Bent u bereid om de keuze te maken voor de overwinnaar?

Vandaag de dag leven wij in een wereld waar het maken van absolute keuzes niet noodzakelijk was... je kon op je gemak meegaan met de stroom. Je kon schijnbaar de strijd winnen zonder een keuze te maken. Je kon een neutrale positie innemen op een bepaald standpunt zonder dat je mensen voor het hoofd zou kunnen stoten. Kunnen wij een strijd winnen zonder het maken van een duidelijke keuze..?. Is er hoop voor iemand die de guldenmiddenweg kiest? Of moeten wij staan voor dat geen waarin wij geloven?

Daarover gaat ook deze overdenking deze sabbatmorgen... getiteld “De ontmoeting... die leidt tot de overwinning” Soms denken wij dat als wij kunnen schipperen met het maken van keuzes... het hinken op twee gedachten, twee ideeën.. Een compromis kunnen vormen. In de bijbel zien wij dat God van ons duidelijke keuzes eist... je moet een keuze maken. Mijn hoop en bede voor deze sabbat morgen is dan ook, dat U weet dat de muren uiteindelijk omvielen en de dat overwinning gloort voor hen die Hem volgen. Laten wij deze sabbatmorgen eens kijken naar hoe de maatschappij in bijbelstijd omging met het thema van keuzes. Een smeltkroes van culturen en mensen vindt je over het algemeen in de steden. Daar komen mensen bij elkaar.. Daar wonen de belangrijken, de armen, de leiders en de slaven. Deze ochtend wil ik graag met u gaan naar een welbekende stad in de Bijbel Sodom en Gomorra...
Zodra je deze twee steden hoort.. dan denk je meteen aan verdorven steden. Laten wij eens een blik nemen in deze steden en wat de bijbel daarover zegt, laten wij gaan naar. Genesis hoofdstuk 13... daar lezen wij over Abram en zijn neef Lot die een land kiezen.

Daar sta je dan... het land is te klein om te bij elkaar te blijven... je moet uit elkaar.. Je moet kiezen. Dat gebeurd ook voor Abraham en Lot. Abraham maakt het Lot gemakkelijk en zegt kies jij maar eerst... ga jij rechts.. Dan ga ik links, ga jij links da ga ik rechts. Zegt Abraham in vers 9 van hoofdstuk 13.

Lot keek voor zich en zag de weelde van Sodom en Gomorra, rijk aan water, groen... een prachtplek voor de schapen, de runderen en zijn volgelingen. Lot koos voor Sodom. Je zou denken dat Lot een goede keuze gemaakt had. Maar in Vers 13 staat geschreven. “De mannen van Sodom nu waren zeer slecht en zondig tegenover de Here.” Lot wist waaraan hij begon. Terwijl Abraham in het arme Kanaän, juist de belofte kreeg dat Hij een groot volk zou gegeven en een groot land.

Vaak worden wij in dit leven voor de keuze gesteld... Kies je voor een prachtig land op het eerste gezicht dat een verdorven einde heeft..? met andere woorden kies je voor een zak met snoep omdat het goed oogt, maar waar je later slechte tanden van krijgt. Of kies je voor een appel waar je de juiste vitaminen binnen krijgt voor nu en in de toekomst. Lot koos, waar velen van ons vandaag ook voor kiezen... het voor het oog makkelijke, het simpele, het zorgeloze...maar waar beland je dan als je kiest voor het schijnbare goede... Terwijl Abraham met hulp van de Here talrijke volken verdreef uit het beloofde land. Werd Lot zelfs in de strijd verbannen uit datzelfde beloofde land.

Hoe vaak maken wij niet problemen mee omdat wij een verkeerde keus gemaakt hebben. Als Lot wijs geweest was, dan had hij zich gevoegd in een ander deel van Kanaän. Maar nadat Abraham hem bevrijdde uit de gevangenschap. Koos Lot toch weer voor het foute Sodom. Broeders en Zusters.. Als de Heer u bevrijd uit de problemen nadat U een foute keus gemaakt heeft... keer dan niet terug in de zelfde fout.

Als u gaatjes heeft gekregen in uw tanden van het eten van snoep en weet hoe erg die drilboor van de tandarts wel niet is... zou u dan niet twee keer nadenken voordat u zou gaan snoepen? God wil ons redden.. Maar dan moeten wij wel voor hem kiezen...

We lezen voorlopig niets meer over Lot en Sodom dat tot het tweede deel van hoofdstuk 18 in Genesis waar wij lezen dat Twee engelen van God Sara vertelden dat Abraham en zij een Zoon zouden krijgen... na het ongeloof van Sara. vertrokken richting Sodom zien wij dat de Heer aan Abraham bekendmaakt wat Hij met Sodom gaat doen. Lees mee in vers 20 van hoofstuk 18. “Daarop zeide de Heer: het geroep over Sodom en Gomorra is voorwaar groot en haar zonde is voorwaar zeer zwaar. Ik wil nederdalen om te zien of zij inderdaad gedaan hebben naar het geroep, dat tot Mij gekomen is, of niet. Ik wil het weten.”

Het is goed om te zien hoe God zijn werk doet. Hij is niet kieskeurig met zijn oordeel. Hij is rechtvaardig.. ook al was Sodom nog zo slecht. Toch kondigt de Here aan Abraham dat Hij uit eerste hand, in menselijke termen gezegd, polshoogte gaat nemen. Abraham was wel bekend met de slechte gewoontes van Sodom en hij deed wat wij waarschijnlijk ook in dezelfde situatie zouden doen. Smeken dat God de rechtvaardigen behoudt.

Hoe vaak bidden wij voor anderen? Hoe vaak pleiten wij voor onze Heer en Heiland of onze kinderen weer de kerk weer zullen bezoeken, Hoe vaak bidden wij aan onze vader of Hij de zwakke, hulpeloze en andere hulpbehoevende bij zal staan. Abraham wist dat er oordeel over Sodom uitgesproken zou worden. Abraham bleef daarom smeken, of die verdorven stad bewaard zou blijven. Hij probeert het keer of keer op keer op keer. En elke keer belooft Onze liefdevolle Heer en Heiland, dat ALS er genoeg gelovigen in de stad zouden zijn. Sodom gespaard zou blijven.

Je weet dat je maanden je tanden niet hebt gepoetst, je weet dat als je naar de tandarts gaat, je een flinke drilboor behandeling krijgt. Maar je denkt bij jezelf, als ik de tandarts kan overtuigen dat van NU af aan mijn tanden zou poetsen, dan zou hij misschien niet mijn kiezen en tanden eruit trekken. Als je weet dat je verkeerd zit in je persoonlijk leven, als je weet dat je NU kan vragen voor vergeving van zonden. Weest er zeker van dat Jezus Christus al je fouten zal vergeven, zodat je niet negatief in het oordeel zal vallen. Zelfs voor het moordenaar aan het kruis was redding mogelijk, zelfs in de laatste minuten van zijn leven. Broeders en Zusters. Jongens en Meisjes. Het maakt niet uit wat er allemaal heeft afgespeeld in je leven. Het maakt niet uit of je fouten hebt gemaakt. De Jezus Christus van Nazareth kwam naar deze wereld om een ieder die verdwaald geraakt is in de duisternis van deze wereld, weer de weg terug vindt naar het Paradijs. Die hij op dit moment voor ons aan het voorbereiden is. Als u nog geen keus gemaakt heeft. Maak vandaag dan die keuze.
Terug naar Sodom... die verschrikkelijke stad. Een stad die niet veel verschilt van de wereld van vandaag. Soms heb je als gelovige het gevoel dat je helemaal in de steek gelaten voelt in deze zondige wereld. Toch zie je dat de opvoeding van Lot door Abraham zijn vruchten afgeworpen heeft. Daarom zegt prediker ook , “Gedenk de Here in uw jonge jaren, voordat de kwade dagen komen”. Lot ziet twee verdwaalde vreemdelingen lopen (dezelfde vreemdelingen die Sara dat wonderbaarlijke bericht gaven van een kind op haar late leeftijd), Lot doet wat een goede gewoonte was in de tijd. Laat de vreemdeling, niet op straat slapen of bij de poort van de stad, maar nodig ze uit en geef ze te eten.


Opeens begint te menigte haar mond te roeren. Verschrikkelijke taferelen spelen af. Zo erg dat de engelen besluiten om Lot te vertellen wat de Heer van plan is met Sodom en Gomorra. Zo lezen wij in vers 12 van hoofdstuk 19 Wie hebt gij hier nog meer? Schoonzoons, of uw zonen, uw dochters, of wie gij ook in de stad hebt, voor hen uit deze plaats want wij gaan deze plaats verwoesten; want groot is het geroep over haar voor de Here, daarom heeft de Here ons gezonden om haar verwoesten.

Je huis staat in brand. Je wordt wakker, ruikt de rook. Zal je dan in je eentje het huis uitrennen en de rest achterlaten? Je zou toch iedereen willen waarschuwen. Je zou door de donkere rook heen rennen en iedereen willen wakker maken. Het zou verschrikkelijk zijn als het huis zou laten afbranden terwijl al je geliefden binnen zitten. Wij zitten in een andere brandende situatie. De wereld staat in brand. De Heer geeft ons een boodschap die onze levens en die van een ieder in deze wereld kunnen redden. Wat doen wij. Worden wij wakker en rennen wij in ons eentje naar buiten. Of maken wij onze gezinsleden, familie leden, buren, etc, etc wakker?

Lot koos om zijn schoonzonen te waarschuwen. Maar hij kreeg dovemans oren. Uiteindelijk moest Lot er met zijn gezin ervandoor, want alleen die luisterden. Als de Heer je roept om erop uit te gaan. Dan moet je gaan. Voorwaarts met de Heer. Ook al lijkt dit leven verschrikkelijk. Ook al is er duisternis alom. Uiteindelijk redt de Here degene die voor Hem blijven kiezen en is de overwinning daar.

Een andere stad in de bijbel waar wij veel van kunnen leren is Nineve ten tijde van de profeet Jona. Iedereen kent het verhaal wel van de opstandige jonge profeet Jona die ervoor kiest om niet naar de Heer te luisteren en de andere kant op te gaan. Uiteindelijk wordt toch het plan van de Heer uitgevoerd en loopt Jona op de verdorven stad Nineve af. Nineve is eigenlijk geen haar beter dan de stad Sodom en Gomorra. Zo spreekt de Here tegen Jona in vers 2 van hoofdstuk 1. “Maakt u op, ga naar Nineve, de grote stad, en predik tegen haar, want haar boosheid is opgestegen voor mijn aangezicht”

Hoe vaak krijgen wij niet de opdracht van God om naar plaatsen te gaan om zijn boodschap te prediken en gaan de andere kant op? Vaak denken wij dat wij degene zijn die evangeliseren, dat wij degene zijn die goed kunnen praten of mediteren over de bijbel. Maar het is de Heilige Geest die ons leidt, die ons stuurt en die ons de woorden ingeeft om te spreken. Wij zijn slechts instrumenten. Vandaag de dag maken wij geen duidelijk keuzes in ons geloofsleven meer. Net als Jona hinken wij op twee gedachten, ik moet de boodschap van de Here prediken, maar daar heb ik geen zin in of ik ben het niet eens met wat de Here mij opgedragen heeft. Maar broeders en zusters, jongens en meisjes... het is de Here en de Here alleen die jou erop uit stuurt. Als jij erop uit gaat zonder Hem, dan kan het kwade misbruik maken van de situatie. Laat je leiden door de rechtvaardige Koning.
Jona ging uiteindelijk toch naar Nineve. Net als Sodom zou God deze stad ondersteboven keren. zo lezen wij in vers 4 van hoofstuk 3. Nog veertig dagen en Nineve wordt ondersteboven gekeerd! Net als Sodom. Is God rechtvaardig. God voert niet meteen zijn oordeel uit. Hij geeft net als bij Sodom een tijd respijt.
Net als bij Sodom geeft de Heer de gelovige de kans om voor Hem te kiezen, zo vervolgt Jona 3 vanaf vers 5. en de mannen van Nineve geloofde God en riepen een vasten uit en bekleden zich van groot tot klein, Met rouwgewaden. Toen het woord de Koning van Nineve bereikte, stond hij op van zijn troon, legde zijn opperkleed af.

Broeders en Zusters, vaak denken wij dat als wij evangeliseren en erop uit trekken dat het geen resultaat heeft. Maar er zijn mensen die luisteren naar het woord des Heren. Denk nog maar eens aan die moordenaar aan het Kruis. Eentje geloofde Jezus niet... hij had kans... maar ontkende... de ander zag Jezus en geloofde in Hem, terstond! Evangeliseren heeft nut en gezien de tijd waarin wij leven een zaak van eeuwig leven of eeuwige dood.

God zag het berouw van het volk van Nineve... zo lezen wij in vers 10 Toen God zag wat zij deden, hoe zij zich bekeerden van hun boze weg, berouwde het God over het kwaad dat Hij gedreigd had hun te zullen aandoen en Hij deed het niet. Broeders en Zusters vaak lijkt het alsof ons werk op het akker van zielen geen zin heeft, geen hoop biedt, geen resultaat met zich meebrengt. Maar weest ervan verzekerd dat wij velen in het nieuwe paradijs zullen ontmoeten die zullen zeggen.. Door Uw liefde voor God ben ik tot geloof gekomen. Door het woord van God die U met mij gedeeld bent, ben ik Gered. Door mij te bezoeken in de gevangenis, in het ziekenhuis, heb ik interesse gekregen in de Heilige Geest die U motiveerde om mij op te zoeken. Broeders en Zusters, Soms zien wij direct het resultaat van evangelisatie. Soms zullen wij nooit het resultaat meemaken op deze aardbol. maar weest er zeker van.
Uiteindelijk zullen velen kiezen voor Jezus en is ook voor hen de overwinning daar.

In Sodom en Nineve hebben wij kunnen leren dat God de overwinning schenkt, zelfs als dat voor de gelovige onwaarschijnlijk lijkt. God schenkt de bekeerde de overwinning als hij bereid is God te aanvaarden als zijn Heer en Heiland.

God wil ons de overwinning schenken er is een lied die mij doet denken aan hoe God de Heer is voor hen die Hem willen volgen.
Voor Zijn troon van genade zal ik toegeven. En ik geef al mijn fouten toe voor de zonden die ik begaan heb Alles wat ik heb.. Behoort Hem toe. Daarom kan ik niet zeggen dat ik mezelf kan rechtvaardigen
Er is een wonderbaarlijke bron gevuld met dierbaar bloed. Bloed die Hij voor mij vloeide, terwijl ik het niet eens verdien Want door zijn reddende genade kan ik nooit terugbetalen. En het enige wat ik kan zeggen is... Niemand, Niemand dan Heer kan iets schenken en niemand, niemand dan de Heer kan iets wegnemen Gezegend is de Naam des Heren

En wanneer dit leven voorbij is.. Dan zal Hij ons thuisbrengen Wij delen de grootste liefde die de wereld ooit geweten heeft. Wij zullen zingen met blijdschap ieder en elke dag zullen wij zeggen Gezegend is de Naam des Heren. Wat er is geen andere Naam.


Is het niet mooi om te weten dat God uiteindelijk de overwinning schenkt voor degene die wachten. Een goed voorbeeld van wachten op de Heer, treffen wij aan in het verhaal van Jericho. U weet wel die stad. Laten wij gaan naar het boek Jozua. Waar wij kunnen lezen hoe het de nieuwe leider vergaat die het volk het beloofde land zal laten intrekken. Het volk van Israël had 40 jaar rondgedwaald door het woestijn onder leiding van Mozes. Van al die mensen die uit Egypte trokken konden er maar 2 van die toenmalige groep daadwerkelijk het nieuwe land binnen trekken. Dat was Kaleb en Jozua en die laatste werd door God uitgekozen om het volk te leiden in het land van melk en Honing. Laten wij gaan naar hoofdstuk 5 van Jozua en wel vers 13.

Daar kom je dan lopende door het land dat God Abraham, Isaak, Jakob en Mozes beloofd had. Jozua was uitverkoren om Kanaän binnen te trekken. Heb je dat gevoel nooit? Dat je op de weg van de Heer wandelt en dat niemand je wat kan doen. Dat de Here met je mee wandelt ook al zijn de dreigingen van het leven kritiek. In vers 13 lezen wij het volgende “het gebeurde nu, terwijl Jozua bij Jericho was, dat hij zijn ogen opsloeg - zie, daar stond een man tegenover hem met een opgetrokken zwaard in de hand. Jozua trad op hem toe en vroeg hem: behoort gij tot ons of tot onze tegenstanders?

Jozua wil niet twijfelen over de bedoelingen van vreemden... voor Jozua is de strijd die hij aanging in Kanaän hetzelfde als de boodschap van Bush vandaag de dag of die van Jezus. Ben je voor mij of tegen mij? Durft u in dit leven met opgeheven hoofd te zeggen ik ben voor Jezus?!

Het was een engel des Heren die Jozua uitlegde wat Jozua te wachten stond. Nou Jericho was niet zomaar een stadje... hij had een van de beste verdedigingen in die tijd. Muren zo hoog dat je er niet over kon klimmen, muren zo dik dat je ze niet zou kunnen breken. De stad was niet in te nemen. Dat zijn toen ook 10 van de 12 verspieders. Jericho was ‘zogenaamd’ niet in te nemen. Want die verspieders zijn tegen Mozes en het volk dat het machtige Kanaän toch niet int te nemen was. Zo berichten de manen in Numeri 14 vers 31 “Wij zullen tegen dat volk niet kunnen optrekken, want het is strekker dan wij.“
Vandaag de dag zijn er steeds mensen die zeggen dat getuigen van je geloof geen zin heeft. Dat het bereiken van anderen met het evangelie geen zin heeft. Veel mensen zeggen dat er gen oplossing is voor de problemen van deze wereld. Veel mensen vinden dat je maar niet moet inspannen om Jezus te volgen. Veel mensen zien muren in hun leven. muren in op het werk, muren in het geloof. Veel mensen vergeten de les van Jericho.

Laten wij nogmaals terug gaan naar Jozua hoofdstuk 5 en 6. De engel die Jozua meedeelt wat Gods plan is met Israël en Jericho. Terwijl zij beid met elkaar spraken. Sloot met in Jericho de poorten. Zo lezen wij in vers 1 van hoofdstuk 6 “Jericho had de poort gesloten; het was volkomen gesloten voor de Israëlieten; niemand kon daar uit of in gaan.” Heeft u dat niet in uw eigen leven meegemaakt. Dat op het moment dat u een daad wil stellen in het leven, dat het eigenlijk allemaal moeilijker wordt. Net op het moment dat je iets wilt gaan doen... wordt de strijd alleen maar zwaarder. Je denkt dat je strijd kan beginnen door de open poorten van Jericho binnen te trekken.... maar dan gaan die zware deuren dicht.

Toch zegt de Here tegen Jozua... ik geef je Jericho met zijn koning, de krachtige helden in uw macht.. Dat zegt Jezus tegen ons ook vandaag. Hoe erg de problemen zijn. de Heer zal afrekenen met pijn, zonde, dood, verdriet afrekenen met het kwade voorgoed. Zijn wij vandaag bereikt om te kiezen voor Jezus, zodat wij ook ons Jericho mogen binnentrekken...?

God geeft aan Jozua gedetailleerde plannen, 6 dagen 1 maal rond de stad lopen. Met geheel het volk en op de zevende dag, 7 maal en dit alles in doodse stilte, maar op de zevende dag, loopt u 7 maal, en in de laatste rond, moet u juichen en de muren zullen vallen en u zult de stad kunnen innemen...

Geloof je dat... de oplossing van je problemen is in stilte de stad rondlopen... Geloof je dat de oplossing van je problemen is in stilte bidden. in stilte dichter tot de Heer treden. Geloof je dat de oplossing van al je zorgen ze in stilte aan de Heer overdragen... Vaak denken wij dat met eigen wapens onze problemen te lijf kunnen. Maar de les van Jericho is dat wij in stilte tot de Heer kunnen treden en alles aan Hem kunnen overlaten. Zijn wij bereid om vandaag in alle nederigheid en ootmoed tot Jezus te treden om zou de overwinning te bereiken?

Jozua gaf het volk instructies. De blazers, het leger, gevolgd de ark van het verbond (de kist met de tien) geboden) en het volk. Liepen elke keer een ronde rond Jericho 6 dagen lang. En op de zevende dag, zevenmaal... En toen Jozua tegen het volk zei Juich, braken de muren en kom men de stad innemen. Broeders en zusters, er komt een moment dat wij mogen juichen in blijdschap voor onze Heren. Natuurlijk wanneer wij hem mogen aanschouwen op de wolken des Hemels. Maar vergeet ook niet om dankbaar te zijn, wanneer u wakker wordt iedere ochtend. Wanneer de Heer u heeft geholpen toen u het moeilijk had op het werk. Misschien lijdt u voor een lange tijd... onthou de les van Jericho... uiteindelijk viel de muren om en was de overwinning daar... Alle belofte van de Heer zijn waarachtig en volkomen en wat hij belooft doet Hij.

In Hebreeën 11.30 kunnen wij lezen in de geloofsgetuigen, dat het de kracht achter de val van Jericho in eerste instantie niet de stilte was (ook al is de stilte en gebed erg belangrijk), ook niet het juichen (ook al is dankbaarheid belangrijk), In deze vers staat duidelijk” Door het geloof zijn de muren van Jericho neergestort.” Broeders en Zusters... het geloof in wat de Here voor ons kan wil en zal doen is wat de muren deed instorten. U kunt net zoveel bidden, als u niet gelooft wat de Heer voor u wilt doen... dan storten de muren in uw leven nooit in, dan mis u de ervaring van verlossing... U kunt juichen en juichen en juichen... als u niet gelooft wat de Heer voor u wilt doen, dan storten de muren van uw leven nooit in. Het is een combinatie.... kies voor eerst voor Christus. Geloof in zijn daad aan het kruis en aanvaard hem vandaag. Bid dat Hij en zijn Geest uw zal leiden. en wees dankbaar als Hij uw gebeden in uw leven verhoort.

Door het geloof... kunt u telkens in het leven ervaren dat uiteindelijk de muren zullen breken en de overwinning daar is. Gelooft u dat deze actie een succes wordt. Gelooft u dat vele zullen komen, dat de mensen een weloverwogen en bewuste keuze maken voor de Heer. Gelooft u dat de ontmoeting met Jezus een overwinning is voor degene die voor Hem en Hem alleen kiezen.

Gelooft U in die ontmoeting.. Gelooft U dat die Jezus Christus uit Nazareth, de Zoon van God, de muren van pijn, verdriet, angst en zonde kan verbreken in uw leven. Er is een prachtig lied wat het geloof verwoord

Ik herinner mij de dag dat ik voor u koos. U zei: “Dat als ik op u bleef vertrouwen. U mij niet zou verlaten” En zelfs zie ik Uw aangezicht niet, toch geloof ik dat U hier bent met Uw aanwezigheid”
U zei “Dat als ik zocht ik U altijd zou vinden.” U bent slechts een gebed weg. Ik geloof wat Jezus tegen mij zei. Ik geloof dat Uw woord, de waarheid is. Ik geloof in al uw beloften
Ik geloof dat U mijn muren doorbreekt.

U zei dat u mijn nooit zou verlaten, als ik mijn ogen op u hou U zei dat U mij zou zegenen als ikvoor u kniel. U vervult al mijn noden en verbreekt mijn muren. U geeft mij perfecte vred en rust. U zei dat u mij een overvloedig leven geeft, zal ik blijf geloven in Uw beloften. Ik geloof wat Jezus tegen mij zei. Ik geloof dat Uw woord, de waarheid is. Ik geloof in al uw beloften
Ik geloof dat U mijn muren doorbreekt.

Er zijn momenten in je leven als een gelovige dat je jezelf afvraagt, zullen die muren wel ineenstorten in mijn leven, Zal Jezus mij wel uit de problemen helpen. Ik heb niet voldoende geld. Ik heb geen vrienden, ik heb een man of een vrouw. Je voelt je overmand door de problemen in je leven en je hebt geen oplossing. En de redenen is dat het net lijkt of het kwade, de duivel, weet wat er gaat gebeuren als je blijft volharden in God Woord. En de duivel weet dat als je blijft volharden in Gods Woord en Zijn geboden, de muren in je leven daadwerkelijk ineenstorten. De duivel dat als jij voor God kiest je leven beter wordt, en hij wil dat beleten. Maar als het kwade in het leven wil dat je je muren niet afbreekt. Geloof dan en vertrouw in niets anders dan in Gods Woord, want het woord van God doorbreekt de muren in jouw leven.

Gelooft U in die ontmoeting? Gelooft U in die ontmoeting met Jezus.. De ontmoeting in het woord van God? De ontmoeting die de muren doorbreekt in uw en mijn leven.

Een stad heb ik deze ochtend nog niet behandeld. Deze stad is het Nieuwe Jeruzalem. Broeders en Zusters. Jongens en Meisjes. Sodom en Gomorra, was slecht... maar de gelovigen werden bevrijd.
Nineve was slecht... maar door de boodschap van de rechtvaardige werd Nineve bevrijd. Jericho was volgens de gelovige, om moet ik zeggen de ongelovige Israëlieten niet in te nemen... maar door het geloof en het volgen van Gods bevelen... was de stad wel in te nemen en werd de intocht in het beloofde land een realiteit.

Het nieuwe Jeruzalem op de nieuwe Hemel en aarde heeft juist de tegenovergestelde kenmerken van al deze drie steden. Terwijl de mensen in Sodom verdorven waren en werden vernietigd.. Zijn alle mensen die in het nieuwe Jeruzalem, rein van hart en ziel en Christus voor eeuwig liefhebbend.

Terwijl Nineve het rouw kleed aantrok omdat men zich beklaagde van haar ontrouw aan onze dierbare schepper, zal in het nieuwe Jeruzalem blijdschap en vreugde klinken... omdat wij beseffen dat onze dierbare Heiland, Jezus Christus. Voor ons het boetekleed aantrok... stierf aan het kruis en opstond, zodat wij in het nieuwe Jeruzalem mogen rondlopen in brandschone klederen, lofliederen zingende tot onze Heer en Vorst.

Terwijl Jericho muren had die konden instorten. Zal het nieuwe Jeruzalem een fundament krijgen Van prachtige edelstenen... Het nieuwe Jeruzalem met straten van zuiver goud... Een Stad waar wij geen pijn en verdriet meer voelen. Een stad waar wij de overwinning kunnen vieren over ziekte, pijn en dood. Een stad waar de gelovige graag wilt zijn. Zo lezen wij in Openbaring 21 over dat nieuwe Jeruzalem. “En de stad heeft de zon en de maan niet van node, dat die haar beschijnen, want de heerlijkheid Gods verlichting haar en haar lamp is het Lam. En de volken zullen ij haar licht wandelen en de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid ingaan, en haar poorten zullen nooit gesloten worden des daags, want daar zal geen nacht zijn en de heerlijkheid en de eer der volken zullen ingaan gebracht worden en ingaan zal niets onrein binnenkomen en niemand die gruwel en leugen doet, maar alleen zij , maar allen zijn in het boek des levens van het Lam.

Broeders en Zusters als u nog niet bent ingeschreven in het bevolkingsregister van het nieuwe Jeruzalem, dat is vandaag de kans om het te doen. Jezus heeft de prijs betaalt, op het kruis op Golgotha.. Zodat u het nieuwe Jeruzalem mag binnentreden. En ook al lijkt die reis nog zo lang.. Vergeet de les van Jericho niet... uiteindelijk vielen de muren op en was de overwinning daar... broeders en zuster... deze wereld is ondergedompeld in haat, in verdriet in angst... maar Jezus komt binnen kort terug... en dan zullen de muren van de duivel in een storten en zie de overwinning is daar.

Zo laten wij de woorden van Christus ter harte nemen... In openbaring 21 vers 7 Wie overwint zal deze dingen beërven... het eeuwig leven.. het nieuwe Jeruzalem... en Ik zal hem een God zijn en hen een zoon zijn.. Broeders en Zusters.... Geloof, bid en dankt... want binnenkort vallen de muren om en is de overwinning daar. En Hij die dit alles zegt is getrouw, zijn wil is volkomen, welgevallig en goed en ALLES wat hij belooft zal Hij doen. Ook de muren in uw leven AMEN.

Overdenkingen

Seminars

Zoeken naar

Algemeen