If you're looking for love

If you’re looking for love

Misschien kent u het gevoel wel, u gaat naar een restaurant of naar een snackbar en u kijkt naar het menu. Allemaal lekkere snacks en hapjes... waarvan je weet dat het niet echt goed is, maar ja het zo lekker. Net als iemand die naar McDonalds, Burger King of een andere fast food zaak gaat.. Over het algemeen is het niet het gezondste van het gezondste wat je daar kan kopen en het menu veranderd ook nauwelijks. Dus je trekt weer eens de stoute schoenen aan en je koopt toch maar wat. Maar omdat het eten zo ongezond is, besluit je in plaats van een frisdrank, toch maar water te kopen.

Wie heeft dat niet eens gedaan... iets ongezonds kopen en daarnaast iets gezonds om te denken dat het ongezonde door het gezonde wordt tegengehouden? Alsof het een slokje water de gehele ongezonde hap nietig maakt! Broeders en Zusters, jongens en meisjes... deze dag wil ik het hebben over iemand die ons wilt misleiden en wat wij behoren te doen om daaraan tegenwicht te bieden.

Laat ik het anders stellen.... we zijn allen op een zoektocht... op zoek naar rust, vrede, op weg naar de nieuwe hemel en nieuwe aarde. En we hebben ontdekt wie ons daarheen kan en wil brengen... Jezus Christus. Waarom is het dan toch zo dat wij... net als de snackbar ervaring... nog steeds aan de aarde vast kleven en niet vasthouden aan Gods Waarheid, verwoord in de bijbel... het lijkt wel alsof we niet 100% in het slechte zitten, maar we hebben moeite om 100% in het goede te vertoeven...

Deze overdenking heet “If you’re looking for love” Als je op zoek bent naar liefde... ik hoop en bid dat u aan het einde van deze overdenking kunt zeggen... ik heb mijn liefde gevonden, dat is Jezus Christus en alles waarvoor zijn Koninkrijk staat. In deze in zonde gedompelde wereld zien wij allemaal toonbeelden van liefdeloosheid. We zien terreuraanslagen live op TV. We zien het midden oosten waar de ene verdelging de andere opvolgt. We zien in Noord Ierland, volwassenen mannen, spugen, schreeuwen en schelden op onschuldige schoolmeisjes op straat...

Het lijkt wel of deze wereld, liefdeloos is geworden, dat is voorzegt in de profetieën, lees maar mee wat Jezus heeft gezegd in Mattheus 24, waarin Jezus aan zijn discipelen vertelt wat er zal gebeuren in de laatste der dagen, zo zegt Hij in vers 11, En vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden. en omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meeste zal verkillen. Maar wie wie volhard tot het einde, die zal behouden worden.”

Waar vinden wij liefde.... bij Christus... want Hij heeft ons eerst lief gehad... En waar vinden die liefde in Christus uitgedrukt... die zijn uitgedrukt in zijn geboden... Want wie Christus liefheeft onderhoud zijn geboden... en die staan uiteraard in de Bijbel. Maar net als wij in de Snackbar... ongezond eten mengen met wat gezonds.. In het geval van het voorbeeld water... Zo mengen wij onze zaken die Christus ons NIET geleerd heeft met zijn waarheid... We combineren, mengen zaken... niet elkander niet verdragen... de leugen kan niet met de waarheid...

Er is iemand, in de bijbel die op diverse manieren, het slechte met het goede probeert te mengen...Dat is Satan. Satan probeert op een drietal manieren ons af te houden van onze zoektocht naar liefde.
Allereerst probeert Satan ons af te houden van de Bijbel.. De waarheid
Daar introduceert hij valse waarheden en zodat wij onze eigen verlangens bevredigen en
tenslotte.. Zonder dat je het beseft ben je afgestapt van jouw zoektocht naar liefde...

Laten wij naar het eerste punt gaan, hoe Satan ons wilt afhouden van de zoektocht naar liefde
Laten wij deze ochtend gaan naar Genesis... het eerst boek uit de bijbel... Daar lezen wij hoe Satan te werk ging met de eerste leugen en hoe de mens daarop in ging...Het kwaad wilt dat u geen kennis neemt van alles wat de Heer voor u kunt doen.., de slang, Satan gebruikte de leugen om de eva op een dwaalspoor te zetten. de slang zei tegen eva..in vers 3 van Genesis 2.. “God heeft zeker wel gezegd; Gij zult niet eten van de boom?” Eva antwoordde, bevestigend... en toen kwam de slang met een list... hij bracht ze op een dwaalspoor.

Hoe vaak gebeurd er niet zoiets in ons leven... dat wij denken standvastig te zijn, maar als hij twijfelen over Gods duidelijke richtlijnen, dan zijn we beïnvloedbaar.. En wat is het gevolg van de twijfels aan de geboden van God. Eva at de appel, Adam at de appel en Zonde kwam in de wereld met als gevolg de dood.... God heeft het beste met ons voor... vaak twijfelen mensen aan het woord van God... ze geloven dat niet alles geïnspireerd is of dat de bijbel een mooi geschreven sprookje is... ze nemen het niet nauw in het leven met het woord en de gevolgen kunnen desastreus zijn.

Af houden van de waarheid... hoe kan je in je eigen leven ervoor zorgen dat je niet op een dwaalspoor wordt gezet.. Wat doen spionnen als ze op een missie zijn... ze infiltreren in een land of bevolking en doen alsof ze deel uitmaken van de bevolking en dan beginnen ze hun verleidende werk. De duivel is heel listig in zijn tactieken.. Hij komt bemoeit zich met zaken wat wij leuk vinden, muziek, uitgaan, boeken lezen, sporten, noem maar op... luister goed... het betekent niet dat je niet naar muziek kan luisteren of kan uitgaan of een leuk boek kunt lezen... waar het om gaat is dat jij je tijd goed moet indelen... want voor je het weet zit je vaker achter de computer dan de bijbel... kijk je meer naar Goeie Tijden Slechte tijden om te kijken hoe je problemen in je leven kan oplossen. Of neem je de tijd om die kennis tot je te nemen die Gods Woord ons biedt, waarin Jezus tot voorbeeld voor ons wordt gewezen en waaruit duidelijk wordt zijn de Heilige Geest ons leidt.

De eerste taak van een Spion of dwaalleraar is je afhouden van de waarheid die je van begin af aan leerde... Paulus schrijft aan de jonge Timoteus dan ook in hoofstuk 3 vers 14 “Blijf gij echter wat u geleerd en toevertrouwd is, wel bewust van wie gij hebt geleerd en dat gij van kindsbeen af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Christus.’ Paulus geeft Timoteus en ons goed advies... blijf vertrouwen op Gods Woord en vooral die je van jongsaf aan de bijbel leert kennen... Als jij begint aan persoonlijke bijbelstudie, maar ook het maken van je sabbatschool les, naar gebeds- en bijbelstudie groepen gaat, dan groei je in je persoonlijke relatie met Christus. De spion wil dat jij niet meer je bijbel opslaat. die wil niet dat je wijs wordt. Dat is het zelfde wat Satan probeerde in het paradijs... Je afhouden van de waarheid, Adam en Eva waren vergeten wat hun toevertrouwd was en van wie ze het hebben geleerd. Als Adam en Eva hadden onthouden dat ze niet van de boom moesten eten onthouden hadden dat God het hen persoonlijk zei, dan waren ze nooit verleid..

Dat geldt ook voor ons... onthou dat: “elke van God ingegeven schriftwoord nuttig is om te onderrichten te weerlegen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen is toegerust.” Paulus zegt dit niet voor niets... Hij besefte zich zeer zeker dat er mensen zouden zijn die op allerlei manieren Christenen van de waarheid af zouden halen... dit is niet alleen een waarschuwing voor de mensen in de nieuw testamentische kerk, het is een oproep voor een ieder van ons voor vandaag.

Stel je voor dat je ineens tot het besef komt dat in je favoriete snackbar geen gezond eten te halen is... stel je voor dat je achteraf tot het besef was gekomen dat gezond eten toch veel beter was.. Maar dat je het nergens meer kon kopen... het zou verschrikkelijk zijn... de levensstijl die je had kunnen volgen... kan je niet meer navolgen... zo zal het ook zijn in de laatste dagen... zo spreekt de Heer, in Amos hoofdstuk 8 vers 11 Zie de dagen komen, luidt het woord de Here, Here, dat Ik een honger in het land zal zenden, - geen honger naar brood en geen dorst naar water, maar om de woorden des Heren te horen, dan zullen zij zwerven van zee tot zee en van het noorden naar het oosten zullen zij dolen , om te zoeken het woord des Here, maar vinden zullen zij niet.”

Broeders en zusters, jongens en meisjes.. We zijn op een zoektocht naar liefde.. Laat het Satan niet de kans nemen je van die zoektocht af te houden, door niet je bijbel te lezen... Want als jij zijn woord bestudeerd en in Hem gelooft dan zal je behouden thuiskomen. Maak vandaag een keus voor Jezus... want Hij zal en wil je helpen de weg te vinden naar het Koninkrijk van Liefde...op de nieuwe hemel en nieuwe aarde.

Maar Satan blijft niet daar bij..Zodra je de waarheid niet tot je neemt dan gaat Saten over op stap 2. hij gaat je dingen beloven die aantrekkelijke lijken. Jezus, predikt vele malen in de bijbel dat er mensen zullen zijn die je op verkeerde benen willen brengen. Zo lezen wij in Mattheus 24 vers 3 “Wat is de teken van uw komst en de voleinding der wereld” die vroegen de discipelen aan Jezus.. En Jezus geantwoorde en zeide tot hen: “ziet toe dat niemand u verleide, Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus en zij zullen velen verleiden.”

Het tweede wat Satan in petto heeft is onze gedachten volstoppen met andere ideeën. Zo schrijft Paulus in 2 timoteus hoofstuk 4 het volgende: in vers 3 “Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeert zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren. Blijf gij echter nuchter onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist en verricht uw dienst ten volle”

Paulus was zich ook in die tijd wel bewust dat er mensen zullen zijn die niet volledig blij zijn met het woord. Je merkt het vandaag de dag overal om ons heen... er zijn predikanten in diverse kerkgenootschappen die hun gemeente voorhouden dat Christus een goed persoon was.. En helemaal niet meer de zoon God is... Veel mensen lezen hun bijbel niet meer, dus zij weten niet of een leraar of spreker de waarheid wel verteld. Laatst was er op een Christelijke TV zender een Christelijke boek schrijfster die vertelde dat je valse profeten kon ontdekken, door dat ze je slechte gevoelens met zich mee brengen.. Ze noemde een hele serie punten op met geen enkele verwijzing naar de bijbel.

Mensen lezen hun bijbel niet meer.. Of lezen alleen wat hun heel goed uitkomt... wetenschappers noemen dit het supermarkt geloof... alleen die zaken aannemen, die voor jezelf persoonlijk goed uitkomen en niet geloven, wat je niet aanstaat. Als wij een snackbar binnenlopen, weten wij de een patatje ongezond is... we weten dat men vaak oude olie gebruikt, we weten dat vet ons bloedvaten doet dichtslippen.. Maar daar denken wij niet aan als wij zo’n winkel binnenlopen wij denken alleen aan de lekkere hapjes die we daar vinden.

Ben u nog geintreseerd in wat het woord ons biedt... Immers “Elk van God ingegeven schriftwoord is nuttig om te onderrichten..” Satan probeerde zelfs Jezus mooie dingen voor te houden... laten wij gaan naar Lucas 4.. Daar lezen wij over de verzoeking in de woestijn....
Stel je voor 40 dagen geen eten.. Zelfs geen McDonald’s in de buurt... dan komt Satan en die probeert je te verleiden... Jezus kwam op aarde als mens... dus ook Hij had honger... Satan probeert hem te verleiden.. En de verleidingen worden met elke stap groter... Maak van die steen, maar brood zegt Satan, vervolgens zegt Jezus dat je alleen maar leeft door het Levend Woord. In vers 5 van Lucas 4 staat het volgende... En hij (satan) voerde Hem (Jezus) op een hoogte en toonde Hem al de koninkrijken der wereld in eenogenblik tijds. En de duivel zeide to Hem: U zal ik al deze macht even en hun heerlijkheid, want zij is mij overgegeven en ik geef haar wie ik wil. Indien Gij mij dan aanbidt, zal zij geheel van U zijn.

Is het niet treffende... Waarom zou je die lekker hap in de snackbar of bij dat fantastisch restaurant niet gaan eten.. ook al is het niet gezond... Jezus had gelijk als je ergens trek in hebt... neem dan Gods Woord tot je - Amos profeteerde dat de mensen in de laatste der dagen mensen zullen hongeren en dorsten naar de waarheid... neem de waarheid dan tot je.. Nu het in alle vrijheid kan. Maar Satan gaat een stukje verder... als je meer wilt dan God van jou vraagt... als je toch die lekker hap wil... als je toch aanzien wilt... als je toch status wilt hebben, dan pakt Satan je met je eigen verlangens. Hoe vaak spelen onze verlangens met ons parten.

Kijk maar wat er verder gebeurd in Lucas 4 vers 8, En Jezus antwoordde en zeide tot hem: Er staat geschreven: Gij zult de Here, Uw God aanbidden en Hem alleen dienen... Aanbid u God met geheel uw hart en ziel... Dient u alleen Hem, de scherper van Hemel en Aarde. Want Jezus zegt immers in Mattheus 6: 24 Niemand kan twee heren dienen...

Je kunt niet van twee walletjes eten... je kunt niet een bruine boterham met dieet magarine kopen en denken dat 5 lagen pindakaas met jam je toch slank zullen houden. Je kunt niet het goede mengen met het slechte... water en vuur verdragen elkaar niet... Jezus is de weg, de waarheid en het leven... niemand... niemand komt tot de Vader, niemand vindt een weg naar het Paradijs, zonder Hem die hemel en aarde geschapen heeft en voor onze zonden stierf aan het kruis.

Bent U bereid Gods wil te volgen in uw leven... Want Romeinen 12 vers 2 is duidelijk wat Gods wil voor ons inhoud... Gods Wil is “Volkomen, Goed en Welgevallig”. Wij allen zijn op een zoektocht naar liefde... en broeders en zusters, jongens en meisjes zoekt niet langer. Wat als U op zoek bent naar liefde dan is dit uw antwoord:. Jezus Christus... en als U wilt weten wat Hij voor betekent... dat vindt u dat allemaal in de Heilige Boek... Paulus schrijft het zo mooi in zijn brief aan de Kolossenzen in hoofdstuk 3 vers 1 “Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid. “

Als je het menu van een fast-food restaurant bestudeerd zie je allemaal lekkernijen... ze zien er fantastisch uit... ze smaken fantastisch, ruiken overheerlijk.. Maar ze vullen niet. Ik hoor het vaak als ik met mijn collega’s van de radio ga uit eten bij dat soort restaurantjes... “Het vult niet” Veel mensen gaan in hun leven opzoek naar “lekkernijen, naar dingen die hun verdriet kan vervullen, naar zaken die de leegte in hun leven kunnen vullen.” Mensen gaan naar de plastisch Chirurg om er mooier uit te zien... maar na de operatie blijven vele innerlijk toch verdrietig. Mensen zoeken het antwoordde in spiritisme en new age... maar toch hebben ze geen innerlijke rust.. Mensen zoeken het in geld en weelde, maar toch blijven ze straat arm. Hetzelfde is het in de kerk... mensen zoeken allerlei omwegen om maar niet geconfronteerd te raken met wat God voor ons wilt in dit leven... Nogmaals Paulus schrijft in 2 Timoteus 3 het volgende...”Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer lzullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren.”

Hoe verloopt uw zoektocht naar liefde... bent U moe geworden van het luisteren naar preken over hoe God ons wilt helpen op die zoektocht? Bent u moe geworden de bijbel te bestuderen, Bent u moe geworden om de sabbatschool les te maken, Bent u moe geworden om te getuigen van het geloof? Als u op zoek bent naar liefde.. Dan is zoektocht vandaag voorbij.... zoekt niet verder iets of iemand anders... want er is een liefde die je nooit in de steek zal laten... en dat is Jezus Christus . Dit boek, de bijbel, 66 boekens bevat verhalen van een onveranderlijk God die laat zien dat Zijn wil je leven veranderd, je een nieuwe eindbestemming geeft en wel in de hemel. Dat je leven inhoud krijgt. Kunt u vanochtend het volgende zeggen:
“Als U het niet bent.. Dan wil ik het helemaal niet... Want als het niet waar is.. dan zal ik zeker vallen
Ik zoek U, Ik hoor Uw stem.. Want Uw woord, maakt mij sterk. Nu weet ik dat U het bent en nu twijfel ik niet meer.. Vaak in mijn leven stond ik in de schaduw.. Twee wegen die ik kon kiezen. Mijn hart wilde de makkelijke weg te kiezen. En maar niet naar U te luisteren, maar als ik mijn eigen weg kies..Maar mocht ik dat doen.. Dan faal ik zeker. Ik wil geen goedkope kopie, Ik weel geen namaaksel. Wanneer je gezegend bent door God... Dan wil je niets anders, de keus voor mij is duidelijk. Als U het niet bent.. Dan wil ik het helemaal niet... Want als het niet waar is.. dan zal ik zeker vallen Ik zoek U, Ik hoor Uw stem.. Want Uw woord, maakt mij sterk.

Satan wil dat mensen niet de weg vinden naar Christus... hij doet er alles aan om dat voor mekaar te krijgen... Wij weten dat Jezus de overwinning heeft behaald, immers hij heeft dit gedaan aan het kruis op Golgotha. Jezus is voor onze fouten gestorven. Hij heeft de dood overwonnen en ten derde dage stond Hij op. Glorieuze overwinnend, het verloren paradijs is weer bereikbaar geworden door Christus.

Satan weet dat zijn tijd erop zit... en nu gaat zet hij zijn laatste offensief in... tegen al degene die twijfelen op hun weg naar het Hemels Koninkrijk op een dwaalspoor te zetten. Jezus waarschuwt daarom ook zijn discipelen wat de gevaren zijn voor al die op de zoekende zijn naar liefde. Laten wij nogmaals terug gaan naar Mattheus 24 vers 4, Jezus zegt duidelijk “ZIET TOE DAT NIEMAND U VERLEIDE”.

Jezus wist dat Satan alles op alles zou zetten om Gods kinderen af te houden van de volle waarheid. Veel mensen worden moe van problemen en zorgen om hun heen.. Ze vergeten wat God hun belooft heeft in het Heilig Woord. Veel mensen denken dat ze niet de bijbel meer hoeven te bestuderen om Gods Koninkrijk binnen te komen. Sommige mensen gaat zich verdiepen in een bepaald thema uit de bijbel en blijven daarop steken. Of men nu een behoudende adventist is of een progressieve adventist is... Jezus roept mensen tot zich die Jezus, Jezus en alleen Jezus willen volgen. Veel adventisten vergeten waar de drie-engelenboodschap mee eindigt. In openbaring 14:12. Wie zijn degene die in het laatste der dagen, het einde zullen bereiken... dat zijn degenen die de geboden Gods (de woorden van liefde tussen God en de mensen en de mensen onderling) en de getuigenis van Jezus Christus bewaren. Bewaart U de geboden van Christus in uw hart. Straalt u de getuigenis van Jezus Christus nog uit in deze wereld. Jezus zegt in Mattheus 24, dat we zullen horen van oorlogen, geruchten van oorlogen, van verleiders, van verdrukking van rampen... Maar Hij geeft een bemoedigende woord voor allen die de liefde, Jezus Christus hebben gevonden... In vers 13 zegt Jezus het volgende : Maar wie volhardt tot het einde die zal behouden worden. En dit evangelie, (het evangelie van Jezus Christus en zijn komend koninkrijk) zal gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn.

De wereld mag in oproer zijn.. Satan mag proberen, met alle kracht je af te houden van jouw zoektocht naar liefde.. Maar zoek niet verderop allerlei plekken buiten de bijbel, want het antwoord op je zoektocht staat beschreven in dit boek... Paulus zegt aan Timoteus om het werk van een evangelist te doen, verricht je dienst (je taak) ten volle. In hoofdstuk 3 van 2 Timoteus verteld Paulus dan ook wie degene zijn die je van de waarheid willen afhouden. Dat zijn mensen die zich bezighouden met allerlei “liefdeloze” zaken. Zaken die in druisen tegen de geboden Gods... Paulus heeft een remedie tegen de verwarrende tijd lees maar mee in vers 22 van 2 timoteus 2: “Schuw de begeerte der jeugd en jaar naar gerechtigheid, naar trouw, naar liefde en vrede met hen die de Here aanroepen met en rein hart.”

Broeders en Zuster, Jongens en Meisjes. we leven in verwarrende tijden... met nog veel meer verwarrende meningen en gedachten...In de brief aan de Kolossenzen zegt Paulus ook dat je niet moet meeslepen met de wijsbegeerte van geleerden en mensen die denken dat ze het allemaal beter weten dat Jezus. Nu meer dan ooit te voren roept God ons op om te staan op Gods Geboden.. De fundamenten van zijn eeuwig Koninkrijk.. Nu meer dan ooit te voren roept God, zijn kinderen op, om hem te volgen. Nu meer dan ooit te voren roept God, soldaten om de wijde wereld in te gaan en mensen te helpen op hun zoektocht naar liefde, naar hoop en naar gerechtigheid. Ware liefde wat God alleen kan bieden, ware geloof en vertrouwen dit de Heilige Geest ons alleen kan geven. Het is de hoop naar zijn Koninkrijk die Jezus Christus aan het voorbereiden is wat ons staande zal houden. Waar staat u vandaag... twijfelt u over Gods Geboden, twijfelt u over Gods Wil, twijfelt u over de weg, waarheid in het leven... als denkt u dat er andere weg is, in de zoektocht naar liefde, dan zegt de bijbel dat u het bij het verkeerde eind zult hebben... vandaag is de dag dat God u uitnodigt om de zoektocht te beëindigden en Jezus aan te nemen als uw verlosser, uw Zaligmaker, uw vriend. God liet aan Salomo in 2 kronieken 7:14 zien wat God voor ons in petto heeft als wij stoppen met onze zoektocht en Hem aannemen. “ Mijn volk... dat zijn wij... waarover mijn naam is uitgeroepen... God zorgt voor ons... verootmoedigt.... nederig zijn en bid en zij bidden zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik hen uit de hemel horen en hun zonde vergeven en hun land herstellen. God wil ons leven herstellen, God wil onze zonder vergeven... God wil vrede, gerechtigheid.. Als u op zoek bent naar liefde.. Dan is dit uw antowword... In dit boek der boeken, staat geschreven... waar U liefde, gerechtigdheid en vergeving van uw zonden kunt vinden.. Bij Christus en niemand anders.

Laat niemand anders u wat wijsmaken... Paulus schrijft aan de Tessalonicenzen, wat er ons te wachten staat in de laatste der dagen... zo lezen wij in hoofdstuk 2 van 2 Tessalonicenzen het volgende ‘ Maar wij verzoeken u broeders en zusters, met betrekking tot de komst van onze Here Jezus Christus en onze vereniging met Hem, dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert, het zij door een geestsuiting, hetzij door een prediking, hetzij door een brief, die van ons afkomstig zou zijn alsof de dag des Heren reeds aanbrak, Laat niemand u misleiden, op welke wijze dan ook!.

Laat niemand tegen u zeggen dat een softijsje gezond is... dat het beter is om snoep te eten dan een appel. En dat geldt ook voor ons geestelijk leven.. Bestudeer Gods woord voor uzelf... blijf staan op de rots en vertrouw in God en Zijn woord alleen. Ook al mag de wereld wat anders zeggen... mag uw broeder en zuster wat anders zeggen... blijf boven op Christus en Christus alleen. Bid dat de Heilige Geest u leidt.. Bij de studie van Gods Woord, Bid dat de Heilige Geest U leidt bij het luisteren naar Gods Woord. Laat geen mens u afhouden van de prijs der roeping Gods die boven ligt. Uw kroon met uw naam staat klaar. Laat niemand Uw kroon van uw afpakken.

Satan zorgt voor allerlei dwalingen en zo schrijft Paulus in vers 9 “Daartegen in zijn komst (van Satan) met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, en met allerlei verlokkende ongerechtigheid voor hen die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, zij waardoor hadden kunnen behouden worden.” Aanvaard U in liefde Gods Woord. Bent u bereid om Gods Woord en alles wat daarin beschreven staat, te gebruiken als richtsnoer voor u leven. Bent U bereid om de geboden van liefde, Gods 10 geboden te aanvaarden levensmotto en niet als een straf.

Wilt u dat uw voetstappen geleid worden door Gods Woord, Ik wil graag eindigen met een gedicht dat u hopelijk hebt in het volharden van de liefde dit Christus biedt in Zijn woord.
Leidt onze voetstappen in uw woord, Heer... Leidt ons, stuur ons elke dag
Geef ons uw zegen Heer, dit bidt ik U...Leid onze voetstappen in uw woord, Heer

Nederig vraag ik U, leer mij U wil Heer.... Wanneer U aan het werk bent, maak mij dan stil
Ook al mag Satan bezig zijn, Heer U bent echt! Leidt mijn voetstappen in Uw Woord
Beheers mijn tong, raak mijn lippen aan.., mag ik woorden spreken, u welgevallig

Neem leiding aan mijn gedachten, dag en nacht..,Ik wil waardig wandelen... mijn roeping volgende
Alstublieft leidt mijn voetstappen in uw woord. Zodat ik Uw geheiligde wil mag doen...De wereld veranderd om ons heen... Maar u bent steeds hetzelfde
Leidt mijn voetstappen Heer, in Uw Woord

Als u op zoek bent naar liefde.. Dan is uw zoektocht vandaag voorbij... Jezus is de weg de waarheid en het leven... Jezus is het levend water... wie daarvan drinkt zal nooit meer dorstig zijn... Zijn woord is het is brood des levens... wie daarvan eet zal gerechtigheid ontvangen. Broeders en Zuster, Jongens en Meisjes... Binnenkort is de ellende van de wereld voorbij...

Mogen de woorden van Jesaja ons bemoedigen zoals beschreven staat in Jesaja 12; In die beslissende tijd zul je zeggen. Heer Ik breng u dank. U was kwaad op mij, maar uw woede is bedaard. u vertroost mij. Ja het is God die mij behoudt. Ik ben vol vertrouwen angst heb ik niet. De Heer geeft mij sterkte en kracht hij is mijn behoud.: Vol vreugd zullen jullie water putten uit levens gevende bronnen. Op die beslissende dag zullen jullie zeggen. :breng dank aan de Heer, maar bekend wie hij is laat de volken weten wat hij heeft gedaan verkondig dat zijn naam verheven is boven alle ander. Zing een lied voor de Heer indrukwekkend is wat hij heeft gedaan heel de aarde moet het weten. Juich, bewoners van Sion Juich, de heilige God van Israël woont in uw midden Hij doet grootse dingen.” Amen Schriftlezing 1 petrus 5:5-11

Overdenkingen

Seminars

Zoeken naar

Algemeen