Ongewone Ontmoeting

Ongewone Ontmoeting

Elke ontmoeting met iemand heeft iets aparts, iets wat je van je iemand bij zal blijven. Veel mensen doen hun best om te zorgen dat hun eerste ontmoeting een goed indruk geeft aan iemand anders. Zo kleden wij ons zeer netjes op de eerste dag van een nieuwe baan.., want zo zeggen we vaak “First Impressions Count”, het eerste indruk telt. We proberen zo goed mogelijk voor de dag te komen, in de hoop dat anderen ons op een bepaalde manier gaan behandelen.

Vanavond ga ik met u stilstaan bij iemand die niet deed wat wij zouden verwachten. Vanavond ga ik met u op reis door het woord van God, de bijbel.. Waarom Jezus van Nazareth opzoek ging naar ongewone mensen, in ongewone situaties in een gewone wereld. Want de indrukken die we daar doen leert ons kennen wat het karakter is van Jezus Christus. Degene met wie U een ontmoeting kunt hebben vanavond al degene die met u een relatie wilt van nu tot in eeuwigheid

Rotterdam.., best een criminele stad. Wie durft er nu nog ‘s avonds laat in zijn eentje de straat op. Je hoort van bepaalde wijken en gebieden waarvan men zegt dat je beter niet kan komen.. Denk maar eens wat men zegt over wijken als Spangen, Afrikaanderwijk, de Beverwaard. Of misschien dat donkere steegje waar we met een grote boog omheen gaan. Als je toch, ondanks waarschuwingen van vrienden of bekenden, toch naar zo ‘duistere, donkere’ plek gaan, zouden mensen je vreemd aankijken.Ik ken iemand die ondanks de meningen van anderen toch iets deed, wat de meeste nooit zouden doen.. Zijn naam is Jezus, de man van de ‘ongewone ontmoeting’.

Ten tijde van Jezus, zo’n tweeduizend jaar geleden in het land Israël, was er een bevolkingsgroep waar je beter niet mee kon omgaan... Samaritanen, werden door de toenmalige bevolking niet voor vol aangezien. Samaritanen waren mensen met een gemengde afstamming, (sommige mensen zouden de term halfbloed gebruiken, van elk volk wat . Een volk die leefde in het gebied Samaria, (2 kon. 17:21-41). Israëlieten vonden het niet goed dat Joden gingen huwen met omringende volken en ze werden vaak als tweederangs burgers beschouwd. Het was niet gepastom met die mensen om te gaan.

Maar van de ontmoeting die Jezus had met een Samaritaanse vrouw, leren wij veel van zijn karakter en wie Jezus echt is. Ga met mij mee in de bijbel naar Johannes 4. Jezus was bezig met het verkondigen van het evangelie en vele mensen maakten een keuze voor het Koninkrijk van God. Maar de Farizeeën, schriftgeleerden (theologen van die tijd) vonden dat niet zo goed idee en volgden achter Jezus aan.
Jezus besloot dat hij vanuit het noorden in Judea, terug naar zijn geboortestreek van Galilea zou trekken in het zuid-oosten. Maar om daar te komen moest hij... door Samaria.

Je hebt geen keuze... je moet vluchten.., dat kan betekenen dat je door plaatsen moet lopen waar je liever niet wil komen. Plaatsen waar je liever niet wil zijn. Maar Jezus deed het toch wandelen door Samaria. Tijdensens zijn terugtocht kwam hij bij een plaatsje genaamd Sichar. Jezus was moe en ging zitten nabij een waterbron. Het was heet, warm en duf weer.. Net zoiets als een warme na zomerse dag. Terwijl de volgelingen van Jezus de stad ingingen om eten te halen.Zag Jezus deze een vrouw bij een put Jezus Zei “Geef mij wat drinken”, ze Jezus tegen haar. Ze zei: “ Hoe kunt u, een Jood, drinken vragen aan mij , een Samaritaanse vrouw?” De Johannes schrijft als toelichting in vers 9 van Johannes 4. “Joden laten zich namelijk niet in met Samaritanen

Een vrouw.., van een volk waar Joden niet direct mee om zouden gaan. wordt gevraagd door een Joodse man... Wil je drinken voor mij ha;en. Het is net als een directeur van een groot multi-national aan een zwerver zou vragen, “Mag ik van u, uw stukje brood”. Je zou in zo’n situatie totaal vreemd opkijken. Wie ben ik, dat iemand dat aan mij vraagt. Ik ben niet belangrijk. Ik heb geen aanzien... mijn afkomst maakt dat ik minder ben dan anderen.

Vaak durven wij niet te bidden, of nog geen eens in de kerk te komen omdat wij denken.. Dat Jezus er alleen maar is voor mensen die ‘het gemaakt’ hebben in geestelijk opzicht. Dat Jezus er alleen maar is voor de elite van de samenleving. Dat Jezus zich niet bekommert om mensen van een bepaald ras, bepaalde achtergrond, een bepaalde ziekte of aandoening. Mocht u denken dat heeft u het gegarandeerd mis... Jezus is immers gekomen, niet voor elite, maar dat blinden zicht krijgen.. Gevangen bevrijd worden.. Jezus komt voor ons om ons te redden.. Niet om ons te oordelen of veroordelen.., het maakt niet uit wie je bent.. Wat je bent, hoe je bent... Jezus zal en wil je ontmoeten...

Terug naar de ontmoeting met Jezus en deze overrompelde Samaritaanse vrouw. in vers 10, “Als u wist wat God geeft en wie het is die u om drinken vraagt, dan zou u hem erom gevraagd hebben en hij zou u levend water gegeven hebben.” Daar zit je dan.. Een wildvreemde man.. Een jood, een rabbi, spreekt met een Samaritaanse vrouw. Jezus spreekt tot ons door zijn woord, de bijbel, door omstandigheden in ons leven en Jezus zegt.. Als jij weet met wie jij het van doen hebt dan zou je smeken voor Christus. Als jij weet dat Jezus naar je luistert terwijl je bid, waar we het afgelopen donderdag over hebben gesproken, als je weet dat jij Jezus mag toe naderen. Dan mag je bij hem aankloppen. Je mag hem vragen... en Jezus wilde de vrouw daarop attent maakte.

Deze Samaritaanse vrouw had niet ineens door wat Jezus nu precies bedoelde met Levend water, ze dacht dat het iets bijzonders was.. Want Jezus zei tegen haar.. “Als je van levend water drinkt.. Dan zul je nimmer dorst hebben”, dus de vrouw antwoordde Jezus in vers 15 “Geef mij van dat leven water meneer, dan krijg ik geen dorst mee en dan hoef ik hier niet meer te komen putten.” Jezus bedoelde ermee dat je Hem moet aannemen in je leven als jouw vriend. De vrouw had het nog steeds niet door, dus Jezus vroeg aan de vrouw.. Ga je man halen.. Maar de vrouw had al een relatie gehad met 5 mannen en ze was weer alleenstaand.... Hier staat een wildvreemde man voor je neus.. Die je eerst aanspreekt en nog weet wat er in je leven heeft afgespeeld.. Wat is dit voor een man?

Het is simpel weg niet gepast, not-done, om te spreken met mensen van de land uit Samaria, het is simpelweg, niet gepast, not-done, om te spreken over iemands persoonlijk leven, en die nog precies weet wat er gebeurd is... en toch deed Jezus het. Jezus gaat voor een ongewone ontmoeting.. Wat Jezus kijkt naar wat nodig hebben. Jezus wil ons helpen... Hij zal en wil ons toe naderen, Hij wil ons helpen uit de verdrietige momenten van het leven... De vrouw was dusdanig onder de indruk van deze man.. dat zij besloot haar leven aan Christus te geven...

Een belangrijke karakter eigenschap van Jezus is het feit dat hij de noden van mensen ziet. En dat was niet alleen toen hij hier op aarde rondliep. Dat is nog steeds. Waar andere mensen je in de steek zouden laten.. Daar komt Jezus ons tegemoet.. Jezus ontwijkt onze straten en pleinen niet omdat wij in wonen in een slechte wijk of beurt, Jezus laat ons niet in de steek als je komt uit een apart milieu, het maakt niet uit wat je sociale klasse is... Jezus is daar op die momenten dat wij het minst zouden verwachten..

Wat vindt u trouwens van belasting betalen? Hoogstwaarschijnlijk erg zonde van uw geld.. maar ja het moet maar gebeuren.. Maar wat vind u ervan als dit land bezet zou worden door een ‘Vreemde’ macht en dat uw buren geld zouden inzamelen voor de vijand. “Collaborateurs, landverraders zouden wij ze noemen.. Wie gaat nu met dat soort mensen om... niemand toch. Ten tijde van Israël waren er mensen die belasting inzamelden voor het Romeinse rijk. De keizer van het machtige Rome had ook Israël bezet en er waren belasting inzamelaars, genaamd tollenaars die geld inzamelde voor het machtige leger. En een beetje tollenaar vroeg iets meer om het in eigen zak te houden. Mensen in die tijd hadden een hekel aan die tollennaars.. Een enorme hekel.

Jezus is op doortocht en wandelt door de stad Jericho. de stad waar jaren daarvoor de muren van ineengestorte.. In dat prachtige Jericho woonde een man genaamd Zacheus, lees maar met mij mee in hoofdstuk 19 van het boek Lucas.. Die Zacheus was schat en schatrijk, hij was zo’n tollenaar.

Het wonderbaarlijke is trouwens dat zijn naam “Rein” betekent, Maar een rein had hij het allerminst. Hij hoorde lawaai.. Het was Jezus, die bijzondere man, die rabbi, degene die zoveel wonderen deed.. Het was gigantisch druk en Zacheues was niet zo grote man. Hij probeerde te kijken waar die Jezus was. Maar de door drukte zag hij Jezus niet. Dus deze kleine man klom in een boom.

Daar sta je dan.. In deze donkere, gemene en wrede wereld. Mensen die niet met je willen praten omdat ze vinden dat jij niet in deze maatschappij een rechtmachtige plaats mag ontvangen. Mensen die je niet met je willen omgaan vanwege je baan, vanwege je afkomst, vanwege je idealen. En dan hoor je dat er iemand is die wel een luisterend oor voor je heeft... je wilt erbij, maar niemand laat je... je zou er alles voor over hebben en daarom klom Zacheus in de boom.

Terwijl Jezus samen met zijn volgelingen door de menigte liep, merkte Hij op dat er man in de boom zat. en Jezus zijn “ Zacheus, zei hij “kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik bij u te gast zijn.” Opmerkelijk. tussen een menigte mensen kijkt Jezus naar deze kleine, in de ogen van de maatschappij een dief een landverrader. Jezus noemt Zacheus bij zijn naam... Dat is de karakter van de Jezus waarmee U ook een ontmoeting mee kunt hebben. Jezus kijkt niet naar de buitenkant. Jezus kijkt niet naar je huidskleur, Jezus kijkt niet naar je sociale status, of je nu rijk of arm bent. Jezus stapt naar je toe, zelfs al kijkt de wereld op je neer... Jezus kijk naar je op.. En zegt “ Want vandaag moet ik bij u te gast zijn.. “ Jezus wilt bij jouw zijn.. Hij wil een ontmoeting met jouw... Tijdens de ontmoeting tussen Zacheus en Jezus, vertelde Zacheus van zijn fouten en tekortkomingen... Zacheus had spijt van hetgeen hij de Israëlieten had aangedaan en gaf de armen het viervoudige terug. Terwijl de menigte buiten niet snapte wat Jezus bij een zondaar deed.. Werd Zacheus en zijn gehele gezin gered.

Jezus komt niet voor de mensen die ‘denken’ alles goed te hebben, Jezus is gekomen om “ Te redden wat verloren was” (Luc 19.10). Jezus is gekomen voor mensen die inzien dat ze fout zijn geweest tegen anderen, die tot bezinning zijn gekomen en die bevrijd willen worden van schuld, verdriet, leugen of pijn. Jezus wil dat de ongewone ontmoeting verander in een ongewoon vertrouwen. Dat die ongewone ontmoeting veranderd in een grenzeloze liefdevolle acceptatie. Jezus zegt tegen jouw en mijn.. “Zoon, Dochter, Komt van de plek van schande af.. En komt tot mij... want Vandaag moet ik een ontmoeting met u hebben”

Voor een andere ongewone ontmoeting gaan we naar het begin van Jezus evangeliserend werk hier op aarde. Als er een groep mensen was waar Jezus een keihard oordeel velde was het wel de Schriftgeleerden oftewel de Farizeeën. Deze theologen van die tijd schreven precies voor wat de Thora, dat zijn de boeken van de Mozes de mensen leerden... Ze maakten het houden van Gods wetten en geboden van een plezier tot een last. Strenge straffen voor degene die de wetten overtraden. Zelf hadden vele van hun geen flauw benul van dat degene waarvan ze telkens de profeteren van lazen nu door de dorpen en steden liep en vertelde dat de profetie vervult was.

Jezus deed vele wonderen en de rabbi’s waren zeer benieuwd wat er allemaal gebeurde. Niemand durfde samen met Jezus in het openbaar gezien te worden, omdat men bang was dat men hun belangrijke positie als Schriftgeleerde of Rabbi zou kwijt raken. Zo’n persoon was Nicodemus (wat trouwens overwinnaar van mensen betekent). Stel je nou eens voor jarenlang vertel jij mensen hoe ze moeten leven, totdat je erachter komt dat jouw methode helemaal fout is.... Maar als jij de waarheid in het openbaarheid zou zeggen.. Dan raak jij, maar ook al je collega’s hun baan kwijt en positie kwijt. Uit angst hou je de waarheid voor jezelf... om maar niet je positie kwijt te raken. Nicodemus bevond zich in eenzelfde positie... Hij was lid van het Sanhedrin, de hoge religieuze raad. Zij hadden een belangrijke positie. De Romeinen respecteerden het geloof van de Joden in God. Zij hoefden niet de Romeinse afgoden te aanbidden en ze mochten hun religieuze wetten houden als ze maar belasting afdroegen aan de Romeinen. Zo konden de Schriftgeleerden, Farizeeën enzovoorts gewoon doorgaan met wat ze al jaren deden. Het Sanhedrin wat dus heel erg belangrijk en als je lid daarvan was dat had je wel de hoogste positie bereikt die je als gelovige jood kon bereiken. Dat had Nicodemus hij dacht bij zich zelf “Als niemand maar weet dat ik met Jezus praat.”

Het is nooit fijn om je positie af te staan.. Maar de waarheid komt altijd boven water, men zegt ook wel. “Of jij vertelt de waarheid aan God” of “God, maakt de waarheid bekend aan anderen”. En dat is wat er gebeurde in de ontmoeting tussen Nicodemus en Jezus. Een ontmoeting waarin de waarheid naar bovenkomt.

Midden in de nacht, tijdens het paasfeest loopt Nicodemus op Jezus af. Zo lezen wij dat in Johannes hoofdstuk 3. En Nicodemus zo slim als hij was wist dat Jezus bijzonder is en vroeg hem af waarom hij de zieken genas, wonderen deed? “ En in plaats dat Jezus hem een antwoord geeft Hij een stelling “Niemand kan het Koninkrijk van God zien als hij niet wedergeboren wordt”. Jezus wist dat Nicodemus veel kennis had van de Bijbel.. Maar hij miste een belangrijk onderdeel van het geloofsleven... en Jezus speelde daarop in. Willen wij het Koninkrijk van God zien, dat moeten wij wedergeboren worden.... en dat betekent niet, zoals Nicodemus dat dacht, weer terug in de moederschoot kruipen. Wedergeboren worden gebeurd door onderdompeling in het water en door de Geest. Met andere woorden.

Als je werkelijk een keuze maakt voor Jezus. Als je vanavond werkelijk wilt de ontmoeting met Jezus veranderd in een eeuwige liefdevolle relatie... dan die je nieuw mens te worden en dat laat je zien.. Door gedoopt te worden net zoals Jezus dat deed toen Johannes de doper dat deed, door middel van onderdompeling in het water en door de uiteen storting van de Heilige Geest (Over wat de Heilige Geest doet in ons gaan we het in een andere lezing dieper op in). Water en Geest... de twee ingrediënten die nodig zijn.

Laat ik het anders stellen deze avond. Een pannekoek die alleen bestaat uit melk, kan misschien wel een wentelteefje maar zal nooit een pannekoek worden... Hij beweegt zich wel in pan.., het zal wel heet worden en je kunt er veel mee doen... maar als er geen meel en ei bij zit, zal het nooit een echte pannenkoek worden. Als wij willen behoren tot Gods Koninkrijk dan moeten wij twee ingrediënten toevoegen.. Dat is dopen... in water en geest. “

Nicodemus.. Zo slim als hij was had het nog steeds niet door.. Wedergeboren worden door middel van water en geest. Jezus is wil heel graag dat de slimme man de kern van het evangelie begrijpt. De kern van de boodschap die Jezus aan Hem, maar ook aan u en mij wilt vertellen... “Geloof je het of niet” Dat is waar het om draait “Jezus wil duidelijk maken dat sommige dingen je moet aannemen. Je moet het geloven. Hebreeren 11.1 zegt ook over geloof “Geloven is zeker zijn van de dingen waar je op hoopt, ervan overtuigd zijn dat wat je niet ziet, toch bestaat”.

Het koninkrijk van God kun je niet zien...op dit moment. met het blote oog.. Toch is het erg.. Geloof je dat? De bijbel levert daarvoor genoeg bewijzen.. Maar geloof je dat de bijbel Gods woord is. Jezus wil ons bevrijden, van schuld, ziekte en zonde... Geloof je dat? Als jij hoopt op nieuw leven, als je hoopt een Koninkrijk die gestand houd tot in eeuwigheid als je hoopt op een samenzijn met die je bevrijdt van schuld, ziekte en zonde dan, gaat hoop over in geloof en liefde voor Hem, en dat is Jezus die alles mogelijk wilt maken voor jouw en mij. Nicodemus snapte er helemaal niets van.. ... hij keek met menselijke ogen naar geestelijk zaken... als je dat doet dat ze je niets.

Je kunt je ogen gesloten houden.. Maar dat zie je niet de realiteit die Jezus ons biedt. En wat is die realiteit: Dan zal iedereen die gelooft, eeuwig leven hebben in hem. En waarom schenkt God ons die realiteit. Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon gegeven heeft, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.Dat is de realiteit die Christus u en mij biedt. Tegen Nicodemus openbaart Jezus zijn missie hier op aarde.. Een missie van liefde. God heeft deze wereld. Hoe slecht, gemeen en wreed de gebeurtenissen wel niet zijn hier op aarde. Hij heeft de wereld, de mensheid lief. De grote God in de hemel stuurt zijn Zoon om ons te redden.. Hij zet alles op het spel... voor ons.

Soms hoor je het wel eens in de oorlogsfilms.. Dat mensen hun eigen leven op het spel zetten en vele het zelfs verloren om zo de meerderheid te laten overleven. God zet het leven van Zijn Zoon op het spel.. Zodat wij die het eigenlijk niet verdienen weer terug naar God mogen keren. Liefde... Als er een kenmerk is van de karakter is van Jezus dan is het liefde...Als er een kenmerk is van het handelen van Jezus in al die ontmoetingen dan is het liefde... Want”, zo vervolgt Jezus “ God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om te oordelen, maar om de wereld door hem te redden.”

Jezus is de brug..., die weg vrijmaakt naar de eeuwige schat.. Jezus is de weg die voert naar eeuwig leven. Jezus is het woord, waar we op kunnen vertrouwen. Jezus is de bevrijder die ons losmaakt van ziekte, schuld en zonde.. Jezus is dit alles en nog veel meer. Al die ongewone ontmoetingen in de bijbel maken Christus karakter openbaar. Zo schrijft Mattheus over Jezus werk hier op aarde.. “ Zo trok Jezus rond door alle steden en dorpen, Hij onderwees de mensen in hun synagogen, verkondigde hun het grote nieuws over het Koninkrijk van God en genas hen van alle ziekten en kwalen. Bij het zien van de menigte, was hij zeer met hen begaan, wat ze waren als schapen zonder herder opgejaagd en verzwakt.”

Beste aanwezigen. Jezus spreekt tot ons door zijn woord, Jezus spreekt tot ons door de liefdevolle daden van mensen die hem liefhebben met geheel hun hart. Jezus is op zoek naar een ontmoeting met ons. Jezus zoekt je op of je nu woont in Rotterdam of op Texel. Of je nu woont in een Penthouse aan de maas of in studentenflat. Of je nu zoveel geld op de bankrekening hebt, zonder je ook maar financieel zorgen te maken of dat je zo weinig geld heb dat je nauwelijks de stroom kunt betalen. Blank of Zwart. Geleerd of ongeschoold. Het maakt niet uit in welke omstandigheid je bevindt.. Jezus is opzoek naar een ontmoeting.. Die voor de mensheid misschien niet te bevatten is, maar voor Hem noodzakelijk is. Jezus wil ons leren van zijn Liefde, Zijn woord... de bijbel... Jezus wil ons het goede nieuws vertellen dat als je voor Hem kiest, je niet bevreesd te zijn voor de problemen en zorgen in dit leven.. Jezus wil ons vertellen dat er een machtig Koninkrijk is die eeuwig stand zal houden. Jezus wil ons niet bedroefd laten. Hij zal voorzien in alle noden...

Want als Jezus ons aankijkt dat is Hij met ons begaan. Want zo zegt hij wij zijn als Schapen zonder herder. We zijn opgejaagd en verzwakt. Deze wereld houdt speelt een toneelspel met ons. Een prachtige musical, een soap waarin macht, verdriet, blijdschap, vrees, ziekte en ellende, armoe, pijn, vrede, rust, onzekerheid elkaar in hoog tempo opvolgen. Jezus Ziet dat wij opgejaagd worden. Jezus weet dat ons leven voorbijschiet en voordat je het weet, je leven weer ten einde loopt. Jezus weet dat mensen worden gedwongen te streven naar tijdelijke zaken. Jezus weet dat niet alles zaligmakend is dit leven. Jezus is met ons begaan... Jezus wil jou ontmoeten..., zie hij staat aan de deur van je leven en klopt.. Laat jij hem binnen?

Ik wil deze avond graag afsluiten met een bijzondere ontmoeting.. U ziet voor u een gezonde jongen, maar dat was ruim 7 jaar geleden wat anders. Als het niet voor de Here was.. dan zou ik hier niet meer staan. Ook ik heb een ongewone ontmoeting gehad met Jezus.. Een ontmoeting die mij leven veranderde.

Toen ik 21 jaar was.. had ik een heel ander leven in gedachten.. Ik was niet van plan is bijzonders in de kerk te doen.. Ik ging wel braaf elke sabbat.. Elke zaterdag naar de kerk zoals de heer dat van ons vraagt te doen, maar wat ik echt wilde is een wereld carrière hebben, ik wilde de baas zijn van mijn eigen bedrijf. Ik wilde veel.. veel.. veel geld verdienen. Alles ging goed, goede opleiding.. goede vooruitzichten.. Deze jongen ging de wereld veroveren. Nooit in mijn leven ziek geweest.. Afgezien van een verkoudje of een griep.. Ik kon alles aan.. Slaap had ik niet nodig.. Riley ging de wereld veroveren.

Totdat ik iedereen in mijn omgeving merkte dat ik sterk ging afvallen.. Zo erg afvallen dat ik zelfs broeken van mijn jongere broertje kon dragen. Zonder dat ik wist... was ik ernstig ziek geworden. Zo ziek dat mijn ouders mijn besloten mij naar de dokter te sturen. De dokter vond dat ik er slecht uitzag en dat ik naar het ziekenhuis moest. Het was rond kersttijd.. Dus er was weinig plek in het ziekenhuis.. Het zag er naar uit dat ik pas in het volgend jaar naar het ziekenhuis kon voor een gesprek met de specialist. Terwijl ik verzwakt naar huis ging.., wist ik niet dat er een tijdbom in mij afging. Terwijl de dokter een goede vriend van hem in het ziekenhuis belde en hem ervan overtuigde om mij de volgende dag te zien. Raakte ik steeds verder afgezwakt. Zo zwak dat ik nauwelijks kon praten of lopen... ik woon op 5 minuten van het ziekenhuis, maar dat kon ik niet opbrengen.. Ik werd vervoerd met een taxi. In het ziekenhuis aangekomen in de wachtruimte liep de dokter naar buiten.. Hij keek naar mij en zei.. “Naar de intensive care”.. Ik werd beet gepakt.. Voordat er ook maar een gesprek was lag ik op de hartbewaking.. Zonder maar een gesprek over mijn conditie lag ik met buisjes in mijn mond in mijn armen.. In was stervende..

Als ik maar 1 uur later in het ziekenhuis was gearriveerd had ik het niet meer gehaald. Ik zal nooit meer die ervaring vergeten. Ik heb in de angstige momenten.. Die mij altijd bij zullen blijven, mijn leven aan mij voorbij zien flitsten.. Ik heb gezien wat voor leven ik heb geleden.. Wat ik wilde bereiken.. Maar dat zag er allemaal niet zo belangrijk meer uit. Ik bad toen aan mijn Vader in de Hemel “Heer wat wilt u dat ik ga doen..?” Als er een gebed is dat ik vaak bid.. Is dat ik vraag aan mijn hemels vader “Wat is uw wil voor mij in dit leven”. Het was voor mij voldoende motivatie om te vechten voor mijn leven en dankzij de Heer en de Heer alleen.. Leef ik nog.. Een paar dagen later op de verpleegafdeling van het ziekenhuis lag in dezelfde kamer met een man... hij zei dat hij bij mij in de wijk woonde.. Nog nooit eerder gezien die man.. maar we hadden een gesprek.. Een gesprek over mijn leven.. Wonder boven wonder, zei deze man waarvoor ik op de intensive care voor bad. “Hij zei.. Dat alles in het leven een reden had.. en dat de Heer mij niet voor niets deze ervaring heeft meegegeven.. De Heer wil grote dingen met mij doen... ik weet niet wat hij toen bedoelde..maar die nacht heb ik gebeden, gehuild en de Here bedankt voor wat hij voor mij heeft gedaan.
Als u mij zou vragen wat die ongewone ontmoeting met mijn Heer en Heiland heeft gedaan.. Dan was een transformatie.. Momenteel doe ik dingen, waar van ik slechts kon dromen. Ik mag werken in het wijgaard van de Here.. In plaats dat ik schatten verzamel op de aarde, verzamel is ze nu in de hemel. Ik ben de Here dankbaar, dankbaar, dankbaar.. Dat ik dingen doe waar anderen van kunnen dromen.. En als u mij vraagt of ik er nu ben.. Nog lang niet.. Want nog steeds luidt mijn gebed “Liefdevolle Vader in de Hemel, toon mijn waar U wilt dat ik gaan zal.. Ik wil u volgen, want u bent liefdevol, almachtige vriend, verlosser en redder. Amen.” Mijn ongewone ontmoeting met God.. Leek wel mijn leven te kosten.. Maar het gaf mij een nieuw leven.. een beter leven met Hem.

Vanavond hebben wij stilgestaan bij de ongewone ontmoeting met Jezus. Vanavond hebben wij een door een aantal ongewone ontmoetingen gezien dat Jezus met ons wilt omgegaan, ongeacht wat anderen er ook over mogen denken. We hebben gezien wat het karakter van Jezus is. Jezus gaat je tegemoet, ongeacht je positie. Jezus praat met je en is persoonlijk in ons geintresseerd. Jezus kent ons persoonlijk leven, Hij kent onze noden, onze wensen, onze verlangens en laat zien wat Zijn wil is en die is volkomen, welgevallig en goed. Jezus praat met ons, ondanks het feit dat wij dingen doen die niet goed is in de ogen van anderen, Jezus ziet ons fouten.. Maar wil er wat aan doen, hij wil ze vergeven. Net als bij Zacheus. Als wij tot bezinning, besef komen dan kan hij er wat aan doen.. Jezus staat aan de deur en klopt. Hij klopt en wacht tot je de deur van je leven openmaakt. Hij wacht en wil je leven veranderen. Hij wacht en accepteert je met handen wijd open. Jezus karakter is liefde, liefde zelfs voor degene die hem niet konden uitstaan in zijn tijd de Farizeeën en Schriftgeleerden. Jezus gaat voor ongewone ontmoetingen met ongewone antwoorden.

Jezus maakt duidelijk dat er geen redding mogelijk is zonder geloof in de Verlosser. Er is geen hoop zonder Jezus. Ren daarom naar de put waar je Levend Water vindt, want als je daaruit drinkt, heb je een blij leven. Dan heb je een leven waarin al je zorgen worden overgedragen aan onze Heer en Heiland. Wees net zo als deze Samaritaanse vrouw. Wat zo schrijft de profeet Jesaja in het oude testament in vers 12; “In die beslissende tijd zul je zeggen: “heer, ik breng u dank. U was kwaad op mij maar uw woede is bedaard, u vertroost mij. Je het is God die mij behoudt, ik ben vol vertrouwen, angst heb ik niet De Heet geef mij sterkt en kracht, Hij is mijn behoud. Vol vreugde zullen jullie water putten uit levens gevende bronnen.

Kunt u uit de boomtoppen naar beneden komen, kunt u zeggen net als Jesaja. Het is God die mij behoudt, nu ben ik vol vertrouwen, angst heb ik niet, ik heb geen angst voor mij omgeving. Ik heb geen angst voor de wereld om mijn heen. De Heer geeft mij sterkte en kracht Jezus is mijn behoud. Als u dat weet. Als u dat wilt, als u dat zoekt, maak dan een keuze voor Christus.. Wat als je eeuwig leven wilt bereiken, als je van die ongewone ontmoeting een relatie wilt hebben. Volg Jezus voorbeeld... laat je dopen.. Volg Jezus voorbeeld wordt wedergeboren... volg Jezus voorbeeld, want God heeft ons zo liefgehad dat Hij zijn enig geboren zoon heeft gestuurd. Zodat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven mag hebben.

De uitnodiging is aan u.. Maak een keuze voor een ongewone ontmoeting met Christus. Nodig de Heer uit in Uw leven en u zult niet teleurgesteld worden. Ik kan hiervan getuigen ook op deze avond. Ook u kunt deze ervaring krijgen... vanavond nog. Ik hoop dat u diep in uw hart al een keuze heeft gemaakt, voor Hem die eeuwig leven biedt. Volgende keer staan wij stil of een verandering met Jezus wel daadwerkelijk je leven veranderd.Overdenkingen

Seminars

Zoeken naar

Algemeen