OGR - Oproep voor Zijn Volk!

Oproep voor Zijn volkWij zijn Zijn volk! Die bidt.

Wjij zijn hier bij elkaar als Gods volk die door Hem wordt opgeroepen om te bidden, ik wil met u een verhaal delen van Ruthie Jacobsen.

Laatst was er een verkeersopstopping in Pennsylvania Vierenzestig km lange file en twaalf uren lang kon niemand een cm vooruit! Het blijkt dat een paar 18-wielers vrachtwagens de snelweg geheel versperden. Ik hoop dat iedereen volle benzinetanks had (en ook een lunchpakketje)!

Maar het lijkt mij dat dit beeld een microkosmos van onze wereld zou kunnen zijn… mensen slibben tot stilstand en zijn niet in staat om aan te komen waar zij dachten dat zij naar toe gingen. Bent u er niet mee eens dat dit buitengewone maatregelen vergt? De file van sleepwagens, sneeuwploegen, pekelstrooiwagens en wagens voor noodgevallen die te hulp kwamen, was bijna net zo lang als de file met auto’s die vastzaten.

In ons geval is de oplossing een bovennatuurlijk ingrijpen. Wij hebben niet alleen betere bestuurders nodig … maar een Meester Piloot. Het geeft een vernieuwde betekenis aan de verklaring van Jezus, dat Zijn volk het zout in hun gemeenschap dient te zijn.

Dat zijn wij.
Mensen die de storm zien aankomen, waar anderen niets zien.
Dat zijn wij.
Mensen die weten dat er geen andere hulp is dan van boven. In ons geval, is dat niet de richting waar de storm vandaan komt: de hulp komt daar vandaan.

Daarom geloof ik dat God Zijn volk oproept tot gebed.

En het is een ongekende storm. Onze leiders weten zich er geen raad mee… wereldwijd … de storm is universeel. Wij maken deel uit van een generatie die geconfronteerd wordt met moeilijkheden, waar geen andere generatie uit de geschiedenis mee zat. Mannen en vrouwen staan in de rij om leiderschap aan dit land te geven alsof één of andere partij de antwoorden heeft. Die hebben zij niet. Maar zoals bij alle grote stormen, zijn er geweldige dagen in het vooruitzicht.

Daarom geloof ik dat God Zijn volk oproept tot gebed.

God heeft het op de harten van sommigen gelegd om juist hier op ons gebied, deze tijd één van intense voorbede te maken. Anderen hebben de visie gegrepen en voegen zich bij ons aan. Wat zal hiervan het resultaat zijn? Dat weten wij niet. Dat is een zaak van God. Maar dit weet ik:

God kan bepaalde dingen doen als wij bidden, die Hij niet kan doen als wij niet bidden.

En om die reden geloof ik dat God Zijn volk oproept tot gebed.God roept Zijn volk, In 2 Petrus kunnen wij lezen wie tot zijn volk behoren, allen die zijn gered uit de duisternis tot Zijn wonderbare licht. U bent hier niet voor niets, Gods heeft uw harten aangesproken en u bent hier op een woensdagavond naar toe gekomen om te luisteren naar degene die ons verstand en harten direct kan aanspreken.

Gods geest is aanwezig immers. Waar 2 of 3 bij elkaar vergadert in Zijn naam.. daar is Hij aanwezig. Heerlijk toch.. Gods Volk bijeenvergaderd om te luisteren naar Zijn oproep voor Gebed.

Immers dat werd in het oude testament duidelijk waarom gebed, individueel en collectief als gemeente zo belangrijk is In 2 kronieken 7, in het oude testament lezen wij

en mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen.” - 2 Kronieken 7:13-14

God roept ZIJN volk op om nederig te zijn. Met andere woorden laten we ‘nederig zijn’ en bidden, wat niets anders is dan communiceren met God Immers als wij bidden en GODS aangezicht zoeken.. dan wordt duidelijk dat wij niet wandelen op Gods wegen maar hebben gewandeld op boze, verkeerde, dwaal wegen. Als wij willen wandelen op Zijn weg dan, God zal ons aanhoren en wat oh zo heerlijk is onze zonde worden vergeven

Het offer van Jezus Christus is dan voor ons.. Wij mogen delen in Zijn genade en als we daarin mogen delen, dan is de weg naar het vaderhuis geopend. Geopend… omdat wij bidden. Openbaring 3 verteld ons dat de laatste gemeente Laodicea ogenzalf moest kopen zodat ze konden zien. Willen wij zien wat God voor ons in petto heeft, dan vraagt Jezus van ons.. Ga terecht bij diegene die je kan helpen. Die je kan helpen je ogen gericht op God te houden. Daarom herhaalt Paulus de oproep die de Heer aan Salamo deed in een Visioen in 2 kronieken, met andere woorden in Handelingen 3

Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren, 20 en Hij de Christus, die voor u tevoren bestemd was, Jezus, zende;

Willen wij kunnen zien op Jezus, willen wij verademing vinden.. dan roept God ons op tot berouw en bekering… zodat je die tijd van verademing mag ervaren. En zodat we in vrede mogen klaarstaat om God te ontvangen. Is dat niet een heerlijk verlangen? Klaar staat om Jezus te mogen zien als hij komt op de wolken des Hemels. Is dat niet een heerlijke wens om als ZIJN volk individueel en collectief te zingen, Halleluja, glorie aan het Lam die de zonde voor ons overwon en ons vrijkocht met Zijn bloed.

Is het niet Heerlijk om dagelijks in contact te staan met je Redder, je verlosser, je raadgever, je adviseur, je vriend, je leidsman, je herder, je vriend. Jezus staat aan de deur van onze harten.. Hij staat aan de deur van deze kerk, Hij klopt… laten wij hem in… vandaag nog…

Laten we in Joel lezen wat Israël deed: “Blaast de bazuin op Sion, heiligt een vasten, roept een plechtige samenkomst bijeen. Vergadert het volk, heiligt de gemeente, roept de ouden bijeen, vergadert de kinderen en de zuigelingen …. Toen nam de HERE het op voor zijn land en Hij kreeg medelijden met zijn volk…. En gij, kinderen van Sion, juicht en verheugt u in de HERE, uw God, want Hij geeft u de leraar ter gerechtigheid; ja, regenstromen laat Hij voor u nederdalen, vroege regen en late regen, zoals voorheen.” Joel 2Men wilde zich weer verzoen met God. Men wilde klaarstaan en wandelen in overeenstemming met Gods Liefdevolle geboden. Wat deden ze… ze bliezen op de bazuinen en liet het iedereen weten. Kom tezaam en laten we bidden voor de Late regen. Bidden dat wij God mogen verstaan, uit het woord, zoals Hij dat bedoeld heeft.

Want als we bidden voor de late regen dan deken we meestal aan die gebeurtenis op pinkerstèren met de discipelen wat wij kunnen lezen in Handelingen 2, maar veel vergeten wat er daar aan vooraf ging. Het was niet is spectaculair of voor velen zichtbaar. Het was gebaseerd op iets heel simpels.. maar ook zeer doeltreffend. Hans 1: 13 En toen zij in de stad gekomen waren, gingen zij naar de bovenzaal, waar zij verblijf hielden: … Deze allen bleven eendrachtig volharden in het gebed,

Ze kwamen bij elkaar voor studie en gebed.

Waar wordt voor gebeden:
Bezinning – Welke situatie bevinden wij ons nu. Waar ben ik in mij leven, waar moet ik aan werken? Vragen aan God in welke situatie we ons bevinden

Bekering – Besef dat we moeten omkeren van alles wat scheiding brengt tussen ons en de Heer. Mocht je afgedwaald zijn, je hart en ziel opnieuw aan God toewijden. We noemen dit ook vaak rechtvaardiging of justification

Herstel – Wandelen in Gods Wil, door Hem laten vormen. Denk maar eens aan klei in de hand van de pottenbakker. Werken aan je karakter, geleid door de geest we noemen dit ook wel Heiligmaking of Santicifiation

Met als uiteindelijk gevolg: de Opwekking – gezamenlijk delen in de vreugdevolle glorie van de Heer. In je gezin, in je kerk. Een ieder individu en de gemeente die klaar zijn om positief te staan in het oordeel en er op uit te trekken op de drie engelen boodschap met luider stem te verkondigen.

Geef glorie aan God die hemel en aarde en de zee en al wat leeft heeft geschapen. Ontsnapt de verwarring die in zonde leeft. En ontvang de zegel van de levende God.

Wij hebben gebed nodig. Niet alleen om je persoonlijk verlanglijstje voor aardse zaken voor God te leggen..

Wij hebben als Gods volk gebed nodig om jezelf en de gemeente op een lijn te zetten met Gods Wil.. zodat Hij ons zal horen.. onze zonde zal vergeven en dat er grootste dingen mogen gebeuren om ons heen, met deze gemeente met als ultieme climax, dat wij die bazuinen mogen horen uit de hoogte links en rechts.

Wat wij willen Gods volk zijn, als individu en als gemeente immers:

Uitstoring van de late regen, een gemeente van God voorbereid in leer (wat de bijbel ons leert 2 Tim 3:16), in karakter (Gods vrucht, Galaten 5) en missie (Zendingsopdracht Mattheus 28:18,19)

Zijn Volk! die klaarstaat om de Heer te ontmoeten EN Zijn Volk! die erop uitgaat om de naaste de liefdevolle en reddende boodschap van Christus te brengen

Overdenkingen

Seminars

Zoeken naar

Algemeen