Jezus is het antwoord (2002)

Het is weer tijd voor kerstmuziek, kerstboom, tijd voor gezelligheid in het gezin, met lichtjes voor de ramen. Terwijl 1 op de 10 christenen het een akelige tijd vinden, houd het merendeel nog steeds van die donkere dagen in jaar. Kerstmis.

Weet u waarom u kerst viert, de een zal zeggen, voor die fantastische cadeautjes, de ander voor de ontmoeting met familie en goede bekendenen. Weet u het.. waarom u kerst viert. Voor vele is het een rustpauze van twee dagen voordat ze weer aan ‘t werk moeten.

Toch is kerst het antwoord. Het antwoord op alle vragen waarmee, wij vandaag de dag zitten. Kerst is het antwoord. Het antwoord voor mensen die het niet zien zitten, of juist zin zitten in het leven. kerst is het antwoord die u vandaag moet horen.

We leven in drukke maatschappij, met nauwelijks rust voor uw en uw medemens. Voordat je het weet is een jaar in je leven verstrekken, zonder dat je er de rem op heb kunnen zetten. Je zoekt een uitweg.. een afslag.. maar je ziet alleen maar de problemen van het leven om je heen.

Ten tijde van de Romeinse bezetting omstreeks het jaar nul, was het precies hetzelfde. Het leven ging voorbij onder druk van de Romeinse bezetter, je belasting werden opgehaald door landverraders, vreemden waren de baas over je bezittingen. Je wilt verlost worden.

Lang geleden hadden de priester verkondigd van een Messias, een redder die zijn volk komt verlossen. Het is nog niet bekend wanneer.. maar hij gaat het doen.. hij wil je zijn volk redden. Hoe lang wachten is het op “een kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en met noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst, Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn Koninkrijk, doordat hij dat sticht en grondvest met recht en gerechtig heid van nu aan tot in eeuwigheid. (jes 6;5,6) De Israëlieten kende de profeten uit het oude testament goed.. er zou een verlosser komen.. maar wanneer men voelde zich zo verzonken in de ellende van de Romeinse overheersing.

Iemand die je komt verlossen.. daar hebben wij toch ook behoefte aan.. vandaag de dag.. behoefte aan iemand die je komt bevrijden uit de hectiek van dit leven. Kijken wij niet uit naar iemand die ons rust kan brengen in onze non-stop drukte. Kijken wij niet uit naar iemand die ons voldoening geeft, de kans geeft om onszelf de zijn.. zonder druk van buitenaf.

Zoeken wij niet een raadsman.. een sterke God, Iemand die ons altijd bijstaat als een vader, iemand die vrede sticht met recht en gerechtigheid.

Als uw vraag is.. hoe ervaar ik liefde, rust, hoop en vrijheid weer in mijn leven.. dan is kerst voor u het antwoord.

Zoeken naar iemand die kan luisteren naar de problemen die je hebt.. en niet alleen luisteren.. iemand die er daadwerkelijk wat aan kan doen... Dan heb je een machtig persoon nodig.. iemand die bereid is om muren door te breken. Kijk maar naar al die wereldleiders. Ze staan op het toneel en weten de beslissingen te nemen die ze direct naar hun doel brengt. Willen wij dat niet in ons eigen leven. Iemand die voor ons muren doorbreekt. Iemand die staat voor hetgeen hij gelooft. Iemand met normen en waarden.

Wij zoeken een koning. Een echte leider. Dat willen wij toch? Iemand naar wie wij kunnen opkijken, iemand die leiderschap en gezag uitstraalt. Eerder dit jaar werden wij geconfronteerd met Pim Fortuyn. Niet iedereen was het eens met zijn ideeën, maar er was iemand die zegt wat hij denkt, en doet wat hij zegt. Mensen hebben behoefte aan iemand die ze bemoedigen in de strijd. Ze hebben behoefte aan iemand die ze komt verlossen uit de ellende... of het nu groot is of klein... mensen zoeken houvast.

En daar is kerst ook het antwoord op. Het antwoord op al je zorgen, Toen Jozef en Maria te horen kregen dat ze een kind zouden krijgen die en koning zou worden, waren ze stomverbaasd.. een koning.. “ Uit een streek, waar nooit leiders vandaan kwamen.. toch was alles wat erop wees dat de bijzondere kind van Jozef en Maria.. een koning genoemd kon worden, immers hij was een bloed verwant van koning David.

Een koning.. zou deze koning een leider zijn in de ogen van mensen.. zou deze koning een echte leider zijn, die de Romeinse overheersing kon bevechten. Is dit de koning die wij zoeken in ons leven. Die kan strijden tegen de problemen van ons leven. Is het antwoord van kerst het antwoord in u leven?

Deze koning was er al voordat hij geboren werd als mens in een Kribbe, want zo zegt de bijbel. In het begin was het woord en woord was bij God en het woord was god, alle dingen zijn door het woord geworden, en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is. In het woord was leven en het leven was het licht der mensen, en het licht schijn t in de duisternis en de duisternis heeft het licht niet gegrepen.

Deze koning zal regeren vanuit het licht.. deze koning heeft een koninkrijk, waaraan u en ik mogen deelnemen.. het enige wat u en ik moet doen is het antwoord van kerst accepteren in uw en mijn leven.

Angst.. ook kerst heeft daar een antwoord op. Dit jaar speelde angst een rol in het leven van diverse Nederlanders, ja ook in die van mij. Angst tegen politiek geweld na de brute moord op Pim Fortuyn. Angst wat er ging gebeuren tussen diverse bevolkingsgroepen.

Angst voor terreur en terrorisme... angst blijkt een belangrijk deel uit te maken van ons leven.. en dat hoeft niet zo te zijn. Want kerst heeft hier antwoord op. Een antwoord waar we elk jaar weer bij stil staan. Jozef en Maria waren ook angstig. Waar vinden we een plek om te slapen. Hoog zwanger en nergens een plek om te rusten. Van herberg naar hotel. Zoekend en dolend. Totdat je plek vind om te rusten. Een plek om bij te komen .

Ook wij zijn op zoek naar een gevoel van rust. Een plek om bij te komen van de drukte van dit leven. Velen hebben dit gevoel bij kerst. Lekker op je gemak rusten van de drukte van het afgelopen jaar. Heel de wereld lijkt alle angst, twijfel en verdriet eventjes te zijn vergeten.. maar dan komt 27 december, en het lijkt alsof heel maal niets veranderd is.

Dat was niet in het geval van Jozef en Maria. Het antwoord van kerst was niet een antwoord voor een moment, om na een climax weer te doen laten vergeten. Het antwoord van kerst bracht wijzen uit het oosten met kostbare geschenken, het antwoord van kerst zorgde dat herders een koning aanbaden met alle eer. Het antwoord van kerst is het antwoord voor een veranderd leven..

De engelen zeiden: ere zij god in de hoge, en vrede op aarde bij mensen de welbehagens.

Deze leider zal vechten, tegen angst, verdriet en ellende. Hij zal overwinnen, heeft overwonnen en het wachten is op zijn glorieuze wederkomst.

Het antwoord van Kerst zal ons leven vernieuwen.. dat is als u bereid bent om angst, drukte en stress in te ruilen voor het antwoord van kerst.


Het antwoord van kerst dat is Jezus

Jezus kwam naar deze wereld.. geboren als antwoord
het antwoord op zonde, ellende en verdriet
het antwoord, op onderdrukking, verdrukking en overheersing door anderen

Het antwoord, bleef niet klein als een baby, maar groeide op.
Het antwoord, Jezus Christus liet zien hoe wij ons leven behoren te leven
Het antwoord, Jezus Christus liet ons zien dat wij God moet liefhebben boven alles
Het antwoord, Jezus Christus liet ons zien dat wij elkander moeten liefhebben.

Jezus.. is de weg, de waarheid en het leven... het antwoord voor een ieder die alleen het donkere van de aankomende kerstdagen ziet.
Jezus is het antwoord voor een ieder die zich eenzaam en alleen voelt
Jezus is het antwoord, als je je niet heel voelt.

Ben jij blij met antwoord van kerst. Jezus is het antwoord op de vragen waar jij en ik mee zitten en niet alleen rond de dagen van kerst, maar elke dag van het jaar. Bij Jezus is het niet alleen fijn op 25 en 25 december, maar iedere dag. Wil jij niet een leven vol blijdschap, een leven waar er antwoord is op verdriet.

Jezus moest zelfs zijn eigen leven geven, om te laten zien dat het antwoord van kerst geen loze belofte is. Jezus werd vervolgd, bespuwt en bespot, als onschuldig lam geofferd. Omdat de mensen in de tijd (de leiders). Hem niet het juiste antwoord vonden.

Jezus stierf aan het kruis omdat mensen niet inzagen dat het antwoord op al hun problemen onder hun leefde. Maar Jezus was niet zomaar iemand hij was de zoon van God. God in de mens afgedaald. Jezus maakte dezelfde problemen en zorgen, maar ook vreugde mee die wij kennen.

Door aan het kruis te sterven.. werd het antwoord van kerst geen kreet, maar waarheid. En de vervulling kwam toen Jezus opstond uit het graf op de mooie paaszondag.

Het antwoord van kerst leeft, Het antwoord op de overheersing van de zonde in ons leven. Het antwoord op de vraag naar een echte leider in ons leven. Het antwoord op angst en verdriet.

Jezus is het antwoord van kerst. Beantwoordt u de vraag van Jezus
“zie ik sta aan de deur en klop”
Laat u hem binnen, want Jezus wil met u maaltijd houden... Jezus wilt u leren kennen, wilt u hem leren kennen. Jezus wil deze kerst onvergetelijk maken. Met u en met mij..

Want de vragen die u heeft in dit leven.. zijn beantwoord door Jezus de Messias, geboren in een kribbe, gekruisigd en opgestaan... het enige wat hoeven te doen is luisteren en handelen naar zijn stem.Overdenkingen

Seminars

Zoeken naar

Algemeen