God is onze toevlucht en sterkte

Psalm 46

Wij leven in een onrustige wereld. Wij zien hartverscheurende beelden van gegijzelde kinderen in Rusland. Wij kijken en horen van ontvoeringen, bomaanslagen. En aan de andere kant van de wereld krijgen wij berichten van hongersnood en oorlog. En op weer op andere plekken horen wij van stortregens en orkanen.

Wij zijn op beland in de eindtijd, een tijd waarvan Jezus zei tegen zijn eigen discipelen, als teken van de eindtijd. “En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Ziet toe, dat niemand u verleide! 5 Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden. 6 Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet.”

Jezus zelf vertelt de discipelen wat er allemaal zal gebeuren Er zijn diverse verhalen van sekten en mensen die claimen dat zij de messias zijn. Wij zijn duidelijk getuigen via radio en tv an de vele oorlogen. En Jezus eindigt door de zegen.. weest niet verontrust, want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet.

Mensen vandaag de dag zijn omgeven door angst. Angst van wat er komen gaat. Angst voor bomaanslagen en terrorisme, mensen hebben angst ten aanzien van wetten die het Chritenen moeilijk zal maken om te kiezen voor hun God. En toch zegt Jezus.. weest niet verontrust.

Hoe kunnen wij deze worden van Jezus in de praktijk toepassen. Hoe kunnen wij zekerheid vinden in Gods vertroostende woorden. Hoe blijven wij staande in een wereld die niet met Jezus op stap wilt gaan. Is er nog hoop voor ons. Is er een uitweg.

Jazeker, David in Psalm 46 beschrijft heel mooi in vers 2, “God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden. “

God is ons een toevlucht en sterkte. Bij Hem kunnen wij schuilen, aan Hem kunnen wij ons verdriet kwijt. In gebed tot God, via Jezus kunnen wij ons hart uitstorten. Denk maar eens aan de drie vrienden van Daniel. Ze weigerden de knielen voor Koning Nebukadnessar. Dat kunnen wij lezen in hoofdstuk 3. Deze jongen mannen werden voor hun ongehoorzaamheid aan de ‘menselijke’ koning gestraft. Ze werden in de brandende, vurige oven gegooid. Echter de dichterlijke woorden van David “Ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden. “ Het is Jezus zelf die in het midden ging staan van deze jongemannen, deze drie vrienden van Daniel verbanden zich niet aan het verterende vuur, maar werden gered. Denk maar aan Petrus in Handelingen 12, hij werd in de gevangenis gegooid en de volgende dag zou hij berecht worden voor de wrede koning Herodes die er alles aan deed om de volgelingen van Jezus dwars te zitten en de opbloeiende gemeente te doen ontmantelen. Het was een engel van de Heer die de boeien liet afvallen van de voeten van Petrus, en de celdeur open deed zodat hij kon ontsnappen. Ik kan door gaan denk aan het verlossend werk van de Heer, zodat Israël kon ontsnappen aan de wrede Farao. Keer op keer heeft God zich bewezen als een toevlucht en sterkte. Waar wij zwak blijken te zijn.. daar is God sterk. Waar wij geen oplossing weten voor ons menselijke omstandigheden… daar is God met de juiste oplossing op Zijn tijd. De Heer is een hulp in benauwdheden in de engelse bijbelvertaling staat zelfs “bewezen hulp en wel beproefde hulp in tijden van nood.”

Heeft u de Heer de kans gegeven om de problemen in Uw leven voor u op te lossen? Geef hem de kans, hoe groot of hoe klein de uitdaging ook mag lijken. Dan kunt u ook net als David zeggen: Daarom zullen wij niet vrezen, al verplaatste zich de aarde, al wankelden de bergen in het hart van de zee. 4 Laat bruisen, laat schuimen haar wateren, laat de bergen beven door haar onstuimigheid.

Wellicht ziet u in uw bijbel achter deze vers het woordje Sela staan.. heeft u zich afgevraagd wat dit betekent, het betekent “pauzeer en denk rustig over hetgeen u gelezen of gezegd heft.”De drie vrienden vreesde de omstandigheden om hun heen niet. Ze kenden de kracht van God. Ze hadden een intieme band, een relatie met Hem door middel van gebed en studie. Wat er ook zou gebeuren, ze hadden hun antwoord klaar, in Daniel 3 vers 16 staat het volgende: “Toen antwoordden Sadrak, Mesak en Abednego de koning Nebukadnessar: Wij achten het niet nodig u hierop enig antwoord te geven. 17 Indien onze God, die wij vereren, in staat is ons te bevrijden, dan zal Hij ons uit de brandende vuuroven, en uit uw macht, o koning, bevrijden; 18 maar zelfs indien niet – het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet vereren, en het gouden beeld dat gij hebt opgericht, niet aanbidden.”

Het vuur mag misschien sterk lijken, God is in staat hen te bevrijden. Misschien lijkt het of mensen bij u op het werk u dwars liggen. En u proberen de dwingen om bijvoorbeeld op Sabbat te werken. Wij weten God is bewezen een toevlucht en sterkte.. daarom kunnen wij zeggen in alle moeilijkheden in ons leven… “De God die wij vereren is bij macht ons te bevrijden.

Staat u stil bij hetgeen Christus voor u betekent, denkt u na over hoe God u gered heeft bij alle problemen en zorgen die op u weg zijn gekomen.

God wil dat wij onze ogen op Hem richten en niet op de omstandigheden rondom ons hoe erg het mag lijken. Jezus vertelt ons in Matteus 24 tal van zaken die zullen gebeuren voordat Hij terug zal komen. Geven wij dan tussendoor de moet op… NEE. Wij kunnen en mogen onze toevlucht zoeken in hem die ons onder zijn vleugelen houdt. Immers Hij heeft het belooft en Hij zal het ook doen.

God is niet alleen een zekerheid voor wat er gebeurd hier op aarde.. namelijk een zekere bescherming tegen het gevaar van om ons heen. Hij geeft ons ook een zekere eindbestemming belooft. Namelijk een nieuwe hemel en nieuwe aarde.

Amen

Overdenkingen

Seminars

Zoeken naar

Algemeen