Laat mij uw weg zien

Laat mij uw weg zien

Wij stonden stil bij het prachtige paradijs die we kwijt zijn geraak, het hof van Eden. Adam en Eva waren eigenwijs.. ze hebben hoogspel gespeeld en nu.. nu kwam zonde in het spel. Ze waren de weg kwijt. Ze waren hun onschuld kwijt. Schaamte kwam op het toneel. Maar niet alleen dat. Het is net als een klein kind die verdwaald raakt. De weg naar huis. De weg terug naar God was geblokkeerd.

Maar God had een plan… voordat deze aarde geschapen werd, had hij een ontsnappingsclaus voor zonde en schaamte. Een plan om de mensheid terug te brengen naar Gods liefde.. de schoonheid van het paradijs. Het is net als een brandmelder. Zodra er brand uitbreekt.. breek het glas en de hulptroepen komen.

Zodra de eerste mens van de ‘vrucht’ had gegeten werd het noodglas van de brandmelder ingeslagen en werd het verlossingsplan in werking gezet. Een plan om de mens te redden van schaamte. Over de plan gaat wij het vandaag hebben. Je zou zelfs kunnen zeggen de mens.. toen.. maar ook jij en ik.. Nu zijn de weg terug naar dat paradijs kwijt geraakt. De kernvraag deze ochtend is.. Heer laat ons Uw weg zien.

Wat is Gods weg.. wat is die basis? Wat wil Jezus ons opnieuw kennis mee laten maken
Dat is liefde. Zorgen voor je naaste.. net zoals je dat voor jezelf zou willen doen. God houdt zielsveel van jou en van mij. Het koninkrijk van God.. Bestaat uit liefde.

Gods liefde was zo groot dat hij Adam en Eva niet gelijk vernietigde voor hun ongehoorzaamheid.. maar de kans gaf om opnieuw hun leven aan God te geven. De mens was zo fout.. zo verkeerde vanaf dat moment toe nu toe is de mens ontspoort gekraakt. De bijbel staat boordevol verhalen van jongeren en ouderen, manen en vrouwen, rijken en armen die waren gestruikeld die de weg niet meer zagen maar door Gods liefde weer op het juiste spoor zijn gezet.

Liefde is de basis van de relatie met God. Laten wij gaan kijken dieper gaan kijken naar de basis van de relatie... Als je niet van iemand houdt, dan zul je ook niet bij de persoon de rest van je leven willen blijven. God houdt zoveel van jou en mij. Dat er alles aan wil doen om die verbroken relatie te herstellen.. Vandaar het noodplan.. het verlossingsplan

God houdt zoveel van jou en van mij … dat hij alles op alles stelt om ons terug te brengen naar het hof van eden. God wil ons redden, Redden van wat? Redden van zonde... en wat is zonde... zonde is het niet volgen van Gods wet, de tien geboden, de tien woorden. Het is niet luisteren naar Gods Wil… God wil niets liever dat wij onze harten weer opstellen m die relatie met Hem te doen laten herstellen.

Wat is zonde dus: heel simpel gezegd.. zonde is dingen doen.. die je van Gods weg doen laten afkeren. Wat doet de zonde met ons nu precies. Een voorbeeld:
In de dagen van het vroegere Romeinse rijk had men de straffen, straffen, waarbij duidelijk is wat zonde met ons doet. Als iemand een moord had gepleegd, werd de dader niet opgesloten, voor een lange tijd in de gevangenis. De dader werd vrijgelaten. Maar met een voorwaarde. Het lichaam van de slachtoffer werd aan het lichaam van dader werd vastgebonden. Het gezicht van de slachtoffer, aan dat van je dader, zijn handen aan jouw handen, zijn voeten, aan jouw voeten.

Heel onsmakkelijk allemaal. Maar dat is wat zonde doet. Je leeft wel, maar kijkt als het ware de dood in de ogen. Zolang je niet bekend waar je fout bent in je leven (dat is waar de wet je op wilt wijzen) dan vernietigt de zonde langzamerhand je leven. Blijdschap en vreugde verdwijnen. Je bent vastgebonden aan je fouten. Het was in die tijd een verschrikkelijke straf.. De dood die jij op je geweten had.. werd uiteindelijk je eigen dood.

En dat is zonde.. Als wij niet vragen om vergeving van onze zonden vragen aan Jezus. Iedere dag opnieuw dat is het de zonde die langzamerhand ons van binnen uit doet vernietigen. Gods wet laat zien waar je fout kan gaan in het leven. Gods wet laat zien wat een bedreiging vormt voor een groeiende relatie met Hem. Omdat God ons een spiegel voor houdt kunnen wij zelf beslissen of wij willen genezen ja of nee..., God weet dat zonde ons leven vernietigt, God dwingt niet... God is liefde.., de keus is aan jou en mij

Willen wij de weg terug naar Eden ontdekken.. als wij willen begrijpen wat die weg inhoudt.. dan dienen wij te beseffen hoe erg de zonde wel niet is. Kunnen wij onszelf redden, van deze verschrikkelijke straf. Wat moeten wij doen?

In de dagen van het Oude Testament moest je voor elke overtreding je lievelingsdier offeren. Je moest zelf het dier doden. De priester besprenkelde het bloed in de tempel en je zonde werden gegeven. Elke keer wanneer je de fout in ging… moest je weer met een dier naar de tempel. De enige manier om rein te worden is door het bloed van een dier.. bijvoorbeeld een onschuldig Lam te laten vloeien.. De bijbel leert ons dat er vergeving is van zonde zonder het vloeien van bloed.

Wij als mensen hebben de neiging om toch maar onze weg te gaan. Ik weet het wel beter. Ik weet toch wel wat goed voor mij is.. Ik kan toch mijn eigen weg bepalen.. Ik weet toch wel wat goed voor mij is. Wij denken vaak dat al die “geboden’ bedoeld zijn om ons leven ellendig te maken. Wel eens die uitspraak gehoord. Als je gelovig bent dan mag je niets… Je mag dit niet.. en je mag zus niet en zo niet.. Maar de bijbel leert ons in Romeinenbrief dat Gods wil volkomen, welgevallig is en goed. Met andere woorden… wat God voor ons wilt.. is perfect. Geen regels om ons te pesten.. maar om ons gelukkig en vrij te voelen.

En omdat God het beste voor ons heeft.. omdat hij onze schaamte van ons wil wegnemen.. omdat Hij niet wil dat wij ‘voor eeuwig dood zullen zijn. Omdat hij wil dat bij Nu vreugdevol kunnen leven. Daarom stuurde God zijn eniggeboren zoon- het noodplan, het verlossingsplan - Jezus Christus naar deze aarde want.en Geen Moment te laat zo leert Johannes 3:16 ons : ““Want omdat God ons liefheeft, heeft hij Zijn eniggeboren zoon gestuurd, zodat wie in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft”

God
stuurde Jezus.. Jezus werd gestuurd om aan jou en mij te laten zien.. hoe die weg naar het hof van eden bewandeld dient te worden. Wat de tien woorden, de Wil van God nu precies in hield.

Het gedrag van Jezus was van iemand die niet opgeeft ook al keerde de mensen toen, en ook nu de rug toe. Maar Jezus stond en staat klaar voor iedereen. Of je een miljonair bent of straatarm. Jezus wil ons ultieme vriend zijn. Jezus gaat tot het uiterste voor jou en voor mij.

Jezus kwam om bevrijding te preken, om ons te laten zien vat liefde betekend. Om mensen die zich geketend voelen aan de zorgen en pijn van deze wereld verlost te laten voelen. De boodschap van Jezus was helder... “Niemand komt tot de vader dan door Mij”, begrijpelijk “Ik ben de weg de waarheid en het leven”. Was radicaal “Als je niet bent als de kinderen, dan zul je het koninkrijk niet beërven.”

Jezus deed wonderen, talloze, blinden konden zien, doven horen, lammen wandelen... Jezus was begaan met alles en iedereen. Hij sprak de waarheid, en liet zien wat God bedoelde met ware liefde: Hou van God met geheel je hart, je ziel en je verstand en hou van je naaste net als jezelf.
Jezus liet zien dat het leven van een Christen bestaat uit.. “liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing” Wat kun je tegen zulke woorden hebben, wat is daar mis mee, Jezus werkte vanaf zijn doop 3 en een half jaar en hij was populair onder het volk

Alleen waren er een stel geleerden, Farizeeën en Sadduceeën genaamd die het niet zo hadden met de handel en wandel van Jezus. Deze geleerden, waren juist gelovigen.. Mensen die geloven in de bijbel als het woord van God Men zocht en zocht naar iets waar met Jezus om kon veroordelen. Men keek naar het overtreden van hun regels, men keek naar zijn gedrag.. Men zocht en zocht en zocht, maar men kon uiteindelijk niets vinden om Jezus te kunnen veroordelen. Totdat Judas Jezus veraarde bij de Farizeeërs.

Jezus, Hij die onze vriend is, wordt om totaal onschuldig in de boeien geslagen en weg gestuurd op weg naar de Hogepriester Kajafas. Daar verzameld bij de schriftgeleerden en de leiders van de kerk in die dag, Het was een soort kerkelijke rechtbank. Isreal in die dagen werd bezet door de Romeinse Keizer, en Rome had haar eigen rechtbanken, echter de Joden in die tijd bedongen het recht om voor geestelijke zaken eigen rechter te kunnen en mogen spelen.

Jezus, vertelde dat Hij de Zoon van God is, die de mensheid komt redden. De hogepriesters namen dit punt aan om Jezus te veroordelen. Jezus, werd veroordeeld omdat Hij de waarheid sprak. Vervolgens zo schrijft Matteus zeiden de Hogepriesters. Wat is uw oordeel?’ ‘Hij is schuldig en verdient de doodstraf,’ antwoordden zij. 67 Toen spuugden ze hem in het gezicht en stompten hem. Anderen sloegen hem 68 en riepen: ‘Laat eens zien, Christus, dat je een profeet bent. Wie heeft je geslagen?’

Ultieme vriendschap. Als jij een relatie met Jezus hebt, of begint zullen er mensen zijn die je de vinger wijzen en zeggen dat je een “Heilig boontje” bent. Niet iedereen zal begrijpen dat je een relatie hebt met iemand die bergen voor je zou kunnen verzetten. Mensen kijken vreemd als je op Sabbat de kerk bezoekt, Dat je bid voor het eten. Sommige jongeren en ook ouderen schamen zich dat ze een relatie met Jezus hebben en durven er niet over uit te komen.

Ik kan mij zelfs een evangelisatie actie herinneren toen wij met de jeugdgroep van Rotterdam naar de binnenstad van Rotterdam gingen om te zingen en flyers uit te delen. Enkele jongeren wilden niet mee… Niet omdat ze flyeren niet leuk vonden, Maar men zei “Riley.. mijn klasgenoten winkelen altijd hier in de winkelcentrum.. stel je nou voor als ze mij hier zien staan.. dan wordt ik gepest op school “

Jezus is vrij duidelijk als je je schaamt voor de liefde Hij zegt Als iemand zich voor mij en mijn boodschap schaamt tegenover de trouweloze en zondige mensen van deze tijd, zal ook de Mensenzoon zich voor hem schamen, wanneer hij vergezeld van de heilige engelen komt met de glorie van zijn Vader. Jezus gaat voor ultieme vriendschap...Jezus gaat tot het uiterste voor ons. Wat is dan onze reactie. Nemen wij dan ook de uiterste beslissing voor Hem?

Durven wij vandaag tegen Jezus te zeggen.. “Ik heb uw noodplan gezien.. ik zie dat u mij wilt redden van de ellende.. ik kies voor uw liefde.. Ik ga uw weg op.

Nadat Jezus door Hogepriesterlijke raad werd veroordeeld, was er blijkbaar nog een juridisch probleem. Het was maar een religieuze rechtbank. Het kon bepaalde strafmaten niet uitvoeren en zeker niet de doodstraf.., dat was voorbehouden aan de overheersen van het toenmalige Israël, de Romeinen. De gouverneur over Israël, was Pilatus. Vaak moest hij rechtspreken over moordenaars, over fraudeurs en belastingontduikers... Maar nu stond de man uit Gallei voor Hem. Jezus de man die water in Wijn veranderde bij het bruiloftsfeest in Kana, Dezelfde Jezus die liep over het Water, Jezus die doden op liet staan. Dezelfde Jezus die Genas, vergaf en redde.

Die Jezus wil met jou en mij op weg., Hij stond terecht op de plek waar de zondigen terecht worden gesteld. Daarom weet Jezus zo goed wat wij doormaken in ons leven, Jezus werd gebracht, waar de zondigen ook gebracht zullen worden, die niet hebben gehandeld naar de woorden van Liefde van God. Die Zijn wil in de weg hebben geslagen. Het oordeel door de Hemels rechtbank. En het loon van de zonde, zo zegt de bijbel, is de eeuwig dood.

Maar met Jezus is er een verschil, zo staat er in de brief aan de Hebreeën Onze hogepriester (dat is Jezus zijn rol voor jou en mij) kan volledig meevoelen met onze zwakheden. Hij heeft alle beproevingen net zo ondergaan als wij. Alleen, gezondigd heeft hij niet. Jezus, heeft niet gezondigd.., Hij stond onschuldig voor het gerecht.

Pilatus had het er zeer moeilijk mee. Pilatus zocht een uitweg hij zei: ‘Waar beschuldigt u deze man van?’. Pilatus kreeg het gevoel dat Hij voor het blok werd gezet en ging Jezus verhoren, Ben je Jood, ben je een koning.. Wie ben je jij. Maar niets wat Jezus bleek uit dat hij schuldig was aan iets, laat staat aan de doodstraf

Jezus biedt ons ultieme vriendschap, waar anderen je uitlachen omdat Jezus zegt dat je behoort tot een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, Gods eigen volk Vergeet noit wij staan op vaste grond. Waar Jezus onschuldig werd heen en weer gestuurd, waar Jezus onbarmhartigheid werd getoond Hebben wij zekerheid. Zekerheid dat wij behoren tot het volk van God. Jezus leed de ultieme vernedering bij het gerecht, Jezus werd verworpen en een moordenaar werd vrijgesproken.

Waar wij hebben gezondigd en wij in feite de straf zouden moeten krijgen.. Worden wij vrijgesproken en krijgt Jezus de doodstraf. Die wij verdienen. Wij worden uit de duisternis geroepen.. Terwijl Jezus de duisternis van verdriet en vernedering werd ingestuurd. Ultieme vriendschap die Hij ons alleen biedt, wat doen wij dan daarvoor terug. Wat is ons antwoord op de ultieme vriendschap van Jezus Christus, kiezen wij ervoor om de weg van Christus te volgen?

Maar daar bleef het niet bij.. Jezus werd beetgepakt en geslagen met een zweep. Men gaf Jezus een doornenkroon en hij werd bespot en uitgelachen door de soldaten. Hoeveel vernedering kan een onschuldig iemand doorstaan. Zonde is een dodelijke ziekte. Voor je het weet ben je geestelijk helemaal uitgeput, je ben niet alleen verder van de mensen om je heen, je bent verder van God. Zonde is net als de weg die Jezus moest afleggen naar Golgotha, eenzaam, slopend, vernietigd en op het laat uitpuntend. Jezus is iemand die tot het uiterste gaat. Hij is zelfs bereid om de weg die lijd tot zelfvernietiging te nemen zodat wij die niet hoeven te bewandelen. Waarom zou je de liefde van Christus blijven negeren, waarom zou je niet met Hem op weg willen gaan.. En waarom zou je willen blijven wandelen op een weg die leidt naar verdriet, ellende en dood.

Jezus kreeg een van de vreselijkste straffen die de mens kon bedenken, het kruis. Het handen en voeten doorboord, speer in zijn zijde. Verstoten, alleen.. En toch zegt Jezus aan iedereen daar vergadert.. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen.’ Terwijl mensen hem bespotten.. Vraag Jezus aan God ons te vergeten. Als onze aardse vrienden iets misdaan hebben, hoe klein dan ook, hebben wij het vaak moeilijk om de andere te vergeven.., maar Jezus laat zelfs aan het kruis het ultieme van zijn liefde zien. Hij is in staat om ons te vergeven, hoe verkeerd wij ook gehandeld mogen hebben.

Hoe werkt die vergeving…Ik kan het beste illustreren aan de hand van het volgende voorbeeld. Een kleine sprinkhaan is in gevecht met een veel grotere insect. Ze vechten.. totdat dat grotere insect zijn dodelijk gif in de sprinkhaan spuit. Als de sprinkhaan niet reageert. Als hij niet handelt zal hij het dodelijke gif door zijn lichaam stroomt.. die persoon doden. Maar als hij snel een bepaalde plant zoekt en eraan zuigt blijft hij in leven. Elke keer wanneer het kwade ons verleidt tot de zonde, het afvallen van de weg van God worden we weer besmet met de gevolgen van de zonde.. We moeten dus steeds terug naar God. Hoe groot of hoe klein onze fout niet is.

Naast Jezus waren er ook twee anderen die ter dood werden veroordeeld. Een van die twee moordenaars zei Zelfs jij vreest God niet, terwijl jou hetzelfde vonnis treft? 41 En wij worden terecht gestraft, het is het loon voor onze daden, maar deze man heeft niets kwaads gedaan. Deze moordenaar kende Jezus slechts een paar minuten. Hij had nauwelijks tijd om een langdurige vriendschap op te bouwen. Maar Hij erkende een belangrijk feit. Hij erkende dat hij afhankelijk was en wilde zijn van Iemand die onschuldig is en toch ontzag bleef hebben voor God. Hij zag dat er iemand was die ultieme vriendschap liet zien.., hoe erg en verschrikkelijk de situatie ook was. Die man zag iemand die tot het uiterste zag gaan voor een waardige zaak, namelijk de toegang tot het koninkrijk van God voor al die mensen die zondig zijn en erkennen dat zij fout zijn geweest en Jezus nodig hebben als redder. Daarom zei die moordenaar, “Jezus, denk aan mij, wanneer u in uw koninkrijk komt. “
Die moordenaar daar. Had ultieme vriendschap begrepen en Jezus zei dat ook Koninkrijk van God mocht binnentreden, omdat zijn fouten ook waren vergeven.

Jezus ging tot het uiterste zodat wij.. Ook hier en in in de 21ste eeuw redding mogen krijgen van onze fouten en tekortkomingen. Wat wij moeten staat kort en krachtig beschreven in 2 kronieken 7: 14 Als mijn volk, dat alleen mij toebehoort, zich dan in gebed nederig tot mij wendt en zijn slechte praktijken laat varen, zal ik vanuit de hemel naar ze luisteren, hun zonde vergeven en hun land herstellen.

Laten wij vandaag kiezen om tot het uiterste te gaan. Want wij mogen vol vertrouwen naderen tot de troon van een God die ons liefheeft met ganse harte. Als wij vragen om vergeving van onze fouten en tekortkomingen, als wij berouw en spijt hebben van al die zaken die gaan tegen de wil van God.. Dan zullen wij barmhartigheid en genade ontvangen en hulp ontvangen op het juiste tijdstip. Het klinkt wellicht vreemd, maar Jezus dood en het bloed wat gevloeid heeft daar op het Kruis op Golgotha betekende niet het einde, het betekende niet verdriet noch ellende. Maar het begin. Een begin die zal duren tot in eeuwigheid. Jezus ging tot het uiterste om te laten zien wat voor effecten de zonde heeft, Jezus ging tot het uitertse om te laten zien hoeveel hij van jou en mij houdt. Jezus ging tot het uitertste zodat er een weg is naar morgen. Een weg terug naar Eden.

LIED


Hoe staat het ervoor met onze relatie met Jezus. Deze Jezus, een onschuldig man.. Zoon van God, werd weggevoerd... Hij werd weggevoerd omdat mensen niet wisten wij Hij werkelijk was. Jezus belande in de gevangenis omdat velen Hem niet willen accepteren in hun hart. Jezus kreeg vele zweepslagen tot bloedens toe, omdat mensen niet geraakt werden door de boodschap van zijn liefde.

Jezus kreeg een kroon van dorenkoren, omdat mensen hem niet zagen als de vorst van Gods Koninkrijk, maar als een rebel. Jezus moest het Kruis dragen, een zware ruw houten kruis. Bebloed rug.. Bebloed hoofd, werd hij onder gejoel naar het kruis geleid.. Waren die mensen vergeten wat de Jezus had gedaan.. Ze riepen Hosanna.. Hosanna.. En slechts een paar dagen riepen ze Kruisig Hem Kruisig Hem. Weg met Hem. Hoe kunnen ze dat doen met de redder van de mensheid. Hoe konden ze dat doen met degene die ons zoveel goeds te bieden heeft.

Jezus werd op brute wijze aan het kruis genageld. Spijkers door polsen en door zijn voeten. Daar was hij genageld. Genageld omdat wij de relatie met hem verbroken hebben. Daar lijdt onze Koning, Omdat wij hem aanbeden met onze mond, en niet met onze harten, Daar hangt hij voor ons omdat wij onze fouten en tekortkomingen niet hebben erkend. Daar hangt hij voor ons omdat wij ons leven niet voor de volle 100% procent overgeven. Daar hangt hij ... terwijl wij onze relatie met Christus hebben verbroken.. Hangt hij daar om het te herstellen.
Terwijl hij daar voor onze fouten, onze zonden, onze schaamte, onze eigenwijsheid.. Hangt., Worden onze harten dan nu wel aangeraakt. Zijn klederen werden van hem afgenomen... en er werd om gegokt. De koning, onze vredevorst die een relatie met ons wilt en door onze fouten, kreeg hij een van meest verschrikkelijke straffen die je maar kunt bedenken. Je Lichaam schuurt langs het ruwe kruis. Je probeert te ontlopen dat de spijkers je lichaam nog meer pijn berokkenen, maar het lukt niet.

Terwijl wij Jezus in de steek laten.. Leed hij voor ons de straf. Jezus, onze dierbare Jezus. Hij die ons beter maakt, hij die ons wilt vergeven.. Hij die ons koning is. Hij die ons kracht geeft. Omdat wij hem alleen met onze mond volgen, Omdat wij eigenwijs zijn.. Omdat wij niet vragen om vergeving omdat wij de relatie hebben verbroken met Hem, moest hij het herstellen, Hij moest het herstellen, zodat wij gered kunnen worden, De relatie moest hersteld worden, zodat wij in blijdschap kunnen zingen, De relatie moest hersteld worden zodat wij vergeving voor onze zonden kunnen krijgen.

En de enige manier om die relatie te kunnen herstellen is door het kruis. Jezus moest de straf ondergaan die geldt voor een ieder die op deze aarde leeft en heeft geleefd, zodat wij door Jezus kruisdood nieuw leven kunnen krijgen. Het kruis, Het kruis... Jezus schreeuwt het uit... “Mijn God... Mijn God... waarom heeft U mij verlaten” Jezus voelt zich verwijderd van de Heer, Maar God was ook daar naderbij. De straf die die zonde teweegbrengt geeft ons het gevoel dat wij verweg van God Staan.. Maar Christus wist dat Hij deze straf moest ondergaan. Voor ons... zodat wij bevrijd kunnen worden van onze schulden, onze zonden, onze schaamte. Jezus heeft zijn eigen leven in de weegschaal gezet zodat onze verbroken relatie hersteld kon worden. Als Jezus voor ons de verschrikkelijke dood zou sterven. Dan is redding voor alle hier aanwezig. Alle die hier vanavond willen erkennen dat Jezus de Koning is van het leven. Als u zich verwijderd voelt van God.. Neem God aan.. En niet alleen met uw mond... maar met uw hart. Laat die toerenteller van het hart uitschieten. Jezus is gekomen zodat een ieder die Hem gelooft Eeuwig leven heeft en niet verloren gaat. Zijn bloed vloeide aan het kruis, zodat U een rein Hart mag krijgen. Zijn bloed vloeide aan het kruis zodat u vergeven kon worden. Zijn leven gaf hij aan het kruis.. Zodat u en ik kunnen leven. Wit je leven.. wil je eeuwig leven ontvangen. Wil je bevrijd worden van de straf die de zonde met zich meebrengt. Accepteer het offer dat Jezus heeft geleden aan het kruis voor jou en mij.. Zodat hij kan voor een ieder hier kan zeggen” HET IS VOLBRACHT”

Als je Christus accepteer in uw leven.. Als je beseft wat dat alleen Jezus onze gebroken relatie met God kan herstellen. Dan kun je vandaag zeggen het is volbracht. Jezus stierf voor jouw en mij aan het kruis, doordat hij de straf ontving.. Die wij verdienen... Zijn liefde.. Zijn liefde die Hem het leven koste.. Bent je bereid uw leven over te geven aan degene die zijn leven gaf voor ons.. Hij stierf.. Voor ons.. Maar beste vrienden en vriendinnen Dit is niet het einde.. Jezus Leeft... Jezus stond op de derde dag uit het graf.. De dood overwonnen. Hij stierf voor onze zonden.. Maar overwon de dood zodat wij nieuw leven mogen ontvangen Het kruis is niet het einde.. Het kruis is een nieuw begin. Neem Jezus aan als je vriend en redder.. Hij kan ons mij redden.. Wilt je gered worden.. Accepteer Christus.. vandaag Wat zijn striemen.. Zijn onze redding geworden. EN weet als u Jezus accepteer in je leven... Zal je leven nooit meer hetzelfde zijn. AMEN

Overdenkingen

Seminars

Zoeken naar

Algemeen