Hulpeloos, afhankelijkheid van ons met de Heer

Jesaja 41:10

Ik luister graag naar muziek, een van mijn favoriete koren waar ik bijna alle CD’s van heb is van de Brooklyn Tabernacle Singers, wellicht kent u ze.. het is een koor van een van New York bekendste kerken. Naast de wat ‘drukke; nummers, waar ik zelf niet zo’n fan van ben,. zijn er ook heel wat liederen tussen waar ik graag de CD op herhaal voor zet.

Een van die nummers zette mij aan het denken, over het belang van een wekelijks moment van rust. Het belang van de sabbat. Het nummer heet Helpless oftewel in Nederlands: hulpeloos. Je zou kunnen zeggen, dat als we Jezus niet in ons leven hebben, niet met hem dagelijks wandelen je in feite, zonder hulp, zonder geborgenheid bent, dan ben je daadwerkelijk hulpeloos en hopeloos

Wij als gelovigen weten toch immers waar onze hulp vandaag komt, psalm 121, zegt het duidelijk, mijn hulp komt van de Here die sluimert noch slaapt. Als de sabbat begint op vrijdaggavond, wanneer de sabbat is begint, voelen wij ons noch steeds grotendeels verbonden met de zegen en de afhankelijke die de sabbat dag met zich meebrengt. We weten immers allemaal dat die dat is gezegend en geheiligd. Dat is de dag dat we God en zijn wil voor ons nog uitdrukkelijker opzoeken dan op de andere 6 dagen van de week.

Vlak na de sabbatsluiting, dan is het nog fris in ons geheugen dat wij afhankelijk van hem dienen te zijn en te blijven, maar blijkbaar gebeurt er iets gedurende de week, wanneer wij de sabbat verlaten en op reis gaan naar de volgende sabbat, dan gebeurd er iets vreemds, helaas zijn er velen, van ons die zich juist afhankelijker gaan stellen van de dingen die deze wereld schijnbaar voortbrengt dan verbonden zijn aan de zaken van God.

Van zaterdagavond tot vrijdagavond, zijn we druk bezig met het werken, zorgen en regelen voor ons eigen levensonderhoud. WE zijn zo met onszelf en degene die wij liefhebben bezig. Dan wij bijna denken dat we zelf diegene zijn die zorgen voor ons levensonderhoud.

We voelen ons min of meer niet hulpeloos.. waarom niet.. Als wij ’s ochtends niet uit bed stappen, dan wordt ons huis niet schoon, als wij niet uit bed komen, dan komt er letterlijk en figuurlijk geen brood om de plank. Wij denken het zonder God te hoeven stellen. En er zijn zelfs veel Christenen die deken dat ze alleen , gelovig hoeven te zijn op de zevende dag. Ze denken… God heeft de zevende dag.. de mens regelt de 6 overige dagen.

Maar wij weten toch beter…. Of niet?

Toen ik CD van de Brooklyn tabernacle singers in de CD speler van onze auto zette zei ik onlangs nog tegen Elma dat we bij dit thema te weinig stilstaan. Dat wij ons juist afhankelijk dienen op te stellen van God. Sabbat is het ultieme teken, het zichtbare teken., dat wij God in alles nodig hebben dat wij hem erkennen als Schepper en Herschepper van ons leven, ionze leefomgeving en dat alle wat wij hebben ook daadwerkelijk een zegen is van Hem en Hem alleen afkomstig.

Het tekstgedeelte van deze avond komt uit Jesaja en wel hoofdstuk 41 vers 10, Daar staat, “vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand”

Israel wordt in de tekstgedeelte ten overvloede aan herinnerd dat iedereen die zich schaart achter God, zijn geboden bewaart en zijn wil navolgt… geholpen zullen worden door Hem. Een hele week spenderen wij min of meer om onze eigen problemen en onze eigen strijd op te lossen. Maar God is duidelijk dat de strijd die wij voeren niet de onze is, maar de Zijne. Hij heeft Zijn zoon gestuurd om te overwinnen, en hij heeft overwonnen. Waarom om zouden wij nog bang en bevreesd zijn.

Hoe is de afgelopen week voor u afgevaren, moest u strijden tegen de dagelijks ongemakken, een werkgever die u verkeerd heeft behandeld, een leraar die je ten onrechte straf heeft gegeven. Zijn er problemen in het huisgezien . Of misschien werd u bedroefd toen u hoorde van rampen in mijnen en de modderstromen in Rio de Janerio. .

Hoe is uw afgelopen week gevaren.. ging u deze week meer vertrouwen op u eigen vernuft, of eigen oplossingsvermogen… of besefte u dat u hulpeloos en hopeloos bent zonder God. God wil ons sterken, met zijn Heilreijke rechterhand… vandaag wanneer wij aan het slot zijn gekomen van de dag van voorbereiding en gezamenlijk de sabbat zullen binnentreden. Vandaag is het moment om na te denken over het feit dat wij in alle opzichten afhankelijk zijn van de Jezus Christus. Hij is in meer opzichten dan één de weg, de waarheid en het leven.

Waarom zouden wij onze hulp op een andere plek zoeken, dan naar diegene die op alle manier verzocht is en niet heeft gezondigd. Het is God de Vader, die vandaag, aan het begin van een nieuwe sabbatdag zegt; “Want Ik, de HERE, uw God, grijp uw rechterhand vast; die tot u zeg: Vrees niet, Ik help u.”

Zijn wij te trost over ons eigen handel en wandel om te erkennen dat wij afhankelijk zijn van Hem? Durven wij, als wij gaan van de sabbat tot sabbat ook in de tussenliggende 6 dagen te zeggen, “Heer help mij”. Durven wij het feest van de afhankelijk tot Gods oneindige liefde te vieren met een blij gemoed? OF is de sabbat voor ons een verplichte last, waarop we min of meer worden gedwongen om onze eigen wil los te laten en naar Gods wil te luisteren?

De sabbat krijgt pas zijn volledige betekenis als wij elke dag, gedurende die 6 tussenliggende dagen, van sabbat tot sabbat we erkennen dat wij hopeloos zijn zonder Christus. Toen ik die CD van Brooklyn Tabernacle opzette en luisterde naar de volgende woorden,

I wasn’t created to live this live alone, Made for your glory, i am not my own Lord your strengh is been made perfecctd in me, so i boast in the weakness I see.

Ik ben niet geschapen om dit leven alleen televen. Wij zijn geschapen voor de meerdere eer glorie van onze Schepper en Vredevorst Wij zij niet ons zelf.. en daarom wil niet mezelf verheven, maar zo lezen wij in 2 Kor. 11:30 “Moet er geroemd worden, dan zal ik van mijn zwakheid roemen

Voor veel mensen is de sabbat het letterlijk rust punt in de week. Hard werken in huishouden en op het werk maakt ons fysiek moe. Wij hebben onze krachten gebruik om onszelf en onze gezinnen te voorzien in al wat wij belangrijk achten voor ons eigen welzijn. Sommige van ons gaan morgen na de kerkdienst languit op de bank liggen om onze batterij weer op te laden. Op zich is daar niets op tegen. Maar de vraag die ik u wil voorhouden is het volgende.. laden wij ons op, om de volgende 6 dagen op eigen kracht voor te gaan. Rusten wij uit, om weer onze eigen wil te volgen. Of komen wij tot rust om te erkennen en te herkennen wat God met ons wil, niet alleen op vrijdagavond tot zaterdagavond, maar juist ook in onze handel en onze wandel op de 6 andere dagen in de week. Hoe verbonden met Christus zijn wij in feite?

Ik was erdoor geraakt toen ik naar het refrein luisterde van dat nummer van Brooklyn Tabernacle die zei,
“I am helpless, Helpless, my heart is crying out for you, Jesus without your presence, There is not i can do, I am helpless without you.

Als gedurende de werkweek bezig zijn.. is dit ons stil lied tot de Here, Dat wij hulpeloos zijn zonder Jesus, Dat wij het uitschreeuwen als het ware, dat wij niet willen wandelen zonder de aanwezigheid van Jezus in uw en mijn leven Dat wij niets kunnen doen zonder Hem?

Als wij deze gedachtegang hebben gedurende de week, wanneer het werk ons tegen zit, wanneer wij vast zitten in het verkeer, problemen hebben met de opvoeding van onze kinderen, vermoeid raken door het onrrecht in deze wereld. Dat wij tot besef komen. Dat de enige redding is en komt van di Christsus, Hij die ons kenende voordat wij überhaupt geworden werden. Is het ons verlangen om er alles aan te doen om te komen in de tegenwoordigheid van de Hemelse Hogepriester die wij in alle nederigheid en barmhartigheid mogen naderen, want alleen Hij kan ons de juiste hulp geven op de juiste momenten?

Als je beseft, gedurende de werkweek, dat je in alle opzichten afhankelijk bent van Jezus. Als je gedurende zes dagen merkt dat je niet kunt leven zonder Jezus, dan wil je toch niets liever om hier te zijn tezamen met alle heiligen en te onderzoeken in Gods woord van de lengte, hoogte, diepte en breedtes is van Gods liefde. Dan wil je toch niet de vergadering van de Heilige ontberen, dan wil je er toch alles aan doen om te komen in te tegenwoordigheid van Onze Schepper en Herschepper en tegen hem zeggen, “Ik ben hulpeloos, ik ben hulpeloos zonder u, U heeft deze dag geschappen, zodat ik in alle vrede en ootmoed u mag naderen.”

Na het refrein van het nummer helpless in het tweede refrein werd duidelijk in welke toestand wij als Christen behoren te bevinden. Het couplet gaat als volgt: Lord i myself, i am not enough, i am need your spitit fill me with your love, all i am and all that i do, is nothing at all without you

Heer vanuit mezelf ben ik niet genoeg, west toch met uw geest bij Mij en vul mij met Uw liefde en alles wat ik ben en alles wat id doe, betekent niets, als U er niet bij betrokken bent.

Beste mensen, alle liederen die wij zingen in de kerk, liederen van blijdschap en vreugde, liederen van ootmoed en vrede betekent niets, als wij Christus niet centraal stellen. Elma en ik reizen momenteel stad en land af om mensen te vertellen over gezond leven en Bijbelse profetie, maar het betekent niets als wij ons niet afhankelijk en nederig opstellen van Hem.

Als wij deze sabbat ingaan… laat ons dan herinneren aan wat de Heer zei in Jesaja 41: “vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand”

Als wij weten en beseffen, dat God ons helpt ons ondersteunt niet alleen op de zevende dag maar op iedere dag van de week, dat krijgt de sabbat een nog diepgaandere betekenis.

Immers iedereen die dorst heeft die komt naar de bron van levend water. Als wij hongeren dan zoeken wij toch het levend brood op. En als wij hulpeloos zijn.. Als wij beseffen dat wij afhankelijk zijn van de Grote Ik ben.. dan willen wij in alle dankbaarheid de rust ingaan die de sabbat ons aanbiedt… de rust ingaan met diegene die de sabbatdag heeft gezegend en geheiligd.

En Jezus die degene die zich hulpeloos weten tot zich heeft geroepen en ons redding heeft geschonken is getrouw, en Hij die ons kracht en sterke heeft beloofd zal die ook doen.

Gezengde sabbat Amen.

Overdenkingen

Seminars

Zoeken naar

Algemeen