Hij laat ons nooit in de steek.. blijf volharden

Hij laat ons nooit in de steek.. blijf volharden

Wie kan het zich niet herinneren van vroeger, hoe ouders in de keuken bezig was om zelf brood klaar te maken, hoe meel en al die andere ingredienten in een paar uur tijd veranderde in een lekkere warme boterham. Maar dat is laatste tijd veranderd, in een jachtige maatschappij is alles kant en klaar beschikbaar. Want we hebben geen tijd voor voorbereiding en instant succes is verzkerd

Het lijkt wel of deze kant en klaar houding ook door dringt in ons geloofsleven, in de kerk. We willen een volle, warme en evangeliserende gemeente die in contact staat met de buitenwereld. Wij willen met hart en ziel de wereld vertellen, dan niemand tot God de vader kan komen, dan door Jezus Christus. We willen mensen vertellen van het kruis, van de opstanding en de wederkomst van Christus.

Maar net als een kant en klaar maaltijd.. als het teveel tijd kost, als het niet meteen resultaat heeft dan zetten wij het aan de kant. We nemen geen tijd meer om te groeien in geloof, in vorming tot Gods wil, in geduld en in getuigen. Vaak stoppen we al gauw met ideeën voor evangelisatie-acties omdat wij denken dat het niet meteen resultaat biedt. Als we niet meteen beter worden, na gebed als we ziek zijn... geven wij de strijd al gauw op. We willen groeien in ons geloofsleven.. wie niet.. we hebben de genade van Christus in ons leven ervaren. Maar tijdens onze levensreis ontdekken wij dat het leven en ook ons geloofsleven niet hetzelfde is als een kant-en-klaarmaaltijd.

We maken VELE dingen mee op onze levensweg.. Jakobus noemt het ook wel beproeving, of een test Hij zegt daarover het volgende in jakobus 1 vers 2 “Beschouw het als een groot geluk, wanneer allerlei beproevingen u overkomen. Want u weet als uw geloof de beproeving doorstaat is standvastigheid het gevolg. En standvastigheid op haar beurt moet leiden tot volmaaktheid Het gaat erom dat u volmaakte en gave mensen wordt die in niets tekortschieten.

Als er bepaalde uitdagingen, beproevingen, problemen in ons leven plaatsvinden, op het werk, school, familie of vrienden. Dan lijkt het wel over wij er nauwelijks doorheen komen. Dan willen wij als het ware de handdoek in de ring gooien, maar Jakobus beschrijft het als een groot geluk. Want als je in het leven de “beproeving” of “de test” doorstaat dan sta je sterker in je geloofsleven. De Here wil dat wij volmaakte en gaven mensen worden die in niets tekortschieten


Helaas geven velen mensen juist op als zijn ‘problemen’ op hun weg tegenkomen. Ze zien de beproevingen in hun leven als een last, Men vergeet de woorden de Here sprak door de profeet jesaja uit 40 vanaf vers 28 waar staat: “Weet je het dan niet, heb je het dan niet gehoord? De Heer is voor altijd God hij is de schepper van heel de aarde, Hij worde niet moe, hij raakt niet uitgeput? Hij is niet de doorgronden. Wie moe is beurt hij op, wie geen kracht heeft maakt hij sterk. (..) wie hopen op de Heer vinden steeds weer nieuwe kracht

Laten wij deze ochtend kijken naar 4 punten waarbij duidelijk wordt dat de Heer ons helpt om te groeien naar volmaakte en gave mensen die in niets tekortschieten. En Als wij op Hem vertrouwen vinden wij steeds weer nieuw kracht.

Punt 1: Volharden in verlangen naar Gods Wil
We kijken in de wereld om ons heel en we zien een wereld die radeloos is, zoals Jezus dat zij tegen de discipelen in Mat... “Ze zijn als schapen zonder herder.. afgemat, moe gestreden.” We hebben ontdek dat er iets beters is.. Zoals Jesaja dat zo mooi zei: Wij weten het... wij hebben gehoord de Heer is Schepper van Heel de aarde.” De Heer heeft ons gered van de zonde uit genade. We willen niet meer afhankelijk zijn van de wereld die ten dode is opgeschreven.. maar behoren tot het licht van Christus Jezus We komen vol blijdschap naar de kerk om te zingen, getuigen en de leren van Zijn heilsdaad voor ons daar aan kruis. Van Golgotha

Wij hebbben ontdekt dat ons eigen wil vaak tekortschiet, daarom zei Salomo het overduidelijk in Spreuken 3:5 “Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen dan zal Hij uw paden recht maken. Wees niet wijs in eigen ogen, vrees de Here en wijk van het kwaad en het zal een medicijn wezen...

Het verlangen om God te naderen, Gods wil te volgen is door de Heilige Geest onze harte gepland. We verlangen om te leven zoals Christus geleefd als het voorbeeld voor ons allen, spreuken 16:20 zegt: Wie op het Woord (de bijbel) acht geeft zal het goede vinden; ja welzalig hij, die op de Here vertrouwt, als Gods wil al het goede omvat en wij het goede in ons leven willen krijgen.. zullen wij het daarin vinden. Daarom als wij de bijbel ter hand nemen, zullen wij groeien... doch velen laten het weer los Om telkens weer die bijbel ter hand nemen en uit te lezen of zelfs om te bidden. Het kost tijd.. en tijd daar hebben wij het blijkbaar steeds minder van.

Daardoor is het gevaar dat wij niet met GANSE HARTE op de heer vertrouwen en uiteindelijk, omdat wij de tijd niet nemen wij onze eigen paden bewandelen. Wij leven in een tijd waar wij meer hulpmiddelen om de bijbel te bestuderen dan 1500 jaar geleden (computers, concordanties, bijbelstudie, sabbatschool) maar de tijd.. die is er blijkbaar niet. En dan kiezen wij voor de kant-en-klaar methode. De methode die leert dat wij zonder voorbereiding er vanzelf komen.

Ik kan dat deze ochtend het beste illustreren met het maken van een brood. Als je ervan bewust bent dat zelf brood klaarmaken lekkerder is dan uit de winkel, dan gaat u er moeite voor doen. Ingrediënten, kookboek, hulpmiddelen, u praat met mensen die ook van zelfgebakken brood houden, u heeft er alles voor over, waarom.. omdat u ervan overtuigd bent dat het zal smaken als u na uren en uren van voorbereiding zal smaken

Als u ervan overtuigd bent dat de Here, Hemel en aarde geschapen heeft, als u ervan overtuigd bent dat Jezus voor onze tekortkomingen gestorven is en voor ons OOK op gestaan is... en ervan overtuigd bent dat wat er ook gebeurd.. het bij Hem goed toeven is... dan heeft U er toch ook uren en uren van de week voor Hem over. We groeien als wij blijven volharden in ons verlangen om Zijn wil te doen.

Punt 2: Volharden in gevormd worden
Als wij blijven volharden en groeien in het verlangen om dicht bij de Here te zijn, onder ander door dagelijks contact met Hem, dan ontdekken wij dat onze levens niet in overeenstemming is met Zijn Goddelijke wil. Er zitten in ons leven kinkjes in de kabel.. we willen wel gebruikt worden in Gods koninkrijk. We willen al die zegeningen en beloften die in de Bijbel worden besproken ervaren..

De Heer laat duidelijk zien hoe wij de kinkjes in ons leven kunnen verhelpen en dan zegt de Here tegen ons in 2 kronieniken 7: 14 “Als jullie als (Gods volk), dat aan Mij toebehoort, zich in gebed nedrig to mij wendt en zijn slechte praktijken laat varen, zal ik vanuit de hemel naar ze luisteren, hun zonde vergeven en hun land herstellen. Het eerste deel van deze tekst uit 2 kronieken is het makkelijst. We bidden tot de Heer voor vergeving van onze zonde en we weten dat Jezus Kruisdaad en bloed het mogelijk maakt, dat onze zonde vergeven worden, toch hebben wij vaak moeite om de slechte praktijken te laten varen.”

Voordat de Heer ons kan gebruiken in Zijn wijngaard dan moeten wij al die slechte praktijken laten varen. Voordat Petrus een echte discipel kon worden voor Christus Jezus.. moest hij meer doen dan alleen zijn vissersnet laten vallen en volgen van Jezus. Want een ding is zeker, Petrus had waarlijk het verlangen om Christus te volgen, waar hij ook ging. Maar wat deed Petrus op de momenten dat het er toe deed?

Wellicht kent u nog verhaal van de storm op het meer van Gallei. We lezen dat in Mat.14.. Petrus wandelde op het water, Jezus tegemoet.. maar zodra hij ging kijken naar de golven om zich heen zakte hij weg in het water en wat zei Jezus tegen Petrus. In mat 14 vers 31 “wat is je geloof klein, waarom twijfelde je..” later in het leven van Petrus , zo lezen in wij in Mat 16 gelooft Petrus niet in de profetie van Jezus dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel moest lijden door toedoen van de oudsten, opperpriesters en schriftgeleerden dat hij gedood zou worden en door God zou worden opgewekt. Petrus reageerde heftig, hij zou er voor zorgen dat er niets met Jezus zou gebeuren en Jezus antwoordde, “Weg, jij satan, uit mijn ogen, Je staat mij in de weg wat je bent niet bedacht wat God wil, maar wat de mensen willen.” Petrus bleef zich vasthouden aan die oude wegen.. Hij hakte in woede een oor van de knecht van de Hogepriester daar in he hof van Getsemane, Het was Petrus die drie keer de Heer verloochende.

Vaak zij wij net als Petrus.. we willen de Here volgen, met gans ons hart... wij willen ons volledig overgeven aan de Here, maar helaas niet altijd de volle 100%. Dat is jammer, Petrus had makkelijk zijn rug toe kunnen keren tegen Jezus.. Maar hij blijf bij Jezus staan. Jezus had kunnen zeggen dat Petrus gefaald had, want die apostel zakte immers weg in het water. Petrus wilde eigenhandig de profetie tegenhouden en ontkende zelfs dat hij een vriend was van de grote Heelmeester en verlosser. Jezus had kunnen zeggen dat Petrus gefaald had in de vorming als een ware volgeling. Maar Petrus bleef volharden.
Voordat je een brood kan maken, moet je de ingrediënten mixen en kneden, totdat het zijn gewenste vorm krijg. Christus moet ons door middel van de Heilige Geest ons vormen zodat wij die vruchten van de geest ontwikkelen (zoals liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid en vertouwen zachtmoedigheid en zelfbeheersing) die wij als Christen dienen te hebben en uitgedragen, zodat men ons heen laten zien dat wij volgelingen van Christus zijn.

Want het was dezelfde Petrus die op de Pinksterdag vervuld, samen met de andere apostelen, werd met de Heilige Geest. In zijn toespraak aan de menigte die het wonder aanschouwde, zei Petrus een tekst uit de psalmen van David wat duidelijk aangeeft wat er gebeurd als je blijft volharden in je groei als een Christen.
Ik hou de Heer altijd voor ogen, hij is aan mijn zijde, mij zal niets overkomen. Daarom ben ik verheugd, daarom juich ik, ook al moet ik sterven ik heb nog hoop. Want u levert mij niet over aan het dodenrijk, u laat mij niet vergaan. Ik ben u toegewijd . U wijst mij de weg naar het leven uw nabijheid zal mij vervullen met vreugde.

Er is een verhaal over een jongen die op het strand liep. Hij zag daar een grote zee-schildpad omgekeerd op het strand liggen.. hij was groot en kon niet zelf omdraaien. Een schildpad zou zo kunnen sterven met zijn onbeschermde buik met de hitte van de zon.

De jongen rende eg hulp te zoeken, want het werd steeds warmer. De strandwachter zag het probleem en dacht geen seconde langer na. Hij pakte een ketting bond het om de been van de schildpad en bond het andere eind aan zijn Jeep. Hij reed snel weg met de schildpad door het zand. Wat een geweld werd de schildpad aangedaan. Verschrikkelijk. Maar nadat de jeep in de duinen was gestopt vroeg de jongen aan de strandwachter... waarom heeft u dat met die schildpad gedaan, het was zo ruw en de strandwachter antwoordde.. “Ik moest hem van het strandwegslepen. Hij zat zo vast in de zand dat als de vloed kwam hij zou gaan verdrinken.

Vaak zitten wij zo vast deze wereld van zonde.. dat de Heer net als hij met Petrus deed, ons met alle macht en kracht probeert los te rukken.. Hij lijkt wel of het pijn doet. Het lijkt soms net of de Here ons in de steek laat. maar Jezus vormt ons naar Zijn wil. Soms vinden wij het lastig en moeilijk maar als Jezus het niet zou doen zouden wij bedolven worden onder de ellende van deze wereld. Paulus schreef in Rom 10: 11 “De schrift zegt Niemand die in Jezus gelooft, wordt teleurgesteld!” God laat ons niet in de steek het redt ons!

Punt: 3 Geduldig wachten
We leven in een kant-en-klaar maatschappij.. je hoeft niet meer na te denken, of het wordt voor je gedaan, geregeld uitgevoerd. We raken al ongeduldig als we weer een file in rijden.. zodra de trein 2 minuten te laat komt raken wij al oververhit. Maar dat zijn materiele zaken. Hoe zit het met ons geloofsleven.. We bidden voor iets dat wij dringend nodig hebben in ons leven.. een baan - zodat je gezin en jezelf een normale maaltijd kunnen nuttigen of je bidt voor de gezondheid van dierbare en er schijnt maar niets te gebeuren.

Het volgen van Jezus is een actieve daad.. maar zeker ook een van geduld. Vanaf deze plaats moet ik toegeven, dat ik ook niet altijd even rustig ben. Maar in het volgen van Christus Jezus is geduld heel belangrijk. Paulus schrijft in 2 tess. 3:5 Laat de Heer ontvankelijk maken voor de liefde die God je toedraagt en voor de volharding (geduld, wachten) die Christus u geeft. Wachten op de Heer is geen luiheid, wachten op de Heer betekent ook niet in slaap vallen. Wachten op God is niet expres niets doen. Wachten op God betekend eerst: Actief worden wanneer God tot ons spreekt Ten Tweede is wachten op God. Is klaarstaan voor elke nieuwe opfracht dat mag komen.
Ten Derde is het een kunst en een kunde op juist NIETS te doen totdat Hij spreekt.


Vol blijdschap en verlangen, volgen wij God.. lezen wij uit de bijbel en groeien in het geloof. We laten ons vormen door de Leiding van de Heilige Geest in een volk die dicht bij God wil zijn en dan gebeuren er dienen in ons leven dat niet meteen resultaat heeft. Toch vraagt Gods woord dat wij “standvastig moeten zijn omwille van de naam van Christus Jezus. Staan op het fundament van ons geloof, bidden in de kracht van de heilige geest, vertrouwen in de liefde van God

Het gaat dus om wachten.. vasthouden aan het fundament van het woord van God Soms denken als wij geen direct resultaat ontdekken.. dat God ons in de Steek laat. Maar voordat je een brood kan bakken zal hij eerst moeten rijzen. Vaak om de momenten dat wij denken dat God niet bezig is.. is Hij juist het actiefst. Een predikant en een schrijver van vele liederen John Wesley, die leefde in begin 19de eeuw schreef het volgende in zijn dagboek, iets wat ons leert wat het betekend om geduldig te zijn.

5 mei ‘s ochtends, preekte in St. Annekerk, Werd gevraagd om daar maar nooit meer terug te komen
5 mei, ‘s middags, preekte in St. John’s, Ouderlingen zeiden tegen mij;”Ga weg en blijf weg!”
12 mei, predikte in St. Jude,” Ik kan daar ook nooit meer terug komen”
19 mei ‘s ochtends, deed een overdenking “weet niet meer waar”. De ouderlingen organiseerde een speciale comité en ik kon niet terugkomen.
19 mei ‘s avonds, Ik preekte op straat en werd daar ook weggeschop
26 mei, preekte ik in een stal op een boederij. Ik werd weggejaagd uit de stal, omdat een stier werd losgelaten tijdens de dienst
2 juni, preekte in de ochtend aan de rand van de stad. Ik werd van de hoofdweg weggeduwd
2 juni, ‘s avonds. Ik hield een overdenking in een weiland... tien duizend mensen kwamen luisteren.

John Wesley had geduld en gaf niet op.. Hij bleef volharden in het geloof. Als wij gaan evangeliseren en getuigen van ons geloof. Geef dan niet gelijk op bij de eerste poging.. onthou ten alle tijde dat niet wij, maar de Heilige Geest de harten van de mensen om ons heen aanraakt.. net zoals hij onze harten heeft aangeraakt. Want onthou wat er geschreven staat in Romeinen 10 vers 11 Er staat toch in de schrift niemand die in Hem gelooft, wordt teleurgesteld. Ook al lijkt alles in het leven tegenstaan en lijkt het alsof God in de steek laat. als je blijft geduldig blijft volharden wordt je nimmer teleurgesteld.


Stap 4: Niet op geven bij evangelisatie
Als wij blijven volharden en vertrouwen.. en luisteren naar Zijn stem dan is het tijd voor actie. Met de talenten die de Heer ons heeft gegeven, erop uit te gaan.

Maar hoe zit het met ons getuigen.., geven wij op als het tegenzit. Als er niets gebeur wanner wij het verwachten Paulus geeft ons de volgende tip. Iedereen op deze planeet die van de Heer aanroept, zo lezen wij in Romeinen 10 vers 13 zal gered worden. Maar hoe kunnen ze God aanroepen, als ze niet geloven? En hoe kunnen ze geloven als ze nooit van hem gehoord hebben? En kunnen ze gehoord hebben als hij niet verkondigd woord? En hoe kan men hem verkondigen als met niet de opdracht daartoe heeft/ Het is zoals geschreven staat. Hoe graag zien wie hen komen die goed nieuw brengen? In de NBG vertaling staat hoe lieflijk zijn de voeten die de goede boodschap brengen. Een boodschap die je niet telleur zal stellen als je ervoor kiest of je nu ervan getuigt of nadenkt om het aan ten nemen.

We hebben een opdracht, het zendingsbevel.. die ons duidelijk vertelt dat Wij de wereld mogen vertellen van de daden van Christus. Jezus zegt zelf “en zie ik ben met u al de dagen tot de voleinding der wereld. Hij laat ons dus niet in de steek, en wij, bij ons het verlangen gegroeid om Jezus te volgen. We bestuderen zijn Woord en de Heilige Geest leert ons geduldig te luisteren naar Zijn stem en actief te worden. En als wij actief worden, laat de moed niet zaken. Hoe fijn is het niet als wij de blijde boodschap verkondigen!

Jezus in het begin van zijn werk ,stuurde 70 apostelen uit voor evangelisatie en verkondiging, Hij stuurde ze als schapen onder de wolven. We leven in een wereld waarbij niet iedereen blij en gelukkig zal reageren als je boodschap van verlossing, uitleeft, verkondigd, zingt, noem maar op met welk talent de Heer je heeft gegeven.

Als wij lezen en weten ons niet in de steek heeft gelaten toen wij hem zochten, toen hij ons vormde en toen wij luisterden naar zijn stem.. Dan zal hij ook ons niet in de steek laten als wij erop gaat. Misschien komen er niet 100 mensen op een actie af.. Misschien zien wij niet direct het resultaat van wat wij doen onder leiding van de Heilige Geest. Immers het is Jezus zelf die zegt dat wij moeten bidden, wat het is de Heer die arbeiders erop uitstuurt. Laten wij die arbeiders zijn.. die weten dat Jezus ons nooit in steek heeft gelaten.. en zoals Jesaja dat zegt “Maar wie hopen op de Heer, vinden steeds weer nieuwe kracht. Zij zijn onvermoeibaar als adelaars, van het lopen (en getuigen van de Heer) raken ze niet uitgeput van ht erop gaan worden ze niet moe. Mogen deze woorden ons bemoedigen, God laat u en mij niet in de steek., blijf volharden, blijf geloven Jezus geeft ons Kracht. AMEN

Overdenkingen

Seminars

Zoeken naar

Algemeen