Genezing

Genezing
(sermonette)
God houdt van heel zijn schepping… op de juiste wijze. Door de zondeval, door de foute keuze van de mens na de verleiding van Satan, kwam er een breuk in al het prachtige dat God had geschapen.

Zonde brengt niet alleen scheiding tussen God en de mens, erger nog het vreet als een ziekte door geheel Gods schepping heen. Ziekte kwam door de zonde. Overal waar de zonde heerst komt ziekte. Of het nu lichamelijk of geestelijk is. Ziekte doet mensen lijden. Door ziekte wordt dagelijks tastbaar hoe erg de zonde is.

Vandaar dat ons uitkijken naar het nieuwe Jeruzalem zo levend is. Want waar geen zonde is, zal automatisch geen ziekte zijn.

Toen Jezus naar deze aarde kwam, was hij onze grootste heelmeester. Jezus maakte de weg terug naar het koninkrijk van God bekend. De wonderen die Jezus deed, waren bedoeld om mensen te laten zien wat voor effect het heeft als zonde, uit het leven van de mens verdwijnt.

Wij kunnen als mensen ook heelmeesters zijn en mensen wijzen op de reddende kracht van Christus. Als wij mensen bijstaan in hun lijden en verdriet, ziet men een glimp van hoe het Nieuwe Jeruzalem er uit ziet.

Mensen genezen is meer dan mensen weer kunnen laten lopen of aten zien.. Ware genezing komt als mensen een uitkijk hebben op het eeuwige leven. Als wij een liefdevolle hand uitstrekken aan de eenzame, aan de weduwe of aan de wees. Als we mensen opzoeken in de gevangenis, in het ziekenhuis. Dan laten we de genezende kracht van Christus zien.

Als mensen minder vatbaar zijn voor de zonde, dan zijn ze automatisch minder vatbaar voor ziekte. Het betekent dus niet dat wij nooit ziek zullen zijn of pijn en verdriet zullen kennen.. Maar als wij als Christenen trachten een heilig leven te leiden. Als wij trachten zoveel mogelijk te wandelen op de smalle weg met Christus en de bijbelse leefregels van gezondleven ter harte nemen, dan zijn we minder vaak ziek. Het is bewezen, een rein leven zowel fysiek als geestelijk maakt ons sterk. Daardoor zijn wij dus gezonder en zijn wij in staat om beter te onderscheiden wat van God komt en wat niet.

Laten wij vol blijdschap verkondigen dat Jezus geneest.. waarom, omdat Hij ons bevrijdt van zonde, schaamte en schuld. Als wij verlost zijn van de oorzaak van ziekte, pijn en verdriet, als wij bevrijdt zijn van alles dat ons doet lijden.. dan kijken wij niet meer naar de tijdelijke ongemakkelijkheden van deze aarde.. maar kijken wij naar de genezende kracht van het eeuwige.

De boodschap van Jezus Christus, de komst van het koninkrijk van God, is er een van genezing en bevrijding. Onze taak is om de komende week, daar te zijn bij mensen die lijden, zij het fysieke, zij het geestelijk.. want als men in hun lijden wordt verlicht, zal men eerder bereid zijn om te zien dat de Hemel realiteit is.

Immers, de striemen van Jezus Christus, zijn ons tot redding geworden. We kunnen niet alleen zingen, verlost, verlost.. verlost door het bloed van het Lam. Wij kunnen ook zingen.. genezen, genezen, door het bloed van het Lam.

 

Overdenkingen

Seminars

Zoeken naar

Algemeen