Kracht putten uit water 'Levend Water"

Kracht putten uit water ‘Levend Water”

Put vreugdevol uit water

Water… het maakt een belangrijk deel uit van het leven van ieder mens op deze planeet. Onze lichamen bestaan voor een zeer groot deel uit water en het is een feit dat deze aarde meer zeeën heeft dan droog land. Zonder water kunnen wij als mensen, maar ook dieren niet leven. Het is daarom ook logisch en natuurlijk dat in Gods Woord, water veel wordt aangehaald als voorbeeld.

Als een hert verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar U”, zingt de Psalmist. Verlangen naar het Levend Water en dat is Jezus Christus.”” Dat levende water is wat onze ‘geestelijke dorst’, ons verlangen rust kan geeft. .

De profeet Jesaja wist hoe belangrijk God voor hem was en dat God ook goed is voor iedereen op deze planeet, in hoofdstuk 12 van het bijbelboek Jesaja, lezen wij;.
In vers 1 In die beslissende tijd zul je zeggen: [de tijd dat je een keuze moet maken voor Christus ] ‘Heer, ik breng u dank. U was kwaad op mij, maar uw woede is bedaard; u vertroost mij.  Ja, het is
God die mij behoudt, ik ben vol vertrouwen, angst heb ik niet. De Heer geeft mij sterkte en kracht, hij is mijn behoud.’  Vol vreugde zullen jullie water putten uit levengevende bronnen.

We mogen vrij tot God komen in alle momenten van ons leven. Vreugdevol, vol vertrouwen. We mogen kracht en sterkte ontvangen van God alleen. Toch zijn er veel mensen die angstig zijn om God te naderen. Ze zien hem als streng en niet als liefdevol. Maar niets is minder waar. God is rechtvaardig, genadig en barmhartig. Wij kunnen zonder angst naar God gaan. De Heer wil dat de mens het levende Water ontvangen en dat is “Gods Woord.”.

De angst komt voornamelijk omdat de mensen zijn fouten en tekortkomingen niet durven voor te leggen in gebed aan God de Vader, via Jezus Christus als bemiddelaar. Niet voor niets zegt het spreekwoord, “Angst is een slechte raadgever.”

Is het werkelijk ons verlangen om God van dichtbij te leren kennen?…. Net zoals een hert dat water zoekt. Of blijven we op een afstand . Wij hebben vaak de neiging om in onszelf weg te trekken of rebellerend te gedragen als dingen niet gebeuren zoals wij dat graag willen hebben. Veel mensen verbergen hun fouten, door middel van leugens en roddelen. In ieder geval zo handelen zodat de omgeving hun fouten niet zien. Maar de gelovigen weten beter. Net zoals Adam en eva niet konden schuilen nadat ze van de vrucht hadden gegeten in de Hof van Eden… maar, schuilen niet hielp.

Zo is het ook met ons. We kunnen niet schuilen voor God. Hij zoekt ons op…. En als wij om vergeving vragen voor onze fouten.. als onze verlangens op de juiste plaats zitten Dan hoeven wij niet bang zijn… dan willen wij juist getuigen… en dan zullen wij.. zoals de bijbel zegt”vol vreugde putten uit de waterbronnen.” Put u, dagelijks, vol vreugde water bij Uw levensgever Jezus Christus? Is het uw verlangen om meer van Hem te leren?

Put dan kracht bij de levensgevende bron, Jezus, Je hoeft niet bang te zijn dat hij je afstoot, of aan de kant van de weg laat staan. Het enige wat je hoeft te doen is je te laten leiden door de Heilige Geest en je lest je ‘geestelijke ‘dorst… bij Hem “Christus”die je werkelijk kan en wil vergeven.

Hoe kunnen wij dan gebruik maken van de bron van kracht? Toen Jezus sprak met de Sameritaanse vrouw, sprak Hij over het belang van Levend Water. Jezus, wilde dat de vrouw de juiste bron koos..
Want dan ben je verzekerd van ‘ het eeuwige leven.”

Met andere woorden als je put uit de bron waarin Jezus wordt bekendgemaakt, kan je daaruit eeuwig leven vinden. Eeuwig leven en kracht voor vandaag. De vraag is of u en ik, onze geestelijke dorst wilt lessen. Of u met vreugde de bron van eeuwig leven opzoekt en daar kracht en sterkte mee ontvangt
Gaat u met liefde - in Gods Woord - op zoek naar Christus Jezus, als levend water? Immers, als u het water heeft geput… uit de bron. Dan kun je er een tweetal bijzondere dingen mee doen, er door gezegend weten en je laten dopen.

Gezegend door Water
In het bijbelboek Ezechiel, hoofdstuk 34 spreekt de Heer via de profeet Ezechiel tot het volk van Israël om te profeteren dat God zelf de herder wil zijn voor Zijn volk. Hij wil ons als gelovigen naar de juiste weg leiden. Een weg die leidt naar een nieuwe hemel en een aarde.

We hebben een herder nodig,. Wij dwalen (als we niet opletten) wel eens van de juiste weg af net als het volk van Israël, dat niet altijd wandelde op de wegen die Heer had uitgezet.

Veel mensen denken dat ‘gewoon’ water niet genoeg de dorst lest en gebruiken bijvoorbeeld, bier of andere sterke drank om zich gesterkt te weten in de moeilijke situaties van het leven. Mensen drinken alcohol om hun verdriet weg te drinken of hun vreugdegevoel te vergroten. Maar het resultaat is bijna altijd hetzelfde, achterblijven met een kater, met alle nadelige gevolgen van dien. Dat geldt ook in geestelijke zin. Mensen denken niet genoeg te hebben aan het simpele ‘zo zegt de Heer” uit Gods woord. Maar gaan naar allerlei andere slechte raadgevers. Valse herders.

Zo ook met het volk van Israël. Men zette gewijde palen neer, aanbaden afgoden en volgden hen ook na. In plaats van dat ze met de God van Abraham, Isaak en Jakob wandelden. Er is maar één echte herder. Als je Jezus niet volgt.. dan ben je als het ware; herderloos .Daarom staat in Ezechiel 34, vers 5 “Zij raakt verstrooid omdat er geen herder is”. Een afgod of een valse profeet kan niet leiden . Het leidt alleen tot verwarring.

Als wij niet putten uit de bron van kracht voor vandaag en hoop op eeuwig leven, dan is verwarring altijd ons deelgenoot. God kan en wil niet toestaan dat zijn kinderen, zijn schapen verward raken. Dat ze drinken van bronnen die geen leven geven… of dat zijn kinderen met afgodendienaren wandelen… Daarom zegt de Heer in vers 15 van Ezechiel 43, “Ik zal mijn schapen weiden, Ik zal ze doen neerliggen, luidt het woord van de Here Here; de verloren zal ik zoeken en de afgedwaalde terughalen, de gewonde zal ik verbinden en de zieken versterken.

Beste broeders en zusters.. hierin ligt verborgen wat de zegen van God inhoudt. Als je bereid bent om je op Christus te richten.. dan wordt je gevonden en je wordt beter gemaakt. Hoe??… Door hetzelfde
Levend water…. Waar Jesaja over sprak, en ook waar Christus over sprak. Dan worden zegeningen deel in jouw leven. Zegeningen worden voorgesteld als regens in Ezechiel 34, vers 27,
zegen brengende regens. De Heer wil niets liever dan dat Zijn kinderen, zich veilig weten, dat ze bevrijd zijn van zonde en schuld.

Hebt u de zegen brengende water in uw leven gevoeld? Voelt u zich dag in en dag uit versterkt en verkwikt door wat God doet in uw leven? Die nieuwe baan, een geliefde die beter wordt van een ernstige ziekte. Wellicht kunt u weer een dag rondkomen van wat u verdiend hebt. Hoe groot of hoe klein de zegeningen in uw leven zijn … Het is alleen mogelijk als ‘water’, in uw leven een rol speelt, alleen levend water in Uw leven kan een verandering mogelijk maken.

Helaas zijn er veel mensen die liever kijken naar een fles wijn en al hun pijn en verdriet zo wegdrinken.
Satan doet er alles aan dat de mensen niet het levende water willen putten uit de bron… “Gods Woord, en de daarin beschreven liefde van Christus.” Let wel op, Satan is zeer sluw.. mocht men wel water putten uit de bron.. mocht men dus wel regelmatig lezen uit het Woord van God. dan doet Satan er alles aan dat xe niet doorhebben dat ze dagelijks gezegend worden.

Hoeveel gelovigen zien niet in dat ze worden gezegend. Men leest de Geschriften.. maar ervaart niet de vreugde van het drinken uit de bron des levens. Wij ervaren niet dat wij worden gezegend… in het gezin, in het verkeer, op het werk. Men ziet niet de zegen brengende regen die neerdalen als plasregens. Men ziet slechts de stormen in ons levens en probeert met menselijke middelen de problemen op te lossen. U kent het lied wel… “tel uw zegeningen één voor één” Hoeveel mensen lezen over de zegeningen in de Bijbel… maar vergeten de zegeningen in hun eigen persoonlijk leven te tellen..

Als wij vandaag zouden kiezen om te ontdekken, door middel van Gods Woord, op welke manier God ons zegent…vanaf dat wij opstaan in de ochtend, tot het naar bed gaan in de avond. Dan zouden we meer genieten als wij maar het levende woord De Bijbel openslaan. Dan zouden wij werkelijk ontdekken dat er altijd kracht in Gods woord is. Vandaag is er hoop voor nu en voor de toekomst.

Nu wij weten dat wij bij Christus kunnen komen en eeuwig leven kunnen ontvangen, nu wij ontdekt hebben wat de Heer ons wil zeggen.. Dan kunnen wij werkelijk ervaren wat de kracht is van Water, en erdoor gedoopt en geestelijk versterkt worden.

Dopen in het water
Wij mogen onze dorst lessen met water… we mogen gezegend worden door water. EN we mogen een nieuw leven binnenwandelen door ondergedompeld te worden in het water.

We nemen het woord in ons… en het lest onze dorst De Heer wil de weg voor ons openen om een nieuw en eeuwig leven, in alle eeuwigheid met Hem te ervaren. Als wij dat beseffen… dan mogen wij ervaren dat de Heer ons niet laat verdwalen in deze wereld vol met zonde en haat, maar dat we de regens van zegen op ons mogen voelen nederdalen. Wij hebben gelezen uit het Woord van God dat de regens ons vernieuwen en verkwikken.

Als we beseffen dat er dus kracht is in het Levend Water., “Gods Woord te verstaan,. dat het ons werkelijk kan veranderen en bemoedigen. Ondergedompeld’ worden in de kracht die dat water voorstelt,.betekend . dat wij de Heer moeten aannemen in ons levens…In 2 Koningen kunnen wij lezen over Naäman, die in aanraking kwam met de kracht van het water en door onderdompeling. Naaman was een legeroverste hij won de strijd.. maar zat klem in zijn eigen persoonlijk leven, hij was melaats.

Naaman is het voorbeeld van iemand, net als ons.. Je bent succesvol op het werk, of in je carrière.. maar eigenlijk ben je doodziek. Je leidt aan de ziekte genaamd zonde.

De profeet Elisa hoorde van de koning het pleidooi om zijn legeroverste te genezen. Uiteindelijk zo lezen we in Gods woord, komt Naaman bij de Elisa terecht. In vers 10 van 2 koningen 5 lezen wij: “Elisa stuurde iemand naar buiten om hem te zeggen: ‘Baad u zevenmaal in de Jordaan, dan zal uw huid weer gezond worden en zult u weer rein zijn.’
De reactie van Naaman is menselijk…Hij vroeg , hoe kan ‘water’ mij nu reinigen..en we lezen verder in vers 11: Kwaad ging Naäman weg. ‘Ik had gedacht dat hij zelf naar buiten zou komen,’ zei hij. ‘En dat hij de naam van de HEER, zijn God, zou aanroepen en met zijn hand over de aangetaste plek zou strijken, en zo de huidvraat zou wegnemen. 12 Zijn de rivieren van Damascus, de Abana en de Parpar, soms niet beter dan alle wateren in Israël? Had ik me daarin niet kunnen baden om rein te worden?’ Verontwaardigd draaide hij zich om en ging weg. 13

De enige manier voor Naaman om rein te worden was te baden in de Jordaan. En niet in een andere rivier. De enige manier om rein te worden van zonden is de zonden te belijden bij Christus. Veel mensen prediken over redding en verlossing. Maar er is slechts een die de daadwerkelijke redding kan bieden, en dat is Jezus Christus .
.
Gelukkig zeiden de bedienden van Naaman : ‘Maar overste, als de profeet u een ingewikkelde opdracht had gegeven, had u die toch ook uitgevoerd? Dus nu hij tegen u zegt: “Baad u, en u zult weer rein worden,” moet u dat zeker doen.’ 14 Hierop daalde Naäman af naar de Jordaan en dompelde zich daar zevenmaal onder, zoals de godsman had gezegd. Zijn huid werd weer gezond, zo gaaf als de huid van een kind, en hij was weer rein

Naaman werd schoon…. Brand schoon door het water, het Levend water. Zijn melaatsheid werd genezen omdat hij het bevel van de profeet opvolgde. Jezus, vertelt aan Nicodemus, dan hij wedergeboren moet worden door water en geest. Wil je een nieuwe start maken in je leven dan moet je beginnen met onderdompeling, dit betekend je leven aan Christus geven . Hij alleen kan ons werkelijk reinigen, hetzelfde levende water dat ons leert over Christus. Hetzelfde Levend water dat ons kan zegenen, in dat water mogen wij ondergedompeld worden om een nieuwe start te kunnen maken.

U kunt vandaag een nieuwe start maken. Jezus, Christus is gestorven voor ons allemaal, voor u en mijn fouten en tekortkomingen. Misschien hebt u ooit eens die stap gemaakt. Misschien bent u nog nooit gedoopt. Vandaag is de dag dat u, net als Naäman, opnieuw de keuze kunt maken om Jezus Christus in uw leven aan te nemen. . Elisa gaf als ‘Profeet’ een wijze raad “als je je laat dopen” dan zul je rein worden.

Christus is een grotere profeet dan Elisa Hij geeft ons ook raad…. Put uit die bron… en we lezen uit de Bijbel. De Heer geeft ons zekerheid en ook de kans om een nieuwe start te maken. En wij kunnen
zeggen, “
Ja Heer.. U liet zich dopen…” U ging mij voor.. Ik volg u.

Wellicht hebt u al een nieuwe start gemaakt, Misschien geniet u dagelijks van de zegen gevende regens. Wellicht put u dagelijks uit de bron van wijsheid en geloof.,...en dat is Gods Woord.

Onthoud één ding het levende water geeft kracht…. Kracht, zodat je mag groeien in het geloof.. en dat kan alleen door het Woord. Het Levend water heeft kracht om u te zegenen in alle momenten van het leven… Kracht om uw oude leven weg te wassen zodat je op mag staan en een nieuw leven mag ervaren met Christus. Blijf bidden .. Kies dagelijks voor Christus en het eeuwige leven zal u ten deel vallen.
En wat De Heer beloofd zal Hij ook doen.
AMEN

Overdenkingen

Seminars

Zoeken naar

Algemeen