Blind... met open ogen

“Blind... met open ogen”
Jezus Leeft! En hij komt terug!

Vanavond zullen wij stilstaan bij de realiteit die God, in het leven van alledag ons kan bieden.. Maar dan moeten we wel echt accepteren, en geloven, dat Jezus leeft.. Jezus is opgestaan. Vanavond zullen wij zien hoe sommige volgelingen van Jezus de realiteit van Jezus opstanding zagen. Maar we kijken ook naar de realiteit van een leven met Jezus, nu op dit moment. Want de ontmoeting.. Die u vandaag met Jezus heeft, wil hij veranderen in een eeuwig relatie.. Een relatie gebaseerd op liefde.. Die binnenkort.. Heel spoedig veranderd in aanschouwen.. Want op dezelfde wijze dat Jezus naar de Hemel is gegaan.. Zo zei de engel tegen de discipelen op Hemelvaartsdag zo zal Jezus terug komen voor al degene die in Hem geloven en een relatie met Hem zijn aangegaan. Dan zal de realiteit met eigen ogen zichtbaar worden.

Als je gelooft met zowel je hart als je verstand en niet schaamt voor de relatie die je hebt of kunt krijgen met Christus... dan zal je voorspoedig leven.. een leven bevrijd van zonde, schuld en schaamte.. Een leven vol blijdschap met zicht om een nieuw thuis.. Als je die realiteit niet ziet, als je die ontmoeting niet veranderd tot een liefdevolle relatie.. Dan ben je blind met open ogen.

De bijbel verteld ons.., dat de wereld waarin wij wonen... ernstig in verval is geraakt door de zonde - dat is het niet houden aan de geboden, de principes van God - Juist doordat de mensen geen relatie willen aangaan met God. en vooral omdat vele mensen geen relatie met Jezus willen... ziet de toekomst van deze wereld er niet zo best uit.. Zo schrijft de Paulus in aan jonge timoteus “Onthou het volgende goed: Wanneer de laatste dagen van deze wereld aanbreken.. Komen er zware tijden.”

Onze God is een liefdevolle God.. Hij wil dat wij voorbereid zijn op alles wat komen gaat. Jezus wil ons laten weten dat er zwaar weer op komst is.. Niet om ons bang te maken.. Maar om ons te laten weten dat als u en ik de relatie met Jezus laten groeien.. Door middel van gebed, door middel van bijbelstudie.. Door middel van het bezoeken van een kerk.. Dat je bestand zult zijn voor het alles wat in uw en mijn leven en in de wereld kan gebeuren.

Waarom zou God ons willen waarschuwen.. Als je een kind hebt, die langs een sloot loopt en je ziet een losliggende plank, waardoor je kind in het water zou kunnen vallen.. Zou je hem of haar niet willen waarschuwen. Of zou je je geliefde in het water laten vallen? Jezus heeft zijn ogen open voor ons.. Hij wilt uw en mijn ogen open.. Openen voor de realiteit van het leven?

Ik ken een verhaal van iemand die zijn leven dankt aan een waarschuwing. Deze man woonde in Los Angels in de Verenigde Staten. Hij woonde in flatgebouw en had een grote verzamelingen planten en cactussen in het huis staan. Op een goede zonnige dag begon het enorm te zoemen. Deze beste man wist niet waar het gezoem vandaan kwam.. Hij keek overal in het huis en kon de bron van het geluid niet vinden. Hij besloot maar de alarmcentrale te bellen. Hij vertelde zijn verhaal tegen de telefoniste en de telefoniste hoorde het lawaai op de achtergrond.. Ze zij tegen de man dat hij koste wat koste uit het huis moest rennen. Weg uit het huis... De man twijfelde geen moment en rende het huis uit. Slechts enkele minuten laten hoorde hij een explosie.. Wat gebeurde er... in de cactussen hadden kakkerlakken nestjes gelegd in de cactus en de kakkerlakken waren zo groot geworden dat de cactus op springen stond.. Het huis was een aantal dagen onbewoonbaar.. Het moest gereinigd worden. Hoe dankbaar mag deze man zijn voor het optreden van de dame van de alarmcentrale.

Zo is onze God ook voor ons.. God heeft ons zoveel lief.. Niet alleen stuurde hij zijn Eniggeboren zoon zodat wij bevrijd konden worden van zonde, schuld en schaamte. God is net als de dame van de alarmcentrale.. Je kunt bij hem terecht voor al je vragen.. Ongeacht wie je bent, waar je vandaan komt, wat er ook op je bankrekening staat. Je mag jouw leven in zijn handen leggen

Hij wilt ons ook waarschuwen voor hetgeen ons in de toekomst te wachten staat. Zodat wij niet verdrinken in de stormen en problemen van het leven.. maar dat wij ons oog op hem gericht houden.. Want dat is de realiteit van de waarschuwingen die in de bijbel beschreven staat.. Want als je daaraan voorbij durft te gaan.. dan ben je blind.. Met open ogen.

Laten wij terug gaan naar hetgeen Paulus schrijft aan Timoteus dat er een tijd komt waar mensen egoïstisch zullen zijn.. Alleen maar aan geld denken, verwend en hoogmoedig zijn.. Anderen beledigen, hun ouders ondankbaar zijn.. Wreed en onverzoenlijk tegen anderen. En dat is de wereld vandaag de dag... We zien het elke dag op tv, op het internet of in de krant. Helaas gaat niet alles soepel.. maar de bijbel is duidelijk.. Gods woord, de bijbel opent onze ogen voor de realiteit die voor ons staat en nog komt. Althans als wij zijn Woord van liefde vanavond willen en kunnen aannemen?

Je hoeft niet bang te zijn dat u hier aanwezig de eigenschappen die Paulus aan de jonge Timoteus, beschrijft zult aannemen of zult overnemen. Want als je een relatie met Christus hebt dan worden de volgende eigenschappen zichtbaar in je leven.. Liefde, vreugde en vrede, geduld en vriendelijkheid, goedheid en vertrouwen, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.. Als je zulke eigenschappen tentoonspreid in je leven.. dat is als je Jezus aanneemt als jouw redder, jouw verlosser, dan hebben die zondige zaken (die zaken die tegen de wet gaan) geen greep meer op je leven.

Toch.. Toch zegt de bijbel ons dat er heel wat te wachten staat voor de gelovige.. Voordat onze Liefdevolle Jezus Christus..terugkomt om een ieder die hem gelooft mee te nemen naar een nieuwe hemel en aarde en Hem mogen aanschouwen van aangezicht tot aangezicht.. Moeten wij wel de bijbel lezen.. Anders kunnen wij die realiteit niet.. En dan zijn we wel degelijk blind... met open ogen..

Niet alleen wij kunnen blind zijn voor hetgeen rondom ons gebeurt.., blind zijn voor de realiteit die alleen Jezus ons kan bieden.. Zelfs de mensen die het dichts bij Jezus waren zagen de realiteit op dat moment niet. Laten wij terug in de tijd gaan, vlak na het moment dat Jezus was opgestaan uit het graf of de bewuste zondag. Dat verhaal kunnen we lezen in Lucas 24. Jezus was opgehangen aan het kruis.. Vele volgelingen waren diep bedroefd en depressief. Ook twee volgelingen van Jezus, waar Lucas over schrijft, waren depressief, terneergeslagen.. En in diep in de put, ze zagen het niet meer zitten. zo staat er geschreven“ Terwijl ze daar zo over aan het praten waren, kwam Jezus zelf bij hen en liep met hen mee. Maar ze herkenden hem niet, verblind als ze waren”.

Hoe kan dat nou.. Degene die Jezus volgden.. Die alles hadden gezien en gehoord, wat deze grote leraar deed en zei.. Hoe konden zou niet herkennen erkennen dat degene die ze volgde.. Naast ze liep. Ze waren blind voor de realiteit.. Blind voor het feit dat Jezus naast ze liep. Ook wij kunnen verblind raken.. Ook al heb je relatie met Jezus.. ook al hem je hem aangenomen.. Diep in je hart.. je moet wel blijven werken aan de relatie met hem.. Je moet je ogen open houden.. Vooral wanneer de stormen dreigen in je leven. .

Deze Emmaüsgangers waren overmand door verdriet.. Ze zagen het eventjes niet meer zitten. Ook wij hebben weleens momenten in je leven. dat je een geliefde bent kwijt geraakt door een ongeluk. Onthou wat Jezus voor jouw heeft gedaan aan het kruis.. Hoe Jezus jou uit de penarie heeft geholpen. Hoe Jezus bij je stond.. Terwijl iedereen je in de steek liet. Wanneer iedereen de rug naar je keerde.. Onthou dat Jezus naast je loopt.

Onthou de beloften van Jezus.. Onthou de beloften van Jezus voor degene die een relatie met hem hebben. Jezus belooft ons eeuwig leven, Jezus belooft ons dat wij via hem tot God de Vader mogen bidden in de hemel. Jezus belooft ons dat wij inwoners zijn van het Nieuwe Jeruzalem. Jezus belooft ons een overwinnend leven. Jezus belooft ons dat wij met Hem mogen wandelen.

Maar als wij eerder kijken naar de problemen van ons leven.. Net zoals Petrus dat deed toen Hij Jezus tegemoet liep over het water.. En Petrus niet meer naar Hem keek en wegzakte in het water.. Net zo is het met ons.. Als je niet meer kijkt naar de beloftes die Jezus ons gedaan heeft.. Dan zien je niet eens dat Jezus naast je loopt.. Als je vergeet wat Jezus voor jou en mij heeft gedaan in het leven Dan ben je blind voor de realiteit.. De realiteit dat Jezus altijd met je is. Als je dat niet heb gedaan.. Als je die realiteit niet ervaart... Neem dan Jezus vandaag aan als je vriend.. Degene die je niet in de steek laat. Dan zie je dat Hij naast je wandelt.

Terug naar Lucas 24 en de Emmaüsgangers.. Ze hadden het niet door. Jezus was hun aan het praten en ze hadden het niet door. Zo vermand door het verdriet dat ze niet keken naar de realiteit waar ze zich in bevonden. De twee Emmaüsgangers vertelden Jezus van hun ervaringen.. Van het verdriet.. Van het verraad van Judas. Ze vertelden van de verwarring rondom het graf... die leeg was. Ze vertelden dat er zelfs engelen waren die zeiden dat Jezus leeft.. Maar de vrouwen zagen het lege graf niet.. Niemand had Hem gezien. Jezus zag het verdriet bij zijn volgelingen, maar wilde ze ook op iets wijzen.. Zo lezen wij in vers 25 “Wat zijn jullie toch dom, wat aarzelen jullie toch om te geloven wat de profeten allemaal gezegd hebben! Moet de Christus dat alles niet lijden om zijn glorie binnen te gaan?” En hij legde hun uit wat er over hem in de Hele Schrift staat, te beginnen bij Mozes en al de profeten.

Heel de bijbel draait om Jezus zijn liefde voor ons. Vanaf het eerste moment dat Adam en Eva van de appel aten en zonde kwam... met als straf, de eeuwig dood, Ging het verlossingsplan in werking.. Een plan dat Jezus, Zoon van God uiteindelijk naar deze aarde zou komen en voor eens en altijd zou afrekenen met de zonde en de gevolgen van het niet houden aan de wet die je wijst op de zonde. Het oude testament, het eerste deel van de bijbel, laat op diverse plekken zien.. Dat er een Messias zou komen.. Een redder.., een verlosser Iemand die een nieuw koninkrijk zou stichten. Daarom zei Jezus ook.. Waarom aarzelen jullie om te geloven van de profeten allemaal gezegd hebben! Deze profeten, waren boodschappers van God die het volk van Israël moesten vertellen als ze dingen hadden gedaan die niet volgens Gods wetten zou zijn. Zij vertelden dat er een redder zou komen.


Vele hoorden het in de tempel of bij de Tabernakel of van profeten.. Velen lazen de boekrollen, het maar toch geloofden vele het niet, wanneer Jezus op aarde rondliep 33 jaar lang. Alles in het oude testament verwijst naar Jezus. Toch zagen de toenmalige religieuze elite niet dat Jezus daadwerkelijk op aarde was, en zelfs niet dat hij wandelde.., ze zagen niet dat de schrift voor hun ogen vervuld was... als de mensen maar de bijbel gelezen hadden.. Ze waren blind.. Blind voor de realiteit dat Jezus tot ons spreekt door middel van de bijbel..die van Hem getuigt.

Jezus komt weer terug ditmaal om iedereen die in hem gelooft thuis te brengen. Jezus zegt tegen ons dat we waakzaam moeten zijn. In Mattheus 24, staat dat “Niemand de dag of het uur komt wanneer Jezus zal terugkeren.. De engelen weten het niet, zelfs Jezus niet.. Alleen God in de Hemel. “ Maar de bijbel vertelt ons wel wat de omstandigheden zijn.. Er zullen mensen zijn die je op een dwaalspoor willen brengen.. Er zullen mensen die misbruik zullen maken van de Naam van Jezus. Je zult horen over oorlogen en geruchten van oorlogen, maar raak t niet in paniek . Dat moet allemaal gebeuren, maar het is het einde nog niet. Jezus noemt een hele lijst op van zaken die gaan gebeuren. Als jij kijkt naar het nieuws in de krant of op TV wordt je ontmoedigd.. Raak je verdrietig over hetgeen gebeurd in je leven.. hou je ogen gericht op Jezus. Wordt niet verblind door de problemen van het leven.. kijk naar Jezus.
Want de realiteit is juist mensen die zien dat er vele dingen kunnen gebeuren in je leven en in de wereld, verteld zijn door Jezus.. en dat Jezus zelf zegt.. Vlak na de ellende van die dagen zal de zon verduisteren, de maan zal niet langer schijnen, de sterren zullen va de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. Dan zal het reken van de Mensenzoon aan de hemel verschijnenen. Alle volken die op aarde zullen treuren en ze zullen de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel met grote macht en majesteit. Onder luid trompgeschal zal hij zijn engelen eropuit sturen en zij zullen uitverkorenen bijeenbrengen van het ene einde van de aarde tot het andere...” Als jij je ogen houdt op Jezus.. als je niet verblindt raakt door de problemen van het leven dat mag je de realiteit zien.. Dat Jezus voor jou en mij terugkomt en dan ben je NIET blind met open ogen...

Veel mensen zien zulke waarschuwingen, zulke mededelingen uit de bijbel als iets negatiefs.. Iets waarvoor ze liever de ogen sluiten. Maar ik ken voldoende mensen die van te voren gehoord zouden willen hebben dat er iets mis zou kunnen gaan.. iets waardoor ze niet te midden van verdriet zouden kunnen komen te staan. Denk maar eens aan die aardbeving in Taiwan van afgelopen week.. Hoeveel geld zouden die mensen over gehad hebben om toch maar enkele uren van te voren te weken dat er een aardbeving zou komen...

Of denk maar eens aan 11 september vorig jaar.. Als de veiligheidsdiensten toen maar serieus op de dreigende berichten van aanslagen waren ingegaan.. Hoeveel hadden de nabestaanden van de slachtoffers niet over voor een waarschuwing, God geeft ons de kans om uw ogen te openen voor zijn liefde.. Van nu aan tot in de toekomst.. Deze mededelingen zijn bedoeld om u met beide benen op de grond te zetten om uw ogen open te houden.. Gaan uw ogen vanavond open?

Jezus is opgevaren naar de Hemel.. Om een plek voor te bereiden.., want wij mensen zijn niet geschapen om te leven in een wereld vol verdriet en ellende.. Een wereld waar er geen liefde meer heerst.. Omdat mensen liever van God los leven dan, Gods liefde met beide armen willen vasthouden. De duivel, het kwade, het slechte weet dat hij heeft verloren.. De dag de Jezus stierf aan het kruis en op de derde dag weer opstond... De ogen van Satan zijn geopend door Christus.., de duivel weet dat hij verloren heeft.. En nu probeert Satan en mij koste wat het kost onze ogen te sluiten.. Hij wil ons laten denken dat deze wereld onze eindbestemming is.. Maar als u een relatie met Jezus aangaat.. Als u een ontmoeting met Jezus heeft gehad.. Dan hoeft u niet bevreesd te zijn. De waarschuwingen die Jezus doet in de bijbel is om onze ogen te open.. Om te laten zien dat de tegenwerpingen die de duivel naar ons toewerpt, alleen maar een afleidingsmanoeuvre zijn... De duivel probeert van alles om uw relatie met Christus op losse schroeven te zetten.. Hij ontmoedigt ons, om Gods woord te lezen. Wij hebben het zo druk op het werk dat wij geen tijd of zin meer hebben om uit de bijbel te lezen. De duivel wil niet dat u de realiteit ziet.. Hij wilt dat u blind wordt.. Blind met open ogen.

De duivel, het kwade, probeerde het met Adam en Eva.. Hij probeerde het zelfs met Jezus.. toen Jezus aan het begin van zijn evangeliserend werk op aarde, 40 dagen in de woestijn vertoefde, om te bidden en te vasten voordat hij zou gaan beginnen met het werk, kwam de duivel tot Hem.. De Duivel beloofde hem van alles.. Macht, rijkdom.. Allemaal zaken om zand in de ogen te gooien.. Allemaal zaken om je blind te maken.. Zaken om je ogen van God of te wenden.. Maar Jezus wist de enige oplossing om je ogen open te houden.. Hij zei “Er staat geschreven”... Op elke uitspraak van Satan, zei Jezus.. Lees de bijbel maar.. Sla Gods Woord maar op na.. Er staat geschreven..”

Als er problemen opdoemen in het leven.. wanneer het kwade wilt dat u zand in de ogen krijgt.. dat u verblind.. Sla Gods woord er op na.. Ga in gebed en vraag Jezus u wil leiden. Juist op de moment dat u voelt dat u wankelt... ga naar God toe.. Op de momenten dat het stormt in het leven ga naar God. toe.. En wees dankbaar als Hij u ogen weer opent.. Want dan mag u zingen, blij zij.. Dankbaar dat u weer een dag dichter bij bent bij de tweede komst van Jezus.

Hoe herkennen wij dan het moment dat Jezus terug komt? Jezus geeft ons het volgende advies mee.. Kijk naar eens naar de natuur.. Als een boom vrucht begint te dragen dan weet je dat de zomer voor de deur staat.. Zou is het ook het de wederkomst van Jezus... Want je weet je wanneer het einde voor de deus staat. Wanneer je al die dingen ziet gebeuren waar Jezus over heeft gesporken in en de bijbel. Als je verblind bent voor de tekenen die waarvoor Jezus ons waarschuwt.. Uit liefde.. Als je niet ziet wat Jezus met jou en mij voor heeft. als je het gevoel hebt dat je blind bent.. Blind met open ogen.. Laat Jezus uw ogen openen... accepteer Jezus.. vanavond nog als verlosser, accepteer hem als de schat en laat u leiden door deze schatkaart.. De bijbel.. Het woord van God.

Wat dat woord kan uw ogen openen.. Zo zegt Paulus tegen de jonge evangelist Timoteus; “Blijf bij wat je geleerd hebt en met overtuiging hebt aangenomen. Je weet wie je leraren waren. Van jongs af af aan ben je vertrouwd met de Heilige Geschriten, waaruit je wijsheid kunt putten die je leidt tot redding door het geloof in Christus, alles wat hierin staat is door God geïnspireerd en bruikbaar voor het onderricht, voor het weerleggen van dwalingen, het herstellen van fouten en voor de opvoeding tot een rechtspanen leven leiden.. Het woord van God garanderend dat je een leven leidt met open ogen. Komt tot bezinning en accepteer de kracht van de Genade en laat uw hart en denken vernieuwen door de Heilige Geest Jezus uw genezen van uw blindheid. Als je Jezus nog niet hebt aanvaard als jouw vriend. Doe het vanavond nog.. Stel niet uit tot morgen wat vandaag kan.. Laat je hart vernieuwen door degene die voor jouw en mijn hart stierf aan het kruis en uit de dood voor jou en mij opstond.

Die Emmaüsgangers uit Lucas 24.. Ze liepen met Jezus.. maar waren blind door verdriet.. Deze mannen kenden de bijbel.. Maar waren blind voor de profetieën die getuigde dat Jezus zou komen, zou leiden, zou sterven en op de derde dag zou opstaan.. Als wij maar ons oog niet sluiten voor de realiteit van Gods Woord.. Paulus schreef aan de jonge timoteus dat elke schriftwoord belangrijk is. Alle teksten in de bijbel.. Wijzen uiteindelijk de weg naar Jezus. Er zijn mensen die zeggen dat profetie, boodschappen van God over wat er gaat gebeuren met Gods Volk, niet belangrijk is. Er zijn mensen die zeggen dat Jezus niet de weg is naar de Hemel is.. Er zijn mensen die eigen theorieën en methoden op nahouden.. Maar luister niet naar de ideeën van mensen.. Lees het woord van God.... Laat het Woord uw ogen open.De bijbel waarschuwt ons ervoor dat wij onze ogen open houden voor de realiteit. Zo schrijft Paulus aan de christenen in de gemeente van Kolossen het volgende. (2 kol 2:6) Je hebt Jezus aanvaard als de Heer, leef dan in verbondenheid (een relatie) met Hem. Wees in hem geworteld vast aan het geloof zoals het je onderwezen is en laat uw hart overvloeien van dankbaarheid. Als je Jezus hebt aangenomen.. Of als je vandaag besluit je leven aan Hem over te geven Blijf in zijn liefde.. Laat hem niet los.. Laat je niet misleiden door andere die een andere mening toegedaan zijn. Zo vervolgt Paulus let op dat niemand u meesleept door holle en misleidende ideeën die steunen op menselijke tradities, op de machten van de wereld. God vind je niet door na Yoga les te gaan. God vind je niet op de TV.. Er is niets op deze aarde wat mensen tot God brengt dan Jezus.. Jezus En Jezus alleen is De weg, de waarheid en het leven.. niemand niemand.. Komt tot de Vader dan door Hem.. Laat u niet verblinden door de ideeën, boeken, videobanden.. Ademhalingsmethoden, horoscopen, tarotkaarten en noem het maar op..

Christus roept ons op om Hem te volgen. Jezus roept een ieder hier vanavond op om je ogen te openen en gericht te houden op Hem. Als die Emmaüsgangers, Gods Woord echt hadden begrepen... dan waren hun ogen geopend.. Dan zouden ze niet overmand zijn door verdriet dat zouden ze WETEN dat Jezus zou opstaan uit het graf. Als je de bijbel leest en leest van de beloften die God doet in de Bijbel.. Dan weet je dat alle problemen op deze wereld slechts tijdelijk.. Je weet dat Jezus je brengt naar een betere plaats. Je kunt staande blijven.. Ook al zegt de wereld dat het geloven niets biedt.. Ook al zegt de wereld dat de bijbel niets voorstelt..Als jij een relatie hebt met Christus dan bezit je zekerheid.. Wat mensen ook mogen zeggen en vinden.. Hou je ogen gericht op Jezus.. volg hem... want dat is de realiteit van relatie met Christus. Want als je met Christus bent opgewekt en leven, streef dan ook wat boven is, waar Christus zetelt aan de rechterzijde van God. Hou voor ogen wat boeven is en niet wat op aarde is.

Die Emmaüsgangers.. Ze zagen het niet.. Ze waren blind.. Maar Jezus legde hun uit wat in de bijbel over hem geschreven staat. Ze kwamen in de vlak bij het dorp getiteld Emmaus.. Jezus deed alsof hij wilde doorlopen.. Maar deze twee volgelingen hield hem tegen. Ze vroegen of Jezus een nacht bij hun wilde blijven. Jezus bleef.. Ze wilden eten.. Jezus brak het brood..en sprak een zegen over het eten uit.. En toen gingen de ogen open.. Op het moment dat ze hem zagen.. Op het moment dat ze hun ogen openden hadden ze door de Jezus al die tijd bij hun was. Als wij in het leven de tijd nemen en zien wat Jezus allemaal voor ons doet.. Dan zien wij de realiteit van zijn aanwezigheid.. Maar wacht niet totdat je hem daadwerkelijk ziet voor dat jij een keuze voor hem maakt.

Een van de 12 discipelen genaamd Thomas (zo kunnen wij lezen in Johannes 20) had Jezus nog niet gezien nadat hij was opgestaan en was nog steeds door verdriet overmand. Maar rest had Jezus wel gezien en ze riepen “ We hebben de heer gezien” , maar Thomas wilde de realiteit zijn met zijn menselijk ogen.. Zij ogen waren niet opengegaan door het lezen van de schrift. zijn ogen waren niet opgegaan voor de realiteit die alleen Jezus kan bieden. Thomas zei “Dat alleen als in zijn hadden de littekens van de spijker zie en mijn vinger in zijn zij kan steken.. Dan zal ik geloven. Thomas wilde zien met menselijke ogen.. Hij geloofde niet.. En dat is een voorwaarde om de realiteit te zien die Jezus ons biedt. Want geloven zo zegt het bijbelboek Hebreeën.. Is zeker zijn van de dingen waar je op hoopt en overtuigd zijn dat we je niet ziet, toch bestaat. Op dit moment kunnen wij Jezus niet zien met het blote oog... maar we Toch is hij er.. Op dit moment kunnen wij niet zien dat Jezus mensen bevrijdt van zonde, van schaamte, dat Jezus mensen geneest.. Maar toch doet hij het.. Maar als we blind zijn.. Blind voor de realiteit die Jezus ons biedt.. Dan missen wij de ervaring van een ware relatie met hem. Na een week kwam Jezus bij Thomas.. Raak met je vinger mijn hand aan.. Raak met je vinger mij zij aan en “ Wees niet langer ongelovig.. Maar geloof” Thomas schreeuwde het uit Mijn Heer en mijn God. En Jezus zei tegen Hem “Geloof je omdat je me gezien hebt” Hoe gelukkig zijn zij die geloven zonder te zien... Als wij Jezus aanvaarden en erkennen dat Hij werkelijk voor jou en mij is opgestaan. Als wij het geschenk van Genade mogen ontvangen.. Weet.. Dat de realiteit opengaat.. Je zult Jezus zien.. Niet met menselijk ogen.. Maar door geloof. Maat het blijft niet daarbij.. Er komt een moment.. Er komt een tijdstip aan.. Dat Wij Jezus mogen aanschouwen met onze eigen ogen.. Jezus waarschuwt ons dat er vele dingen te gebeuren staan voordat HIJ terugkomt.. Dat is... als wij onze ogen blijven Openhouden.. Want het boek openbaring vertelt ons wie die grote ontmoeting op houdt.. Dat zijn de mensen die de geboden Gods en de getuigenis van Jezus Christus behouden.. Die mensen gaan naar een plaats wat je met geen pen kan beschrijven...

Wamt als je ogen niet open gaat.. Dan raak je verblind door de problemen van het leven. Als je ogen niet opent voor de waarheid en realiteit die Christus alleen biedt, dan gaat je hart verkoelen.. Dan wordt je hart steenkoud. je hebt geen liefde meer voor anderen.. Je hebt geen liefde voor jezelf en kijkt niet maar Gods liefde.. Je leven wordt somber... Daarom schreeuwden de volgelingen in Emmaus het ook uit.. “Was ons hart niet brandende toen Jezus naast ons liep en de schrift met ons opende...” Beste aanwezig.. Is uw hart brandende terwijl wij vanavond liederen zingen tot God in de Hemel.. Is uw hart brandende terwijl u het woord van God hoort.. is uw hart brandende toen Jezus voor u en mij de straf op zich nam.. Is uw hart brandende vol verlangen om hem terug te zien.. Is uw hart brandende om te Jezus te accepteren in uw leven wil u de ontmoeting van vandaag realiteit maken in uw leven.. zijn uw ogen geopend terwijl Jezus tegen u sprak.. Want de aarde is slechts een droom... maar Gods Koninkrijk is een realiteit... als u uw ogen vandaag opent.. Als uw Jezus aanneemt ... dan mag u meedelen in de realiteit van het leven.. het eeuwig leven..

Neem vanavond Christus aan als uw redder... en weet alleen hij kan uw ogen open houden.. En wanneer u uw hart.. aan hem overgeeft.. Wanneer in hem gelooft met hart, ziel en verstand.. Wanneer U Hem de hand vasthoudt.. Weet dat hij al zijn beloften nakomt.. Uw leven komt vernieuwen en u brengt naar de realiteit van een eeuwig leven met Hem.. Hem die u nimmer loslaat.. Hij zal uw en mijn hart brandende maken.. Brandende.. om zijn liefde te delen met een ieder.. Een ieder op deze wereld.. Tot dat u en een ieder die hem gelooft.. Eeuwig leven mag hebben.. Dat is de realiteit van zijn liefde.. Dat is een leven met open ogen.. AMEN.

Overdenkingen

Seminars

Zoeken naar

Algemeen