Beloofd is beloofd

Beloofd is beloofd
Joshua 23:5-11, 14 // 2 Petr 3:5-9

Goedemorgen, heeft u weleens een lange vliegreis gemaakt. Meer dan 10 uur, naar Nieuw-Zeeland bijvoorbeeld. Misschien heeft u weleens die reis gemaakt met familie of met uw kinderen. Er komt vaak een moment dat tijdens een lange vliegreis dat u of iemand anders zal zeggen, “hoe lang nog.”, je wilt naar je eindbestemming. Daar wachten andere familieleden, een mooie vakantie. Maar de reis is o zo lang. Het is net alsof de piloot van het vliegtuig of de maatschappij hun belofte niet inlost.

Je denkt de maatschappij beloofde mij een snelle reis en het duurt mij veels te lang, men beloofde mij een rustige reis en wij zitten midden in turbulentie. En het eten.. om daar maar niet over te praten. Als wij ons zo voelen tijdens een vliegreis zouden wij niets liever willen dan ons geld terug willen vragen. Als wij zo’n houding aannemen als je op reis zou gaan, dan zullen wij nooit verder komen dan voordeur en nooit op onze plaats van bestemming aankomen.

Dat geldt ook in ons geloofsleven. God belooft ons tal van zaken, voor het leven van alle dag tot het wandelen in het nieuwe Jeruzalem op de nieuwe aarde na de wederkomst. Broeders en Zusters, Hou gaan wij om met de beloften van onze dierbare Heer en Heiland. Als er halverwege onze levensreis niets gebeurd geven we dan op en keren wij terug naar onze oude wegen? Of blijven wij staan op de beloften die aan een ieder van ons heeft gedaan. Want Belooft is belooft en de beloften van de Heer zijn Getrouw.

Laten wij deze ochtend het woord van God openslaan en wel het bijbelboek Jozua. Hoofdstuk 23. Wij lezen in dit boek over het volk van Israël dat onder leiding van Jozua het beloofde land van melk en honing binnenwandelde. De Heer was met het volk van Israël en leidde onder sterk hand het land in. Overwinning op overwinning volgend. Totdat, zo lezen wij in vers 1: “De Here de Israëlieten veilige grenzen heeft gegeven, zodat geen enkele vijand hen nog bedreigde.” De Heer was zijn belofte aan het volk nagekomen, omdat het volk zich nauwgezet had gehouden aan de geboden die Mozes het volk gaf op die 2 stenen tafelen, velen jaren eerder.

Jozua was inmiddels een oud en wijs mens geworden en wilde, voordat hij de laatste adem zou uitblazen de leiders van het volk wijzen, hoe belangrijk de belofte van de Heer is. Hij zij in vers 3 “Ik ben nu erg oud geworden. Jullie hebben ervaren wat de Heer je God voor jullie heeft gedaan. Hoe Hij heeft al deze volken heeft behandeld. Hijzelf heeft voor jullie gestreden.” Jozua herinnerde het volk van Israël aan hoe de Heer gestreden had. Denk maar eens aan Jericho de onneembare stad, de hoge muren die niet konden instorten en dankzij het plan van de Heer dat nauwgezet werd uitgevoerd, storten de muren in en werd de stad ingenomen. Strijd na strijd versloegen de Israëlieten de hun vijandig volken, maar niet omdat zij zo sterk waren. Maar omdat de strijd die van de Here is.

Heeft u ervaren wat de Heer onze God voor ons heeft gedaan. Heeft u ontdekt hoe de Heer u uit uw strijd heeft verlost. Wellicht heeft de Heer u geholpen uit een lastige situatie in uw familie. Misschien had u problemen met uw chef op het werk. Misschien was u overstelpt met schuldgevoel en zonde.. u kon en kunt met al uw zorgen naar de Here keren. Want de Here vergeeft onze zonde.. Hij helpt ons uit onze problemen. De strijd is niet de onze, maar die van de Here. Als u hem laat strijden dan kunt de zelfde overwinning in uw leven ervaren als Jozua dat heeft gedaan.

U kunt zeggen, “Beste Riley, dat ze je nu zo mooi.., maar wat is de zekerheid dat die belofte in mijn leven ook uitkomt, ik merk er niets van, ik heb problemen, voel mij niet altijd fijn.”

Je betaald toch geen vliegtuigticket, als je van te voren weet dat halverwege de reis het vliegtuig zo neerstorten. De vliegtuigmaatschappij belooft, dat als jij met hun vliegt ze er alles (menselijk) voor overhebben dat je veilig op je plek van bestemming komt. Als jij je houdt aan een aantal voorwaarden, je betaald je ticket, je neemt niet teveel bagage mee, je zet je mobiele telefoon uit in het vliegtuig enz. Als jij jouw deel doet.. dan de maatschappij de rest, dat is het contract dat je maakt met de maatschappij, of met andere woorden het verbond. Jij betaald en houd je aan de regels. Dan zal de maatschappij u en uw gezin zo veilig vervoeren

Jozua benadrukt dat feit ook in zijn toespraak aan het volk van Israël “Wij hebben het land in bezit genomen zoals de Heer, je God ons heeft beloofd” Het land werd verdeeld onder de twaalf stammen van Israël. Nogmaals benadrukt Jozua dat het de Here is die dit mogelijk heeft gemaakt en niet de handen van mensen. Want er is een verbond gesloten tussen God en de mensen. Mozes en het volk in de woestijn beloofde “de geboden van God te houden.” en in Deuteronomium lezen wij ook dat als volk van Israël “stipt de geboden opvolgt die de Here oplegt, de Heer trouw zal blijven en dan belooft Hij, “Ik zorg op de juiste tijd voor regen op je akkers, in het najaar en ook in het voorjaar, Je zult graan, druiven en olijven kunnen oogsten en je vee zal volop te grazen hebben, Je zult grote welvaart hebben, maar als Mijn geboden niet opvolgt dan zullen er diverse zaken verkeerd gaan.”

De basisvoorwaarde voor een goed leven is je overgeven aan de geboden van liefde, de tien woorden, de 10 geboden die staan opgetekend in Exodus 20, als wij God liefhebben met geheel onze kracht, ziel, verstand, wezen en je naaste als onszelf. Als wij ons hart op de juiste plaats leggen dan kan God met ons aan de slag. En het mooie is... in tegenstelling met een vliegreis.. Jezus betaalde onze ticket naar het nieuwe Jeruzalem. Jezus ’ daad aan het kruis maakt het mogelijk om vergeving te krijgen van onze zonden, het vloeien van zijn bloed voor ons maakte het mogelijk om die felbegeerde ticket in de wacht te slepen. Om te beginnen met een reis naar de beste eindbestemming die een mens zich ooit kan wensen, samen zijn met Jezus Christus, en al zijn kinderen in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde.

Daarom zegt Jozua aan het volk, “Houd je vastberaden aan alles wat in de wet van Mozes staat geschreven en wijk daar geen duimbreed vanaf. “ Jozua vervolgt door te zeggen dat je niet moet inlaten met die overgebleven volken. Roep hun goden niet aan. Zweet niet bij zulke goeden, vereer ze niet, kniel niet voor ze neer. Blijf trouw aan de Heer je God, zoals je tot nu toe deed.

Als je volmondig “JA” zegt tegen de Here, als jij het verbond met Hem aangaat, ga dan vastberaden de nieuwe weg met Jezus op, Het grootste gevaar voor ons als gelovigen is dat wij niet kijken naar onze eindbestemming, maar op wat er gebeurd tijdens onze reis. Het is net als je vliegtuig zit vol turbulentie, het vliegtuig schud alle kanten op. Vliegtuigen zijn voor dit soort schokken gebouwd, je kunt zeggen, laten wij maar terug naar huis gaan.. de reis is mij voor mij teveel, Je kunt zeggen dat je je geld terugwilt.. Want je wilt een rustige vlucht naar je eindbestemming.. maar dat is niet wat het contract zegt... het contract zegt.. we zorgen dat je veilig aankomt, wat er ook dreigt te gebeuren.

Veel Christenen zien de stormen in hun levens. Waarom moet uitgerekend ik problemen hebben, waarom word ik gepest op school, waarom.. waarom, Er zijn helaas mensen die zoveel problemen zien dat ze kijken naar mensen om hun heen en hoe zij hun problemen oplossen. Mensen laten zich in met spiritisme, astrologie, new age en tal van andere zaken om zich te verlossen van hun kwalen en zorgen. Als je luistert naar de stem van de mens.. dan hoor je er duizenden, miljoenen eigen mening.. als je luistert naar de stem van de Heer, dan hoor je er een luid en duidelijk die zegt, “Mijn lieve zuster, mijn dappere broeder, al mijn kinderen... ik beloof je een behouden thuiskomt.

Blijf trouw aan de Heer, zegt Josua, zoals je tot nu toe ook deed. En twijfel je een keer, weet je het eventjes niet meer. Keer terug naar het Woord van God. Want God belooft ons het volgende:
Hij belooft altijd bij ons te zijn , Hij belooft ons altijd te beschermen Want a Promise is een Promise Belooft is belooft.. waarom iets anders kiezen als je al de zekerheid heb voor een behouden toekomst.

Wat opvalt als wij deze teksten uit hoofdstuk 23 lezen is dat Jozua telkens herinnert aan wat de Heer heeft gedaan voor Israël. En dat is wat juist belangrijk is als wij willen vastklampen aan de beloften aan de Heer. Onthou hoe de Heer u geholpen heeft uit de moeilijk momenten in uw leven. Jozua geeft aan de als je dat doet.. je weet dat zijn beloften gestand zullen houden.
Een volgend punt wat Jozua aanhaalt in vers 11 is het volgende Jozua zegt, Wees er voortdurend op bedacht om de Heer je God lief te hebben. Keer je niet van Hem af. Sluit je niet aan bij overgebleven volken. Sluit geen huwelijke met hen. Want als jullie je met hen verbinden weet dan wel dat de Heer, God , hen niet langer voor jullie verjagen zal en die volken zullen je tot een valstrik worden.”

Jozua spreekt hier ferme taal. Jozua zegt dat als je inlaat met al de aardse adviezen, al die aardse wijsheden en niet de beloften en zekerheden die Gods woord ons duidelijk maakt dat God niet Zijn deel van verbond kan verwezenlijken. God kan niet ingrijpen als wij willen vasthouden aan de onzekerheden van deze wereld. Jezus zegt dat je geen twee meesters kunt dienen.. je kunt kiezen uit twee soorten beloften. De ware beloften van de Heer of de valse leugens van satan. Je kunt niet goede niet mengen met het kwade.. Jozua wilde de Israëlische leiders duidelijk maken dat ze de Here voor de volle 100% zouden dienen. Want alleen dan zouden ze in rust en vrede kunnen wonen in het land dat God Mozes, het volk en hun nakomelingen belooft had.

Tijdens een andere bijeenkomst, wat wij kunnen lezen in Jozua 24 roept Jozua alle leiders bijeen en weer herinnert Jozua het volk van Israël aan het verleden. Hij maakt duidelijk dat God zich altijd houdt aan Zijn belofte.. Zijn belofte houd stand. In hfd 24, vers 14 doet Jozua de volgende oproep, ‘ Heb daarom ontzag voor de Heer,” vervolgde Jozua, ‘vereer hem oprecht en trouw. Doe de goden weg die je voorouders aan de overzijde van de Eufraat en in Egypte vereerden. Vereer of dien alleen de Heer.”.

Broeders en Zusters, beste aanwezigen.. als je kiest voor God.. kiest volmondig voor Hem. Als je voor hem kiest.. vereer de Heer dan oprecht en trouw en laat al die zaken die scheiding kunnen brengen tussen u en God weg. Uw twijfels, uw onzekerheid. Leg ze voor in Gebed aan de Heer. Laat de Jezus uw zonden wegwassen en uw problemen dragen, en vereer alleen de Heer.

Wil je niet verzanden in de problemen van dit leven.. neem dan deze woorden van Jozua ter hart “kies dan nu wie je wilt vereren, de goden van je voorouders aan de overzijde van de Eufraat of de goden van dit land, de goden van de Amorieten. Maar ik en mijn familie, wij vereren en dienen de Heer.” Wat uw en mijn omgeving ook van ons mogen vinden. Wat je klasgenoten van je mogen denken. Wat je familie ook mag vinden dat je op deze sabbat in de kerk bent. Zeg hetzelfde als Jozua, IK WIL DE HEER DIENEN EN VEREREN.”

Want onthou belooft is belooft, Want Gods beloften zijn getrouw en worden nooit te laat vervuld. Want Jezus belooft ons rust mat. God belooft al het goede voor ons, God beloofd ons dat Hij ons zal leiden. Net zoals God Israël beloofde dat alles voorspoedig zal gaan als men Zijn geboden bewaart. Net zo zegt God tegen ons, dat als Wij de Here dienen en vereren, Wat de rest van de wereld ook mag vinden of zeggen.. dat Wij de beloften van God in ons leven in vervulling mogen zien gaan.

De schrijver van het boek Hebreeën, hoopt dat Christenen niet terugkeren naar oude weg, voordat ze de God leerde kennen, In Hebreeën 6:11 en 12 stat het als volgt. “Maar wij zouden willen dat een ieder van u even ijverig blijft als vroeger (vanaf het moment dat je Christus hebt aangenomen als verlosser), totdat de dingen waar u op hoopt, uiteinde volledig werkelijkheid zijn geworden. U mag niet traag worden, nee u moet een voorbeeld nemen aan hen die door geloof en geduld in het bezit komen wat God heeft beloofd.” .

Prachtige tekst. Denkt terug aan de tijd van het oude testament. Denk terug aan de belofte die God deed aan Abraham, dat Hij een groot volk zou krijgen. Denk aan de belofte die God het volk van Israël deed... Herinner wat God heeft gedaan in uw en mijn leven.. blijf daarin volharden en wij mogen bezit nemen in alle dingen die God ons heeft beloofd. Belofte van zijn goedheid, zijn vergeving, zijn wijs plan.

In Hebreeën 6 vanaf vers 18 het volgende, over de zekerheid van uitkomst van de beloften van de Heer “Het is daardoor onmogelijk dat God niet de waarheid spreekt. Voor ons die bij hem onze toevlucht zoeken, zijn ze dan ook een krachtige aansporing ons vast te klampen aan de hoop op wat voor ons ligt. Die hoop is een vast en veilig anker voor ons leven en ze reikt tot achter het gordijn van het heiligdom in de Hemel. Jezus heeft voor ons de weg gebaand en is daar al binnengegaan.”

Hou vast aan het geen de Heer met ons voor heeft. Een behouden thuiskomst wat er ook mag gebeuren. Wij zijn ook op reis.. stapt niet uit het vliegtuig.. omdat er zware turbulentie is.. Uw kapitein kent de weg... Hij is ons voorgegaan.. Hij zal ons leiden.. Veel mensen vergeten tijdens de lange reis de beloften die de Heer ons heeft gedaan toen wij voor Hem kozen op het moment toen wij gingen dopen. Het zijn niet alleen de beloften die God voor ons doet voor het leven hier op aarde.. maar ook onze weg naar het Nieuwe Jeruzalem, namelijk de hoop die voor ons ligt..

Laten wij gaan naar 2 Petrus en wel hoofdstuk 3 in het nieuwe testament. De apostel Petrus wil ons duidelijk maken dat belofte geen valse hoop is. Wat God Jozua en de zijnen heeft belooft.. doet Hij ook jegens ons.. Hij belooft ons een veilige thuiskomst. Hij zegt het volgende in vers 1 “.. Ik beloof u tot heldere gedacht te brengen, dor u te herinneren aan wat de heilige profeten vroeger al hebben gezegd en aan het gebod van de Heer en redder, dat de apostelen u hebben doorgegeven. Vergeet vooral dit niet aan het eind van de tijd zullen er mensen komen die hun hartstochten de vrije loop laten en u spotten vragen: Hij heeft toch belooft te komen? Waar blijft hij nu? Onze ouders zijn al gestorven, maar alles blijft zoals het begin van de schepping is geweest.”

Wij leven bijna 2000 jaar nadat Jezus terugkeerde naar de Hemel, na Zijn werk, lijden sterven en opstanding hier op aarde. Wij leven bijna 160 jaar na de grote teleurstelling van 1844 toen de vroegere Adventisten hoopten dat Jezus zou wederkeren. Wij leven in een wereld vol ellende, hongersnood, vol zinloos geweld verdriet en ziekte. Jezus belooft dat Hij spoedig terug zal komen. En wij wachten nog steeds. Hoe lang nog duurt het wachten. Wat doen wij? geven wij de moed op. Springen wij uit het vliegtuig.. vlak voordat wij veilig landen? Petrus wil ons op heldere gedachten brengen in zijn brief... Hij wil ons laten herinneren aan wat de heilige profeten van begin af aan hebben gezegd. Net als Jozua herinnerd Petrus ons eraan dat wij NIET moet vergeten..

Een vliegtuig maatschappij heeft zijn verplichting pas voldaan als u veilig bent aangekomen... U betaalt voor de hele reis.. niet voor de helft.. niet voor 99 procent.. maar van opstijgen tot landing. Want dat is waar u voor betaalde.. een behouden aankomst. Jezus heeft voor ons de reis betaalt... hij kocht ons vrij uit de duisternis en brengt ons naar het licht.. Jezus belooft ons een behouden thuiskomst.. Zijn belofte houd stand of je nu besluit te gaan dopen, net gedoopt bent of dat je nu al 30 jaar in deze kerk loopt. Jezus zorgt dat wij veilig thuiskomen.

In de Bijbel kunnen wij zien hoe getrouw de Heer is met al zijn kinderen. Uit het verleden kunnen wij leren wat het karakter van God is.. Hij is rechtvaardig, trouw, goederen tieren, vol liefde en daarom zegt Petrus tegen u en mij in vers 8 “Verlies EEN ding niet uit het oog, vrienden: voor de Heer is een dag als duizend jaar en duizend jaar als een dag. De Heer stelt wat hij heeft beloofd NIET uit, zoals sommige mensen (die niet geloven of vertrouwen in de Heer ).

Hij heeft alleen maar geduld met u, Hij wil niet dat er ook maar iemand verloren gaat, maar dat alle tot inkeer komen en dus gered worden
. Vers 12 zegt ons Want Hij heeft ons een nieuwe hemel en nieuwe aarde beloofd, waar gerechtigheid zal heersen en daar zien we verlangend naar uit.

Is dat ook uw verlangen? Het was het verlangen van Israël ten tijden van Jozua om vol vreugde het land van melk en honing binnen te treden. Ondanks alle vreemde volken, die sterker en machtiger waren dan Israël.. Versloeg de Here ze.. De Strijd is van de Heer het enige wat wij moeten, zo zegt Petrus “In afwachting van de wederkomst van Jezus moet u, vrienden, uw best doen, om in Gods ogen vlekkeloos en onberispelijk te zijn en in vrede te leven met Hem. Bedenk dat het geduld dat de Heer met ons heeft, onze redding is.

Heeft u weleens in een turbulentie gezetten in het vliegtuig? Ik kan nog goed herinneren dat de kapitein van het vliegtuig tegen ons zij.. Er komt turbulentie aan.. We kunnen eromheen vliegen.. maar dan duurt de reis langer.. we gaan er doorheen. Zelf ben ik niet zo fan van vliegen.. en vroeg mijzelf af.. waarom door deze storm heen als wij rustig omheen kunnen vliegen. Het vliegtuig schoot alle kanten op en je hebt het idee dat je naar beneden stort. Na een goed uur schudden kwamen wij veilig op Schiphol aan. Zelfs voor de geplande tijd. Jezus is in controle. Hij kan besluiten om een omweg te nemen, maar Jezus wil dat wij geduldig wachten hoe hij ons veilig thuis brengt in het nieuwe Jeruzalem. WANT BELOOFT IS BELOOFT.

Jozua en Petrus deden beiden oproepen aan het volk en aan ons, om te herinneren aan want de Heer voor ons heeft gedaan in het verleden. Om vast te houden aan Zijn wet.. niet uit eigen kracht, maar geleid door de Heilige Geest. Om niet te vergeten de beloften die gedaan zijn, om niet terug te vallen in onze oude handelingen en gedrag die wij hadden voordat wij de Here ontmoette in ons leven.

Een overwinnend Christelijk leven is leven in de verwezenlijking van de beloften van de Heer. Een overwinnend Christelijke leven is leven volgens ZIJN WOORD. Daarom zegt Petrus juist tegen u en mij: “Dat wij beducht moeten zijn dat andere ons meeslepen op hun dwaalwegen en dat wij ons niet moeten afbrengen van uw en mijn vaste standpunt.” en wat is onze vaste standpunt. Christus Zijn liefde voor ons. Zijn belofte voor ons. Zijn heilsdaad van ons.

Laten wij dan raad van Petrus deze sabbatdag en de rest van ons leven ter harte nemen. GROEI in de gunst en kennis van onze Heer en redder. Jezus Christus. Hem komt de eer toe, nu en altijd.” Laten wij onthouden dat Jezus belofte altijd gestand doet. Want weet Hij is getrouw.. wat Hij belooft dat zal hij doen. Geloof dat!
AMEN

Overdenkingen

Seminars

Zoeken naar

Algemeen