Alles Verloren?

“Alles Verloren?”
Kernteksten Mat 24:3-11, 2 tim 3:16Wie van u durft de laatste maanden de tv aan te doen? Wie durft nog een spits of een metro te pakken bij de metro of de trein? Wie wordt niet moe van de ellende in deze wereld.

Er is oorlog in Irak, Terroristen, blazen flatgebouwen op, bedreigen ons, Er wordt gespeeld met menselijk leven. Op straat ben je niet meer veilig, zelfs overdags niet. Vorig jaar kende Nederland een rampzalig politiek jaar met zelfs een politiek moord. Onze pensioenen worden met de dag minder waard, bedrijven waar wij in vertrouwden als Albert Heijn dreigen te verwijderen als sneeuw voor de zon.

Je voelt je niet meer zeker over je baan, je voelt je niet meer veilig in bus of tram.. en als je veilig thuis komt van je werk.. dan wacht daar de NOS, RTL en CNN met verschrikkelijk nieuws waar je dag lang van bespaard bleef.

Wat is er gebeurd met de wereld? Wat is er gebeurd met Nederland, met deze stad? Het lijkt wel of wij geen kant meer op kunnen. Op technische gebied zijn wij haantje de voorste, mooie hoge gebouwen, prachtige producten. De nieuwste technieken als DVD, Supersnelle computers, noem het maar op... toch hebben velen het gevoel dat er iets niet klopt.

Soms krijgen wij weleens het gevoel dat je zou kunnen vluchten.. vluchten naar een betere land.. eentje zonder al die problemen en zorgen... Een land waar je veilig voelt, een land met normen en waarden.. een land waar mensen om je zorgen en om je geven. Had ik maar een paspoort van dat Koninkrijk... ik kom daar later nog op terug.

De situatie in de wereld is zorgelijk, er is een boek... een eeuwenoude geschrift welke ons haarfijn de situatie beschrijft waarin wij ons nu bevinden. Ik heb het niet de horoscopen, tarotkaarten, de wonderbaarlijke werken van Nostradamos.

Misschien heeft u zo’n boek thuis... eigenlijk zijn het er 66 verzameld in een boekwerk de bijbel. De bijbel, het woord van God. Beschrijft tal van zaken. De schepping van deze wereld in 6 dagen. De zondvloed, en Noach met de Ark, De geboorte van Jezus, de kruisiging en nog veel meer.

Je kunt zeggen: Beste Riley... de Bijbel zegt zoveel... wat zegt die bijbel dan over deze tijd. Voordat ik daaraan begin wil ik eerst met u gaan naar het laatste bijbelboek; Die heet Openbaring. In openbaring staat in diverse bewoordingen verteld wat er zal gebeuren met deze aarde... Ik wil graag met u stilstaan bij de Openbaringen hoofdstuk 1, en wel vers:
Daar staat het volgende: “De openbaring van Jezus Christus, die hem door God gegeven is om zijn dienaars te laten zien wat er spoedig gebeuren moet...”, God kan zien wat er gaat gebeuren in de toekomst. Waarom... Omdat God niets laat gebeuren zonder dat zijn kinderen.. Wij hierbij elkaar verzameld.. van te voren zijn ingelicht.

Klinkt dat niet goed.., oké misschien zullen sommigen zeggen, maar beste kerel.. de wereld gaat ten onder, alles verloren.... wat hebben wij aan die boodschap? Johannes die op het Griekse eiland van Patmos schreef het volgende in vers ”gelukkig hij die deze profetische boodschap voorleest (en profetie dar zijn zaken die God openbaart over de toekomst aan gesproken mensen die hem dienen), en gelukkig zij de naar luisteren en vasthouden aan wat daar geschreven staat. Want de tijd is nabij.

Hoe kan je gelukkig zijn als je hoort “de tijd is nabij”.., De tijd is nabij voor al die zaken die wij ellendig vinden...het is net als een asielzoeker die vlucht van de ellende van zijn geboorte land zijn belangrijkste spullen pakt en vertrekt naar het beloofde land. Als u luistert naar de woorden uit dit boek.. de bijbel, als u vasthoudt aan hetgeen u leest en hoort, dan mag u het meest kostbare geschenk in uw leven ervaren.

Dan zegt u Riley, allemaal mooi en waar die bijbel... maar hoe kunnen wij vertrouwen dat het geen valse beloftes doet. We kennen allemaal verhalen van vluchtelingen die het slecht hebben op verschillende delen van de wereld en op valse beloften ergens volhard komen en helemaal teleurgesteld raken.

Een ding kan ik u verzekeren... De bijbel.. het woord van God doet geen valse beloftes...als je het gevoel heb dat je op weg wil gaan naar een beteer plaats bouw dan op het woord van God. In een van de 66 boeken van de bijbel.., schrijft een van volgelingen van Christus Paulus het volgende in zijn brief aan een jongeman genaamd timoteus 2:15 “Timoteus jij bent van jongs af aan vertrouwd met de Heilige geschriften, waaruit je wijsheid kunt putten die leidt tot redding door het geloof in Christus Jezus.”

De bijbel, Gods Woord is een boek van wijsheid, wist u dat de meeste wetten en regels in de westerse wereld gebaseerd zijn op de Bijbel. De normen en waarden die wij dagelijks over discussieren zijn veelal... zeker niet allemaal.. gebaseerd op de verzameling van boeken.. de biblia.. De bijbel is niet alleen een boek van wijsheid... het leidt ons tot redding in het geloof van Christus Jezus.

Als je de bijbel niet leest in geloof.. dan is het niets meer dan dode letter.. je zult het moeten geloven. Je zult moeten geloven dat er een beter plaats is.. geloven dat er iemand is die je paspoort kan geven.. een paspoort van een beter land.. een paspoort van een koninkrijk waar al die ellendige zaken die wij dagelijks beluisteren om het journaal niet meer azullen zijn.

Geloof is een kostbaar geschenk die van je God krijgt.. het enige wat je hoeft te doen is zegen “Heer, hier ben ik, vertel mij wat U wil in mijn leven.”

Als je gelooft dat Jezus jou de redding wilt brengen.. als je wilt geloven dat Jezus je brengen naar een prachtige plek.. dat begin je op de weg die leidt naar het meest kostbare geschenk die je gelovige... als je die woorden aanvaard mag ontvangen. Want wat zegt de bijbel over zichzelf, Laten wij verder luisteren naar de volgeling van Jezus, Paulus. “Alles wat er in de geschriften (de bijbel) is door God geinspireerd” Geïnspireerd wil zeggen dat God mensen gebruikte die geloofden in Hem en deden wat Hij van hen vroeg. De bijbel is dus geen verzameling van meningen van diverse mensen, geen verzameling van gedachten spinsels.. maar “bruikbaar voor het onderricht.. het leren van Hem, weerleggen van verkeerde gedachten, het herstellen van fouten en zorgen voor opvoeding tot een goed en vreugdevol en rechtschapen leven.”

Geloven..? Sommige vragen zich af waarom je wel zou geloven, in een wereld met al die pijn, verdriet en oorlogsdreiging om je heen. Veel mensen vragen zich af waarom mensen al hun vertrouwen stoppen in een oud boek, die voor hun alle betekenis verloren heeft. Beste aanwezigen.., Ik kan u niet dwingen om dit boek als waar aan te nemen.. ik kan u er alleen over vertellen. Maar wat ik wel weet is dat u er voor openstelt er meer kan gebeuren dan wat u zich op dit moment voor zou kunnen stellen, denken of beseffen.

Als u Gods woord wil begrijpen.. dan raad ik u aan om aan de auteur te vragen om opheldering.. Als u uw pasverkregen bijbel wilt door lezen, vraag aan God in een simpel Gebed. “Heer, ik weet niet veel van U , maar wilt U aan mij duidelijk maken wat u aan mij wilt vertellen.” Als u uw naam en adres achterlaat in het gastenboek en behoefte heeft aan contact, laat het dan aan ons weten.Het is een uitdaging.. Het is net als mensen die horen van een land verweg, waar je in vrijheid kan leven, een land waar je alles voor achter wilt laten, je familie, vrienden, school, bekende omgeving, zelfs je nationalitiet omdat je gelooft dat je een beter leven kunt vinden.
U kent die verhalen wel.. mensen die in veel slechtere situaties dan ons bevinden, kijk maar naar hetgeen gebeurd in Irak, Afghanistan, In de Balkan of andere brandhaarden in de wereld. Welke burger zou zich veilig voelen, wie zou daar willen blijven en als je hoort dat er een land is.. bijvoorbeeld de landen in Europa.. waar het redelijk veilig is, waar je een baan kan krijgen dan ga je erop af.

Ook in de bijbel lezen wij het verhalen over onder drukte landen en naties die de weg naar de vrede zochten. Een beter land. Een van de volken waar de bijbel over schrijft zijn de Isrealieten. Jarenlang leefde het volk van Isreal in Egypte.., eerst in vrijheid, vluchtende van de honger en dood... maar na verloop van tijd kwamen nieuwe leiders en ze werden onderdrukt.

We kunnen dat lezen in het bijbelboek“Exodus” wat betekent uittocht. De Israëlieten ging ten onder aan de tirannie van de Egyptenaren en in het bijzonder door de Farao die toendertijd aan de macht kwam.

Een man... Mozes genaamd, groeide op als joodse vondeling aan het Egyptische hof. Leerde alles wat er te weten viel over een leven als een Egyptenaar. Net als wij hier en nu... immers er wordt vaak gezegd “je wordt alleen geboren.” Je groeit op leert alles wat er te leren valt van je ouders, op school van de maatschappij.. je weet niet beter dan dat het leven wat je leidt een goed leven is.. Maar Mozes kwam erachter dat zijn eigen volk onderdrukt werd.. Hij kwam erachter dat het leven dat hij had.. goed fantastisch.. in tegenspraak was met dat van zijn volksgenoten.. Mozes in een vlaag van verstandverbijstering vermoorde een egygptenaar na een ruzie tussen die egyptenaar en een jood en vluchte weg de woestenijn in.

Maar net zoals God een uitweg biedt.. biedt hij het volk van Isreal ook een uitweg. God zei tegen Mozes het volgende; in exodus 3:7 “Ik heb terdege gezien de ellende van mijn volk, dat in Egpte is en hun gejammer over hun drijvers gehoord, ja Ik ken hun smarten. Daarom ben ik nedergedaald om hen uit de amcht der Egyptenaren te redden en uit dit land te voeren naar een goed en wijd land, een land vloeiende van melk en honing. “


God zag de ellende ten tijde van mozes... God ziet zeker de ellende die wij in deze wereld meemaken. God zorgde ervoor dat Mozes, het joodse volk mocht leiden uit egypte.. Tegen alle verhoudingen in werd Farao verslagen.. werd de Rode Zee door een wonder van God geopend.. het volk bevrijd. Op het weg naar het beloofde land. Als God de ellende ziet van mensen dan wil hij hen een uitweg bieden.. niet een tijdelijk uitweg die misschien maar eventjes duurt. Maar een reëel alternatief.. een keuze voor een beter leven.

De bijbel is het boek van de weg terug.. de weg terug van ellende naar vrede. In het bijbelboek Genesis wij dat God de mens schiep en hij zag dat het goed was. God creëerde het paradijs een prachtig koninkrijk op aarde. Met een prachtige tuin..,genaamd hof van eden, interessant om te weten is dat het hof lag in het gebied wat wij vandaag de dag Irak noemen. God maakte de mens u en ik uniek.. uniek met een eigen wil. God maakte geen poppen geen marionetten.. Maar zette de mens in een perfecte plaats en wij mochten zelfs keuzes maken. In die tuin zo lezen wij in de bijbel was er een boom ‘des levens’ en een boom met kennis van goed en kwaad. God verbood expliciet, hij zei: van alle bomen mag je eten behalve van kennis van goed en kwaad en als je daarvan eet, want dan zal je zeker sterven. U moet weten dat in het paradijs je eeuwig kon leven.., maar de mens die God had geschapen, Adam en Eva aten van de vrucht en overtraden Gods Wil..

Het overtreden van Gods wet van dat prachtige koninkrijk.. het niet doen van de wil van God. En de wil van God is zoals in het bijbelboek van de Romeinen staat... Goed... Welgevallig (altijd ten gunste van ons) en volkomen (volledig). Het overtreden van die wet noemen wij zonde... Zonde kwam in de wereld.

En zonde, zorgde ervoor dat ellende de wereld overspoelde.. het werd letterlijk van kwaad tot erger. Het is net als je in land woont dat perfect was, schoon water, voldoende te eten, vrede rust en vrijheid en dan komt er een kwade dictator aan de macht die roet in het eten gooit. Je dacht een eerste instantie dat het wel allemaal mee viel, maar deze dictator heeft niet niet het goede, het welgevallige en het volkomene voor ogen. Je wilt bevrijd worden je wilt naar een betere plaats. Dan komt er iemand die je de uitweg wil bieden.., iemand die koste wat het kost jouw een geschenk een waardevol geschenk wil meegeven.. Ben je dan bereid om die in ontvangst te nemen.. of zou je willen blijven leven in de ellende van het leven wat je leefde onder die dictator?

Zijn wij alles verloren... Ja zeker... Het prachtige paradijs zijn wij kwijt geraakt.. een plek van vrede, rust een plek zonder pijn en verdriet.. een plek waar je thuis mag en kan voelen.. Maar er is iemand die dit alles en meer wil teruggeven iemand die ons wilt bevrijden van de tirannie van de zonde.. wat de zonde dat is alles wat tegen Gods wil is.. brengt dood en verderf, daar komen wij later in deze lezingen op terug. God houdt van iedereen.. wat hij of zij ook gedaan heeft in zijn of haar leven. Het Koninkrijk, waar u het paspoort van kan bemachtigen staat open... u mag vluchten naar een betere plek. God in al zijn almacht, en alwetendheid weet waar de zonde naar leidt. Naar dood en verderf, naar ziekte en ellende en hij wil ons waarschuwen ons aansporen om de weg te zoeken naar zijn Koninkrijk.

David een welbekende man uit de bijbel die koning over Israël geweest was zei “Zoek eerst het Koninkrijk van God en al het andere zal je gegeven worden.” Als je Koninkrijk van God zoekt.. Met behulp van deze bijbel, door middel van het praten met God.. dan zal alles in je leven veranderen. Dan mag je start klaar staan voor de grootste avontuur in je leven. Net zoals Mozes en het volk van Israël die ontsnapte uit de klauwen van de kwade Farao. Zo mogen wij ontsnappen aan de klauwen van de zonde, van het kwade in deze wereld... het enige wat je hoeft te doen is het kostbare, waardevolle geschenk aan te nemen van Jezus Christus..

Wat God heeft U en mij zo lief gehad zo schrijft de auteur Johannes in een van de bijbelboeken, de woorden van Jezus.. “Dat God, zijn eniggeboren zoon gestuurd heeft zodat wij niet verloren gaan aan de gevolgen van de zonde.. maar eeuwig leven hebben.
En Jezus wil dat wij ons bewust zijn dat wij in een zondige wereld leven, en hij wil ons waarschuwen zodat wij niet in de valkuil van het kwade vallen, maar blijven in de liefde van God de vader.

Daarom vroegen de discipelen aan Jezus wat de tekenen van het einde van deze wereld waren, en de definitieve komst van dat Koninkrijk. toen zei Jezus het volgende in het bijbelboek Matteus hoofdstuk 24. “ Zie erop toe dat niemand je verleid...!” Beste aanwezigen.. wij leven in een wereld waar de TV, de Radio en noem maar op ons vertellen wat wij moeten doen.. hoe wij moeten leven.. We worden al gauw overspoeld door meningen, zegswijzen van deze en gene.. Zou degen die ons geschapen heeft niet beter weten wat goed, welgevallig en volkomen voor ons is? God schiep ons... God wil ons bevrijden. Paulus een van de bekende schrijvers uit de bijbel zegt dan ook in zijn brief aan de mensen in kolossenzen 2:8 “Let er op dat niemand je meesleept door zijn of haar wijsbegeerte filosofie, of door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering van mensen, met de wereldgeesten en niet met Christus, want in Hem woont al de volheid der godheid lichamelijk, en gij heb volheid verkregen van Hem. Als je weet dat God machtig is.. Dat het woord van God.. echt Gods Woord is, geheiligd en geïnspireerd door degene die ons gemaakt heeft.. ga dan niet andere toe om andere theorieën te horen.. Ik wil u aanmoedigen om die bijbel die u kunt krijgen ter hand te nemen.. er uit te lezen.. over na te denken, op u in te laten werken.. want de bijbel is uw gids naar de mooie land.. die Jezus ons wilt geven.. Ga in geloof, in vertrouwen erop aan.
En als u twijfelt vraag aan God dit simpel gebed “Heer is weet niet veel.. maar ik weet dat u het beste met mij voor heeft.. Heer maak aan mij duidelijk wat u wilt dat ik doen zal.”

Maar Jezus vertelt meer aan zijn discipelen in vers 6 van matteus Ook zal je horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. U en ik zijn bekend.. er zijn duizenden, tienduizenden oorlogen geweest in de geschiedenis van de mensheid en ze worden steeds erger.. Er zijn tal van burgeroorlogen waar wij nooit van horen op tv of lezen in de krant. Jezus gaat verder.. hij zegt dat je niet verontrust moet raken.. je moet de moed niet laten zaken als je naar de tv kijk.. want deze dingen moeten gebeuren maar het zal het einde niet zijn.

Als dit alles hoort stemt je niet echt gelukkig. Jezus vertelt dat er hongersnoden zullen zijn.. kijk maar naar Afrika.. er dreigt de grootste hongersnood in jaren en zullen aardbevingen en natuurrampen zijn en het is bewezen dat de frequentie van al dit soort zaken toe zal nemen. Er zullen vervolgingen zijn en ik kan u uit goede bron vertellen dat er tot op de dag van vandaag mensen worden gemarteld, vermoord, verminkt omdat ze zeggen dat ze geloven in degene die geschapen heeft.

Dan zal je af vragen.. Jezus waarom komt hier geen eind aan... Waarom stopt u dit allemaal niet..? God wil dat niemand dat verloren gaat. God wil dat wij kiezen voordat Koninkrijk, Hij dwingt ons niet... God heeft ons een eigen wil gegeven.. wij mogen zelf kiezen of wij willen geloven in God of niet.. Wij mogen zelf kiezen of wij dat paspoort van de prachtige koninkrijk in onze binnenzak stoppen of dat wij onze weg op willen gaan.

Er is geen andere Godsdienst die de keuze bij jouw laat.. er is geen ander geloof waar de schepper zijn leven geeft zodat jij en ik leven mogen hebben.. Er is geen geloof waar liefde zo’n belangrijke rol speelt.. wij hebben de keuze.. dat is een voorrecht.., maar ook een verantwoordelijkheid.. je kunt hem aannemen, maar ook verwerpen... zijn Liefde voor ons. De teloorgang van liefde (een van de effecten van zonde) zal bepalend zijn voor de gebeurtenissen in de laatste der dagen, Jezus zegt het tegen zijn discipelen en aan ons als volgt “En omdat de wetsverachting toeneemt” in vers 12 van mat 24"dat wil zeggen omdat mensen niet meer de liefde van God en zijn wil volgen”En omdat de wetsverachting toeneemt zal de liefde van de meesten verkillen.”
Je ziet het om je heen liefde.. waar vind je die nog.. en dan heb ik niet over de liefde zoals men die op tv in de soap ziet. maar om naaste liefde.. de zorg voor jezelf en degene met wie je in contact komt.. normen en waarden (daar hebben wij het ook nog over).. Waar vind je ware liefde.. Die vind je zoals God dat bedoeld heeft.. en ware liefde tref je aan in dit boek.. waar we 2 weken lang in gaan graven om die liefde en zijn koninkrijk te ontdekken.
Maar er is hoop.. zelfs in teksten van Jezus van Matteus 24.. Wanneer is de ellende voorbij.. wanneer kunnen wij binnentreden in alle rust... Lees meet vanaf vers 13 Maar wie volhard tot het einde, die zal behouden worden.

Als u Jezus vandaag aanneemt als uw leidsman.. als degene die u een paspoort biedt naar het Koninkrijk van God. Als u inwoner wilt worden van dat land van melk en honing, waar geen dood en ellende meer is. Blijf dan volharden... vasthouden aan de woorden van Jezus... want een ieder die gelooft In Jezus de Zoon van God is heeft recht op eeuwig leven.. Jezus is voor u en mij de weg.. De bijbel is voor u en mij de waarheid.. door vast te houden aan Hem die ons geschapen heeft is er leven.. een blij leven niet alleen in deze elledige wereld.. maar voor altijd.

Want Jezus gaat verder in Mat 24 “En dit evangelie van het Koninkrijk zal gepreditk worden tot een getuigenis vaoor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn.”

Die Boodschap van dat machtige koninkrijk zal over heel de wereld verteld worden de bijbel is vertaald in meer dan 2200 talen, via internet, krant, tv en radio worden mensen verteld dat Jezus ons wilt redden.
Jezus heeft vooru en mij een paspoort.. een paspoort naar een land zoals het laatste boek van de bijbel zo mooi zegt “Straten van goud” geen verdriet.. geen dood, geen pijn.. rust, vrede veiligheid.. een plek waar voor je alles op zij zou zetten en op reis gaat naar een land van vrede

Wilt u dat paspoort bemachtigen.. die ligt voor u klaar het enige wat u hoeft te doen is die te pakken te nemen... het boodschap van het evangelie.. van Jezus die stierf aan het kruis voor jou en voor mij is bijna aan ieder verteld.. nog even de slagbomen van de land gaan dicht en wanneer die dicht zijn heb je geen toegang meer.

Neem nu.. vandaag de beslissing.. bemachtig dat paspoort.. bemachtig zijn liefde.. Geloof In Jezus.. Hij zal je nimmer in de steek laten op je reis naar de prachtig koninkrijk.

AMEN

Overdenkingen

Seminars

Zoeken naar

Algemeen