05 Matigheid

Matigheid of onthouding betekent zelfverloochening; dat was goed is matig gebruiken en niets gebruiken wat schadelijk is voor het lichaam. Matigheid zou geoefend moeten worden in alle dingen van het dagelijks leven – eten, werk, slaap, studie en kleding. Onthoud je geheel van onrein vlees en schadelijke stoffen, zoals alcohol, tabak(sigaretten) en stoffen met cafeïne, zoals thee, koffie en cola. Het verbreken van deze gezondheidswetten heeft ernstige gevolgen. “Onmatigheid ligt aan de basis van al het kwaad in onze wereld”. E.G. White Temperance. Het leidende grondbeginsel van Gods volk zou moeten zijn: “Of gij dus eet of drinkt of wat ook doet, doet het alles ter ere Gods”. 1 Korintiërs 10:31. “Door matig te zijn in eten, drinken, kleding, werk, en in alle dingen, kunnen wij voor onszelf doen, wat geen dokter voor ons kan doen”. E.G. White My Life Today.Eetlust

“De overheersende macht van de eetlust zal de ondergang blijken van duizenden, wanneer ze, als zij de eetlust overwonnen hadden, de morele kracht zouden hebben gehad om iedere adnere verleiding van satan te overwinnen. Maar zij, die slaven van de eetlust zijn, zullen falen in het vervolmaken van een christelijk karakter. En hoe dichter we het einde naderen, hoe krachtiger de verleiding van satan zal zijn om aan de eetlust toe te geven en hoe moeilijker het is te overwinnen”. E.G. White Gezondheid en Geestelijk Leven. God plaatst de zonde van vraatzucht in dezelfde categorie als dronkenschap. “Heil u, o land…welks vorsten maaltijd houden te rechter tijd, als mannen en niet als dronkaards!” Prediker 10:17. terwijl Christus hier in de wildernis op aarde was, vastte Hij veertig dagen om zo de macht van de eetlust te breken. “Het is mogelijk onmatig te eten, zelfs van gezond voedsel. Te veel eten, het doet er niet toe wat de kwaliteit van het voedsel is, verstopt de levensmachine en hindert het zo in zijn werk”. E.G. White Counsels on Diet and Foods. Matigheid in eetlust – zo wezenlijk om helder te denken – is nodig:

· Om de leiding van de Heilige Geest waar te nemen.

· Om valstrikken en verleidingen van satan te bespeuren.

· Om het christelijk karakter tot eer en dienst van God te vervolmaken.

De bijbel verbiedthet gebruik van alle onrein vlees. Terwijl duidelijk in de bijbel staat dat onrein vlees geheel onthouden moet worden, geeft zelfs rein vlees problemen. “Vlees was nooit het beste voedsel; maar zijn gebruik is nu dubbel verwerpelijk, omdat ziekte bij dieren zo snel is toegenomen”. E.G. White De Weg tot Gezondheid. “Het krijgen van een ziekte wordt tienmaal vergroot door het eten van vlees”. E.G. White Counsels on Diet and Foods.Thee, koffie en cola

Cafeïne is een stimulerend middel dat in koffie, thee en cola te vinden is. Cafeïne vergiftigt het lichaam en bevordert de volgende toestanden:

· Nervositeit, angst, beverigheid, duizeligheid, slaap- en geheugenstoornissen, hoofdpijnen en depressie.

· Hartkloppingen.

· Kanker aan de eierstok en de blaas.

· Gebreken bij geboorte en andere problemen bij de ontwikkeling van het kind.

· Ziekten aan borst en prostaat.

· Zweren aan de spijsverteringsorganen.

· Poreusheid van botten(osteoporose)

Bij de onthouding van cafeïne kunnen zich tijdelijk ontwennigsverschijnselen voordoen, zoals hoofdpijn, geestelijke depressie en vermoeidheid. Cola bevat suiker en fosfaten die ook schadelijk zijn voor het lichaam. Thee bevat looizuur die de maag prikkelt en die zich ook bemoeit met de spijsvertering. Chocolade en cacao bevatten theobromine – een stof verwant aan cafeïne. “Het drinken van thee en koffie is een zonde, een schadelijke bevrediging die, net zoals andere kwaden, de ziel beschadigt. Deze geliefde afgoden geven een opwinding, een ziekelijke actie van het zenuwstelsel; en nadat de onmiddelijke invloed van stimulerende middelen is vertrokken, daalt het meer beneden het niveau dan dat het door zijn stimulerende eigenschappen boven dit niveau was”. E.G. White Counsels on Diet and Foods.Alcohol

Alcoholisme is een hoofdoorzaak van ziekte en dood. Alcohol vergiftigt ieder weefsel van het lichaam; de hersenen, het zenuwstelsel, het hart, de lever, het maag-darm stelsel en het immuunsysteem. Alcohol veroorzaakt samenklonteren van de rode bloedlichaampjes, waardoor de omloop door het hele lichaam wordt vertraagt. De voorhoofdskwabben van de hersenen zijn het meest gevoelig voor de uitwerkingen van alcohol. De Heilige Geest communiceert door deze kwabben met de mens door het geweten. Daaruit volgt dat alcohol het centrum van het lichaam verzwakt voor de communicatie met de Heilige Geest. Alcohol speelt een hoofdrol bij zelfmoorden, bij moorden en bij verkeersongelukken. “Ieder jaar worden miljoenen en miljoenen liter drank verzwolgen. Miljoenen en miljoenen euro’s besteed aan het kopen van ellende, armoede, ziekte, vernedering, wellusten, misdaad en dood”. E.G. White De Weg tot Gezondheid. De bijbel keurt nergens het gebruik van alcoholhoudende wijn goed. “De wijn is een spotter, de drank een luidruchtige, ieder die zich daaraan overgeeft, is onwijs.” Spreuken 20:1. “De wijn die Christus van water maakte op het bruiloftsfeest van Kanaän was het zuivere sap van de druif”. E.G. White De Weg tot Gezondheid. “Zo zegt de Here: Zoals men, wanneer er nog sap in een druiventros gevonden wordt, zegt: Verderf hem niet, want er ligt een zegen in”. Jesaja 65:8. Om verslaving te voorkomen moet je je onthouden van:

· Cafeïne(koffie, thee, cola)

· Gekruid eten en gefermenteerd voedsel.

· Geraffineerde suiker, junk food en dierlijke producten.

· Drugs en tabak.Tabak

Tabak is een wettelijk toegelaten product die de dood veroorzaakt. Roken beschadigt ieder weefsel van het lichaam. De voornaamste giffen in sigaretten zijn nicotine, koolmonoxyde, cyanide en teer(samenstelling die kanker veroorzaakt). De gevaren van roken houden in:

· Verkorting van de vermoedelijke levensduur.

· Longkanker, kanker van strottehoofd, mond, slokdarm, blaas en alvleesklier alsook ander kankervormen.

· Schade aan het hart en de bloedvaten(vernauwing van de kransslagader, hoge bloeddruk, beroerte en verstopping van de haarvaten).

· Schade aan de longen(chronische bronchitis en longemfyseem).

· Poreusheid van botten(osteoporose) en vroegere menopauze bij vrouwen.

· Allergie en schade aan het immuunsysteem.

· Geboorte van een dood kind, vroegtijdige geboorte en een laag geboortegewicht bij baby’s van rokende moeders.

· Ontwikkelings- en gedragsproblemen bij kinderen van rokende moeders(moeite met leren en overactief gedrag).

· Zweerziekte bij de spijsverteringsorganen.

· Grauwe staar en andere oogziekten.

· Verzwakt oordeel over het uitvoeren van belangrijke, ingewikkelde taken(uitlopend op meerdere ongelukken).

De ware uitwerking van tabak werd jaren voordat de medische wetenschap zich bewust was van het gevaar uiteengezet. “Tabak is een langzaam , verradelijk, maar heel kwaadaardig vergif. In welke vorm het ook gebruikt wordt, het werkt in op het gestel; het is des te verradelijker omdat het zo langzaam werkt en eerst nauwelijks merkbaar is. Vaak tast het de zenuwen sterker aan dan bedwelmde drank”. E.G.White De Weg tot Gezondheid. Tabaksrook is een grote bron van luchtvervuiling in gebouwen. Niet-rokers die blootgesteld zijn aan tabaksrook – passieve rokers – lopen een groter risico om hartziekten en kanker te ontwikkelen. Kinderen van rokende ouders hebben vaker keelpijn, tonsillitis(onsteking van de amandelen) en pharyngitis(keelonsteking), middenooronstekingen, astma, bronchitis en longonsteking. Het gebruik van tabak is in elk land en elke cultuur waar het is binnengebracht, te vinden. Nicotine is de bron van tabaksverslaving. De meeste rokers lijden aan ontwenningsverschijnselen als ze proberen te stoppen met roken.Ontwenningsverschijnselen van nicotine

· Geïrriteerdheid, bezorgheid.

· Moeite met slapen.

· Concentratiemoeilijkheden.

· Verstopping, diarree.

· Moeheid.

· Hoofdpijnen.

· Neerslachtigheid.

· Hunkeren naar tabak.

Veel rokers hebben moeite om te stoppen met roken om de volgende redenen:

· De verslavende uitwerking van nicotine(vergelijkbaar met alcohol,heroïne en andere verslavende middelen).

· Het ongemak dat ontwenning van nicotine met zich meebrent(geïrriteerdheid, rusteloosheid, moeilijkheden met concentratie).

· Het voortduren van psychologische effecten van roken op de lange termijn(bijvoorbeeld de behoefte om te roken bij stress).

Het goede nieuws is dat God mensen helpt om te stoppen met roken als ze Zijn hulp vragen en Zijn gezondheidswetten navolgen. Hier volgen een aantal suggesties:

· Drink elke dag minimaal 8 tot 10 glazen water.

· Neem minsten 1 of 2 keer per dag een bad om lichaamsafval te verwijderen.

· Beweeg(wandelen of tuinieren) buiten in de frisse lucht.

· Adem diep in en uit in de buitenlucht.

· Eet simpel, gezond voedsel bestaande uit fruit, groenten, hele granen, noten en zaden.

· Neem voldoende rust, omdat vermoeidheid stress verergert.

· Vergeet niet om Gods hulp te vragen. Hij heeft beloofd ons te helpen!

· Eet geen prikkelende of stimulerende spijzen, die het verlangen naar tabak verhogen.

· Onthoudt u van alle drankjes die alcohol of koffie bevatten.Kleding

De bijbel onderwijst zedigheid in het kleden. “Evenzo, dat de vrouwen zich sieren met waardige klederdracht, zedig en ingetogen…niet met goud of parels, of kostbare kleding”. 1 Timoteüs 2:9. Christelijke kleding heeft de volgende kenmerken:

· Zedig en eenvoudig.

· Goede kwaliteit en flatterende kleuren.

· Praktisch en duurzaam.

· Warm en beschermend.

· Schoon en gezond.

“Hij(Christus) zegt ons dat wij onze ziel moeten bekleden met de mooiste tooi. Geen uiterlijke versiering is in waarde en lieflijkheid te vergelijken met die van een “zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is in het oog van God”. 1 Petrus 3:4. E.G. White De Weg tot Gezondheid.Werk en studie

“Het is eenvoudig om de gezondheid te verliezen, maar moeilijk om het te herwinnen. We kunnen ons het niet veroorloven één enkele functie van de geest of het lichaam te belemmeren of te verminken door overwerk of misbruik van enig deel.” E.G. White My Life Today. “We moeten matigheid betrachten in ons werk. Het is niet onze plicht onszelf daar te plaatsen waar we overwerkt zullen raken. Sommigen mogen nu en dan geplaatst worden waar het nodig is, maar het moet uitzondering blijven, geen regel. We moeten matigheid betrachten in alle dingen”. E.G. White Temperance. “En overigens, mijn zoon, wees gewaarschuwd: er is geen einde aan het maken van veel boeken en veel doorvorsen is een afmatting voor het lichaam”. Prediker 12:12. “Onmatigheid in de studie is een vorm van roest en zij die zich eraan overgeven als een dronkaard, dwalen af van de veilige paden en struikelen en vallen in de duisternis. De Heer zou willen dat elke student bedenkt dat het oog zich moet bezighouden met de eer van God. Hij moet zich niet uitputten om alle mogelijke kennis van de wetenschap te verkrijgen, maar moet de frisheid en vitaliteit van al zijn krachten onderhouden om zich te begeven in het werk waartoe de Heer hem geroepen heeft in het helpen van zielen om het pad van rechtvaardigheid te vinden”. E.G. White Medical Ministry.

Biologische ritmes – samenwerking met het lichaamsritme bevordert welzijn en een lang leven. Wees regelmatig in:

· Opstaan en naar bed gaan.

· Maaltijden.

· Tijd voor wijding en studie.

· Beweging buitenshuis.