8 Remedies tegen ziekten

Acht natuurlijke en beproefde remedies tegen ziekte.

Waarom ben ik ziek? Hoe word ik gezond?

Een eenvoudig antwoord
Waarom ben ik ziek? Hoe word ik gezond? Dit zijn vragen die je in vele gevallen snel en juist kan beantwoorden. Heb je het antwoord dan kun je er zelf iets aan doen en in de toekomst er voor zorgen dat je niet weer ziek wordt.
Ziekte is in de wereld gekomen door de overtreding van Gods wetten. In de meeste gevallen worden we ziek doordat we persoonlijk deze wetten overtreden en dat kan dikwijls in onwetendheid gebeuren. We kunnen ook ziek of zwak zijn door de overtredingen van onze voorouders maar als we dan ook nog zelf in overtreding leven wordt alles nog erger. Wat zijn die wetten van God? Er zijn de morele wetten zoals we die vinden in de tien geboden maar er zijn ook de natuurwetten.
Is ons lichaam in harmonie met de natuurwetten dan genieten we een goede gezondheid of een verbetering van onze toestand. Je hoeft helemaal geen fysica of scheikunde te gaan studeren om die wetten te leren kennen, ze zijn heel eenvoudig. Waar je ook leeft en wie of wat je ook bent je kunt ze overal volgen.

Gezondheidswetten in Genesis
Zoals we kunnen lezen in het boek Genesis schiep God de mens in een omgeving die een volmaakte gezondheid waarborgde. De mens kon volop genieten van frisse buitenlucht en van de zon. God had de mens de taak gegeven de hof waarin hij leefde te bewaren. Dit zorgde ervoor dat hij dagelijks in beweging bleef en dat elk lichaamsdeel werd geoefend. Zijn dorst kon hij lessen met zuiver water en zijn honger kon hij stillen met het meest natuurlijke voedsel dat bestond uit alle zaaddragende planten en vruchtbomen. De nacht en de zevende dag verschafte de mens regelmatig perioden van rust. Zolang hij vertrouwde op God en zich verlustigde in Zijn woord zou de mens vrij blijven van schuld en innerlijke strijd en onrust. De morele wet gebood hem zichzelf te beheersen in het gebruik van de middelen die God hem had gegeven.

Dit eenvoudig verslag over de omgeving, bezigheid en het voedsel van de mens verschaffen ons alle noodzakelijke kennis voor het bekomen van een goede gezondheid. Frisse lucht, zon, water, natuurlijke voeding, beweging, rust, matigheid en Godsvertrouwen zijn de acht natuurlijke remedies die God van in het begin heeft gegeven om een goede gezondheid te verzekeren.

Acht natuurlijke remedies

Laten we deze acht remedies even afzonderlijk bekijken. Bij het overlopen van de acht remedies moet je jezelf een eerlijk antwoord geven. Het is goed mogelijk dat je een aantal van deze remedies verwaarloost of gebrekkig naleeft. Breng daar verandering in en je gezondheid zal erop vooruit gaan.