Gebod & Genade

Wet, wettisme, genade... kunnen ze wel samen in een en dezelfde zin. Wat leert het Woord van God, diverse artikelen over het 'spanningsveld' tussen Geboden en Genade

Bekijk ook deze studie over de Romeinenbrief - Christus en de wet