In het breken van het broodIn het breken van het brood
Zien wij dat Zijn hart gebroken
En daarna voor ons doorgestoken
Verlossing aan de mensheid bood.

Heer, dank U voor barmhartigheid
En voor Uw vlees en bloed als spijs
Die hoop geven op de reis,
Naar Uw Rijk en eeuwigheid.

Zoeken naar

Algemeen