Geen plaats in de Herberg

De mensheid was geheel verloren.
Dientengevolge werd geboren,
Te Bethlehem in een stal,
Jezus, Koning van het Heelal.

Er was geen plaats in de herberg,
Vonden zijn ouders dit heel erg? .
Dit stond wel vast; maar Israëls God,
Waakte over hun levenslot.

De herders gingen Hem bezoeken
En vonden Hem, gewikkeld in doeken,
De wijzen kwamen van heel ver,
Gedreven door een prachtig ster.

Hoe zit het toch met ons vandaag,
Zoeken wij ijverig of heel traag,
Naar Christus die ons heeft verlost?
Het heeft Hem wel Zijn bloed gekost.

Wij danken God, Lieve mensen,
Hij reinigt ons van alle smet,
Door Christus, die zal wederkeren,
Als Koning en de Heer der Heren.

Yvette JackZoeken naar

Algemeen