De Heer is Koning

De ruimte die de waarheid krijgt,
Wordt wereldwijd ergens bedreigd,
Maar wat de vijand ook beweert,
Christus, de Koning, triomfeert.

Hij liet ons niet als wezen achter
Maar gaf ons de Geest als een trouwe wachter
om het licht zo te doen schijnen,
dat het duister kan doen verdwijnen.

God’s beloften houden altijd stand
Voor iedereen die Jezus hand blijft vasthouden.
En niet telkens kijkt,
wat er nou links en rechts nog prijkt.

Heer versterkt mijn zekerheid,
In Uw trouw en barmhartigheid
En dank U dat ik mag geloven
Alles wat Gij mij heb beloofd.

Yvette

Zoeken naar

Algemeen