Ben niet volmaaktMijn ziel zoekt reden noch verweer
want volmaakt ben ik niet o Heer
daar U groot bent in het vergeven
zal mijn hoop het niet begeven.

Toen alles mij verloren scheen
ging U, Heer dwars door alles heen
om mij te halen uit de nood
door af te dalen tot de dood.

Door Uw kracht en overgave
zal de Waarheid mijn ziel laven
al ligt de leugen op de loer
hopend dat ik mijn zwakheid voer.

Ik dank U Heer, dat Uw leven
in en met God is verweven
en dank U dat ik buigen mag
door het geloof voor Uw gezag, AMEN

Yvette Jack - Duncan

Zoeken naar

Algemeen