Quiz 18

ANTWOORDEN TE VINDEN GENESISWat heeft God op de eerste dag geschapen?

Op welke dag heeft God de planten geschapen

Naam van de boot dat door Noah werd gebouwd

Hoeveel diersoorten gingen mee in de Ark?

God heeft Noah een belofte gedaan, wat is het symbool van die belofte?

Wie nam de 10 geboden van God in ontvangst?

Wat zegt het vijfde gebod?

Hoe heet de broer van Mozes?

In het “Onze Vader”, wat voor eten vragen wij God ons te geven?

Mensen kijken meestal naar je uiterlijk, maar God kijkt voornamelijk naar je…………

Zijn vader gaf hem iedere jaar een kleed van vele kleuren...............

Wie werd bij koning Darius in de leeuwenkuil geworpen?

Dit persoon bad 3 keren per dag aan God............

Deze jongen versloeg een Reus................

Deze profeet werd door een grote vis opgeslokt..............

Welk dier werd in Bijbelse tijd vaak gebruikt voor het vervoer van goederen etc?.......

Wie was de Zoon van God?

Noem de naam van de moeder van Jezus?

Wat voor werk deed de vader van Jezus?

Wat is het korstte vers in de Bijbel?

Hoeveel discipelen had Jezus?

5000 mensen kregen eten van Jezus, wat kregen ze te eten?

Bijbelquiz

Vragen Quiz Antwooden Quiz

Zoeken naar

Algemeen