Hoe uniecongressen mijn leven positief hebben ben

Hoe uniecongressen mijn leven positief hebben beïnvloedt

Menigeen zal nu denken; “Is Riley nog wel bij zijn volle verstand?”, maar eerst mijn blog verder lezen, alvorens een oordeel te vellen.

Uniecongressen oftewel een lokale kerkelijke synode, zijn bijeenkomsten waar wordt gepraat over kerkelijk beleid. Het is echter voor de gewone leek, een politieke bijeenkomst waar wordt gebeden aan het begin en eind van de dag, maar waar tussendoor situaties plaatsvinden, die ik tegenkom op het Binnenhof en het Plein in Den Haag.

Veel mensen kijken (in negatieve zin) uit naar een dergelijk congres, “gaat de kerk nu scheuren”, “zal men nu eindelijk in pas lopen met wereldwijd beleid.” “Wordt mijn lokale kerk nu eindelijk erkend?”

Elk congres is gevuld met incidenten, controverses en intrige. House of Cards is er niets bij. Frank Underwood (gehaaide president in die tv-serie), zou wellicht zijn inspiratie hier vandaan halen. Ik ken mensen die de kerk de rug hebben gekeerd naar aanleiding van een dergelijk congres. Mensen die van actieve kerkleden, zijn veranderd in passieveilingen aan de randen van de kerk.

Maar ik, als ik over mezelf spreek, kan met recht zeggen, Uniecongressen hebben mijn leven positief beïnvloedt. Elk uniecongres, waar ik als bezoeker of afgevaardigde aan heb deelgenomen, hebben mij nog actiever gemaakt in de kerk en nog veel meer daarbuiten. Geef mij maar een uniecongres om mij helpen te beseffen in welke tijd wij leven en welke taak wij hebben als Adventisten.

Zo zijn de statuten van AGP (the advent gospel promotions ver.) ontstaan tijdens een uniecongres. Wat veel leiders en leden in de kerk niet weten, is dat een uniecongres voor heeft gezorgd dat AGP de organisatie is.... die het nu is. Echt waar!

Als afgevaardigde tijdens een congres heb ik een keer bezwaar gemaakt tegen de procedurele gang van zaken. Ik moest mij vervolgens verantwoorden voor de bezwaren die ik had bij een predikant. En met die predikant raakte ik aan de praat over het plan wat ik had om met de drie-engelenboodschap wat te gaan doen. Namelijk een organisatie oprichten die de 3 engelenboodschap niet alleen in zijn logo had, maar ook in de Nederlandse samenleving wat praktisch mee deed.

Ik vind persoonlijk kerkbeleid erg interessant en belangrijk, maar drie-engelenboodschap is zaak van van leven-en-dood en de boodschap voor een tijd als deze. Deze predikant gaf mij als advies mee, om in de mission statement van AGP deze tekst op te nemen:

“Onze organisatie [agp] heeft géén handboek hoe wij te werk gaan. De Working policy van AGP wordt gevonden in het door God geïnspireerde woord, De Bijbel. We laten ons leiden door de Heilige Geest en Jezus Christus is ons voorbeeld. “
Let op; u hoort mij niet zeggen dat de kerk geen beleid moet ontwikkelen of afspraken moet maken. AGP heeft 20 jaar geleden formeel laten opschrijven dat Gods Woord onze primaire richtsnoer is PUNT. Het succes, de groei en de zegeningen die ik heb ervaren door Gods Woord als policy boek te hanteren, is een zegen geweest voor mijn leven en al diegene met wie ik in contact ben gekomen. Wij zijn succesvol, omdat Gods Woord succesvol is!
De Working policy van AGP wordt gevonden in het door God geïnspireerde woord, de Bijbel!
En dat heb ik allemaal te danken aan een uniecongres, daar waar discussie is over de juiste interpretatie en uitvoering van beleid. Verwarring bij anderen.. zorgde bij mij voor hernieuwde focus naar Jezus, appreciatie van de Geest der Profetie (boeken van Ellen White), en een drang om de liefde van Christus, nog nadrukkelijker te verkondigen binnen en juist ook buiten de kerk. Gelovig of ongelovig, gelegen of ongelegen, een boodschap die iedereen moet horen. Allemaal geleerd door naar een uniecongres te gaan en te aanschouwen.. wat er daar gebeurd.

Wat veel mensen ook niet weten is dat ik tijdens een uniecongres gekozen werd als lid van het algemeen kerkbestuur. (echt waar!). Ik kon mijn invloed laten gelden in beleid van de kerk. Ik mocht - samen met anderen - richting geven aan de kerk in Nederland. De afgevaardigden stelden hun vertrouwen in mij... in mij... wat een eer! Iedereen zou die kans toch pakken, zelf aan het stuur staan van beleid! En toen ging ik op mijn knieën, moet ik wel in dat bestuur zitten?
Vervolgens heb ik gesproken met voor- en tegenstanders die mij wel en niet in het bestuur van de kerk wilde hebben. “Ga de aanval in, verdedig ons standpunt”, “Riley laat de kerk zien waar het fout gaat”. en toen sprak ik mensen in een ziekenhuis aan, ik zag de gebroken harten wat ziekte met hun deed en wist de hoop die wij alleen kunnen vinden in het Woord van God.
Daarna besloot ik een brief te schrijven aan de toen gekozen voorzitter Reinder Bruinsma en de voorzitter van de TED. Ik bedankte voor de functie. Waar heb je als kerklid de meeste invloed. In het bestuur van een organisatie of in het veld? Bij het veranderen van beleid. Of het raken van harten van mensen in mijn directe leefwereld,

Ik geloof het laatste.

Ik kan de drie-engelenboodschap niet verkondigen tijdens een druilige zondagsochtend aan een eikenhout tafel in een landgoed ergens in midden-Nederland. ik moet juist onder een eikenboom gaan staan, in een van de steden of dorpen die dit land rijk is en prediken “Jezus houdt ook van jou, Hij stierf voor jou en hij komt terug voor jou, geef Hem vandaag de kans om deel te worden van jou leven”

Die les leerde ik... door een uniecongres.
Uniecongressen hebben ervoor gezorgd dat ik ben gaan nadenken. over mezelf, mijn relatie met Jezus en bovenal over de missie die wij allen hebben.
En die missie is niet louter en alleen urenlang zitten in een bezweet hok, maar een boodschap verkondigen, “Christus komt terug, voor een volk dat gereed is om Hem te ontvangen”

En als een bezweet hok, politieke intrige, (mis)management nodig is om mij te helpen beseffen, waar het werkelijk om gaat.. dan kan ik met recht zeggen, “Uniecongressen kunnen een zegen zijn... als wij ons aan de eind van de dag willen blijven scharen onder de banier van Hem die ons maakt tot een Koninklijk priesterschap een Heilige natie, een volk die zich laat leiden door het Policy Book wat telt.. Gods WOORD!

Riley Jack
the advent gospel promotions ver.

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen