Wanneer de leugen, lijkt op de waarheid

<photo id="1" />
Vanochtend zaten mijn vrouw en ik rondom te eettafel, tezamen met een logé die bij ons verbleef, omdat voor haar de Bijbelstudie - sabbatnamiddag - te laat stopte om nog op tijd naar huis terug te gaan.

Wij spraken over tal van zaken aangaande het Woord van God. 'T is namelijk altijd goed gesprekken te voeren over Jezus liefde, Gods Woord en de leiding van Gods geest in ons leven en in de harten van hen die verlangen naar de suprematie van Jezus in het leven van alledag.

Tijdens een lekkere en voedzame maaltijd, sprak onze gast een zorg uit. Ze vertelde dat sommige mensen niet meer geïnteresseerd zijn al alle verdraaiingen die heden ten dage door gelovigen én ongelovigen geuit wordt. Ze hoort antwoorden als;“Waarom altijd dat gedoe, ik wordt moe van al die halve waarheden en mensen die halve waarheden verspreiden… vertel mij niets meer”

Halve waarheden zijn gevaarlijk, als wij halve waarheden aannemen. Maar niemand trapt tegenwoordig in halve waarheden… immers wij kennen de waarheid uit de geschriften, en alleen de waarheid van Christus maakt ons vrij (Johannes 8:40).
Iedereen let op halve waarheden, immers niemand wil in dezelfde valstrik als van Eva en Adam trappen. Veel gelovigen zullen zeggen… ik trap niet in kleine of gedeeltelijke waarheden.. ik leef, zo zeggen ze, voor de volle waarheid. Ze geloven in Gods Woord, gaan trouw naar de kerk en leven hun leven, naar het beste wat in hun vermogen ligt.

Maar hoe zit er nu met de leugen… tegenwoordige krijgen leugens een mooi vroom sausje. Kant klaar onbijbelse, afgodische, statements worden verkondigd alsof ze Christelijke leer zijn, alsof het in de Bijbel staat en God ze hoogstpersoonlijk heeft verkondigd of uitgesproken.

Niet alles wat Christelijk klinkt, ruikt, proeft…. Is Christelijk, Bijbels en zelfs een groter gevaar dan de halve waarheid. Ik hoor mensen praten of Christelijke Mythische, Christelijke goochelkunsten, Christelijke ‘dead-metal’ gospel. Begrijp mij niet verkeerd… ik veroordeel niemand, ik wil gewoon dat mensen oppassen dat onheilige zaken als vroom worden bestempeld.

Schijnbaar gebeurd er iets in de Christelijke wereld. Geloven anno 2015 moet een kick hebben. Geloven anno 2015 moet iets meer bieden dan die ‘eentonige’ boodschappen over de wederkomst… mensen willen iets nieuws, vernieuwend, iets waardoor zij hun harten volledige kunnen overgeven.
En weet u, wij vragen naar bevrediging van onze (onbijbelse) verlangens en satan staat klaar om ons te bedienen. In plaats van onbijbelse zaken, onbijbels te noemen.. geven wij aan die zaken een christelijk woord.. We plaatsen evangelie, gospel, waar Woord, etc, etc voor onze onbijbelse bijeenkomsten en ineens alsof met een toverstaf gezwaaid wordt.. is het christelijk en mag iedereen de eens onheiliige zaak met liefde en zonder angst van afkeuring van God toepassen in het leven.

Als de leugen lijkt op de waarheid, als de leugen onze ogen doet afwenden van de Waarheid Gods.. dan is het slecht met ons gesteld.
Wij dienen op zoek te gaan naar de waarheid, die in eerste instantie onhebbelijk, vervelend, lastig en ja soms veroordelend klinkt in onze oren. Maar als wij onze harten opstellen voor de leiding va Gods geest in ons leven, zullen wij begrijpen dat waarheid… kan klinken als harde woorden, lees Johannes 6 er maar eens na. Maar als wij Gods uitspraken altijd zien dat Hij geen gedachten heeft van onheil maar juist die van nieuw en hoopvol leven… dan zullen wij niet weglopen voor de waarheid maar het juist aannemen.

Het is de hoogste tijd dat het volk van God de waarheid aanneemt. En de leugen, hoe mooi die ook mag klinken… hoe waar het ook mag lijken verwerpt. Het wordt tijd dat wij een afkeer, een diepe haat krijgen voor de zonde. Het wordt tijd dat wij net als Jezus inzien dat de zondaar gered moet worden. De zondaar heeft geen behoefte aan halve waarheden, net zo min als de zondaar wat heeft aan leugens die klinken als waarheid.

Vandaag is het de dag dat ik in gebed aan God vraag,

Heer dank u voor Uw woord, Uw waarheid en liefde. Dank u Heer dat u mij onderscheidingsvermogen heeft gegeven om halve waarheden te ontdekken en in te zien. Dank u voor het begrip over de ware zevende dag, de Shabbat. Dank u over het begrip van de eerste dood als een slaap. Dank U Heer van het verlossingsplan als geopenbaard in het Heiligdom. Over Uw spoedige komst naar deze Aarde.
De kennis die de Geest heeft geopenbaard aan Mij door Uw heilrijk Woord geeft mij kracht en bemoediging.
Toch Heer vraag ik een ding van U, en dit zoek ik Om te onderzoeken in Uw tempel en Uw liefelijkheid te aanschouwen. Zodat ik liefde krijg voor datgene wat komt van U.

Heef leer mij de leugen haten, de leugen die komt alsof het Uw woorden zijn. Heer Ik heb uw Geest meer en meer nodig, want alleen dan ben ik veilig. Heer leer mij Uw waarheid kennen, zodat ik U Woord mag prediken, mag getuigen… Iedere dag opnieuw totdat U komt.. om mij thuis te brengen…. Daar waar de leugen nooit tot ons zal kkomen als waarheid… Want de leugen zal dan voor eeuwig zijn verslagen… zonde voor eeuwig vernietigd.

Heer Jezus, Uw kracht, maakt mij sterk
Uw liefde, maakt mij liefdevol
Uw Genade, geeft mij Hoop

Daarom bid ik in de enige Naam, de liefde, hoop en redding brengt
Jezus Naam,
Amen

 

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen