Het wonder achter de hechtingen

Ik heb lang nagedacht of ik deze 'blog' wel moet schrijven. Niet iedereen die ik ken gelooft en niet iedereen die geloofd, gelooft in wonderen waarin God een meer dan directe rol in speelt. Maar ik leg de twijfel en de schroom naast mij neer.., want dit moet gezegd worden.

Zoals sommige al begrepen hebben, bevind in mijn lichaam een kostbaar orgaan, namelijk de linkernier van mijn fantastische vrouw, Elma. Zij bleek volgens de artsen van het LUMC in Leiden de beste match te zijn om mij te verlossen van een drie-wekelijks bezoek van 3 uur aan de dialyse-afdeling in Roosendaal. Haar nier was volgens de artsen een betere match dan, dat van mijn eigen vader.

Vol in geloof en vertrouwen gingen wij naar het LUMC waar vlak voor de operatie de chirurg aan Elma en mij verklaarde dat men geen complicaties verwachtte. Alles ging voorspoedig totdat ik de volgende ochtend wakker werd op de Medium Care afdeling van het ziekenhuis. Blijkbaar plaste ik niet voldoende. Meteen werd ik overgebracht naar de radioloog om te kijken of de operatie geslaagd was.... dat bleek. Later werd ik naar de nucleaire diagnostiek overgebracht, ook daar bleek de nier van Elma alle potentie te hebben om te werken... maar het werkte niet.

De artsen van het LUMC konden maar één conclusie treffen, als alles gelukt was en de nier werkt niet naar behoren... dat vind er afstoting plaats. Men zag in het bloed dat mijn lichaam reageerde op de nier van Elma. Hierin las men een afstotingsreactie. Om de reactie tegen te gaan... zo redeneerde men, moest men alle reacties in mijn bloed verwijderen. Dus werd mijn bloed gespoeld. Een speciale machine zorgde ervoor dat mijn bloed, fysiek van structuur veranderde om zo die afstoting tegen te gaan.

Onderzoek van een patholoog (na een stukje nierweefsel van Elma) moest uitwijzen of er wel afstoting plaatsvond.

Wat blijkt...

Tijdens de operatie van Elma, vond er bij Elma een plotseling bloeddrukdaling plaats, die zorgde ervoor dat de Nier beschadigde (zuurstufgebrek en andere factoren), nadat de nier bij Elma werd verwijderd en tijdelijk op ijs werd gezet vonden er meer beschadigingen plaats. Bij het plaatsen van de nier van Elma in mijn lichaam, ging mijn lichaam meteen aan de slag om de nier, als het ware 'tot leven' te brengen. Dat gaat uiteraard niet snel.... maar het herstel vond plaats.

De afstotingsreacties van mijn lichaam waren dus geen reactie om de nier van Elma te verwijderen, maar om de nier haar functie terug te geven.

De artsen vonden mij, met mijn medische geschiedenis een pechvogel... en als je het puur medisch bekijkt, dan hebben ze wellicht gelijk.
Maar nu ben ik geen arts, geen wetenschapper. Ik ben een GELOVIG CHRISTEN, die gelooft in een God die meer kan doen, dan wat wij kunnen bidden of beseffen.

God heeft mijn lichaam zo voorgeprogrammeerd, dat het grootste geschenk van mijn lieve Elma, niet alleen ontvangen kon worden, maar zelfs in mijn lichaam wordt hersteld in haar juiste functie. Mijn lichaam deed er door Gods genade alles aan om Elma's geschenk te behouden. Als dat geen wonder is ... een wonder achter de hechtingen. Dat weet ik het ook niet.

Ik dien een God die verder kijkt dat mijn verdriet en twijfel over afstoting. Mijn God genas de nier... voordat de artsen de tijd kregen voor een deugdelijke diagnose. WOW.

Ik heb de juiste keuze gemaakt in mijn leven... door Jezus aan te nemen.... zonder Hem.... zonder Hem, was er geen Elma en was er geen Riley! Dank u, voor het wonder achter de hechtingen!

You make me happy
You make me whole
You take the pain away,
I am so in love with You

Everything about You is right
Covers all my wrongs
Your life saved my life

With You is where I belong,
I belong to You Lord.

Riley Jack
Spreker/ Voorzitter The Advent Gospel Promotions
Roosendaal/ Rotterdam

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen