Maak mij nieuw!

Maak mij nieuw!
2 september 2012 om 10:3
3

Vader. hoort U mij?, Alstublief luister toch mijn stem.
Ik weet dat ik niet heb gewandeld in Uw wil. Zo onwaardig en onrein.
Maar ik verlang om van U beter te leren kennen. Mijn ziel dorst naar U, o Heer
Heer, mijn tempel is verontreinigd, Heer reinig mij en maak mijn nieuw!

Oh Vader, hoor toch mijn stem!
Want God regeert
Heer ik vraag niet om rijkdom
Noch voor aanzien, Heer!
Ik wil Uw liefde en waarheid kennen.
Laat mij toch het smalle pad zien, oh Heer.
Met U, Vader, ben ik alles. Zonder U ben ik niets
Ik wacht geduldig, geduldig wacht ik op U, oh Heer.
Neem mijn zoals ik ben en maak mij nieuw!

Vader, hier sta ik.. geknield voor Uw troon
Ik weet dat ik niet waardig ben, ik ben zo onrein!
Maar ik verlang om U beter te leren kennen, Mijn ziel verlangt naar U
Verontreinigd als ik ben, roep ik het uit! Neem mij en maak mij nieuw!

Reinig mijn hart,
Was mijn handen,
Ik wil U aanbidden in Geest en Waarheid
Ik wil U waarlijk aanbidden.
Hier staan wij, Hier sta ik!

Vernieuw ons hart
Vernieuw ons denken
Vernieuw ons verlangen
Herstel onze tempels
Maak ons in de beeld van Uw Zoon.
Maak ons nieuw

Hier staan wij, Hier sta ik
Ik smeek het U Here
Maak mij nieuw!

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen