Schreeuw het van de daken. Gebruik je vrijheid van

Schreeuw het van de daken. Gebruik je vrijheid van verkondiging!
5 oktober 2011 om 20:04
Je ziet ze nauwelijks., Ze hebben een uitgesproken mening, een liefdevolle manier van handelen. Wie zijn deze 'bijzondere' onzichtbare mensen? Daarover straks meer... In Nederland kennen wij het begrip "Vrijheid van meningsuiting", dat je mag zeggen wat je denkt, vindt, voelt... zolang je naaste maar niet kwetst. Maar hoe zit het met onze vrijheid van verkondiging, zeggen wat je gelooft en boodschap van redding bieden aan je naaste, zodat ze niet verloren gaan.

Vrijheid van meningsuiting.
Iedereen mag in dit land, en dat is een groot goed, zeggen wat hij oz zij vindt van een bepaalde situatie, overtuiging of wat het ook meer mag zijn. Het is een waar voorrecht om in een land te wonen als Nederland om te kunnen vertellen wat je beweegt of niet beweegt. Ik mag mijn mening vertellen, dat ik geen koffie lust bijvoorbeeld of dat ik het vervelend vind dat Sinterklaasfeest nu al begint in augustus met pepernoten. En mensen zijn vrij om het oneens met mij te zijn. Leuk tijd verdrijf zou ik zeggen. Maar het is niet verkondigen van de boodschap die redding brengt. Belangrijker dat onze eigen meningen? Zou ik en anderen niet meer bezig moeten zijn met zaken van eeuwigheidswaarde?

Vrijheid van geloofsovertuiging
In Nederland mag je ook geloven wat je gelooft. Je mag zelf bepalen op welke dag je naar de kerk gaat. Je kunt zelfs in sommige geloofsgemeenschappen zelf bepalen welke leerstelling je wel of niet aanhangt. Wil je naar de kerk op zondag, zaterdag, woensdag.... of je nu gelooft in trouwen of samenwonen. Iedereen heeft een geloofsovertuiging, die ten dele is gebaseerd op een boek die men zelf 'Heilig acht' of het nu de Koran is of het boek van Mormon. Je mag zelf bepalen wat je gelooft, en hoe je dat geloof in de praktijk toepast.

Geloofsovertuiging beschouwt men in Nederland als een persoonlijke zaak. Het is prima.., zolang je geloof niet 'opdringt' aan je buurman of -vrouw. Als jij gelooft dat je geen varkensvlees mag eten omdat je gelooft dat het 'onrein' vlees is, prima. Zolang je die 'boodschap' niet deelt met je naaste.

Mijn vrouw en ik besloten een maand nadat we getrouwd waren om onze kabelaansluiting van onze TV op te zeggen. We waren net een maand samen in een huis totdat we tijdens een ochtendwijding besloten om ons 'mening' niet meer te laten beïnvloeden door de TV-kast. Na het besluit spraken we samen over onze nieuwe geloofsovertuiging. En ik zei tegen mijn vrouw; "Ik ben het helemaal eens met ons besluit, maar worden we straks niet 'fundamentalisten' genoemd." Als wij praten over geen TV in huis hebben of het oppassen voor bepaalde soorten van Entertainment worden we vreemd gevonden. Maar zodra je aan andere (zonder directe aanleiding) verteld wat je gelooft uit bijvoorbeeld de Bijbel en hoe je dat toepast in je leven... dan zegt men (zelfs medegelovigen), "Hou de opmerking, die overtuiging, dat levensstijl... voor jezelf". Je mag een mening hebben, je mag je overtuiging zelf toepassen in je leven, maar die overtuiging delen... nee, dat niet".

Alles behalve die overtuiging.
De apostel Paulus is vrij duidelijk in zijn tweede brief spoort hij de jonge Timoteüs, niet om alleen om vast te blijven aan zijn mening (gebaseerd op zuivere prediking van het woord). Niet alleen toepassing van zijn mening en zijn geloof, was belangrijk voor de jonge kerel. Paulus vond dat die mening, die overtuiging die enkele en alleen op die bijbel is gebaseerd (en ik geloof dat de enige 'rule of faith' mag zijn). Timoteüs moest de boodschap van het komend koninkrijk van God 'VERKONDIGEN". Niet alleen voor jezelf houden, niet stilletjes in je slaapkamer uitleven, maar uitdragen.. in woord, in zang, in gedrag en vooral in liefde... getuigenis geven van de hoop die in je is. Daarom zei Paulus "verkondig de boodschap, dring aan, of het nu gelegen komt of niet, weerleg, berisp, moedig aan, wees altijd geduldig en blijf de mensen onderrichten" (2 Tim 4:2 GNB).

Of het nu uitkomt of niet... je moet je geloof 'verkondigen... een vrijheid die je niet hebt gekregen omdat 'toevallig' de wetten in het vrije westen dat mogelijk maken. Dat de grondwet je de recht verleent. Je hebt een Hemels mandaat, je hebt van God vrijheid gekregen om te mogen “VERKONDIGEN!!!”

De Bijbel leert ons dat er velen mensen zijn die ondanks jouw meningsuiting, je geloofsovertuiging en op basis van het verkondigen van de hoop die in je leeft, raar naar je zullen kijken, vreemd over je zullen spreken… maar toch dien je die hoop van de daken te schreeuwen. Christen ben je wanneer niemand je ziet en Christen ben je wanneer de ogen van de wereld op je gericht zijn. De grondwet van het Koninkrijk van God geldt voor iedereen, maar een Christen getuigt van de liefde van Gods Karakter die vastgelegd in de verhandeling in Exodus 20. Paulus moedigt ons aan om die vrijheid, om Gods liefde te blijven uitdragen, “Want er komt een tijd dat de mensen niet langer willen luisteren naar de gezonde leer, maar hun eigen begeerten volgen en een aantal leraren om zich heen verzamelen die zeggen wat ze graag horen. Ze zullen voor de waarheid hun oren sluiten en alleen aandacht hebben voor mythen.”

Veel Christenen (waaronder Adventisten) geloven dat er een tijd zal komen, in de periode van het definitief sluiten van de genadetijd, dat er een luide roep zal komen. Een periode dat alle getrouwe Christenen (van welke denominatie dan ook) die daadwerkelijk geloven in de Bijbel en de uitgangspunten van de Bijbel stellen boven hun eigen mening, boven hun eigen gefabriceerde geloofsovertuiging. Dat die, de wijde wereld ingaan en met gevaar voor eigen lijf en lede, dat laatste boodschap van geloof,hoop en liefde getuigen aan een wereld die min of meer ‘God’ heeft losgelaten. Een laatste brul, een laatste aansporing een laatste uiteenzetting… om de vrijheid van God te gebruiken om te ‘VERKONDIGEN”. En er zullen mensen zijn die hun leven geven aan het reddend en verlossend werk van Christus.

Gebruik je vrijheid van Verkondiging
Wij hebben nu de vrijheid en de mogelijkheden om te getuigen van je geloof. Uiting van je mening. Nu kunnen wij mensen, zonder gevaar van gevangenschap, vertellen over ware liefde, echte hoop en fundamenteel geloof die Christus ons biedt . Gebruik je vrijheid. Gebruik je tijd.

Op dit moment zijn wij bij AGP druk bezig met het helpen van evangelisatie acties in verschillende delen van Nederland. Samenwerken of ondersteunen van mensen die hun vrije tijd gebruiken, om gebruik te maken van hun recht op verkondiging. Of beter gezegd het recht op te schreeuwen van de daken…. “Jezus leeft!”

Gebruik jij je recht pas wanneer je gevangen wordt genomen, ga je pas verkondigen als je (zoals de Bijbel ons verteld) voor ‘gerechtshoven en stadshouders’ wordt gesleept omdat je getuigt van je geloof. Wordt je pas wakker, als de zon ondergaat op deze wereld en je voelt van, “O, jee had ik ze maar eerder getuigt, eerder gewaarschuwd.”

Volg het advies van Paulus.. die het in hedendaags Nederlands zegt, “SCHREEUW HET VAN DE DAKEN, maak gebruikt van je, door God gegeven – Christus ten voorbeeld uitgeleefde – door de Heilige Geest gedreven, VRIJHEID OM TE VERKONDIGEN! En hoe gaan we te werken, wat is ons uitganspunt, als de wereld zegt, “hoe je mening voor jezelf.. het geloof pas je maar toe thuis in je eigen huis, maar hou die verkondiging, hou die bijbel maar voor jezelf.”

Wat is je houding…. “Blijf jij echter in alle omstandigheden nuchter; draag het lijden, doe je werk als evangelist en volbreng je dienende taak.” Dat zei Paulus tegen de jonge ‘van de dakenschreeuwer en dat zegt Paulus ook tegen ons. Wij die in VRIJHEID, maar ook in gebondenheid, gebruik mogen maken van de liefdevolle taak die wij van Christus hebben gekregen om Gods Naam te verheven boven elke andere… Ik schreeuw het van de daken… doe je mee?!

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen