Het gaat niet om ons, maar om Hem!

Het gaat niet om ons, maar om Hem!
25 september 2011 om 9:48

Er is niets beters wat je zou kunnen doen met je "Tijd" dan in het prijzen van Christus en Zijn naam verheffen boven alle andere. Want het gaat toch niet om onszelve… maar om Hem!

Het gaat niet om ons
Paulus schreef in zijn eerste brief aan de Korintiërs dat er geen enkele reden is om onszelf op de borst te slaan bij het werken in de Wijngaard van de Heer. Hij schreef zelfs in 1 Kor 9 het volgende: ""Als ik het Evangelie verkondig, is er voor mij namelijk geen reden tot roem. De noodzaak daarvan is mij immers opgelegd. En wee mij, als ik het Evangelie niet verkondig!"

Er zijn mensen die aan mij vragen, waarom je zoveel van je 'vrije tijd' besteed aan iets waar je (werelds gezien) zo weinig voor terugkrijgt Het klinkt heel stom. Maar het gaan niet om mij, of wat ik doe... maar om Hem!

Werk bij andere organisaties
Elma en ik, zijn niet alleen actief bij 'AGP (the Advent Gospel Promotions), Veel mensen zouden denken dat wij al onze 'vrije tijd' in één organisatie zouden stoppen, voor de verspreiding van het evangelie. Gelukkig is dat niet zo. Verspreiding van het evangelie is niet gebonden aan menselijke inzettingen. Het is een 'kracht' van God, uit geloof tot geloof tot een behoudenis voor een ieder die Christus en zijn liefde offer aanneemt.

Zo kun je ons aantreffen wij het ATS-Weekend in Huis ter Heide (Ut.), waar we een bescheiden rol mogen spelen. Waarom nemen wij op sommige momenten genoegen met een bescheiden rol - achter de schermen - terwijl we overladen worden met spreekbeurten, kooklessen etc. Veel mensen zouden tegen ons zeggen. 'Werk aan je eigen exposure.' of 'Dit is de kans om jezelf nog bekender te maken in Nederland'. Dat zou best kunnen, maar ' één ding is belangrijk... het werk... het WERK! Dat werk gaat niet om ons... maar om Hem!

Work the fiels of souls
Er is een lied van de 'Brooklyn Tabernacle Singers' Wat prachtig verwoord dat we niet moeten 'roemen' om onszelf. Het is niet ons werk of zelfs onze verdienste... het gaat om Hem... altijd om Hem. Waarom... omdat er mensen zijn die Hem nodig hebben.

Wij mogen werken in de wijngaard van zielen, samen - jij en ik
Sommige velden bloeien op, andere zijn dor en droog
Wij hebben verschillende gaven en talenten, maar verschillen daargelaten
We zullen gezamenlijk werken op de wijngaard van zielen, samen - jij en ik

Een persoon gaat op een missie trip, om te werken in een land ver weg
Een ander blijft liever dicht bij huis om de hand van de buren vast te houden
Wie heeft de Vader het best gediend en wie heeft wie heeft het best gewerkt?
Het leven wat toegewijd is aan God, die toewijding dat zal gezegend worden.

Een persoon getuigt van het Evangelie in de straten, zodat een ieder het mag horen
Hij is vrijmoedig naar een ieder die hij ontmoet en het Woord is luid en duidelijk.
Een ander huilt alleen en bidt in stilte op haar knieën.
Voor Gods troon dag na dag... waar de ogen van mensen haar niet zien.

Samen werken
Toen AGP begon, ruim 15 jaar geleden, hadden wij als motto 'Samen werken voor één doel". Alhoewel AGP van nu een totaal andere 'Ministry' is dan in haar begin. Is dat onderdeel uit onze Mission statement niet verdwenen. Elma en ik, helpen andere organisaties bij het verwezenlijken van dat 'ene doel' het groot maken van Zijn Naam. Zijn Evangelie, Zijn liefde aan ons betoont.

Dus als je ons tegenkomt bij een Bijbelstudie of een Studieweekend, bij een kerkdienst of een lezing. Dan gaat het niet om het 'bekend' maken van onszelf of de organisatie waar we op dat moment actief voor zijn. Dan is het niet om Riley of Elma 'in the picture' te krijgen Maar dan het gaat ‘t slechts om één iemand:

Het gaat om Hem; Jezus de Christus, Hij die Kwam, Hij die ons voorbeeld is, Hij die stierf aan het ruwe houten kruis, Hij die ten derde dage opstond uit het graf. Hij die opging naar de Hemel en de dienst verricht in het Hemels Heiligdom. en Hij die spoedig terugkomt, zodat wij samen mogen zijn met Hem…Het gaat om Hem!

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen