Mijn ervaringen met verspreiden van een 'gratis' G

Mijn ervaringen met verspreiden van een 'gratis' Grote Strijd.
20 oktober 2011 om 21:52


Voor de evangelisatieactie die de Adventkerk in Breda organiseert, worden aan 20.000 inwoners flyers versterkt voor lezingen die eind oktober en geheel november zullen plaatsvinden. Daarnaast heeft de zendingsraad in alle kernen rondom, flyers verstrekt waarop een gratis 'Het Grote Conflict' besteld kan worden. Verder kunnen inwoners van Roosendaal via een speciale website ook dit geïllustreerde boek bestellen en de resultaten zijn indrukwekkend.


Bezoeken
Gisteren en vandaag bezocht ik twee mensen die gerageerd hadden op de website voor de evangelisatie-actie. Na korte en zeer bemoedigende gesprekken zijn er al twee vervolgafspraken gemaakt en hebt een 2 boeken van de grote strijd achtergelaten. De aanvragers zijn zoekende in hun ervaring met God en waren blij om vrijuit te kunnen spreken over Jezus Christus die ze willen navolgen.

Opbouwende gesprekken
Ik heb zulke opbouwende gesprekken gehad, dat ik er nu nog van 'zweef'. God is een grote God. Het is een waar voorrecht om te zien hoe Gods Geest werkt. Ook nu, zelfs in het Katholieke zuiden des land. Mensen die zoeken naar God en er alles voor over hebben om de 'waarheid' te horen. Ik zag simpelweg de blijdschap in de ogen van mensen toen ik vertelde over 'de Adventkerk', haar geschiedenis en het belang dat Adventisten hebben om Jezus centraal te stellen en dat de Bijbelse waarheid hoog in het vaandel wordt gehouden.
Meer dan 30 aanvragen

Het verspreiden van folders heeft zijn uitwerking gehad, diverse mensen abboneren zich op tijdschriften over het Christelijk geloof, zijn geïntresseerd in studie. Worden uitgenodigd voor leden, etc, etc. De volgende stap wordt het bieden van goede nazorg voor de geïntresseerden. Immers ze moeten nestellen in een liefhebbende gemeente die naast 'vriendschap' ook hen de gewenste diepgang geven, waar deze zoekende zo erg naar verlangen. Persoonlijk heb ik nu zoveel 'Bijbelstudie-aanvragen' iin de wachtrij staan, dat Roosendaal straks een klein leger aan Bijbelwerkers, huisgroepen, etc nodig heeft om alle aanvragen te kunnen behandelen.

Mocht u meer willen weten over het 'gratis' verspreiden van de grote stijd, neem dan contact op met AG. Wij zullen u dan meer gedetailleerde informatie geven over deze wijze van boek verspreiden.

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen