Een werkloze Christen... dat bestaat niet!

Een werkloze Christen... dat bestaat niet!
6 november 2011 om 12:02


Elke Christen heeft een baan. Echt waar! Voordat ik boze en verontwaardigde mails krijg, Geef me gelegenheid om mijn statement te verhelderen. Ik heb het uiteraard niet over een baan op kantoor, fabriek of platteland. Ik ken veel gelovigen die rond komen van een bijstandsuitkering of zelfs veel minder dan dat. Maar zelfs als je 'financieel' aan de rand van de afgrond staat, is een Christen nooit werkloos.

Als ik om mij heen kijk dan zie ik mensen die leven alsof ze geen hoop hebben in de toekomst. Ze missen de hoop en de zegen die ik mag ervaren in mijn leven en velen met mij. Ik ben gezegend dat ik een liefhebbende Vader heb in de hemel die ook voor mij, Zijn zoon naar deze wereld heeft gestuur om voor mij te sterven aan het ruw houten kruis.
Dagelijks mag ik ervaren en weten, net als miljoenen over deze aardbol, dat God mij helpt en om mij geeft, zelfs sta ik hartstikke 'rood' op mijn bankrekening en kan ik nauwelijks de eindjes aan elkaar vastknopen.
Zelfs op de momenten dat ik een werkloosheidsuitkering kreeg, zelfs op die momenten wist ik van zijn trouw en genade.

Dus hoe ik kom ik nu aan mijn statement dat er geen 'werkloze' Christen bestaat. Ik ken geen Christen die doordrongen is van de reddende boodschap van Jezus en thuis achter de geraniums gaat zitten. Ik geen, geen Christen die weet wat Jezus voor ons doet in het Hemels Heiligdom en bij zichzelf denkt, "ik ga lekker profiteren van Christus genadegaven."

Ik ken geen Christen die de profetie kent en niet zijn buren vertelt dat Christus spoedig wederkeert.
Ik ken geen Christen die aangeraakt wordt door Gods Heilige Geest en liever thuis voor de bank hangt.
Ik ken geen Christen die Matteus 28:18,19 leest en bij zichzelf denkt dat Christus hem of haar geen kracht schenkt om de waarheid te delen met je collega's op je werk.
Ik ken geen Christen die niet verlangt naar de woorden, "Goed gedaan mij getrouwe en dienstbare volgeling"
Ik ken geen Christen die niet God voortdurend dank voor de zegen die hij of zij mag ervaren in het leven.

Ken jij er één?
Ik niet!


Ik ken geen Christen die niet een arm slaat om een vriend in nood.
Ik ken geen Christen die niet geeft om iemand die het nog slechter heeft dan hem of haarzlef
Ik ken geen Christen die niet alles er voor over heeft om zelfs zijn of haar vijand te mogen begroeten in het nieuwe Jeruzalem.
Ik ken geen Christen die niet bidt voor de genezing van een dierbare
Ik ken geen Christen die mensen uitnodigt voor een Bijbelstudie
Ik ken geen Christen die er niet naar verlangt om broeders en zusters in het geloof te ontmoeten

Ken jij er één?
Ik niet!


Een Christen staat toch op de rots
Een Christen schaamt zich toch niet voor het evangelie
Een Christen zingt toch van Gods liefde en gena
Een Christen getuigt toch door lifestyle en gedrag van de hoop die in hem of haar is
Een Christen verlangt toch naar de spoedige terugkeer van Christus.

of niet?
Nee, dat kan niet!


Een Christen maakt gebruik van zijn of haar talenten
Een Christen zingt, of getuigt, of zorgt, of doet iets, als het alleen maar bidden voor je naaste.
Een Christen, is blij met de gelukkigen, huilt met de droevige.
Een Christen, waarschuwt voor gevaar en wijst mensen naar Christus toe, want Hij redt!

Er staat een groots werk klaar. Er zijn nog veel mensen die Christus nog niet kennen, zoals Christenen, Jezus kennen. Jezus zei dat de oogst groot is maar de arbeiders weinig (Matteus 9). Maar hoe kan dat er zijn miljoenen en miljoenen Christenen over het rond der aard?

Zouden al deze gelovigen 'werkloos' zijn in het werk van de Here?
Zouden er te weinig carrière perspectieven zijn?
Is wellicht het werk te zwaar,?
De omstandigheden te moeilijk?
Het inkomen (in aardse zin) te laag?
De verdrukking en het lijden te groot?

werkloos?
Nee dat kan toch niet!


"I can sing of your lover forever", maar kunnen wij ook getuigen.
Willen wij wel getuigen wat Jezus heeft gedaan voor ons.

Het was aan het kruis... aan het kruis, aan het ruw houten kruis
Zijn bloed heeft gevloeid voor ons.
Hij heeft spot en hoon gedragen voor ons.
Wij kunnen niets doen, helemaal niets doen om 'terug te betalen' voor wat Hij heeft gedaan voor ons.
Ik kan de rest van mijn leven 100 uur per week werken in de wijngaard van de Heer. Maar dat redt mij niet.
Het is zijn gunstbewijzen aan mij betoont dat mij, mijn naaste, mijn medegelovigen en een ieder op deze aardbol kan en zal redden.

En toch... ondanks dat ik niet word gered om wat ik doe, dan enkel en alleen Zijn naam belijden en Zijn woord aan nemen. Toch wil ik niet werkloos zijn.

Ik wil niet aan de kant staan en niets doen.
Ik wil niet achter de geraniums zitten
Ik wil niet zwijgen over de grote liefde van God

Ja toch!
Aan de slag… ‘voorwaarts Christenstrijders’


Zijn Woorden biedt redding, troost,hoop, vertrouwen, geloof en nog veel meer.
Dat wil niet niet voor mijzelf houden. Ik ken geen Christen die Gods liefde die aan hem of haar werd betoont niet wil delen met anderen op deze aarde. Elk Chriten wil toch werken op de wijngaarde van onze Heer en Heiland. Ploegen, zaaien en werken.., zodat anderen mogen weten dat Christus meer doet dan dat we kunnen bidden of beseffen.
Werkloze Christenen.. die bestaan niet.

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen