Wat een preek

Vaak zijn wij teleurgesteld over de koers van de kerk en denken wij dat er geen hoop is voor de kerk van het overblijfsel, die sinds 1844 (en vanaf 1860 als organisatie) geroepen is om de drie engelenboodschap met kracht en onder leiding van Gods Geest te verkondigen in de wereld. Ik hoor tientallen verhalen van mensen die de kerk de rug toe keren, omdat ze denken dat God de kerk de rug toe heeft gekeerd. Maar de heer laat zien dat er hoop is.... gisteren keek ik op 3abn/ hopetv, naar de overdenking giteteld "Go Forward" van onze Nieuwe GC president Ted Wilson, die bij deze mail is bijgevoegd in het Engels. Ik ken de verhalen over zijn grootvader (was ook president geweest van onze kerk) en ik vermoede dat onze nieuwe gc president zijn beleid zou willen voorzetten. Nou dat is tijdens zijn eerste overdenking ook gebleken.

Thema's als terug naar de Bijbel, gebruikmaking van de Geest de profetie, stoppen met de 'valse opwekking in de wereldwijde kerk, stoppen met verkeerde schrfftuitleg (historisch-kriktische methode), stoppen met overnemen van evangelisatie methoden van megakerken (willow creek saddlebeck, hillsons), Als er wordt opgeroepen om al onze gekozen leiders/ leraren en vertegenwoordigers te toetsen aan hun vruchten en bovenal het woord van God... dan weet je dat er nog hoop is voor de kerk.

Als er wordt opgeroepen om vast te houden aan de letterlijk uitleg van Genesis 1 tot en met 11 en bovenal de schepping te zien als een recente gebeurtenis (6000 jaar terug) in 6 dagen van 24 uur.... dan is het enige wat ik zeggen na deze overdenking, "Heer is nog hoop van deze kerk waar ik zo dankbaar lid van ben." .

Ik las verscheidene reacties op sommige liberaal-adventistische websites (www.spectrummagzine.org) dat de 'aanval is geopend op liberale en progressieve adventisten" \eel van mijn dierbare broeders en zusters die anders omgaan met de Geest der Profetie als ik en in hun kerken of urchplants genieten van methoden zoals worden toegepast door megakerken van ds. Bill Hybelsen en ds. Rick Warren en deze ook daadwerkelijk toepassen in hun leven en lokale gemeenschappen zullen deze overdenking in het minste geval niet met gejuich ontvangen. In het meest extreme geval zullen zij ervoor kiezen om te breken met de kerk van het overblijfsel.

Ik hoop dat deze broeders en zusters die ik liefheb. Deze preek van Wilon niet zien als een aanval op hun manier van handelen, maar als een aanmoediging, om volmondig JA te zeggen voor de uitgangspunten die de kerk van het overblijfsel, dit kerkgenootschap, sinds 1844 zo luidt en duidelijk verkondigd . Dat er slechts één manier is om de kerk van het overblijfsel genoemd te worden en dat is openbaring 12:17 uit te leven in je persoonlijke leven, in het leven van de kerkgemeenschap en in onze interactie met onze medemens.

Ik hoop en bid dat ogen geopend worden en dat lokale divisies (met name Trans-europese, euro-afrika, Noord-amerikaanse en Australië/ zuid pacifische divisies) en unies, niet een dam zullen opwerpen tegen de koers en beleid wat de nieuwe voorzitter Wilson aan het uitstippelen is. Er is hoop.... broeders en zusters... laten wij, in de woorden van onze nieuwe voorzitter.... niet teruggaan naar Egypte, maar voorwaarts, gezamenlijk op weg gaan naar het Nieuwe Jeruzalem.... gezamenlijk om de drie-engelenboodschap te verkondigen...

Niet op de manier van Wilson, niet op de manier van Riley Jack.... maar op de manier zoals deze is verwoord in de Bijbel en de Geest der Profetie.... Immers Jezus komt terug... SPOEDIG, Maranatha!

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen