Standvastige vrouwen

25 jul, 12:29
Gisteren hoorde ik verhalen over en sprak ik met standvastige vrouwen.

Na de overdenking die ik mocht houden, werd ik aangesproken door de ouderling van dienst (degene die de spreker begeleid tijdens een kerkdienst). Hij was aangeraakt door de boodschap die ik in die gemeenschap mocht brengen.

Uiteraard vroeg ik wat hem aanspraak.... Hij vertelde mij dat het belangrijk is voor een Christen is om standvastig te zijn in je geloofsleven, ongeacht hou mensen je behandelen.

Hij vertelde mij dat hij geen Advent-Christen was toen hij trouwde met zijn vrouw. Hij was Rooms-Katholiek en een groot deel van zijn familie ook. (Een combinatie die je niet elke dag tegenkomt, er zijn grote verschillen in theologie, geloofsbeleving, dag van aanbidding, etc, etc). Maar de liefde was sterk tussen beide, dus bleven ze samen.

Maar deze vrouw was zo 'standvastig' in haar geloofsopvatting, dat ze daar niet van af wilde wijken, zelfs niet voor de man van wie ze zielsveel wist.

Deze man was diplomaat en vaak zijn er recepties en bijeenkomsten op vrijdagavonden en zaterdagen. En Adventisten vieren de Sabbat (net als de joden, van vrijdagzonsondergang tot zaterdags zonsondergang). Zijn vrouw ging niet mee, "ik heb mijn rustdag....". Hij vertelde mij dat het heel vervelend was, diplomaten én hun partner horen nu eenmaal te verschijnen op dergelijke feesten.

Elke keer als hij zijn vrouw vertelde, waarom ze nit mee ging.. zei ze simpel... "Lees je bijbel maar... dan begrijp je waarom ik de sabbat als rustdag hou". Wel deze jongeman, had een 'hekel' om de bijbel te lezen. Hij had er niets mee, kon er niets mee en hij was Katholiek en de priester las voor... hij hoefde toch niet aan bijbelstudie te doen. Dat was niets voor hem.

Ze waren wel getrouwd maar nog niet in de kerk, immers zij wilde een protestantse dienst en hij, hij twijfelde van God nu precies van hem wilde. Maar de ouders van deze man, wilde een grootst opgezette dienst in een mooie kathedraal. De druk nam door je jaren alleen maar toe.

Maar deze dame kon daar niets mee... ze bleef standvastig en als men haar vroeg om haar beweegredenen, zei ze "lees mijn bijbel maar.. daar staat in wat ik geloof en waarom ik het geloof."

Na 6 jaar, vroeg de man - waarme ik sprak - zich af waarom zijn vrouw zo 'bot' en 'halsstarig' vasthield aan dat Bijbelse Woord. Hij snapte niet waarom 'die Jezus' zo'n een belangrijke rol speelde in het leven van zijn vrouw. Wat was die doortastendheid van zijn vrouw? waar kreeg zij de kracht vandaan om te blijven getuigen van haar geloof?

Het zette hem aan het denken en ging voor de verandering eens zelf de bijbel bestuderen. Hij ging zelf lezen wat de liefde van Jezus inhield en drie weken geleden... werd aan hem gevraagd, "Wil je dopen" en hij zei 'JA"

en nu drie weken later is hij ouderling van dienst. Hij kan getuigen dat door de standvastigheid van zijn vrouw, hij tot geloof in Christus is gekomen. 7 jaar lang hield zijn vrouw van hem, maar nam geen compromissen met haar geloof, wel nu dat is een standvastige vrouw.

's Middags reed ik met mijn lieve vrouw (die standvastig is van nature) naar een andere kerk, waar twee jonge dames een evangelisatie actie op touw zetten. Ondanks het feit dat het niet druk was qua belangstelling van kerkleden (helaas) gaven ze de moed niet op en bleven mensen enthousiasmeren over de aanstaande actie.

Ik ben blij om te zien en te horen dat Nederland nog steeds gezegend is met standvastige vrouwen. Die niet de moed opgeven, maar blijven getuigen van hun geloof in Christus.

Als meer van zulke vrouwen van zich laten horen in de kerk (en ik weet dat er velen zijn die dit al doen), dan is er nog zeker hoop voor de kerk in het seculiere Nederland.

Wij hebben meer vrouwen (en mannen) nodig die standvastig zijn in hun liefde voor Christus en het bijbelwoord die zegt, "Zo zegt de Here..," Maakt niet uit wat anderen denken. Zelfs niet als het de eigen kerkgemeenschap is of nog dichter bij huis je eigen man, of diens familie.

Gisteren zag ik dat er nog hoop is voor een bijbelgetrouw Christelijk geloof in Nederland, mede dankzij standvastige vrouwen, die zich laten leiden door Gods Geest, een bijbels fundament en liefde tentoonspreiden, net zoals Jezus dat deed.

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen