21-02: Onze kinderen...

Van de week een goed gesprek gehad met mijn vriendin, over het gemak van sommige mensen om het geloof over te dragen aan de kleisnte onder ons.

Het is jammer om te zien dat sommige mensen zich zo met hard en ziel zich inzetten om peuters, kleuters en jongeren de verhalen uit de Bijbel te vertellen en ze te vertellen over Gods liefde voor een ieder.. dat blijkbaar niemand zich meer aan dit belangrijke werk durft te branden.. met als gevolg.. burn out onder de hard werkende zusters.

Het is jammer om te zien dat kinderen, vaak worden gezien als sluitpost.. terwijl de 'harde kern' juist de jongste onder ons is.

Prachtige initatieven die in het land opspingen als kinderkerk (KidsChurch) is een van de methoden om de jongeren een goede bijdrage te kunnen leven aan hun prille geestelijke groei.

Toch heb ik een brandend verlangen.. dat oudere gelovigen niet de kinderen aan hun lot overlaten.. maar juist Jezus roep laten doorklinken 'Laat de kinderen tot mij komen"...

Juist in een verwarrende wereld, waar de jeugdigen vandaag de dag in terechtkomen, is de schreeuw om richting een belangrijke. Jezus zij tegen de discipelen om hen niet te ontzeggen van de liefde van de Vader.. ze hebben er niet zoveel recht op (zo niet veel meer) dan degene die zelfs stappen kan nemen.

Onze kinderen... zijn de fakkeldragers van het geloof. Als wij de jongsten aan hun lot overlaten.. door de leiders van deze kinderen te laten opbranden. Dan zal de schade aan groei van de kerkgemeenschap en de inbedding van waarde en normen in onze jongeren ernstig beschadigd worden.

Laten wij meer tijd besteden aan de kleinste, de zwakkere, de kwetsbare in onze maatschappij.. niet alleen diegene die buiten de poorten staan en graag binnenkomen.

Maar ook aan degene die reeds vertoeven in het voorhof.. ook door de leiding van Gods Geest en de inzet van Gods volgelingen ook daar te houden...

Zoals een songwriter schreef, "What about the children"

De mate van succes van iedere geloofsgemeenschap is hoe er wordt omgegaan met de weduwe, de wezen, de armen en zwaktsten. Doe de test in uw eigen omgeving. Laten we niet te licht bevonden worden.. maar onze Kinderen die positieve lichten laten zien die alleen Gods Woord en Jezus Christus hen kan brengen. En laten wij onze kinderleidsters bijstaan. En iedereen om ons heen motiveren tot meer discipelschap.

HEt is mogelijk.. in gebed, voorgegaan door CHristus, geleid door Gods Geest, onderbouwd in ZIjn woord, opgevolgd door Zijn discipelen.. "Immers hoe kunnen ze [de kinderen] het geloven zonder gehoord te hebben, en hoe horen zonder de inzet van predikers."

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen