De Jeugd van Tegenwoordig

Ik heb gehoord dat steeds meer geloofsgenoten het niet meer zien zitten... ik bedoel niet het leven, maar het geestelijk leven waar ze zoveel jaar hun vertrouwen hebben gesteld. Profetieën motiveert ze niet meer om te gaan evangeliseren. Het bezoeken van je naaste is een last op de drukke agenda.

Ik heb gehoord dat sommige protestanten niet meer geloven in de reformatie, niet meer staan op het Sola Scriptura - de bijbel en de bijbel alleen.

Ik heb gehoord dat wetenschappers geloven dat er binnen afzienbare tijd, het protestantisme afgedaan zal hebben en dat praktische iedere denominatie..., de daden van Martin Luther de rug toe zal keren en meer dan 600 jaren van Jezus Christus centraal stellend geloof zal verwerpen naar de voetnoten van de geschiedenis.

De vraag is of er een volk zal zijn die zal opstaan en zal zeggen... "Nee"

Zijn ze er wel? en ja.. waar zijn ze dan.

Het doet me denken aan Elia die vluchtte van Izebel en dacht is er dat niemand in Isreal die de Here waarljk wil dienen. Veel Christenen en zeker in mijn geloofsgenootschap denken.., zijn er wel mensen die willen staan op Gods Woord, die willen getuigen dat de Tweede Advent van de Jezus Christus, nabij is.

De generatie waar ik deel uit maak, maakt een bijzondere ontwikkeling door. Ik kom uit een groep van toegewijde jongeren en wat opmerkelijk is... praktisch iedereen van deze groep heeft de kerk (in haar huidige organisatie verlaten).

Een groep heeft de Heer, helaas, de rug toe gekeerd en spenderen hun dagen in de catacomben van het leven.

De andere groep, waar ik Godzijdank bij behoor, is actief in parakerkelijke organisaties, churchplants, nieuwe sabbatvierende gemeenten of kerken, independent ministries. Ze gaan naar gevangenissen ziekenhuizen, bidden voor zieken, bezoeken de ouderen.... maar allemaal 'buiten' de geijkte paden van hun 'denominatie' van geboorte.

Mijn gebed is steeds vaker dat ik mag staan als die drie vrienden van Daniel, vooral in een tijd dat iedereen buigt.

Ik heb de tekst genomen van Daniel 3 verwoord naar deze tijd en zet eens op de stippellijn uw naam.. behoort U tot de Jeugd van Tegenwoordig?

Op een dag gaf geo-politieke leiders opdracht een gouden beeld te maken

Vervolgens ontbood hij de satrapen, stadhouders, gouverneurs, staatsraden, schatbewaarders, rechters, magistraten en alle bestuurders van de provincies; ze moesten de inwijding bijwonen van het beeld dat leiders hadden opgericht.

De satrapen, stadhouders, gouverneurs, staatsraden, schatbewaarders, rechters, magistraten en alle bestuurders van de provincies kwamen bijeen om het beeld in te wijden.

Ze stelden zich op voor het opgerichte beeld.

Een heraut riep met luide stem: ‘Volken en naties, welke taal u ook spreekt, luister naar dit bevel.

Zodra u de muziek hoort van hoorn, panfluit, lier, luit, citer, dubbelfluit en andere instrumenten, valt u op uw knieën neer en buigt u in aanbidding voor het gouden beeld.

Wie niet neerknielt en buigt, zal onmiddellijk in een brandende oven worden gegooid.’

En dus knielden alle volken en naties, welke taal zij ook spraken, zodra ze de muziek van hoorn, panfluit, lier, luit, citer en andere instrumenten hoorden, en bogen zij in aanbidding voor het gouden beeld.
Enkele oude geloofsgenoten namen de gelegenheid te baat en traden naar voren om de getrouwe gelovigen te beschuldigen

Ze zeiden tegen de geo-politieke leiders ‘Majesteit, leef in eeuwigheid!

U hebt bevolen dat iedereen die de muziek van hoorn, panfluit, lier, luit, citer, dubbelfluit en andere instrumenten hoort, op zijn knieën moet neervallen en het gouden beeld moet aanbidden, en dat ieder die weigert in een brandende oven moet worden gegooid.

Er is iemand genaamd: .... . Deze mannen en vrouwen storen zich niet aan uw bevel, majesteit. Ze vereren uw goden niet en buigen niet voor het gouden beeld dat u hebt opgericht.’

Behoort u aan de jeugd van tegenwoordig.. Ik hoop het want dan hoeven Gods getrouwen niet het gevoel hebben dat ze alleen staan in de vallei.. Er zijn meerdere mensen die willen staan voor de Here God, terwijl iedereen knielt.. zelfs mensen waarvan we het niet hebben gedacht.

Laten wij horen tot het volk die zegt, "Wij storen ons niet aan het bevel... Wij vereren hun goed niet en wij buigen niet voor het beeld dat de mens heeft opgericht'.. Wij behoren tot de jeugd van tegenwoordig.. Immers we zijn volgelingen van Jezus Christus.. Hij is onze Heer en onze Heiland!

 

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen