27-11: Preventief fouilleren

In Rotterdam hebben ze in bepaalde wijken, preventief fouilleren. Men heeft dat gedaan omdat er in Rotterdam mensen zijn die niet met vredelievende intenties rondlopen op straat. Wapens, drugs, etc, etc. Iedereen wordt gefouilleerd, ongeacht, leeftijd, sekse, ras, religieuze achtergrond. Iedereen wordt beproefd.. Het merendeel gaat vrij uit, uiteraard. Maar men pakt er wel elke keer een paar mensen uit die wel met kwade gedachte rondgaan.

Ik kwam afgelopen week ook in aanraking met zo'n politiekordon, ik dacht bij mezelf "ik moet de metro halen", ik heb dingen te doen. De politieman begreep het, maar vertelde mij dat ik vrijwillig moet deelnemen aan deze actie. Ik keek hem een beetje vreemd aan, en zei "vrijwillig deelnemen... dus wat gebeurd er als ik weiger..." "Meneer", zei hij heel vriendelijk, waarschijnlijk dat ik nog mijn nette kleding aan, "Als u niet vrijwillig mee werkt.. dan krijgt u een bevel".

Nadat ik netjes werd gefouilleerd en mijn tas werd doorzocht mocht ik verder. Op weg in de metro naar mijn huisadres ging ik nadenken... Het is goed dat de politie preventief en pro-actief criminelen opspoort en zo wapens, messen, etc, etc van de straat haalt.

Maar hoe zit het met ons geloofsleven? Waarom wordt er niet preventief gefouilleerd bij gelovigen? Een wapen kan je 'fysiek' doden.., Valse bijbelse leer kan zelfs meer kosten. Zo zijn er mensen die de meeste vreemde en onbijbelse doctrines op na houden. En vervolgens anderen gelovigen kunnen neersteken met het zwaard van zonde en ongeloof.

Uiteraard moeten Christenen hun wapenrusting van het geloof aantrekken (zie Efeziërs 6), of beter gezegd.. kogelvrije vesten. Waarom..? In het bijbelboek Titus staat verwoordt, waarom preventief fouilleren van gelovigen noodzakelijk is

- "Het is jouw taak [de taak van iedere gelovige] te verkondigen wat met de gezonde leer in overeenstemming is." Titus 2:1
- "Geef hun [de medegelovigen] zelf het goede voorbeeld. Wees zuiver in de leer en ernstig, en spreek gezonde taal, waar niets tegenin valt te brengen. Elke tegenstander zal dan beschaamd staan en niets kwaads van ons kunnen zeggen."Titus 2:7.8)

De boodschap van de Heer moet kunnen weerklinken, zuiver en ongehinderd van valse invloeden... dus waarom moeten wij ook op geloofsgebied preventief fouilleren.. Titus 1 geeft hierbij heldere richtlijnen:

[Alle] gelovigen dienen zich, vooral de leiders] vasthouden aan de betrouwbare woorden, waarin hij is onderricht. Alleen dan zal hij in staat zijn om met de gezonde leer de mensen aan te moedigen en wie tegenspreken te weerleggen.

Als je fouilleert moet je kijken of iemand gevaarlijke waar bij zich heeft, Valse bijbelse waarheden tegenhouden kan je alleen als je zelf de waarheid kent. Een politieman kan alleen op zoek naar wapens en messen, als hij weet waar hij naar zoekt.. Met andere woorden we moeten de bijbel beter leren kennen.. Ja, ook ik!
Want er zijn, [...]die, nogal wat lieden die van geen gezag willen weten en die met hun zinloze praatjes anderen misleiden. Men moet hun de mond snoeren, want ze richten hele gezinnen te gronde door uit winstbejag dingen te leren die geen pas geven. [...'] Wat hij zei, is waar. Daarom moet je hen streng terechtwijzen, om zo hun geloof gezond te maken. Ze moeten zich niet bezighouden met Joodse mythen en met voorschriften van mensen die de waarheid de rug toekeren.

Titus werd gewaarschuwd voor Joodse christenen die valse leer verkondigen en dat ze op geld en winstbejag uitgaan. Hij kreeg te horen wat het grootste gevaar is van het brengen van valse leer. Mensen worden misleidt, ze brengen mensen naar de ondergang.

Dus willen wij ons gezin, onze families, onze kerk, onze omgeving kennis laten maken met zuivere leer. Dan moet we ze streng terechtwijzen.

Als ik mij niet laat fouilleren door de politie, dan word ik gearresteerd. Wat gebeurd er als mensen in onze omgeving bijbelse onwaarheden willen verkondigen? Iets om over na te denken... Immers we hebben het niet over wapens die ons 'beroven van de eerste dood', maar over wapens die ons kunnen verwonden en in het ergste geval, vul zelf maar in…
Voor wie rein zijn, is alles rein, maar voor wie besmet zijn met ongeloof, is niets rein, omdat hun verstand en hun geweten bedorven zijn. Zij beweren God te kennen, maar hun daden spreken dat tegen. Het zijn afschuwelijke mensen, die niet willen luisteren en die voor niets deugen


De gevolgen van mensen die met wapens 'de geloofsgemeenschap' binnendringen zijn ernstig. Naarmate wij het einde van het einde der tijden naderen. Is het tijd dat wij ons geestelijke kogelvrije vesten aantrekken. Het is tijd dat wij kennis hebben van de wet.

Wij hebben van onze hemelse Openbaar ministerie, het mandaat om mensen te wijzen op de kracht van het eeuwige evangelie. Wij hebben het mandaat om mensen te wijzen op de gevaren van de boze en men te wijzen op het wonderbaarlijke licht van Jezus Christus.

Wellicht is ongemakkelijk als wij preventief gaan fouilleren onder de 'gelovige' Christenen. Maar onze taak is helder.. Net als dat van de politie.. beschermen van de zwakkere in onze geloofsgemeenschappen.

Als wij aan screenen gaan doen... wie weet wat voor duidelijke boodschappen we zullen horen van de kansels, bij de studiegroep en bij evangelisatie. Niet alleen de toehoorders zullen redding ondervinden, óók degene die dachten het bij het rechte eind te hebben.

Preventief fouilleren.. is ongemakkelijk en tijdrovend.. maar het red ook levens en voorkomt onnodig verdriet.

Wie wil zich nou niet vrijwillig preventief laten fouilleren, immes wie weigert wordt uiteindelijk, bij het oordeel, gefouilleerd door de Heer en Heiland, en dan met een dwangbevel!

 

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen