08-01: Het goede nieuws... van het "oordeel?!"

Hoe kan een oordeel goed nieuws zijn?

Heel simpel, als je het bekijkt uit de oogpunt van degene die goed zal staan in het vonnis van een rechter.

Als ik door rood rijd, dan is het vonnis voor mij negatief nieuws, immers... ik moet een boete betalen, ik ontvang schade en schande omdat ik mij niet aan de regels heb gehouden, of ik nu bewust of onbewust door rood heb gelopen of gereden. Ik ben schuldig aan het breken van de wet en val dus onder het 'vonnis' of het 'oordeel'

Als bij mij is ingebroken.. en de dief wordt gepakt.. dan ben ik blij met het oordeel van de rechter "immers het recht heeft gezegevierd".. Voor mij is het oordeel of het vonnis prettig.. immers degene die mij kwaad heeft aangedaan verdiend zijn verdiende straf.. Voor mij zou het vonnis of het oordeel goed nieuws zijn.

Is het oordeel over zonde.. dus ook goed nieuws?

Jazeker... of misschien toch niet.

Hangt ervan hoe jij in het oordeel van plan bent te gaan staan.

"Rij je door het rode licht van de tien geboden. Of ben je gevrijwaard van de doodstraf door het rode bloed van het Lam? "

Voor diegene die het evangelie, van het Koninkrijk Gods en Jezus Christus omarmen, heeft het laatste oordeel geen angsten, omat de Rechter de gene zal zijn die hen zal redden van de moeilijke tijden die komen zal, "Jezus, die hij uit de dood heeft doen opstaan en die ons zal redden van het komende oordeel. " (1 Thes 1:10)

Diegene die de Heer liefhebben met geheel hun hart, hun ziel en hun verstand zullen met Hem verenigd zijn en zullen niet bang zijn voor veroordeling nu of aan het einde der tijden, "Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer ’ De wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood." (Romeinen 8:1-2)

Nee, het laaste oordeel zal juist een dag van blijdschap zijn, immers het kwade, de zonde zal voor eeuwig en altijd vernietigd worden. "Houd dus op te oordelen en wacht de tijd af dat de Heer komt, omdat hij het is die aan het licht zal brengen wat in het duister verborgen is en zal onthullen wat de mensen heimelijk beweegt. En dan zal God het zijn die ieder de lof geeft die hem toekomt"(1 cor 4:5), "Want door de Geest hopen en verwachten wij dat we op grond van geloof als rechtvaardigen worden aangenomen."(galaten 5:5)

In hoeverre is het oordeel, goed nieuws voor u persoonlijk... Something to think about.


Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen