06-10: Krimpstrategie

Het is een regenachtige dag... ideaal om een aantal zaken te overdenken.

De laatste jaren staat het woord "groei" of het meervoudsvorm daarvan centraal in de Christelijke kerk, ook in de denominatie waar ik lid van ben. Diverse gemeenteleiders, zoals Hybels of Warren. zijn in hun boeken constant bezig met het thema "groei".

Groeigemeenten, groeigroepen, Groeistuipen. Leiderschapsgroei, groeistrategie, groeiplan, groeiscenario

Vele tientallen schrijvers verdienen stapels met geld – in het adviseren van kerken en diverse groepen hoe men het beste kan groeien. Ik wil niet ontkennen dat er diverse punten zijn in die boeken die een gunstig effect hebben op het geloofsleven van het individu, de kerk, huisgroep, etc.
Maar al die scenario's missen één fundamenteel punt.... "de Krimp"

In de seculiere (wereldse) maatschappij staat groeien op een belangrijke en prominente plaats. Het bedrijf moet groeien, de economie moet groeien, je inkomen moet groeien. Groei in je opleiding, je functie. Alles op deze aarde is gericht op groei.. Het meer - meer - meer - meer. Als je denkt dat je je doel hebt bereikt.. ga door – door – door en door.
Alleen wereldse groei.. mist één fundamenteel punt... "de Krimp"

Jezus zegt niet voor niets in mat 6:19 Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. Aardse groei heeft tijdelijk succes... heeft schijnbaar succes. Maar aardse groei mist de uiteindelijke diepgang, waar je je diep vanuit je binnenste gelukkig mee zal voelen. Succes op aarde is - zo als de Amerikanen zeggen - "So good as it lasts" (net zo goed zolang het blijft).

Waarom belangen door carrière gedreven mensen rond hun vijftigste in een 'midlifecrises'. Sommige komen tot besef dat ze luchtkastelen hebben nagejaagd. Salomo - als schrijver van het boek Prediker - had het door... Lucht en leegte, zegt Prediker, lucht en leegte, alles is leegte. Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij heeft verworven, al zijn moeizaam gezwoeg onder de zon?
Ik wil niet zeggen dat Carrière hebben en een goeie baan, slecht is... maar er is meer in het leven... ''denk eens aan die noodzakelijke krimp?

Wat sommige kerkgroei experts doen is kijken naar de successen van 'aardse' groei. Vervolgens projecteren ze deze - helaas – ook op de kerk. Als gelovigen zijn we uiteraard blij met de getalsmatige groei, van de gemeente. Net zoals u en ik blij bent met meer salaris op onze bankrekening. of een groter en luxueus huis. Alleen in geestelijk opzicht vraag Jezus van ons veel meer. Er is meer dan getalsmatige groei!

Het zendingsbevel van Jezus leert ons: Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.
Als je de eerste zin leest "Ga dus op weg.... en doop hen", denk je al gauw.. "groei - groei - groei... Maar God kijkt niet alleen maar naar aantal. Het getal is niet maatgevend voor de Heer.

Voor ons mensen is getal belangrijk. Immers 2 is meer dan 1 en 1000 is meer dan 100. Een volle kerk, geeft ons een blij gevoel, daar is niets mis mee. Maar als bijbelgetrouwe Christenen willen wij niet toch niet zijn als de mensen hier op aard, na 20 of 30 jaar in een 'geestelijke' midlifecrises belanden. Door jaren bezig te zijn met de eerste zin van het zendingsbevel. Jezus vertelt ons dat er meer is dan groeien..hij zegt; "en hun te leren dat ze zich moeten houden aan ALLES wat ik jullie opgedragen heb."

Oops.. een voorwaarde... blijkbaar moeten we de mensen ALLES vertellen wat Jezus ons heeft geleerd. Dat is praktisch tegenstrijdig aan het principe van alles opzij zetten voor de getalsmatige groei!
Ik heb vorig jaar een projectmanagementcursus gevolgd en geleerd wat ik moet doen voor groei en succes. Ik leerde nauwkeurig alle belemmeringen voor groei uit de weg te gang... "analyseer de risico's, maak een plan om risico’s voor getalsmatige groei uit de weg te gaan en ga voor je doel.” Aardse groei methodes kun je niet zomaar projecteren op het leven van de gelovige!, ze gaan nooit uit van een krimpstrategie’

Voordat wij geestelijke kunnen groeien.. zegt Jezus tegen ons.. "Krimp!" Wees nederig, onderzoek jezelf. Keer je af van zonde en je boze wegen! Jezus zegt tegen Riley....Groeien?! Prima.. maar krimp eerst!

Kerkgroei specialisten zeggen dat je moet analyseren welke risico’s er zijn voor kerkgroei en daar een plan voor maken en er voor gaan. Alles is geoorloofd want we moeten 'groeien... groeien.. groeien'

Jezus zegt.. "onderhoudt alles wat ik jullie bevolen heb", Salomo kreeg zelfs in een visioen van God te horen.. "en wanneer dan mijn volk, het volk dat mij toebehoort, het hoofd buigt, al biddend mijn aanwezigheid zoekt en terugkeert van zijn dwaalwegen, dan zal ik het aanhoren vanuit de hemel, zijn zonden vergeven en het land genezen. (2 Kron 7:14).

God kiest voor een krimpstrategie. Het is niet dat God kiest voor 'een kleine kerk', NEEN.. niets van dit alles, God wil een groeiende en grote geloofsgemeenschap, MET INHOUD.

Ik ontmoet steeds meer mensen binnen en buiten mijn geloofsgemeenschap die schreeuwen om 'inhoud' men wil weten.. 'alles wat Jezus ons wilde leren', men zoekt stad en land af.. op zoek naar 'de krimp'.

Ik ontvang het blad 'Leadership Magazine' waarin kerkelijke leiders aangespoord te worden in termen van 'groei.. groei.. groei' te denken. Ik lees artikelen over; “de voorwaarden voor groei, de consequenties van groei.. de noodzaak van groei... de honger naar groei."

En des te meer ik van die artikelen lees, besef ik dat God mij roept om mij te verootmoedigen. Om mijn leven meer en meer in handen van de almachtige te stellen. Te leven naar Gods wil. Immers wil ik groeien, dan zal ik moeten krimpen. Wil ik.. kwalitatief groeien.. dan zal ik mijn 'eigen-ik' opzij moeten zetten.

Als Christenen in Nederland explosieve groei willen maken.. dan is het tijd dat wij leren onze schatten te verzamelen in de Hemel waar dieven ze niet kunnen stelen. Als wij geestelijke groei willen meemaken, dan is het de hoogste tijd dat wij ons en anderen, ALLES leren wat Jezus ons geleerd heeft door Gods Woord. Als wij een transformatie, een opwekking willen meemaken dan moeten u en ik kiezen om de aanwezigheid van God op te zoeken, door af te keren van de aardse dwaalweg en onze zonden te laten varen...

Want als we kiezen voor 'de krimp', dan zegt de bijbel tegen ons: dan zal de Heer ons horen, ons vergeven en ons land herstellen."

Groeien is belangrijk.. we moeten groeien... maar niet zonder Christus.. niet zonder besef dat wij nederig dienen te zijn aan Hem. Als wij ons verlagen.. dan zal HIJ ons verhogen. Ik wil groeien... groeien... groeien.., maar niet zonder Jezus Christus, niet zonder de verandering die alleen Hij teweeg kan brengen in mijn en jouw hart.. iedere dag opnieuw.

Ik wil de beste strategie voor mijn leven... de Krimpstrategie!


 

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen