27-08: Het verschil tussen waar en vals...

New Age elementen bij Willow Creek en de organisatie van Willow Creek, dit keer zeg ik het niet, maar een gerenommeerd Christelijk Evangelisch blad als de uitdaging. Het bewijs is duidelijk.
Ik hoop en bid dat de ogen van vele open gaan en beseffen dat er maar één methode is voor evangelisatie en dat is die van God zelf.
Al moet ik wel toegeven dat ik een hard hoofd in heb dat mensen daadwerkelijk van hun weg afkeren en Jezus onvoorwaardelijk en compromisloos zullen volgen. Tijd zal het leren.., enige probleem met dat laatste is dat er weinig tijd meer over is.

Sabbat 27 augustus 2005

Ik las onlangs in MinistryToday (een Christelijk blad voor predikanten, leiders van kerken en parakerkelijke organisaties) een prachtig artikel van R.T. Kendall (predikant) over de Heilige Geest en hoe wij ervoor dienen te waken dat wij de Geest niet bedroeven door onze handelswijze...

Een korte weergave: ··Johannes de Doper leerde hoe hij de Messias kon herkennen...

En Johannes getuigde: ‘Ik heb de Geest als een duif uit de hemel zien neerdalen, en hij bleef op hem rusten. 33 Nog wist ik niet wie hij was, maar hij die mij gezonden heeft om met water te dopen, zei tegen mij: “Wanneer je ziet dat de Geest op iemand neerdaalt en blijft rusten, dan is dat degene die doopt met de heilige Geest.” 34 En dat heb ik gezien, en ik getuig dat hij de Zoon van God is.’
Een duif, een duif is een zeer gevoelige vogel. Duiven en die 'tamme'' stadsduiven zijn van dezelfde familie maar hun temperament is een verschillende. De duiven die je tegenkomt op de Dam in Amsterdam zijn zeker niet hetzelfde als de prachtige witte duiven. Ze zijn tam maken niet uit over er veel lawaai of onrust in de omgeving is... ze gaan toch stug door met hun drang naar voedsel.


Kendall vertelt over een vriend die duiven houdt, die praat over het verschil tussen duiven, "
Het is mooi om te analyseren van het verschil is tussen duiven en tamme duiven
Duiven zijn vredevol, stadsduiven niet
Duiven vechten nooit. Stadsduiven wel
Duiven vliegen weg van mensen, stadsduiven vechten om aandacht, houden van lawaai en al dat meer
Duiven zijn niet territoriaal, Stads duiven houden van hun eigen afgebakende gebied."

Kendall Gaat verder; "Ik wil niet oneerlijk zijn, maar velen weten niet het verschil tussen wat LIJKT op de aanwezigheid is van de Heilige Geest en wat een authentieke manifestatie van de Geest is. Sommige voorgangers claimen dat de "Heilige Geest" aanwezig was in hun dienst. Maar vaak als je gaat analyseren is het een 'tamme stadsduif religie"

Ik heb het over de vergeten zegening die je ervaart wanneer de echteware aanwezigheid is van de heilige Geest, aanwezig in ons pastoraat. Waarom? Omdat Hij, net als een duif, zeer gevoelig is en dus makkelijk bedroefd.

Het is onmogelijk om aan te geven hoe snel de Heilige Geest bedroefd kan raken. Paulus zei het als volgt:

Maak Gods heilige Geest niet bedroefd, want hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing (Eph 4:30)

Je kunt dus wel degelijk de Heilige Geest bedroeven en het is eigenlijk niet erg moeilijk om dit te doen. Om hem hypergevoelig te noemen klinkt misschien niet mooi, maar dat is wel hoe handelt.

U kun je de Heilige geest bedroeven.
Door, boosheid, wrok koesteren, vingerwijzen, roddelen en slecht spreken over de ander.
Daarom zegt Paulus: "Laat alle wrok en drift en boosheid varen, alle geschreeuw en gevloek, en alle kwaadaardigheid."(Eph 4:31)
Hoe kunnen wij de Heilige Geest een plaats geven in onze activiteiten en pastoraat, "
Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft. (Eph 4:32)

Wat heeft dit te maken met de wijze van preken, onze onderwerpen en diensten

ALLES

Als wij mensen de boodschap wil brengen, onder de kracht en leiding van de Geest. Dan is het belangrijk dat wij in onze diensten en de wijze waarop ze worden gehouden de Heilige Geest niet bedroeven.

Dat wil zeggen in ons persoonlijk leven, met onze partner, onze kinderen, het kerkbestuur, het bestuur van je pastoraat, met leden, vrienden en vijanden. God zal de regels voor ons niet aanpassen, omdat wij een bepaalde titel of status hebben.

Als je het idee hebt, waarom je boodschap niet vol vuur overkomt, tijdens een presentatie, seminar, of bijbelstudie... kijk dan eens naar je persoonlijk leven of de toestand van de plek waar je bent.

Het is zoveel mooier, en inspirerend als je de boodschap kan overdragen.. wanneer de duif naar beneden komt. Dan is alles onuitspreekbaar wonderbaarlijk. De vrede, de vreugde, het helder kunnen denken. Het gevoel dat je niets 'hoeft' te bewijzen, geen bitterheid naar niemand toe.

Maar ik ben bang dat ik weet hoe makkelijk de geest wegwaait... als ik mijn vrouw niet netjes heb behandeld, wanneer ik mijn temperament verlies in het verkeer, wanneer ik iets onvriendelijke manier zeg (ook als is het waar).

De ware duif blijft weg.. totdat ik besef dat ik de Heilige Geest bedroefd heb. De duif bleef bij Jezus. Omdat Jezus nooit de Heilige Geest bedroefde. Wij als mensen zijn in staat om dit wel te doen.. wanneer je een overdenking voorbereid, in relaties, in preken.

Tamme stadsduiven zijn de valse Babylonische religie en staan tegenover die van de ware Duif, de Heilige Geest wel te verstaan. Mag God ons allen de geest geven om het verschil te herkennen."

... Moet ik nog woorden toevoegen?

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen