26-10: The kingdom of God... Strikes Back

De strijd tussen Jezus en Zijn engelen en de gevallen Satan en zijn afvallige engelen, wordt binnen mijn geloofsgemeenschap ook wel de 'grote strijd' of het 'grote conflict' genoemd. Of nog mooier op zijn engels "The great controversy between Jesus and satan'

Het is een strijd tussen eeuwig leven en eeuwig dood. Tussen liefde en haat, Tussen ware aanbidden en valse misleiding, Een strijd waar het leven van elke menselijk leven op deze verdorven planeet op het spel staat. Een strijd die geen grijs gebied kent. Een strijd waar zelfs de uitverkorenen zouden kunnen struikelen. Een strijd die recht door kerken, gezinnen, scholen, vriendschappen loopt.

Er zijn diverse momenten geweest dat we dachten de het goede zou verliezen. Maar Jezus kruisdood was niet het einde.. het is het begin.. het is de zichtbare overwinning. Namelijk de opstanding op de derde dag. Vanaf die dag kunnen we zeggen "The kingdom of God.. Strikes back"

Vandaag de dag raken gelovigen ontmoedigd omdat ze in de kerk bepaalde leerstellingen, niet meer horen. Ze worden verdrietig dat sommige sprekers uit diverse kerkgenootschappen openlijk twijfelen dat Jezus überhaupt nog leeft?! Over mensen die zelfs Jezus van de kansel af verwerpen en meer geloven in "geloof maar in jezelf.. je kunt zelf je toekomst creëren".

Vernieuwing (op valse gronden) was het devies. Volgers van Jezus.. werden volgers van deskundigen. Spontane en ware aanbidding verdween voor perfecte georganiseerde misleiding. Een beweging van gelovigen veranderde in een strak keurslijf van farizeeërs trekjes en Sadduceeërs slinksheid.

Een donkere wolk voltrok zich boven het bijbelgetrouwe volk van God. Steeds meer gingen twijfelen.. en stapten over naar de 'dark-side' De vijand is zo slinks, dat hij 'vals' licht heeft bewerkstelligd.. dat hij ware bijna evenaart.. maar zodra je overstapt ga je naar de plaats is waar tandengeknars en geween is.

Gods volk moest schuilen.. zich verbergen van de machthebbers die het volk onder druk wilde zetten. Maar uit onverwachte hoek kwam hulp.

Mensen die ontdekt hadden dat de duisternis niets te bieden hadden, kwamen onder Gods leiding de onderdrukte gelovigen te hulp. De Kingdom of God.. Strikes back

Vandaag hoor ik en lees ik, in Internet forums het volgende "Bijbelgetrouwe Christenen in opkomst", de terugkeer van conservatisme in de kerk. "Jongeren omarmen bijbelse principes", etc, etc

Het bijna gedoofde licht.. het verdriet van de gelovigen is niet bij God ongemerkt gebleven.

Zijn kerk faalt nimmer. Hij laat zijn kinderen niet in de steek.. Immers "Jezus will return.. The kingdom of God strikes back!"

 

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen