23-05: Rejoice in the Lord always

Mijn favoriete opwekkingslied uit mijn jeugd.. simpel, eenvoudig.. maar zo betekenis vol

Naar psalm 102:13-19
HERE, U heerst echter tot in eeuwigheid. Uw naam zal nooit worden uitgewist en blijft altijd bestaan.
Eens zult U Zich over Jeruzalem komen ontfermen. De tijd is aangebroken om Uw stad genade te geven. Uw dienaren houden van deze stad en hebben medelijden met de puinhopen die er liggen.
Dan zullen alle volken ter wereld eerbied en ontzag hebben voor de naam van de HERE. Alle heersers zullen Uw grootheid erkennen. Dan zal de HERE Jeruzalem herbouwen en er met Zijn grootheid en macht gaan wonen. Dan zal Hij de gebeden van de armen aanhoren en Zich tot hen overbuigen. Laten we dit opschrijven voor de komende generaties. Het volk, dat dan leeft, zal de HERE prijzen.

En dan hebben wij het niet over een het Jeruzalem.. maar het nieuwe Jeruzalem wat nog te komen staat

Rejoice in the Lord always...

Rejoice in the Lord always
and again I say rejoice
I say rejoice in the Lord always
and again I say rejoice

Come bless the Lord
Come bless the Lord
Draw near to worship
Christ the Lord
And bless His name
His holy name
Declaring He is good

O that men would praise Him
O that men would praise Him

O that would praise Him His name
Praise His name to the end of the earth

O that men would praise Him
O that men would praise Him
Let the nations praise Him
Let the nations praise Him

O that men would praise His name
Praise His name to the ends of the earth
O that men would praise His name
Praise His name to the ends of the earth

Again I say

Rejoice in the Lord always
And again I say
And again I say
Rejoice

 

Weblog Riley

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Zoeken naar

Algemeen